Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Identifikācijas nr. Termiņš Veids

Ražošanas atkritumu apsaimniekošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/120 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 12, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/125 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 12, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/126 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 3a, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/124 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/123 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/122 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/121 P 30.05.2018 Cenu aptauja

PVC logu izgatavošana un piegāde

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/029m 01.06.2018 Iepirkumu procedūra

Saimniecības preču piegāde

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/028m 01.06.2018 Iepirkumu procedūra

Siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu piegāde

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/027m 01.06.2018 Iepirkumu procedūra

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 11, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/117 P 29.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Marijas ielā 3, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/119 P 29.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 37, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/118 P 29.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 20, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/116 P 29.05.2018 Cenu aptauja

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi uzņēmuma darbiniekiem

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/021m 15.05.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Arodu ielā 98A, Lauska ielā 14 un Smiltenes ielā 4, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums 3.daļa

Līgums 3.daļa

Lēmums 1.daļa

SIA DDzKSU 2018/004m 01.02.2018 Iepirkumu procedūra

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 36, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/115 P 28.05.2018 Cenu aptauja

Lietus ūdens noteksistēmas ierīkošanai dzīvojamai mājai Februāra ielā 28, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/114 P 28.05.2018 Cenu aptauja

Logu bloku maiņa, logu un durvju bloku maiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Nometņu ielā 25, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/113 P 28.05.2018 Cenu aptauja

Paziņojums

Dzīvojamo māju lieveņu un aizsargapmaļu remontdarbi

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/024m 21.05.2018 Iepirkumu procedūra

Logu nomaiņa dzīvojamā mājā  Vienības ielā 32A, Daugavpilī , saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/103 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parādes ielā 17, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/112 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes vienkāršotās apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa 73, Daugavpilī, pandusa ierīkošanai pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/111 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 4, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/110 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imperatora ielā 9, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/109 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Logu bloku maiņa kāpņu telpās  dzīvojamā mājā Kr.Valdemāra ielā 25, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/108 P 25.05.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās  dzīvojamā mājā Ziemeļu ielā 7A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/107 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Miera ielā 64, Daugavpilī, pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/106 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka ar virslogu uzstādīšana dzīvojamā mājā Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/105 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Logu bloku maiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Satiksmes ielā 7, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/104 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Apsardzes pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Skaidrojums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/012m 05.04.2018 Iepirkumu procedūra

Administrativas ekas jumta remonts Liepajas iela 21, Daugavpili

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2018/026m 24.05.2018 Iepirkumu procedūra

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam tiks pagarināts līdz 28.05.2018.

Aizdevumi dzīvojamo māju Dzelzceļu ielā 16, Fabrikas ielā 18A, Arodu ielā 15, Smiltenes ielā 4, Kr.Valdemāra ielā 2 un Jelgavas ielā 23, Daugavpilī, būvdarbiem un projektu izstrādāšanai

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/022m 28.05.2018 Iepirkumu procedūra

Santehnikas piegade

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/025m 24.05.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Kandavas ielā 7A, Saules ielā 41, Valkas ielā 5, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņas, remonta darbi un bēniņu pārsegumu siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums 2.daļa

Lēmums 3.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

Rezultāts 1.daļa

SIA DDzKSU 2017/082m 25.08.2017 Iepirkumu procedūra

Bēniņu pārseguma siltināšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 42A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/100 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Aizsargapmales atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/102 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stadiona ielā 18, Daugavpilī, , saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/101 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/099 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Plastmasas cauruļu, veiddaļu un noslēgarmatūras piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/016m 23.04.2018 Iepirkumu procedūra

Durvju un logu furnitūras piegāde

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/023m 11.05.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Marijas ielā 10, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/096 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Logu bloku maiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Fabrikas ielā 18A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/095 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Aglonas ielā 3, Daugavpilī, pagraba metāla durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/094 P 11.05.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā Bauskas ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/093 P 11.05.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā Aveņu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/092 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 24, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā un bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/091 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 70a, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/090 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 76, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/089 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 83a, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/088 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Logu bloku maiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Stacijas ielā 115, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/086 P 09.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpu grīdu flīzēšanu (1.stāvs, vējtveris)

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/085 P 09.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 14a, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/083 P 09.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/082 P 09.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Jātnieku ielā 84, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Strādnieku ielā 4, Liepājas ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņas, remonta darbi un bēniņu pārsegumu siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums 3.daļa

Lēmums 2;4.daļas

Lēmums 1.daļa

Līgums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2017/093m 26.09.2017 Iepirkumu procedūra

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 2a, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/081 P 08.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/080 P 08.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tautas ielā 86, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/079 P 08.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 24, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/078 P 08.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku  ielā 105, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/077 P 07.05.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpās, saskaņa ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/076 P 07.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Imantas ielā 48, Satiksmes ielā 9 un Raiņa ielā 8, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3

SIA DDzKSU 2018/020m 03.05.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Malu ielā 15 un Viestura ielā 1, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

SIA DDzKSU 2018/019m 03.05.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju 18.Novembra ielā 195V, Parādes ielā 15A, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa, bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/097m 07.11.2017 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Vienības ielā 23, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/017m 23.04.2018 Iepirkumu procedūra

Asfalta seguma ierīkošana dzīvojamai mājai Alejas ielā 11, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/072 P 12.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Cietokšņa ielā 53, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/071 P 09.04.2018 Cenu aptauja

Logu metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197D, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/068 P 09.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 37, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma un kāpņu telpu sienu pārsegumu ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2018/014k 18.04.2018 Konkurss

Dzīvojamā mājas Aglonas ielā 3, Daugavpilī, domofonu sistēmas vadības bloku uzstādīšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/067 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 15, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/065 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Cietokšņa ielā 39, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/064 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Kr.Valdemāra ielā 25, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

Projekts 2

DDzKSU-2018/063 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Vienības ielā 44 un Dīķu ielā 33, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Projekts1

Projekts2

Konsolidēts nolikums

Skaidrojums

SIA DDzKSU 2018/010m 23.03.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamā mājas Vaļņu ielā 33A, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/056 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/054 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Stacijas ielā 115, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/053 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Tukuma ielā 74, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/052 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Marijas ielā 8, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/051 P 29.03.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/050 P 29.03.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 62, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/049 P 29.03.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 101, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/048 P 28.03.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Kandavas ielā 4A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/047 P 28.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Tartu ielā 6, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/046 P 28.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Malu ielā 2, Ģimnāzijas ielā 24 un Ģimnāzijas ielā 28, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Projekts3

SIA DDzKSU 2018/011m 23.03.2018 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Projekts 2

DDzKSU-2018/042 P 06.02.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 72, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Projekts 2

DDzKSU-2018/043 P 06.03.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tautas ielā 85, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/037 P 02.03.2018 Cenu aptauja

PVC stiklu pakešu logu uzstādīšana dzīvojamās mājas Atmatas ielā 15, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/031 P 23.02.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Krustpils ielā 4, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/028 P 20.02.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/027 P 20.02.2018 Cenu aptauja

PVC stiklu pakešu logu ar ielikņiem izgatavošana un uzstādīšana mājas Čiekuru ielā 6, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/026 P 20.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 6, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un  uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/025 P 20.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 7 (veca ēka), Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/014 P 29.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 6, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/013 P 29.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319 Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/012 P 29.01.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tukuma ielā 24, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/009 P 25.01.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Stacijas ielā 127, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/008 P 25.01.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/007 P 25.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319V, Daugavpilī, pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/003 P 12.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319V, Daugavpilī, pagraba PVC stiklu pakešu logu uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/004 P 12.01.2018 Cenu aptauja

Projektēšanas pakalpojumi dzīvojāmo māju jumtu segumu nomaiņai un bēniņu pārsegumu siltināšanai

Nolikums

SIA DDzKSU 2017/107m 18.12.2017 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Alejas ielā 86, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai

Nolikums

SIA DDzKSU 2017/106m 12.12.2017 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Liepājas ielā 25, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/288 P 07.11.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/280 P 27.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Varšavas ielā 3, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/277 P 24.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Inženieru ielā 4, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/275 P 24.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 70, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/247 P 21.09.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 5, Zeļinska ielā 5, Zeļinska ielā 7, Zeļinska ielā 9, Jātnieku ielā 80, Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts

Nolikums

Projekts

Projekts 2

Projekts Cialkovska 5

Projekts Zeļinska 5

Projekts Zeļinska 9

SIA DDzKSU 2017/091k 21.09.2017 Konkurss

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/237 P 15.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tautas ielā 8, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/235 P 15.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Krustpils iela 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/227 P 09.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Puškina iela 90, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/226 P 09.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/218 P 03.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tautas ielā 84, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/205 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/199 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Grīdu remonts dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/198 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 11, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/197 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 7, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/196 P 27.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 9, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/195 P 27.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/191 P 27.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 9, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/173 P 20.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/170 P 20.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/100 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Grīdu flīzēšana dzīvojamās mājas Tartu ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/099 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 21, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/098 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 24, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/075 P 11.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 2A, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/064 P 21.04.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 17, Daugavpilī, balkonu remontdarbi

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/061 P 21.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/040 P 05.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/026 P 24.03.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 79A, Daugavpilī, 1.litera spāru jumta remonts

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/007 P 31.01.2017 Cenu aptauja