Reģistrācija

E-pasts tiks izmantots klienta portāla autorizācijai un atgādinājumu nosūtīšanai.

Uzspiežot lodziņu APSTIPRINĀT, Jūs automātiski piekrītat, ka rēķinus saņemsiet TIKAI elektroniskā veidā. Papīra veidā rēķini netiks piegādāti.

Reģistrācijas instrukcija