Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
21.09.2017 11:40
Saskaņā ar 29.08.2017. noslēgto līgumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk - SIA ”AADSO”), sākot no šī gada 1.oktobra SIA “ AADSO” uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā.

SIA “DDZKSU” ievērojot Daugavpils pilsētas domes 27.03.2014 saistošos noteikumus Nr.16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku vārda ir noslēgusi līgumu ar SIA “AADSO”