Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
31.03.2016 08:05
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanas un māju atjaunošanas līdzfinansējuma programmā var pieteikties dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, kā arī fiziskā vai juridiskā persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.

http://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/SN-10_precizesanu2.odt

Palīdzību dzīvokļu īpašnieku kopsapulču organizēšanā sakarā ar Dzīvojamāš mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu kā arī Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, var sniegt:

- SIA "daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" Liepājas ielā 21,

- 1.Namu apsaimniekošanas iecirknis Imantas ielā 35a,

- 2.Namu apsaimniekošanas iecirknis Inženieru ielā 2a,

- 3.Namu apsaimniekošanas iecirknis Kauņas ielā 7.

Pārvaldīšanas līguma paraugs