09.02.2018 07:52
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde paziņo, ka 2018.gada 22.februārī plkst. 10.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par budžeta un rīcības plāna 2018.gadam saskaņošanu.