Reģistrācija

Uzspiežot lodziņu APSTIPRINĀT, Jūs automātiski piekrītat, ka rēķinus saņemsiet TIKAI elektroniskā veidā. Papīra veidā rēķini netiks piegādāti.

Piekrītu, ka SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” apstrādā un uzglabā manus personas datus, kas nepieciešami šā iesnieguma izpildei, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Reģistrācijas instrukcija

Comodo SSL