21.01.2019 11:53
Sakarā ar avārijas situāciju siltumtīklos, tiks pārtraukta siltumapgāde 2019.gada 21.janvārī no plkst.8.00 līdz plkst.16.00 sekojošās dzīvojamās mājās:

• Cialkovska ielā: 8,10,12,14;
• Iženieru ielā: 9,9a;
• Zeļinska ielā: 21.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
14.01.2019 14:08
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 28.janvārī plkst. 10.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt Būvdarbu līgumu ar SIA “Defass-D”
28.12.2018 13:21
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 14.janvārī plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt Būvdarbu līgumu ar SIA “LAGRON”.

3. Par piekrišanu slēgt Būvdarbu līgumu ar SIA “Defass-D”.

4. Par SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu un Darba koplīguma (jaunā redakcijā) saskaņošanu
20.12.2018 16:43
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 4.janvārī plkst. 9.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi.
20.12.2018 14:57
Piektdiena, 21.decembris-no plkst.8.00 līdz 15.00, bez pusdienu pārtraukuma;
Pirmdiena, 24.decembris – brīvdiena;
Otrdiena, 25.decembris – brīvdiena;
Trešdiena, 26.decembris - brīvdiena;
Piektdiena, 28.decembris-no plkst.8.00 līdz 15.00, bez pusdienu pārtraukuma;
Pirmdiena, 31.decembris – brīvdiena;
Otrdiena, 2019.gada 1.janvāris – brīvdiena.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!!!
18.12.2018 13:50
Kase strādā Pirm.-Ceturt. no plkst. 08:00 līdz 17:00, Piektd.08:00-16:00 bez pusdienu pārtraukuma.

10.12.2018 08:18
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar maģistrāla ūdensvada remontdarbiem (aizbīdņa nomaiņa) pēc adreses Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 11.12.2018. no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00, tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Cietokšņa ielās 57, 57B, 61.

· Kandavas ielā 7A, 11,13.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korektivos pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

27.11.2018 16:23
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumu (AS "PNB Banka").

Dalībnieku sapulce notiks 2018.gada 11.decembrī plkst. 9.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
15.11.2018 11:33
16. novembrī – 8:00 līdz 15:00 (bez pusdienas pārtraukuma)
19. novembrī – brīvdiena.

• Latvijas Proklamēšanas diena 18.novembrī un tai sekojošā brīvdiena 19.novembrī.

Sveicam valsts svētkos!
15.11.2018 09:45
SIA „LDZ” informē, ka 22.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 12:30 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

Dīķu ielā: 47;
15.11.2018 09:45
SIA „LDZ” informē, ka 21.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 15:30 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

Malu ielā: 11, 13, 15 (5.-8. ieeja);
15.11.2018 09:44
SIA „LDZ” informē, ka 20.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 14:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

Malu ielā: 9, 15 (1.-4. ieeja);
09.11.2018 10:16
SIA „LDZ” informē, ka 13.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 16:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

Malu ielā: 5B;
Dīķu ielā:33, 33A, 35, 41.
09.11.2018 10:16
SIA „LDZ” informē, ka 14.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 14:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

2.Preču ielā: 9, 11.
05.11.2018 09:30
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka saistībā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”, kurus veiks Ceļu būves firma SIA “BINDERS”, 02.11.2018. ieplānota daļēja maģistrāla ūdensvada pārslēgšana pēc adreses Malu iela 15. Sakarā ar to, ka pilsētas ūdensapgādes sistēma ir sacilpota, ūdensapgāde netiks pārtraukta, bet ūdens plūsmu maiņas dēļ, iespējamas ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanā dažās pilsētas rajonos periodā no 02.11.2018. – 08.11.2018.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitāti pasliktināšanu steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 2022991, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
02.11.2018 10:01
SIA „LDZ” informē, ka 07.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 15:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

2.Preču ielā: 25A, 25, 19,17, 21;
Dīķu ielā: 41.
01.11.2018 16:53
Sakarā ar ūdensvada avārijas darbiem, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 2018.gada 2.novembrī tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana no plkst. 8:00 līdz plkst. 12:00 dzīvojamai mājai pēc adreses:
Malu ielā 15,

darbu rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

31.10.2018 16:31
Sakarā ar 2018.gada 7.novembra jaunas ūdensvada akas izbūvi un veidgabalu uzstādīšanu, saskaņā ar tehnisko projektu “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve, Odu ielas rajonā, Daugavpilī”, kurus veiks SIA “Daugavpils būvmehanizācija”, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana no plkst. 08:30 līdz plkst. 20:00 pēc sekojošās adreses:

· Vaļņu ielā 19

Darbu rezultātā 07.11.2018. ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās visā Cietokšņa mikrorajonā.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

24.10.2018 14:20
Konteineru ar tilpumu 1,1 m3, kas paredzēti stikla un cita veida iepakojuma (papīrs, PET, skārds, alumīnijs) savākšanai, izvietojuma vietu kartoshēma Daugavpils pilsētas pašvaldībā.

Lūdzam šajos konteineros izmest TIKAI augstāk minēto atkritumu veidus, kas derīgi tālākai pārstrādei.

Konteinerus apkalpo SIA “AADSO”.Konteineru (kupolveida “zvaniņi”), kas paredzēti stikla iepakojuma savākšanai, izvietojuma vietu kartoshēma Daugavpils pilsētas pašvaldībā.

Lūdzam šajos konteineros izmest TIKAI stikla iepakojumu (stikla pudeles, burkas).

Konteinerus apkalpo SIA “AADSO”.

20.10.2018 10:06
Informējam iedzīvotājus sakarā ar nepastāvīgiem rudens laikapstākļiem, kad āra gaisa temperatūra ir robežās no +7,0 оС - +9,0 оС grādi, automātiskie siltummezlgi nepieslēdz siltumenerģijas padevi, vai pieslēdz minimālu siltuma padevi kuru iedzīvotāji var nejust dzīvokļos un apkures ierīcēs.
SIA “DDzKSU” piedāvā pilnvarotajām personām, ja tādu nav, tad dzīvokļu īpašniekiem ar kopsapulces lēmumu vērsties SIA “DDzKSU” par apkures sistēmas ieslēgšanās temperatūras maiņu nevis ar +8,0 оС bet sākot ar +10,0 оС vai +12,0 оС. Šis lēmums ļaus iedzīvotājiem saņemt siltumenerģiju naktī un uzturēt komfortu gaisa temperatūru diennakts laikā.
11.10.2018 13:20
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina piedalīties Daugavpils dzīvojamo māju vecākos un kā arī citus interesentus 2018. gada 17. oktobrī, rīkotajā seminārā par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas un renovācijas iespējām. Seminārā piedalīsies un dalīsies pieredzē vadošie ALTUM eksperti par Dzīvojamo Māju Eenergoefktivitātes (DME) programmu, tās iespējām un norisi citās Latvijas pilsētās.

Uzstāsies pieaicinātie viesi no Jelgavas nekustamiem īpašumiem ar savu pieredzi līdzfinansējuma saņemšanā DME programmas ietvaros, kā arī ar sastaptajiem šķēršļiem un ieguvumu dzīvojamo māju renovācijas procesā Jelgavā.
Seminārs notiks 17. oktobrī Daugavpils domes lielajā zālē plkst 18.00 Kr.Valdemāra ielā 1.

10.10.2018 08:45
Sakarā ar 2018.gada 11.oktobra ūdensvada veidgabalu uzstādīšanas darbiem objektā “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve, Odu ielas rajonā, Daugavpilī”, kurus veiks SIA “DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA”, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 dzīvojamām mājām pēc sekojošām adresēm:

· Vaļņu ielā 21, 23, 25, 27, 27A. 27B, 27D, 29, 29A, 31, 33A, 39, 41.

· Odu ielā 9, 10.

Darbu rezultātā 11.10.2018. ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Cietokšņa mikrorajonā.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

09.10.2018 10:38
Sakarā ar 2018.gada 11.oktobra ūdensvada hidranta remonta darbiem pēc adreses Vienības ielā 38a, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 pēc sekojošām adresēm:

· Vienības ielā 27; 30; 32; 32a; 34; 34a; 36; 36a; 38; 38a; 38b; 42; 42a.

· Kandavas ielā 5.

Darbu rezultātā 11.10.2018. ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Centra mikrorajonā.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

02.10.2018 16:37
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, kuras 100% kapitāla daļas pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, rīko tai piederošās kustamās mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Mantas saraksts un izsoles noteikumi ir pieejami mājas lapā www.ddzksu.lv. Mantas atrašanas vieta – Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī.
02.10.2018 10:55
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, pārdod, rīkojot mutisko izsoli, prasījuma tiesības pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REGARD LĪZINGS”, reģistrācijas Nr.40003575001, juridiskā adrese: Vīlandes iela 10-1, Rīga, LV-1010, un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REGARD LĪZINGA GRUPA”, reģistrācijas Nr.40003845391, juridiskā adrese: Vīlandes iela 10-1, Rīga, LV-1010,
01.10.2018 16:09
Paziņojam, ka 2018.gada 1.oktobrī tika uzsākta apkures sezona visās SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” apsaimniekošanās esošajās dzīvojamās mājās, apkure tiks ieslēgta visās mājās.
Atgādinām, ka ar siltummezgla standarta iestatījumiem, mājās apkure tiks ieslēgta, pie ārējā gaisa temperatūras +8ºC, atslēgsies pie ārējā gaisa temperatūras +10ºC.
Gadījumā, ja iedzīvotāji vēlas, lai apkure tiek ieslēgta pie citas ārējā gaisa temperatūras, ir nepieciešams paziņot SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” par siltummezgla parametru izmainīšanu. Iesniegumu par siltummezgla parametru izmainīšanu var iesniegt pilnvarotas personas vai šādu lēmumu var pieņemt dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē.

Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” Ēku inženierkomunikāciju ekspluatācijas daļā, tālr.654-34043, 654-34979.
25.09.2018 15:58
Sakarā ar avārijas remontu siltumtīklos, tiks pārtraukta siltumapgāde 2018.gada 27.septembrī no plkst.8.00 lūdz plkst.12.00 sekojošās dzīvojamās mājās:

Aveņu ielā 33,37,39;
Ezeru ielā 61a;
Minskas ielā 8;
Stāvā ielā 21,22;
Piekrastes ielā 25,27,31,33,35,41,41a,43,45,47;
Raipoles ielā 1,7,7a,10,10a,10b;
Rēzeknes ielā 1,13,15,15a,17,17a;
Tartu ielā 2,2a,4,6,13,15,17,21;
Telts ielā 9;

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
21.09.2018 14:26
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums atgādina saviem klientiem par apkures pieslēgšanas nosacījumiem:

Apkuri SIA “DDzKSU” pakāpeniski pieslēgs, ja vidējā diennakts temperatūra trīs dienas pēc kārtas būs zemāka par +8 grādiem. Ja dzīvokļu īpašniekiem ir vēlēšanās saņemt siltumenerģiju agrāk vai arī vēlāk, ir nepieciešams pieņemt lēmumu kopsapulcē, vai ja mājas pilnvarotai personai ir piešķirtas tādas tiesības tad ir nepieciešams vērsties pie apsaimniekotāja par apkures režīma maiņu.

18.09.2018 08:38
Darba laiks:

24.09.2018. – brīvdiena
Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā diena.
Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību, kā arī uzkrāj anonīmus datus par vietnes apmeklējumu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai ddzksu.lv
Comodo SSL