Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
20.04.2016 08:59
2016. gada aprīlī Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros uzsāk informatīvu semināru ciklu par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu mājās un pieejamo valsts atbalstu.
18.maijā, plkst. 10:00 seminārs notiks Daugavpils pilsētas Domes telpās, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Semināra laikā klātesošie tiks informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Pasākumos piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.

Detalizētāka informācija par semināru norises vietām, dienas kārtību un reģistrēšanos dalībai tajos pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 euro. Jaunās programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniegs Altum. Projektu pieņemšanu programmā plānots uzsākt 2016. gada jūlijā.

Sīkāka informācija par programmu ir pieejama Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā.