Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Identifikācijas nr. Termiņš Veids

Cauruļvadu termoizolācijas piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/048m 04.09.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/301 P 26.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 5, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana 

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/305 P 26.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 37, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/304 P 26.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 101, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/303 P 26.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/302 P 26.09.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana SIA „DDzKSU” ražošanas bāzes angārā Nr.1 Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/300 P 26.09.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana SIA „DDzKSU” ražošanas bāzes galdniecības angārā Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/299 P 26.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 34, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma un kāpņu telpu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2018/055m 03.10.2018 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Tukuma ielā 74, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/054m 03.10.2018 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Alejas ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/053m 03.10.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2018/052m 03.10.2018 Iepirkumu procedūra

Datortehnikas piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/298 P 25.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju piegulošo teritoriju ietvju remontdarbi Daugavpils pilsētā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/297 P 21.09.2018 Cenu aptauja

Plombu un plombēšanas troses piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/296 P 20.09.2018 Cenu aptauja

Durvju un logu furnitūras piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/045m 17.08.2018 Iepirkumu procedūra

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/051m 25.09.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Imantas ielā 48, Satiksmes ielā 9 un Raiņa ielā 8, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3

Lēmums 3.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums 3.daļa

SIA DDzKSU 2018/020m 03.05.2018 Iepirkumu procedūra

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 34A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/289 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/295 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamas mājas 18.Novembra ielā 195A, Daugavpilī, fasādes remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/294 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpu un koridora kosmētiskais remonts 1.stāvā dzīvojamā mājā Tukuma ielā 38, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/293 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, kodu sistēmas vadības bloka uzstādīšana un programmēšana dzīvojamā mājā Tautas ielā 86, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/292 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Inženieru ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/291 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/290 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Rīgas ielā 34, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/288 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Imantas ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/287 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/286 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/285 P 13.09.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Aizpilsētas ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/284 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Malu ielā 2, Ģimnāzijas ielā 24 un Ģimnāzijas ielā 28, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Projekts3

Lēmums 3.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

Rezultāts 1.daļa

Lēmums 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/011m 23.03.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Tautas ielā 84 un Malu ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/034m 17.07.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Bauskas ielā 101 un Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

SIA DDzKSU 2018/050m 11.09.2018 Iepirkumu procedūra

Datu aizsardzības speciālistu pakalpojumu nodrošināšana uzņēmuma vajadzībām

Nolikums

SIA DDzKSU 2018/049m 11.09.2018 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 15, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/275 P 30.08.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Vienības ielā 36, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/279 P 31.08.2018 Cenu aptauja

Pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ziemeļu ielā 7A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/281 P 31.08.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Dobeles ielā 22, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/280 P 31.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Augsta ielā 3, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņai, jumta pārseguma un mazā jumta virs lodžijām pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/273 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Dzelzceļu ielā 16, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/274 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 16, Daugavpilī, aizsargapmales atjaunošana 

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/278 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/272 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Tukuma ielā 24, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/271 P 30.08.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Gaismas ielā 24, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/270 P 29.08.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Minskas ielā 8, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/269 P 29.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 65A, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/268 P 29.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krāslavas ielā 62, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/267 P 29.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 66, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/266 P 29.08.2018 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku un koridora PVC durvju bloku 1.stāvā izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Tukuma ielā 38, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/265 P 23.08.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 321V, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/264 P 23.08.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Liepājas ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/262 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Stadiona ielā 20, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/263 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai, bērnu laukuma izveidei pie dzīvojamās mājas Tukuma ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/254 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/253 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/252 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Satiksmes ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2018/046m 27.08.2018 Iepirkumu procedūra

Aizdevumi dzīvojamo māju Kandavas ielā 7A, Alejas ielā 86, Jātnieku ielā 84, 18.Novembra ielā 195V un Dīķu ielā 33, Daugavpilī, būvdarbiem un projektu izstrādāšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/038m 02.08.2018 Iepirkumu procedūra

Būvuzraudzības darbu veikšana būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” īstenošanas gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/249 P 17.08.2018 Cenu aptauja

Būvuzraudzības darbu veikšana būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Sporta ielā 2, Daugavpilī” īstenošanas gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/247 P 17.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 13, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/245 P 15.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/244 P 15.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 18, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/243P 15.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 42, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/241 P 15.08.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku ar ieliktņiem uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskanā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/240 P 10.08.2018 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metļa durvju bloku izgatavošana un uzstadīšana dzīvojamā mājā Šaura ielā 29, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/239 P 10.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/238 P 10.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Cietokšņa ielā 14 un Ģimnāzijas ielā 28, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts1

Projekts2

SIA DDzKSU 2018/042m 06.08.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Lauska ielā 14 un Tartu ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Nolikums

Projekts1

Projekts2

SIA DDzKSU 2018/041m 06.08.2018 Iepirkumu procedūra

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Liepājas ielā 31, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/222 P 19.07.2018 Cenu aptauja

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nometņu ielā 66, Daugavpilī” dokumentācija.

Būvprojekts

SIA DDzKSU 2018/033k 02.08.2018 Konkurss

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sporta ielā 2, Daugavpilī” dokumentācija

Apliecinājuma karte

SIA DDzKSU 2018/032k 24.07.2018 Konkurss

Dzīvojamo māju Marijas ielā 3, Varšavas ielā 3 un Saules ielā 68, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2018/036m 17.07.2018 Iepirkumu procedūra

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 15, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/216 P 12.07.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā A.Graftio ielā 29, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/214 P 11.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 105, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšanai 

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/210 P 10.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nometņu ielā 23, Daugavpilī, lodžiju iestiklošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/209 P 10.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, jumtiņu ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/208 P 10.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 105, Daugavpilī, ieejas un pagrabu metāla durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/207 P 10.07.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/203 P 06.07.2018 Cenu aptauja

Pagraba logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Stacijas ielā 127, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/197 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Logu bloka nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/195 P 05.07.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās  dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 105, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/193 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 4A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/192 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Aizsargapmales atjaunošana dzīvojamai mājai Sakņu ielā 17, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/190 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tartu ielā 6, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/183 P 04.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Malu ielā 15 un Viestura ielā 1, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Lēmums 1.daļa

SIA DDzKSU 2018/019m 03.05.2018 Iepirkumu procedūra

Logu bloka nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Komunālā ielā 3, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/178 P 28.06.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Komunāla ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/177 P 28.06.2018 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/176 P 28.06.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/175 P 27.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/174 P 27.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 5, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/172 P 27.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/169 P 26.06.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Rīgas ielā 72, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/168 P 26.06.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 5, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/165 P 22.06.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Rīgas ielā 83A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/164 P 22.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/160 P 21.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 117, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/158 P 21.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Konstantīna ielā 1, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/157P 21.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 1, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/155 P 21.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/154 P 20.06.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 31, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/153 P 20.06.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 6, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/150 P 19.06.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/149 P 19.06.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 190, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/146 P 18.06.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā Bauskas ielā 110, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/142 P 18.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arodu ielā 40, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/141 P 18.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 35, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/140 P 11.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes vienkāršotās apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Februāra ielā 33, Daugavpilī, pandusa ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/137 P 11.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/131 P 04.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 12, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/130 P 04.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Jelgavas ielā 25 un Vienības ielā 11, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

SIA DDzKSU 2018/030m 05.06.2018 Iepirkumu procedūra

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 12, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/126 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 3a, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/124 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/122 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 20, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/116 P 29.05.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 36, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/115 P 28.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parādes ielā 17, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/112 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes vienkāršotās apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa 73, Daugavpilī, pandusa ierīkošanai pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/111 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imperatora ielā 9, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/109 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Logu bloku maiņa kāpņu telpās  dzīvojamā mājā Kr.Valdemāra ielā 25, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/108 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Aizsargapmales atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/102 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/099 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 70a, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/090 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 83a, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/088 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpu grīdu flīzēšanu (1.stāvs, vējtveris)

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/085 P 09.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 2a, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/081 P 08.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 24, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/078 P 08.05.2018 Cenu aptauja

Asfalta seguma ierīkošana dzīvojamai mājai Alejas ielā 11, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/072 P 12.04.2018 Cenu aptauja

Logu metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197D, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/068 P 09.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 37, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma un kāpņu telpu sienu pārsegumu ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2018/014k 18.04.2018 Konkurss

Dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 15, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/065 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Kr.Valdemāra ielā 25, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

Projekts 2

DDzKSU-2018/063 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/054 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Tukuma ielā 74, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/052 P 29.03.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/050 P 29.03.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Projekts 2

DDzKSU-2018/042 P 06.02.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 72, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Projekts 2

DDzKSU-2018/043 P 06.03.2018 Cenu aptauja

PVC stiklu pakešu logu uzstādīšana dzīvojamās mājas Atmatas ielā 15, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/031 P 23.02.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/027 P 20.02.2018 Cenu aptauja

PVC stiklu pakešu logu ar ielikņiem izgatavošana un uzstādīšana mājas Čiekuru ielā 6, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/026 P 20.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 6, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un  uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/025 P 20.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 7 (veca ēka), Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/014 P 29.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 6, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/013 P 29.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319 Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/012 P 29.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319V, Daugavpilī, pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/003 P 12.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319V, Daugavpilī, pagraba PVC stiklu pakešu logu uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/004 P 12.01.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/280 P 27.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Varšavas ielā 3, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/277 P 24.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 70, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/247 P 21.09.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/237 P 15.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tautas ielā 8, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/235 P 15.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Puškina iela 90, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/226 P 09.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/218 P 03.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tautas ielā 84, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/205 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/199 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Grīdu remonts dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/198 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 11, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/197 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 7, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/196 P 27.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 9, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/195 P 27.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/191 P 27.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 9, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/173 P 20.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/170 P 20.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/100 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Grīdu flīzēšana dzīvojamās mājas Tartu ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/099 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 21, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/098 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 24, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/075 P 11.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 2A, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/064 P 21.04.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 17, Daugavpilī, balkonu remontdarbi

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/061 P 21.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/026 P 24.03.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 79A, Daugavpilī, 1.litera spāru jumta remonts

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/007 P 31.01.2017 Cenu aptauja
Comodo SSL