22.06.2018 14:18
Saistībā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”, kurus veiks SIA “Daugavpils būvmehānizācija”,

2018.gada 27.-28.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana pēc sekojošām adresēm:

A.Pumpura ielā 70, 69, 72A, 73, 74, 75,

Smilšu ielā 4,6,1A,1,2.

Darbu rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunbūves mikrorajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
19.06.2018 16:55
2018.gada 14.jūnijā sakarā ar remontdarbiem Varšavas-Smilšu ielu krustojumā no plkst.12:00 dzīvojamām mājām blakus norādītajam krustojumam var pasliktināties ūdens padeves kvalitāte. Remontdarbus veiks SIA “Binders”.
18.06.2018 11:35
Darba laiks

22.06.2018.
no 8.00 līdz 15.00
pusdienu pārtraukums
no 12.00-13.00
12.06.2018 07:48
Sakarā ar maģistrālo siltumtīklu remontu, tiks pārtraukta siltumapgāde no 2018.gada 18.jūnija plkst. 08.30 līdz 19.jūnijam plkst.16.00 sekojošām dzīvojamām mājām:

18.Novembra ielā 17,23,25,27,29,31,35,45;
Alejas ielā 7,9,11;
Cietokšņa ielā 3a,8,14;
Mihoelsa ielā 2a,3,5,8,10;
Ģimnāzijas ielā 2;
Kr.Valdemāra ielā 14,16,18;
Raiņa ielā 14a,15,17,19,21,23;
Viestura ielā 1,4

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


SIA „DDzKSU”t.654-76100
10.06.2018 00:00
SIA „DDzKSU” informē, ka sākot no maija, skaitītāju rādījumi par kārtējo mēnesi būs jānodod no 27.datuma līdz nākamā mēneša 2.datumam.
10.06.2018 00:00
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas stājas spēkā no 2018.gada 25.maija, SIA “DDzKSU” būs pienākums klientiem rēķinus nosūtīt slēgtā veidā (aploksnē).
Veicot juridisko un fizisko klientu skaita analīzi, aprēķināts, ka cena vienam klientam par rēķinu piegādi sastādīs EUR 0.15 ar PVN.
SIA „DDzKSU” aicina izmantot iespēju rēķinus saņemt elektroniski, jo tas ir ērtāk, ātrāk un videi draudzīgāk.
08.06.2018 15:05
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Patversmes ielā 2,4,10;
Augstā ielā 1,3,6,8;
Graudu ielā 3
Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2018.gada 25.jūnijā plkst.0.00 līdz 27.jūnijam 16.00.

Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
08.06.2018 13:01
SIA „LDZ” informē, ka 14. jūnijā 2018.g. no plkst. 10:00 līdz 15:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

Malu iela 9, 11, 13, 15.


SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
08.06.2018 10:17
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka

2018.gada 18.jūnijā plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus (AS “SEB banka”).
31.05.2018 15:05
Sakarā ar maģistrālo siltumtīklu pārbūvi Parādes ielā , Cietokšņa iela un Kandavas ielā, tiks pārtraukta siltumapgāde no 2018.gada 2.jūnija plkst. 08.30 līdz 3.junijam plkst.8.30 sekojošām dzīvojamām mājām:

Alejas ielā 86
Mihoelsa ielā 68
Sakņu ielā 14a,17
Teātra ielā 30,32,34
Vienības ielā 23,25

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


SIA „DDzKSU”t.654-76100
28.05.2018 15:55

Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu sekojošās dzīvojamās mājās:

Butļerova ielā 4,6,8,10;
Cialkovska ielā 3,5,6,7, 8,10,12;
Enerģētiķu ielā 2,4,6,8,12;
Arhitektu ielā 4,6,16,18,20,22,23,24,25,26;
Mendeļejeva ielā 3;
Inženieru ielā 2,4,6,8,7,9,9a,12;
Jātnieku ielā 76,78,80,80a,84,86,88;
Zeļinska ielā 3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,27;
Višķu ielā 14,16,32;
Aveņu ielā 27,33,37,39;
Ezeru ielā 61a;
Minskas ielā 8;
Stāvā ielā 21,22;
Piekrastes ielā 25,27,31,33,35,41,41a,43,45,47;
Raipoles ielā 1,7,7a,10,10a,10b;
Rēzeknes ielā 1,13,15,15a,17,17a;
Tartu ielā 2,2a,4,6,11,13,15,17,21;
Telts ielā 9;
Kauņas ielā 134a,163;

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2018.gada 4.jūnija plkst.0.00 līdz 8.jūnijam plkst.16.00.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
25.05.2018 13:27
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde paziņo, ka

2018.gada 29.maijā plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks kārtējā dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par SIA 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu.

3. Par revidenta iecelšanu 2018.gada finanšu pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšanu revidentam.

17.05.2018 09:23
Sakarā ar divlīmeņu pārvada būvniecības darbu veikšanu, tiks pārtraukta siltumapgāde no 2018.gada 30.maija plkst. 09.00 līdz 8.jūnijam plkst.20.00 sekojošām dzīvojamām mājām:

Dīķu ielā 24,33,33a,35,41,47
Malu ielā 5b,9,13,15

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


SIA „DDzKSU”t.65476100

11.05.2018 08:57

Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu sekojošās dzīvojamās mājās:

18.Novembra ielā 82,85/87,89,90,97a,102,106,157,159,166,171,173,186,188, 190,195a,195v,197,197a,197d,197g,199a;
Grodņas ielā 40,42,34;
A.Pumpura ielā 55,70,99,135,137,139,141,150;
Jelgavas ielā 23,25,29;
Aglonas ielā 3,56;
Aizpilsētas ielā 33;
Arodu ielā 3,15,40,98a,104a;
Atmatas ielā 15;
Bauskas ielā 5,6,7,101,103,107,108,109,110,112;
Dobeles ielā 1,8,20,22;
Jātnieku ielā 14,68,75,77,77a,79,81,81a,89,95,42,42a;
Kauņas ielā 7,9,43,66,72,74,42/44;
Kronvaļda ielā 2;
Krustpils ielā 2,4:
L.Dārza ielā 3,5,34,44,46,48;
Lauskas ielā 12,14,16;
Liepājas ielā 15,17,23,25,31;
M.Dārza ielā 1,9,13;
Marijas ielā 3,4,6,8,10;
Miera ielā 14,16,64,66,141,143;
Neretas ielā 15;
Puškina ielā 7,19,21,52,55,90,92,101;
Siguldas ielā 11,21;
Smilšu ielā 96,98,99,105;
Šaura ielā 21,23,24,26,27,29,29a;
Strādnieku ielā 4,27,35,43,68,70,72,74,82,83,87,88,89,90,92,94,99,101,105, 107,109;
Tautas ielā 8,16,20,30,49,83,84,85,86,96,98;
Tukuma ielā 1,4,15,22,23,24,32,38,72,74;
Užvaldas ielā 5;
Valkas ielā 5,58;
Valmieras ielā 24;
Varšavas ielā 1,3,5,13a,15,16,20,22;
Ventspils ielā 1a,4a,19,41,65a;
Višķu ielā 28,28a,28b,28v;
Ziemeļu ielā 7,7a,7b,8


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2018.gada 21.maija plkst.0.00 līdz 25.maijam plkst.16.00.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
02.05.2018 11:22
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu sekojošās dzīvojamās mājās:

Akademika Graftio ielā 21,23,29,31
Gaismas ielā 2,4,5,6,10,14,16,20,22,24,28,30,32;

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2018.gada 14.maija plkst.0.00 līdz 16.maijam plkst.16.00.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
02.05.2018 11:21
Paziņojums ”Piena kombināts” mikrorajona
iedzīvotājiem


Sakarā ar divlīmeņu pārvada būvniecības darbu veikšanu, tiks pārtraukta siltumapgāde no 2018.gada 14.maija plkst. 09.00 līdz 8.jūnijam plkst.20.00 sekojošām dzīvojamām mājām:

2.Preču ielā 3,13
Dīķu ielā 6,8,10
Malu ielā 2
Muitas ielā 8
Satiksmes ielā 9
Smiltenes ielā 6,8,10
Svaru ielā 4

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


SIA „DDzKSU”t.654-76100
26.04.2018 15:20
Sakarā ar stabili siltu laika apstākļu iestāšanos, kā arī uzsākoties remontdarbiem, kas ir saistīti ar sagatavošanos ziemas sezonai, 2018.gada 27.aprīlī SIA „DDzKSU” apsaimniekošanā esošajās dzīvojamās mājās tiks pabeigta apkures sezona.
Tālrunis informācijai
654-34043, 654-34979, 654-76100
26.04.2018 13:54
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu sekojošās dzīvojamās mājās:

Aleksandra ielā 10
Mihaila ielā 12;
Imperatora ielā 3;
Konstantīna ielā 6;
Komandanta ielā 4;
1.Oficieru ielā 4,6,8;
Hospitāļa ielā 1;
Vaļņu ielā 31,33a,37,39,41;
Cēsu ielā 14,16,16a

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2018.gada 7.maija plkst.0.00 līdz 9.maijam plkst.18.00.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
26.04.2018 13:52
Sakarā ar siltumtīklu remontu, tiks pārtraukta siltumapgāde no 2018.gada 8.maija plkst. 09.00 līdz 10.maijam plkst.16.00 sekojošām dzīvojamām mājām:

Dobeles ielā 1
Lielā Dārza ielā 34
Siguldas ielā 21
Ventspils ielā 1A, 4A

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


SIA „DDzKSU”t.654-76100
26.04.2018 13:50
Sakarā ar maģistrālo siltumtīklu pārbūvi Parādes ielā, Cietokšņa ielā un Kandavas ielā , tiks pārtraukta siltumapgāde no 2018.gada 7.maija plkst. 08.30 līdz 2.jūnijam plkst.20.00 sekojošām dzīvojamām mājām:

Balvu ielā 3,3a
Cietokšņa ielā 53,55,55a,57,63,64,66,68,70,71,73
Kandavas ielā 2,4,4a,7,7a,9,11,13,20,21,23
Parādes ielā 13,13a,15,15a,17
Sporta ielā 2
Stacijas ielā 107,109,111,111a,113,115.115a,117,117a,119,119a,
121a,121b,123,125,127
Stadiona ielā 2,4,6a,8,8a,10,12,12a,14,16,18,20
Vienības ielā 26,28,32,32a,34,34a,36,38,38a,40,42,42a,44

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „DDzKSU”t.654-76100
26.04.2018 13:45
Sakarā ar maģistrālo siltumtīklu pārbūvi Parādes ielā , Cietokšņa iela un Kandavas ielā, tiks pārtraukta siltumapgāde no 2018.gada 7.maija plkst. 08.30 līdz 8.maijam plkst.20.00 sekojošām dzīvojamām mājām:

Alejas ielā 86
Mihoelsa ielā 68
Sakņu ielā 14a,17
Teātra ielā 30,32,34
Vienības ielā 23,25

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


SIA „DDzKSU”t.654-76100
25.04.2018 11:38
SIA “DDzKSU” pievērš iedzīvotāju uzmanību par iespējamo stipro vēju brīvdienās no 27. līdz 29. aprīlim. Lūgums iedzīvotājiem, kuri novieto savus transportlīdzekļus pie dzīvojamām mājām kuru apkārtnē ir koki, pievērst pastiprinātu uzmanību Jūsu transportlīdzekļu novietošanas vietai lai pasargātu no brāzmaina vēja negatīvajām sekām Jūsu īpašumu.
19.04.2018 10:41
Darba laiks
Sestdiena, 21. aprīlis 8:00 - 15:00 (bez pusdienu pārtraukuma)
Pirmdiena, 30. aprīlis brīvdiena
Otrdiena, 1. maijs brīvdiena
Ceturtdiena 3. maijs 8:00 - 15:00 (bez pusdienu pārtraukuma)
Piektdiena, 4. maijs brīvdiena
10.04.2018 08:04
Pēc laika prognozes datiem tuvākajās nedēļās gaidāms silts un pavasarīgs laiks. Sakarā ar to SIA "DDzKSU" atgādina pilnvarotām personām (māju vecākajiem) savlaicīgi iesniegt iesniegumus par apkures parametru samazināšanu (samazinot, gan siltumnesēja padeves temperatūru dienas un nakts periodā, gan ārējā gaisa maksimālu temperatūru pie kuras notiek apkures atslēgšana) vai par pilnu apkures atslēgšanu un apkures sezonas pabeigšanu atsevišķās mājās.
05.04.2018 15:52
Pilsētas dzīvojamais fonds noveco. Konstrukcijas un komunikācijas, arī elektroinstalācija nolietojas. Vecā elektroinstalācija tiek pārslogota un nevar apgalvot, ka tas nevar būt par ugunsgrēka iemeslu. Lai pasargātu savu īpašumu no elektrisko komunikāciju uzliesmošanas, ir nepieciešams veikt elektroinstalācijas apsekošanu. Šādu pārbaudi veic sertificēts speciālists ar specializētām iekārtām, ko nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 4.sadaļas „Inženiertīklu ugunsdrošības prasības” 4.1.apakšpunkta „Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce” 56., 57., 58.punkti.
23.03.2018 15:37
Jau agrā rīta stundā pilsētas sētnieki stājas pie darba, modinot mūs ar lāpstu skrapstēšanu un slotu švīkstoņu. No viņiem ir atkarīgs, cik tīra un sakopta ir Daugavpils. Taču nereti tieši sētnieki saņem pārmetumus par laikus nesavāktiem atkritumiem, nenopļautu zāli, lai gan bieži vien paši kritizētāji ir tie, kas rada lielāko netīrību un piesārņo vidi.
20.03.2018 15:21
Legionelozes dēļ karstā ūdens temperatūrai mājokļos ir jābūt vismaz +55 C
14.02.2018 10:29
Iedzīvotājiem kuru mājās tika veikta energosertifikācija, ir iespēja iepazīties ar veikto ēku energosertifikātu rezultātiem
14.02.2018 08:41
Informējam, ka ar 2018.gada 1.februāri maksa par dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmu tehnisko apkopi tiks noteikta 0.82 EUR (ar PVN 21%) apmērā.