11.01.2022 13:59
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_Sporta ielā 8,Dauga/vpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 13.01.2022.no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

Stadiona ielā 2, 4

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
07.01.2022 13:26
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Kandavas 23A un Sporta iela 2,Daugavpilī, kurus veiks SIA
“Daugavpils ūdens”*, 12.01.2022.no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00
tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Kandavas iela 23, 21, 20;
* Sporta iela 2;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
04.01.2022 11:20
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_Sporta ielā 2,/Dauga/vpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 11.01.2022.no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

Sporta ielā 2, Stadiona ielā 2, 4

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
29.12.2021 11:29
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 12.janvārī, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
3. SIA Statūtu grozījumu saskaņošana.
20.12.2021 14:50
Darba laiks:

23.12.2021.g.

no 8.00 līdz 13.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

24.-26.12.2021.g. - Brīvdienas30.12.2021.g.

no 8.00 līdz 13.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

31.12.2021.g. - 02.01.2022.g. – Brīvdienas

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2022. gadu!
16.12.2021 10:59
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Tautas ielā 19,Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 21.12.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 12:00 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Tautas ielā 30;
* 18. Novembra ielā 97a;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
02.12.2021 13:17
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2021.gada 3.decembrī, plkst.9:00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par grozījumu SIA nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtībā saskaņošanu.
3. Par Ēku un būvju nomas līguma un Zemesgabala nomas līguma termiņu pagarināšanu.
4. Par piekrišanu slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi.
30.11.2021 09:26
SIA DDzKSU, ejot līdzi laikam un rūpējoties par dabu un resursu saudzēšanu, aicina savus klientus atteikties no papīra veida rēķinu izmantošanas, bet datu pārsūtīšanai par ūdens vai gāzes (dzīvokļiem, kas izmanto sašķidrināto gāzi) skaitītāju stāvokli izmantot mans.ddzksu sistēmu.
Kādas ir priekšrocības klientam:

1. Tas ir bez maksas.
2. Tas ir ērti. Pēc reģistrācijas jums ir piekļuve visiem saviem rēķiniem neierobežotu reižu skaitu.
3. Jūsu rēkini netiks pazaudēti vai nejauši dzēsti.
4. Reģistrētajiem lietotājiem ir iespēja iepazīties ar pakalpojumu rēķinu agrāk nekā citiem klientiem, jo papīra rēķins, pirms tas nonāk Jūsu pastkastītē, ir jāizdrukā, jāieliek aploksnē un jāpiegādā. Tas viss var aizņemt vairākas dienas, un, protams, maksā naudu.
5. Personīgajā kabinetā Jūs ērtā laikā varat iesniegt skaitītāju rādījumus. Katrs klients saņem paziņojumu, ka ir sācies pārskata periods. Pārskata periods mūsu sistēmā sākas no katra mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 2. datumam.
SIA "DDzKSU" informē savus klientus arī par jaunām iespējām.
Sistēmā mans.ddzksu kopā ar rēķiniem, skaitītāju rādījumiem, informāciju par mājas kopsapulču protokoliem, tāmēm par apkalpošanu, iedzīvotāji tagad var uzzināt savu Namu Apsaimniekošanas Iecirkņa (NAI) numuru un tā koordinātes, mājas uzcelšanas gadu, jūsu mājas namu pārziņa vārdu un uzvārdu, uzkrājuma fonda atlikumu, deklarēto personu skaitu, sava mājas vecākā vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru (dažus jautājumus var atrisināt uz vietas, paziņojot mājas vecākajam), kā arī citus jauninājumus, kas būs pieejami pēc reģistrācijas vietnē.
Ja Jums rodas jautājumi par to, kā atteikties no papīra rēķiniem un izveidot reģistrāciju mūsu mājas lapā, griezieties pie Abonentu nodaļas speciālistiem pa tālruņiem: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07267 (LMT), vai IT nodaļas speciālistiem: tālr. 654-07262 (LMT).
Saudzēsim dabu kopā!
26.11.2021 14:10
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta
darbiem Miera ielā 37, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”,
29.11.2021. no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens
piegāde pēc sekojošām adresēm:

Kauņas ielā 37;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
26.11.2021 14:00
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta
darbiem Miera ielā 37, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”,
29.11.2021. no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens
piegāde pēc sekojošām adresēm:

Kauņas ielā 37;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
26.11.2021 14:00
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta
darbiem Ķieģeļu ielas rajona, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 01.12.2021. no plkst. 08:30 līdz plkst. 15:00 tiks pārtraukta
ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

Kieģeļu ielā 19; 18; 17; 16; 5; 4;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
22.11.2021 16:42
LDZ informē, ka 25.11.2021.g. no plkst. 12:00 līdz 13:00 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde sekojošos objektos:

• Malu 2;
• 2.Preču 3;
• Smiltenes 2, 4, 6, 8, 10;
• Satiksmes 7, 9.

26.11.2021.g. no plkst. 09:00 līdz 16:00 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde sekojošos objektos:

• Malu 2;

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
16.11.2021 08:00
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, ikviens DDzKSU klients var iepazīties ar dzīvojamas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi nākamajam gadam.
Atbilstoša informācija ik gadu līdz 15.oktobrim tiek izvietota iestādes oficiālajā mājas lapā. Tas tika izdarīts arī šogad. Bet, diemžēl, no 6.11.2021.g. līdz 12.11.2021.g. tehnisku iemeslu dēļ informācija nebija pieejama.
Pastāv vairāki varianti, ka dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar tāmēm. Vēršam uzmanību, ka rēķinos dzīvokļu īpašnieki bija brīdināti par iespēju iepazīties ar tāmēm uzņēmuma mājas lapā. Dzīvokļa īpašnieki var pieprasīt arī, lai tāmes viņiem nosūta elektroniski uz e-pastu vai izsniedz papīra formātā.
Uzņēmums informē savus klientus, ka visas tehniskās problēmas ir novērstas un kopš 12. novembra tāmes atkal ir pieejamas SIA “DDzKSU” mājas lapas sadaļā Klientiem / Tāmes https://www.ddzksu.lv/lv/tames/ . Lai aplūkotu savas mājas uzturēšanas tāmi, jāievada klienta kods.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā dzīvokļu īpašnieki varat griezties DDzKSU Ekonomiskajā nodaļā, tālr.nr 654 07277, e-pasts: ekonomiste@ddzksu.lv
15.11.2021 07:59
Informācijas drošības audita laikā tika konstatētas nopietnas nepilnības mobilās aplikācijas DDzKSU darbībā. Uzņēmums, rūpējoties par lietotāju personas datu aizsardzību, nolēma uz laiku apturēt mobilās aplikācijas darbību.
Visi mobilās aplikācijas reģistrētie lietotāji var izmantot savu loginu un paroli, pieslēdzoties savam personīgajam kabinetam klientu portālā mans.ddzksu.lv.
Jāuzsver, ka ir pārtraukta tikai mobilās aplikācijas darbība. Portāla mans.ddzksu.lv klienta datus nekas neapdraud.
Uzņēmums atvainojas par sagādātajām neērtībām un iesaka nākamās pieslēgšanās laikā nomainīt paroli.
13.11.2021 14:33
Atgādinam, ka saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”Jūs varat iepazīties SIA “DDzKSU” mājas lapā sadaļā Klientiem / Tāmes.
11.11.2021 10:48
2021.gada 13.novembris – darba diena, kas pārcelta no 2021.gada 19.novembra. Ņemot vērā, ka pārceltā darba diena ir piektdiena – strādājam no 08:00 līdz plkst.15:00 (bez pusdienu pārtraukuma);

2021.gada 17.novembris – pēdējā darba diena pirms svētku dienas – noteikts saīsināts darba laiks – strādājam no 08:00 līdz plkst.15:00 (bez pusdienu pārtraukuma);

2021.gada 18.novembris – svētku diena – Latvijas Republikas proklamēšanas diena;

2021. gada 19. novembris – brīvdiena.
11.11.2021 10:48
Precizējot 2021.gada 1.novembra paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde paziņo, ka 15.novembrī, plkst.10:00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar papildināto dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par revidenta iecelšanu 2021.gada finanšu pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšanu revidentam.
3. Par SIA nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības saskaņošanu.
4. Par Ēku un būvju nomas līguma un Zemesgabala nomas līguma termiņu pagarināšanu.
5. Par piekrišanu slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi.
01.11.2021 13:57
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Enerģetiku ielā 6,Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 5.11.2021. no plkst. 08:30 līdz plkst. 14:00 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Jātnieku ielā 76;
* Enerģētiku šķērsielā 2; 4; 6; 8; 12.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
21.10.2021 14:47
Saskaņā ar LR MK pieņemto lēmumu par īpaši stingru ierobežojumu ieviešanu (jeb stingrā "lokdauna" izsludināšanu), notikušas izmaiņas SIA „DDzKSU” darba organizēšanas un klientu apkalpošanas kārtībā.

SIA „DDzKSU”
Līdz 15.11.2021

Kases un Abonentu nodaļas klientu apkalpošana tiks veikta tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni: 654-07287.

Līdz 11.01.2022
- pa dzīvokļiem nestaigās kontrolieri;
- dzīvokļos neveiks darbus santehniķi, elektriķi, būvnieki;
- netiks veikta ūdens skaitītāju nomaiņa un verifikācija;
- nenotiks īpašnieku sapulces.

DDzKSU vērš uzmanību, ka:
- avārijas gadījumos arī turpmāk tiks veikta māju un māju komunikāciju apsekošana;
- avārijas dienests turpinās strādāt diennakts režīmā un avārijas situācijas gadījumā varēs darboties arī dzīvokļos, tālr.: 654-76100, 27013911;
- ārkārtējās situācijas laikā skaitītāju atkārtotās verificēšanas nodrošināšanas termiņš tiek pagarināts;
- sapulces vietā var veikt īpašnieku aptauju, aptaujas lapas tiks ievietotas pastkastītēs;
- skaitītāju rādījumus pieņems noteiktā kārtībā mans.ddzksu sistēmā, mobilajā lietotnē, kā arī iemetot specialajā kastītē papīra formāta kvīti no DDzKSU rēķina.

Saziņas iespējas ar SIA “DDzKSU” nodaļām:

• Abonentu daļa: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07267;
• Parādu piedzinējs: 654-34987;
• Ražošanas tehniskās nodaļa – tālr. 654-07272, 65407273.
• Siltumenerģētikas tehniķi (siltummezglu darbu jautājumos)– tālr. 654-34979;
• 1.NAI (Imantas iela 35a) – tālr. 654-25441; 654-25130;
• 2.NAI (Inženieru iela 2a) – tālr. 654-44031; 654-42702;
• 3.NAI (Kauņas iela 7) – tālr. 654-37044; 65431939.

Saziņai ar iestādi var izmantot elektronisko vidi, nosūtot e-pastu uz SIA “DDzKSU” vienoto e-pasta adresi pasts@ddzksu.lv.
Rēķinus var apmaksāt arī internetbankā, banku filiālēs, Maxima un Mego veikalos.
SIA „DDzKSU” dod klientiem iespēju apmaksāt rēķinus līdz 2022.gada 11.jānvarim bez nokavējuma procentiem. Nokavējuma procenti netiks aprēķināti tām fiziskām personām, kurām uz 01.10.2021. nav parādu.
19.10.2021 14:42
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Lielā Dārza ielā 2,Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 25.10.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 12:00 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

* Lielā Dārza ielā 3; 5;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
19.10.2021 14:25
SIA “DDzKSU” informē, ka sākot ar 8.oktobri līdz brīdim, kad epidemioloģiskā situācija uzlabosies, klientu apkalpošana tiks veikta tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Pieraksts tiek veikts no 08:00 līdz 17:00 ( Piektdien līdz 16:00) pa tālruņiem:

• Abonentu nodaļa, Kase, Parādu piedzinējs: 654-07287;
• Ražošanas tehniskā nodaļa: 654-07272;
• Automašīnu stāvvietas atļauju izsniegšana: 654–34919.

Lūgums ierasties tieši pieraksta laikā. Lai ievērotu sociālās distancēšanās prasības, apmeklētāju ielaišana ēkā notiek stingri pēc pieraksta, jo pieņemšanas laika uzgaidīšana notiek ārpus telpām.
Paldies par sapratni.
15.10.2021 15:42
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Ķieģeļu ielā 5, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 19.10.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 18:30 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

* Ķieģeļu ielā 4; 5;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
13.10.2021 10:40
Daugavpils iedzīvotāji saņēma pirmos rēķinus šajā apkures sezonā. Saskaņā ar SIA “DDzKSU” sniegto informāciju, apkures izmaksu atšķirību dažādās mājās rudens pirmajā mēnesī ietekmējuši vairāki faktori: gan ēkas individuālie siltummezgla iestatījumi, gan pieslēgšanās datums.
Oficiāli apkures sezona Daugavpilī šogad sākās 22.septembrī, taču dažas mājas pauda vēlmi pieslēgt apkuri agrāk vai vēlāk. Līdz ar to radās arī starpība saņemto rēķinu summās: vairāk samaksājušas tās mājas, kas pieslēdzās agrāk, kā arī tās, kurās uzstādīti augstāki siltummezglu parametri, saskaņā ar kuriem apkure ieslēdzas pie augstākas ārējās gaisa temperatūras un arī iekštelpas tiek sildītas intensīvāk.
Lielāks siltuma patēriņš tradicionāli ir mājās, kurās ir mazāks dzīvokļu skaits, kā arī nav veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (kāpņutelpās nav nomainīti logi un ārdurvis, nav nosiltināti bēniņi).
Vidējās apkures izmaksas DDzKSU apsaimniekošanā esošajās mājās septembrī bija 0,2394 eiro/m2 (bez PVN). Augstākās izmaksas, 0,56 eur/m2, bijušas deviņstāvu mājā, kas pieslēdzās apkurei 1.septembrī, savukārt mazākais rēķins bija 0,13 eur/m2 bez PVN (māja pieslēgta apkurei 22.09.2021).
Atkarībā no esošiem siltuma mezglu parametriem, siltuma padeve mājās notiek pie dažādām āra gaisa temperatūrām, piemēram, pie standarta (rūpnīcas) siltuma mezgla parametriem, apkures sistēma tiks ieslēgta pie +8 °C, bet izslēgta pie +10 °C.
Siltuma mezgla parametrus iespējams mainīt pēc iedzīvotāju vēlēšanās. Rakstiskus pieteikumus par siltuma mezgla iestatījumu izmaiņām var iesniegt:
- dzīvojamās mājas pilnvarotā persona vai iniciatīvā grupa;
- dzīvokļa īpašnieki, sasaucot dzīvokļa īpašnieku kopsapulci (jānobalso „par ” 50% +1 dzīvokļa īpašnieks).
Pieteikumā obligāti jānorāda, pie kādas ārējās gaisa temperatūras apkures sistēma tiks atslēgta, kā arī lūdzam klientus pirms pieteikuma iesniegšanas pievērst uzmanību minētajiem apstākļiem, lai novērstu nepamatotas sūdzības.
Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties pie SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskās daļas speciālistiem pa tālr. 654-34979; 654-07273.
13.10.2021 10:39
Informējam, ka 2021.gada 22.septembrī SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” uzsāka jaunu apkures sezonu dzīvojamās mājās, kas pieslēgtas centralizētai siltumapgādei. Atgādinām, ka 99% SIA „DDzKSU” pārvaldāmo dzīvojamo māju ir aprīkotas ar automatizētiem siltuma mezgliem, līdz ar to ēkas apkures sistēmas regulēšana notiek atbilstoši laika apstākļiem. Maksa par apkuri notiek tikai pēc faktiski izlietotā siltumenerģijas patēriņa.
Atkarībā no esošiem siltuma mezglu parametriem, siltuma padeve mājās notiek pie dažādām āra gaisa temperatūrām, piemēram, pie standarta (rūpnīcas) siltuma mezgla parametriem, apkures sistēma tiks ieslēgta pie +8°C, bet izslēgta pie +10°C.
Siltuma mezgla parametrus iespējams mainīt pēc iedzīvotāju vēlēšanās. Rakstiskus pieteikumus par siltuma mezgla iestatījumu izmaiņām var iesniegt:
- dzīvojamās mājas pilnvarotā persona vai iniciatīvā grupa;
- dzīvokļa īpašnieki, sasaucot dzīvokļa īpašnieku kopsapulci (jānobalso „par ” 50% +1 dzīvokļa īpašnieks).
Pieteikumā obligāti jānorāda, pie kādas ārējās gaisa temperatūras apkures sistēma tiks atslēgta, kā arī lūdzam klientus pirms pieteikuma iesniegšanas pievērst uzmanību minētajiem apstākļiem, lai novērstu nepamatotas sūdzības.
Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties pie SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskās daļas speciālistiem pa tālr. 654-34979; 654-07273; 654-34043.
07.10.2021 12:00
SIA „DDzKSU” atgādina saviem klientiem, ka to dzīvokļu rēķini, kur apkures sistēmas atgaisošanas dēļ siltums netika saņemts pilnā apjomā, būs pārrēķināti.
Apkures sistēmas atgaisošanas darbi tika uzsākti no 23.septembra. Laika posmā no 23.09.2021 līdz 01.10.2021 SIA „DDzKSU” saņēma vairāk nekā 1400 pieteikumu, no kuriem lielākā daļa tika pabeigta jau pirms 27. septembra.
Tehniskās nodaļas darbinieki analizē un apstrādā visus saņemtos pieteikumus. Gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks paziņo SIA „DDzKSU” (ir piefiksēts pieprasījums avārijas dienestā, abonentu nodaļā vai pie speciālistiem) un jums netika veikts pārrēķins par zaudēto siltumu, lūdzam vēlreiz rakstiski sazināties ar SIA „DDzKSU”, lai veiktu papildu pārbaudi:

• Liepājas ielā 21, 1. stāvs pie administratora;
• pasts@ddzksu.lv
05.10.2021 10:27
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Dīķu ielā 24, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 08.10.2021. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:00 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

* Dīķu ielā 24;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
29.09.2021 16:24
PAS"Daugavpils siltumtīkli"informe, ka 2021.gada 30.septembri no plkst. 10.00 līdz 18.00 notiks siltumtīklu remonts, kā rezultātā tiks pārtraukta siltumenērģijas piegāde sekojošām ēkām:

• Kauņas ielā 66,72,74.
• Arodu ielā 11,15.
• A.Pumpura ielā 70.
• Ventspils ielā 65A.
• Jātnieku ielā 14.
• Valmieras ielā 24.
29.09.2021 10:04
2021.gada 22.septembrī SIA „DDzKSU” pārvaldāmajās mājās tika uzsākta apkures sezona. 189 no 690 pārvaldīšanā esošajām mājām, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegtajiem pieteikumiem, apkure bija pieslēgta vēl agrāk.

23.09.2021 SIA „DDzKSU” uzsāka apkures sistēmu atgaisošanas darbus.
Laika posmā no 22.09.2021 līdz 27.09.2021 SIA „DDzKSU” saņēma 1446 pieteikumu no iedzīvotājiem par apkures sistēmu atgaisošanas nepieciešamību: 23.09.2021. – 721 pieteikums
24.09.2021. – 410 pieteikumu; 25.09.2021. – 90 pieteikumu; 26.09.2021. – 24 pieteikumi;
27.09.2021. – 201 pieteikums. 25-30% sūdzību bija par slikti sildošiem radiatoriem siltummezgla temperatūras režīma dēļ.
Iedzīvotāju pieteikumu izpilde noritēja pieteikuma saņemšanas kārtībā. Lai operatīvi atgaisotu apkures sistēmas, SIA „DDzKSU” santehniķu brigādes strādāja pēc pagarinātā grafika līdz plkst. 21:00, t.sk. brīvdienās. Savukārt avārijas dienests strādāja diennakts režīmā.
Informējam, ka dzīvokļiem, kur bija nepieciešams atgaisot apkures sistēmu (neatkarīgi no apkures radiatoru skaita), tiks pārrēķināta maksa par apkuri.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, apkures sistēmu palaišana bija efektīvāka un notika īsākā laikā periodā.
28.09.2021 12:43
Daudzus pilsētniekus kaitina trimeru troksnis, ko Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma darbinieki izmanto zāles pļaušanai daudzdzīvokļu māju pagalmos. Tomēr troksnis nav vienīgā šī procesa nepatīkamā daļa: zāle, zeme un akmeņi, kas izlido no trimera, var sabojāt blakus novietotos transportlīdzekļus.
Ne vienmēr vainīgi ir tikai darbinieki, kuri veic zālienu pļaušanu. Daudzi automašīnu īpašnieki atstāj savus transportlīdzekļus stāvvietās, neraugoties uz to, ka apsaimniekošanas organizācija savlaicīgi ir brīdinājusi par gaidāmo zāles pļaušanu. Daži savus transportlīdzekļus mēdz novietot tieši uz zāliena.
Lai informētu iedzīvotājus par gaidāmo zāles pļaušanu, SIA „DDzKSU" izvieto paziņojumus pie daudzdzīvokļu māju ieejām uz informācijas dēļiem. Ne vienmēr iedzīvotāji pievērš tiem uzmanību, un nereti atstāj auto ceļa malā tieši pie zālāja. Katrā ziņā bojājumu rezultāts ir viens - automašīna ir jāremontē.
Transportlīdzekļu īpašniekiem iesakām būt uzmanīgākiem un neignorēt apsaimniekošanas organizācijas paziņojumus. Ja redzat, ka ir ieplānota zāliena pļaušana, vai arī tā jau notiek, atstājiet automašīnu citur.
Rūpējieties par savu īpašumu.