Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums

Atalgojuma politika

Informācija sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” un Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 20.februāra Rīkojumu Nr.25 " Par informācijas publiskošanu".

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (bruto, eiro).

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem.

Amatpersonu atalgojumu saraksts par 2019.gada janvārī.