Elektroenerģijas tirdzniecības līgums AJ Power
Līgums Nr.1 par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu
Līgums Nr.54 par siltumenerģijas piegādi un lietošanu
Līgums par dzīvojāmo māju iekšējas gāzes apgādes sistēmas tehnisko apkopi
Līgums par sašķidrināto naftas gāzes piegādi
Vienošanās līgumam par sašķidrināto naftas gāzes piegādi
15.09.2017. Līgums Nr.1702 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā
Vienošanas par patērēto siltumenerģijas norēķinu kārtību