25.04.2018 11:38
SIA “DDzKSU” pievērš iedzīvotāju uzmanību par iespējamo stipro vēju brīvdienās no 27. līdz 29. aprīlim. Lūgums iedzīvotājiem, kuri novieto savus transportlīdzekļus pie dzīvojamām mājām kuru apkārtnē ir koki, pievērst pastiprinātu uzmanību Jūsu transportlīdzekļu novietošanas vietai lai pasargātu no brāzmaina vēja negatīvajām sekām Jūsu īpašumu.
25.04.2018 11:27
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas stājas spēkā no 2018.gada 25.maija, SIA “DDzKSU” būs pienākums klientiem rēķinus nosūtīt slēgtā veidā (aploksnē).
Veicot juridisko un fizisko klientu skaita analīzi, aprēķināts, ka cena vienam klientam par rēķinu piegādi sastādīs EUR 0.15 ar PVN.
SIA „DDzKSU” aicina izmantot iespēju rēķinus saņemt elektroniski, jo tas ir ērtāk, ātrāk un videi draudzīgāk.
25.04.2018 11:22
SIA „DDzKSU” informē, ka sākot no maija, skaitītāju rādījumi par kārtējo mēnesi būs jānodod no 27.datuma līdz nākamā mēneša 2.datumam.
19.04.2018 10:41
Darba laiks
Sestdiena, 21. aprīlis 8:00 - 15:00 (bez pusdienu pārtraukuma)
Pirmdiena, 30. aprīlis brīvdiena
Otrdiena, 1. maijs brīvdiena
Ceturtdiena 3. maijs 8:00 - 15:00 (bez pusdienu pārtraukuma)
Piektdiena, 4. maijs brīvdiena
10.04.2018 08:04
Pēc laika prognozes datiem tuvākajās nedēļās gaidāms silts un pavasarīgs laiks. Sakarā ar to SIA "DDzKSU" atgādina pilnvarotām personām (māju vecākajiem) savlaicīgi iesniegt iesniegumus par apkures parametru samazināšanu (samazinot, gan siltumnesēja padeves temperatūru dienas un nakts periodā, gan ārējā gaisa maksimālu temperatūru pie kuras notiek apkures atslēgšana) vai par pilnu apkures atslēgšanu un apkures sezonas pabeigšanu atsevišķās mājās.
05.04.2018 15:52
Pilsētas dzīvojamais fonds noveco. Konstrukcijas un komunikācijas, arī elektroinstalācija nolietojas. Vecā elektroinstalācija tiek pārslogota un nevar apgalvot, ka tas nevar būt par ugunsgrēka iemeslu. Lai pasargātu savu īpašumu no elektrisko komunikāciju uzliesmošanas, ir nepieciešams veikt elektroinstalācijas apsekošanu. Šādu pārbaudi veic sertificēts speciālists ar specializētām iekārtām, ko nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 4.sadaļas „Inženiertīklu ugunsdrošības prasības” 4.1.apakšpunkta „Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce” 56., 57., 58.punkti.
23.03.2018 15:37
Jau agrā rīta stundā pilsētas sētnieki stājas pie darba, modinot mūs ar lāpstu skrapstēšanu un slotu švīkstoņu. No viņiem ir atkarīgs, cik tīra un sakopta ir Daugavpils. Taču nereti tieši sētnieki saņem pārmetumus par laikus nesavāktiem atkritumiem, nenopļautu zāli, lai gan bieži vien paši kritizētāji ir tie, kas rada lielāko netīrību un piesārņo vidi.
20.03.2018 15:21
Legionelozes dēļ karstā ūdens temperatūrai mājokļos ir jābūt vismaz +55 C
14.02.2018 10:29
Iedzīvotājiem kuru mājās tika veikta energosertifikācija, ir iespēja iepazīties ar veikto ēku energosertifikātu rezultātiem
14.02.2018 08:41
Informējam, ka ar 2018.gada 1.februāri maksa par dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmu tehnisko apkopi tiks noteikta 0.82 EUR (ar PVN 21%) apmērā.
04.01.2018 14:10
SIA “DDzKSU” atgādina, ka piedāvā dažādus veidus, kā padarīt rēķinu saņemšanu klientiem ērtāku.
Uzņēmums piedāvā iespēju rēķinus saņemt savā e-pastā.
03.01.2018 07:52
Kopš tā laika, kad daudzi garāžu kooperatīvi pilsētas teritorijā beidza eksistēt, garāžu īpašniekiem nākas pašiem rūpēties par savu īpašumu. Ja ar izlietotās elektroenerģijas apmaksu viss ir saprotams – ja nesamaksāsi, paliksi bez tās, tad ar atkritumu izvešanu ir sarežģītāk, problēma paliek neatrisināta.
12.12.2017 09:34
Intervija
14.11.2017 08:45
Automatizētā siltummezgla automātika ar uzstādītajiem standarta režīmiem padod siltumu dzīvokļiem pie ārējās gaisa temperatūras līdz +10ºC, pēc apkures atslēgšanas, siltuma padeve tiek atjaunota pēc tam, kad gaisa temperatūra nokrīt zemāk par +8ºC.
06.11.2017 14:53
No 01.11.2017. Namu apsaimniekošanas iecirkņos namu pārziņi piektdienās klientus pieņems no plkst.8.00 līdz plkst. 12.00.
31.10.2017 15:27
19. oktobrī 15. vidusskolā notika Jaunbūves mikrorajona daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju tikšanās ar Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma (DzKSU) pārstāvjiem.
Sapulces galvenā tēma bija energoefektivitātes paaugstināšana, taču tikšanās dalībnieki centās apspriest arī daudzas citas aktuālas problēmas.
03.10.2017 14:35
Sagatavošanās jaunai apkures sezonai sākās beidzoties iepriekšējai. Uz šodienu uzņēmums ir 100% gatavs apkures palaišanai.
Pavasara un vasaras laikā SIA „DDzKSU” speciālisti veica plāna darbus, kas ir saistīti ar siltumapgādes sistēmām. Tika veikti gan kapitālā rakstura darbi, gan kārtējie remonti.
Tika veikti sekojošie kapitālremonta darbi.
02.10.2017 13:39
SIA «DDzKSU” informē, ka no šī gada 3.oktobra tiks veikti apkures pieslēgšanas darbi visām SIA”DDzKSU” pārvaldīšanā esošajām mājām. Gadījumā, ja mājas iedzīvotāji konstatē, ka dzīvoklī radiatori nesilda vienā vai vairākās dzīvokļa telpās, SIA” DDzKSU” aicina ikvienu klientu informēt par situāciju, zvanot uz diennakts avārijas dienesta tālruņiem 65476100 vai 27013911 un piesakot dzīvokļa īpašuma apsekošanas darbus, lai speciālisti nepieciešamības gadījumā varētu veikt radiatoru vai apkures sistēmas atgaisošanas u.c. darbus.
21.09.2017 11:40
Saskaņā ar 29.08.2017. noslēgto līgumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk - SIA ”AADSO”), sākot no šī gada 1.oktobra SIA “ AADSO” uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā.
20.07.2017 13:45
Atvieglo atbalsta saņemšanas nosacījumus daudzdzīvokļu ēku renovācijai
28.12.2016 11:42
Informējam, ka ar 2017.gada 1.janvāri SIA ”DDzKSU” klientiem maksa par maksājumu pieņemšanu un administrēšanu SIA „ Maxima Latvija” tirdzniecības vietās būs 0,50 EUR (piecdesmit eiro centi) apmērā par vienu apmaksājamo rēķinu.
16.06.2016 14:18
Cienījamie klienti, SIA “ DDzKSU” informē, ka Saeima 2015.gada 30.novembrī pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2016.gada 1.janvārī. Līdz ar to, sākot no 2016.gada 1.jūlija, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa ir apliekama ar PVN 21%.