16.05.2022 11:30
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

2.Preču iela 3, 13, 21;
Aglonas ielā 56;
Arhitektu ielā 4, 6, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26;
Atmatas 15;
Aveņu ielā 33, 37, 39;
Butļerova ielā 4, 6, 8, 10;
Cialkovksa ielā 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
Dīķu ielā 6, 8, 10, 24, 33, 33a, 35, 41, 47;
Enerģētiķu ielā 2, 4, 6, 7, 8, 12;
Ezeru ielā 61a;
Inženieru ielā 2, 2a, 4, 6, 7, 8, 9, 9a, 12;
Jātnieku ielā 68, 76, 77a, 78, 80, 80a, 81, 81a, 84, 86, 88, 89, 95;
Kauņas ielā 134a, 163;
Lauska ielā 12, 14, 16;
Malu ielā 2, 9, 13, 15;
Mendeļejeva ielā 3;
Minskas iela 8;
Muitas ielā 8;
Neretas ielā 15;
Piekrastes ielā 25, 27, 31, 33, 35, 41, 41a, 43, 45, 47;
Raipoles ielā 1, 7, 7a, 10, 10a, 10b;
Rēzeknes ielā 1, 13, 15, 17, 17a;
Satiksmes ielā 7, 9;
Smilšu ielā 96, 98, 99, 105;
Smiltenes ielā 2, 4, 6, 8, 10;
Stāvā ielā 21, 22;
Svaru ielā 4;
Šaurā ielā 21, 24, 27, 29a;
Tartu ielā 2, 2a, 4, 6, 13, 15, 15a, 17, 21;
Telts ielā 9;
Valkas ielā 58;
Višķu ielā 14, 16, 28, 28a, 28b/v, 32;
Zeļinska ielā 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2022.gada 6.jūnija plkst.0.00 līdz 10.jūnijam 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

09.05.2022 12:57
par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Vienības ielā 32, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 12.05.2022. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
Vienības ielā 32 un 34.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
09.05.2022 08:24
ka sakarā ar ūdensapgādes tīklu remontu Motoru ielā 4, Dauga/vpilī, kurus veiks SIA “Būvmehanizācija D”, 11.05.2022. no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
·Cēsu ielā 8, 10, 20a, 22, 26, 32 un 36.
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. *65424251* vai *20229913*, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
05.05.2022 16:29
05.05.2022 08:53
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 19.maijā, plkst.9:00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
4. SIA valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšana.
29.04.2022 09:25
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
18.Novembra ielā 82, 85/87, 89, 90, 97a, 102, 106, 157, 159, 166, 171, 173, 186, 188, 190, 195, 195a, 195v, 197, 197a, 197d, 197g, 199a;
A.Pumpura ielā 55, 70, 99, 135, 137, 139, 141, 150;
Aglonas ielā 3;
Aizpilsētas ielā 33;
Arodu ielā 3, 15, 40, 98a, 104a;
Bauskas ielā 5, 6, 7, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112;
Dobeles ielā 1, 8, 20, 22;
Grodņas ielā 34, 40, 42;
Jātnieku ielā 14, 42, 42a, 75, 79;
Jelgavas ielā 23, 25, 29;
Kauņas ielā 7, 9, 43, 42/44, 66, 72, 74;
Kronvalda ielā 2;
Krustpils ielā 2, 4;
Lielā Dārza ielā 3, 5, 34, 44, 46, 48;
Liepājas ielā 15, 17, 23, 25, 31;
Mazā Dārza ielā 1, 9, 13;
Marijas ielā 3, 4, 8, 10;
Miera iela 14, 16, 64, 66, 141, 143;
Puškina ielā 7, 19, 21, 52, 55, 90, 92, 101;
Siguldas ielā 11, 21;
Strādnieku ielā 4, 27, 35, 43, 68, 70, 72, 74, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 99, 101, 105, 107, 109;
Tautas ielā 8, 16, 20, 30, 49, 83, 84, 85, 86, 96, 98;
Tukuma ielā 1, 4, 15, 22, 23, 24, 32, 38, 72, 74;
Užvaldes ielā 5;
Valkas ielā 5;
Valmieras ielā 24;
Varšavas ielā 1, 3, 5, 13a, 15, 16, 20, 22;
Ventspils ielā 1a, 4a, 19, 22, 41, 65a;
Ziemeļu ielā 7, 7a, 7b, 8.

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2022.gada 23.maija plkst.0.00 līdz 27.maijam 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
27.04.2022 11:08
SIA „DDzKSU” sākot ar 02.05.2022., izbeidz apkures sezonu mājās, kuras ir SIA „DDzKSU” apsaimniekošanā.
22.04.2022 08:00
Pavasarī, kad dienas laikā gaisa temperatūra ir +10 vai pat +15 grādi, bet naktī zemāka par 0, automatizētā apkures sistēma nodrošina automātisko siltuma padevi, atkarībā no ārējā gaisa temperatūras. Automatizētā sistēma nodrošina sistēmas darbu, lai mājas netiek pārkurinātas, tādējādi tiek ekonomēta siltumenerģija apkures vajadzībām.
Sakarā ar mainīgiem laika apstākļiem, SIA „DDzKSU” nodrošinās apkuri dzīvojamās mājās, kamēr neiestāsies vienmērīgi silti un sausi laika apstākļi (diennakts gaisa temperatūrai trīs diennakšu laikā ir jābūt, vidēji, +8 grādi). Jau tagad visās mājās ar centralizēto siltumapgādi automatizētās apkures sistēmas nodrošina režīmu, kas atbilst esošiem laika apstākļiem, kā rezultātā tiek novērsta mitruma veidošanās iespēja dzīvoklī. Gadījumā, ja māju dzīvokļu īpašnieki vēlas atslēgt apkuri citā laikā, agrāk vai vēlāk par apkures sezonas beigām, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai dzīvokļu īpašnieku biedrība (kopsapulcē) var pieņemt atbilstošu lēmumu un iesniegt to rakstiski SIA „DDzKSU”.
Lūdzam ņemt vērā, ka laika apstākļi dažādi ietekmē gaisa temperatūru māju dzīvokļos. Tas ir atkarīgs no tā, kur nokļūst saules stari. Tādējādi gaisa temperatūra dzīvokļos saules un ēnas pusē var krasi atšķirties. Automatizētā sistēma ir uzstādīta, lai vienmērīgi nodrošinātu komfortu visās telpās.
Gadījumā, ja automatizētā apkures sistēma nefunkcionē saskaņā ar ārējā gaisa temperatūras svārstībām, lūdzam zvanīt siltummezglu operatoram (tālr.654-34979) vai avārijas dienestam (tālr.654-76100).
22.04.2022 07:49
Sakarā ar to, ka pēdējo nedēļu laikā ir ieviestas apjomīgas sankcijas pret Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir lēmusi bloķēt vairākas Krievijas interneta vietnes, tostarp e-pasta platformu "mail.ru", kuru ikdienā izmanto apmēram 17 miljoni cilvēku, iedzīvotājiem, kas izmantojuši šo vietni un tajā reģistrēto e-pastu norādījuši kā savu kontaktinformāciju pašvaldības struktūrvienībām rēķinu un paziņojumu saņemšanai, ir traucēta elektroniskā saziņa ar pakalpojumu sniedzējiem. Tas attiecas uz daudziem Daugavpils pašvaldības komunālo dienestu klientiem.
Gadījumā, ja iepriekš saziņai un rēķinu saņemšanai tika izmantots “mail.ru” platformā reģistrētais e-pasts, un šī mēneša rēķins interneta vietnes bloķēšanas dēļ netika saņemts, iedzīvotājam jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēju un jāvienojas par to, kādā veidā turpmāk notiks komunikācija.
Ņemot vērā to, ka problēma šobrīd ir aktuāla vairākiem uzņēmumu klientiem un zvanu centru noslodze ir liela, aicinām ar sapratni izturēties pret esošo situāciju, un, ja neizdodas sazvanīt klientu apkalpošanas operatorus, izmantot saziņai e-pastu.
Kontaktinformācija saziņai ar Daugavpils pašvaldības iestādēm:
• SIA “DDzKSU” abonentu daļa: 654-07284, 654-07286. 654-07287, 654-07288, e-pasts: pasts@ddzksu.lv;
• SIA “Daugavpils siltumtīkli” Klientu apkalpošanas nodaļa 654-07547, 654-07548, 654-07549, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;
• SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrs 654 21568, 654 24761, m.t.62103020, e-pasts: klientu.nodala@daugavpils.udens.lv;
Sakarā ar to, ka situācija strauji mainās un tiek ieviestas arvien jaunas sankcijas, aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai un vajadzības gadījumā sazināties ar pašvaldības struktūrvienībām un komunālo pakalpojumu sniedzējiem, lai atrisinātu radušos jautājumus.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības
Komunikācijas nodaļa
13.04.2022 13:19
ka SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” darba laiks 14.aprīlī – 08:00–13:00.(bez pusdienu pārtraukuma.)
13.04.2022 12:04
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Mihaila ielā 12;
Imperatora ielā 3;
Konstantīna ielā 6;
Komandanta ielā 4;
1.Oficieru ielā 4, 6, 8;
Aleksandra ielā 6, 8, 10;
Hospitāļa ielā 1;
Vaļņu ielā 31, 33a, 37, 39, 41;
Cēsu ielā 14, 16, 16a


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2022.gada 9.maija plkst.0.00 līdz 11.maijam 18.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
05.04.2022 13:46
Informējam, ka elektrotīklu bojājuma dēļ ir iespējams elektroapgādes pārtraukums adresē (-ēs):

KĀPŅU TELPA: Daugavpils, Akadēmiķa Graftio iela 29;
KĀPŅU TELPA: Daugavpils, Akadēmiķa Graftio iela 29;
LIFTS: Daugavpils, Akadēmiķa Graftio iela 29;
KĀPŅU TELPA: Daugavpils, Akadēmiķa Graftio iela 29;
LIFTS: Daugavpils, Akadēmiķa Graftio iela 29;
KĀPŅU TELPA: Daugavpils, Akadēmiķa Graftio iela 29;
KĀPŅU TELPA: Daugavpils, Akadēmiķa Graftio iela 29;
KĀPŅU TELPA: Daugavpils, Gaismas iela 10;
KĀPŅU TELPA: Daugavpils, Gaismas iela 14;
KĀPŅU TELPA: Daugavpils, Gaismas iela 16;
KĀPŅU TELPA: Daugavpils, Gaismas iela 16;
KĀPŅU TELPA: Daugavpils, Gaismas iela 20;
KĀPŅU TELPA: Daugavpils, Gaismas iela 22
Atslēgumu nav jāpiesaka, jo mēs jau strādājam un plānojam to novērst 3 stundu laikā.
24.03.2022 12:16
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta
darbiem Raiņa ielā 14, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”,
29.03.2022. no plkst. 13:00 līdz plkst. 15:00 tiks pārtraukta ūdens
piegāde pēc sekojošām adresēm:
Cietokšņa ielā 3a; 8
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
16.03.2022 14:51
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 30.martā, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par budžeta un rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšanu.
04.03.2022 09:51
Rūpējoties, lai katrā Latvijas uzņēmumā un mājā būtu droša un kvalitatīva elektroapgāde, turpinām veikt remonta un modernizācijas darbus, kuru laikā vairākkārt īslaicīgi var tikt pārtraukta elektrības piegāde:
10.03.2022 laika posmā no plkst. 14:20 līdz 15:40 (atslēguma Nr. 1033670)
18. novembra iela 102, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO010346686
Strādnieku iela 27, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO010348565
18. novembra iela 102, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034666A
18. novembra iela 102, Daugavpils LIFTS 43Z-STO01034664E
04.03.2022 09:49
Rūpējoties, lai katrā Latvijas uzņēmumā un mājā būtu droša un kvalitatīva elektroapgāde, turpinām veikt remonta un modernizācijas darbus, kuru laikā vairākkārt īslaicīgi var tikt pārtraukta elektrības piegāde:
10.03.2022 laika posmā no plkst. 08:00 līdz 09:20 (atslēguma Nr. 1033665)
Strādnieku iela 27, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO010348565
18. novembra iela 102, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034666A
18. novembra iela 102, Daugavpils LIFTS 43Z-STO01034664E
18. novembra iela 102, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO010346686
02.03.2022 09:57
Rūpējoties, lai katrā Latvijas uzņēmumā un mājā būtu droša un kvalitatīva elektroapgāde, turpinām veikt elektrotīkla remonta un modernizācijas darbus, kuru laikā tiks pārtraukta elektrības piegāde:
09.03.2022 laika posmā no plkst. 10:00 līdz 15:00 (atslēguma Nr. 1033243)
Vaiņodes iela 6, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01033497C
28.02.2022 11:05
Rūpējoties, lai katrā Latvijas uzņēmumā un mājā būtu droša un kvalitatīva elektroapgāde, turpinām veikt elektrotīkla remonta un modernizācijas darbus, kuru laikā tiks pārtraukta elektrības piegāde:
10.03.2022 laika posmā no plkst. 09:00 līdz 15:00 (atslēguma Nr. 1032654)
Lauska iela 16, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01033299G
02.02.2022 11:20
Par plānoto elektroapgādes pārtraukumu.
Rūpējoties, lai katrā Latvijas uzņēmumā un mājā būtu droša un kvalitatīva elektroapgāde, turpinām veikt remonta un modernizācijas darbus, kuru laikā vairākkārt īslaicīgi var tikt pārtraukta elektrības piegāde:

11.02.2022 laika posmā no plkst. 07:30 līdz 09:00 (atslēguma Nr. 1028183)
18. novembra iela 106, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034670J
Ventspils iela 19, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034400B
18. novembra iela 82, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034656D
18. novembra iela 82, Daugavpils KOMUNĀLĀ UZSKAITE 43Z-STO01034653J

11.02.2022 laika posmā no plkst. 14:30 līdz 16:00 (atslēguma Nr. 1028200)
18. novembra iela 82, Daugavpils KOMUNĀLĀ UZSKAITE 43Z-STO01034653J
18. novembra iela 106, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034670J
Ventspils iela 19, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034400B
18. novembra iela 82, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034656D
31.01.2022 16:38
Sakarā ar PAS „Daugavpils Siltumtikli” katlu mājā notikušo avārijas situāciju, tiek pārtraukta karstā ūdens padeve un pazemināts temperatūras režīms daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Pēc PAS „Daugavpils siltumtikli” informācijas, avārija tiks likvidēta 02.02.2022.g.
31.01.2022 12:05
Par plānoto elektroapgādes pārtraukumu.
Rūpējoties, lai katrā Latvijas uzņēmumā un mājā būtu droša un kvalitatīva elektroapgāde, turpinām veikt elektrotīkla remonta un modernizācijas darbus, kuru laikā tiks pārtraukta elektrības piegāde:

10.02.2022 laika posmā no plkst. 08:40 līdz 16:00 (atslēguma Nr. 1026718)

Strādnieku iela 43, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01034924E
11.01.2022 13:59
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_Sporta ielā 8,Dauga/vpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 13.01.2022.no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

Stadiona ielā 2, 4

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
07.01.2022 13:26
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Kandavas 23A un Sporta iela 2,Daugavpilī, kurus veiks SIA
“Daugavpils ūdens”*, 12.01.2022.no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00
tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Kandavas iela 23, 21, 20;
* Sporta iela 2;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
04.01.2022 11:20
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_Sporta ielā 2,/Dauga/vpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 11.01.2022.no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

Sporta ielā 2, Stadiona ielā 2, 4

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
29.12.2021 11:29
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 12.janvārī, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
3. SIA Statūtu grozījumu saskaņošana.
20.12.2021 14:50
Darba laiks:

23.12.2021.g.

no 8.00 līdz 13.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

24.-26.12.2021.g. - Brīvdienas30.12.2021.g.

no 8.00 līdz 13.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

31.12.2021.g. - 02.01.2022.g. – Brīvdienas

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2022. gadu!
16.12.2021 10:59
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Tautas ielā 19,Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 21.12.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 12:00 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Tautas ielā 30;
* 18. Novembra ielā 97a;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
02.12.2021 13:17
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2021.gada 3.decembrī, plkst.9:00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par grozījumu SIA nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtībā saskaņošanu.
3. Par Ēku un būvju nomas līguma un Zemesgabala nomas līguma termiņu pagarināšanu.
4. Par piekrišanu slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi.
30.11.2021 09:26
SIA DDzKSU, ejot līdzi laikam un rūpējoties par dabu un resursu saudzēšanu, aicina savus klientus atteikties no papīra veida rēķinu izmantošanas, bet datu pārsūtīšanai par ūdens vai gāzes (dzīvokļiem, kas izmanto sašķidrināto gāzi) skaitītāju stāvokli izmantot mans.ddzksu sistēmu.
Kādas ir priekšrocības klientam:

1. Tas ir bez maksas.
2. Tas ir ērti. Pēc reģistrācijas jums ir piekļuve visiem saviem rēķiniem neierobežotu reižu skaitu.
3. Jūsu rēkini netiks pazaudēti vai nejauši dzēsti.
4. Reģistrētajiem lietotājiem ir iespēja iepazīties ar pakalpojumu rēķinu agrāk nekā citiem klientiem, jo papīra rēķins, pirms tas nonāk Jūsu pastkastītē, ir jāizdrukā, jāieliek aploksnē un jāpiegādā. Tas viss var aizņemt vairākas dienas, un, protams, maksā naudu.
5. Personīgajā kabinetā Jūs ērtā laikā varat iesniegt skaitītāju rādījumus. Katrs klients saņem paziņojumu, ka ir sācies pārskata periods. Pārskata periods mūsu sistēmā sākas no katra mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 2. datumam.
SIA "DDzKSU" informē savus klientus arī par jaunām iespējām.
Sistēmā mans.ddzksu kopā ar rēķiniem, skaitītāju rādījumiem, informāciju par mājas kopsapulču protokoliem, tāmēm par apkalpošanu, iedzīvotāji tagad var uzzināt savu Namu Apsaimniekošanas Iecirkņa (NAI) numuru un tā koordinātes, mājas uzcelšanas gadu, jūsu mājas namu pārziņa vārdu un uzvārdu, uzkrājuma fonda atlikumu, deklarēto personu skaitu, sava mājas vecākā vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru (dažus jautājumus var atrisināt uz vietas, paziņojot mājas vecākajam), kā arī citus jauninājumus, kas būs pieejami pēc reģistrācijas vietnē.
Ja Jums rodas jautājumi par to, kā atteikties no papīra rēķiniem un izveidot reģistrāciju mūsu mājas lapā, griezieties pie Abonentu nodaļas speciālistiem pa tālruņiem: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07267 (LMT), vai IT nodaļas speciālistiem: tālr. 654-07262 (LMT).
Saudzēsim dabu kopā!