Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
18.04.2019 11:30
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem pēc adreses Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Binders”, 24.04.2019. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Smiltenes ielā 2; 4; 6; 8; 10,

· Satiksmes ielā 7; 9,

· 2.Preču ielā3,

· Malu ielā 2.

· Muitas ielā 3P.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

16.04.2019 16:48
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem pēc adreses Dzirnavu ielā 15, Daugavpilī, kurus veiks SIA “HEKTORS”, 17.04.2019. no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

· Bruģu ielā 15 un 17.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Ar cieņu

SIA "Daugavpils ūdens"15.04.2019 09:13
Tiek pieņemti pieteikumi apkures atslēgšanai

Pavasarī, kad dienas laikā gaisa temperatūra ir +10 vai pat +15 grādi, bet naktī zemāka par 0, automatizētā apkures sistēma nodrošina automātisko siltuma padevi, atkarībā no ārējā gaisa temperatūras. Automatizētā sistēma nodrošina sistēmas darbu, lai mājas netiek pārkurinātas, tādējādi tiek ekonomēta siltumenerģija apkures vajadzībām.
Sakarā ar mainīgiem laika apstākļiem, SIA „DDzKSU” nodrošinās apkuri dzīvojamās mājās, kamēr neiestāsies vienmērīgi silti un sausi laika apstākļi (diennakts gaisa temperatūrai trīs diennakšu laikā ir jābūt, vidēji, +8 grādi). Jau tagad visās mājās ar centralizēto siltumapgādi automatizētās apkures sistēmas nodrošina režīmu, kas atbilst esošiem laika apstākļiem, kā rezultātā tiek novērsta mitruma veidošanās iespēja dzīvoklī. Gadījumā, ja māju dzīvokļu īpašnieki vēlas atslēgt apkuri citā laikā, agrāk vai vēlāk par apkures sezonas beigām, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai dzīvokļu īpašnieku biedrība (kopsapulcē) var pieņemt atbilstošu lēmumu un iesniegt to rakstiski SIA „DDzKSU”.
Lūdzam ņemt vērā, ka laika apstākļi dažādi ietekmē gaisa temperatūru māju dzīvokļos. Tas ir atkarīgs no tā, kur nokļūst saules stari. Tādējādi gaisa temperatūra dzīvokļos saules un ēnas pusē var krasi atšķirties. Automatizētā sistēma ir uzstādīta, lai vienmērīgi nodrošinātu komfortu visās telpās.
Gadījumā, ja automatizētā apkures sistēma nefunkcionē saskaņā ar ārējā gaisa temperatūras svārstībām, lūdzam zvanīt siltummezglu operatoram (tālr.654-34979) vai avārijas dienestam (tālr.654-76100).
12.04.2019 13:24
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada DN 63 remonta darbiem pēc adreses Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, kurus veiks SIA “BINDERS”, 15.04.2019. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Smiltenes ielā 2, 4, 6, 8, 10

· Malu ielā 2,

· Satiksmes ielā 7, 9,

· 2.Preču ielā 3,

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

11.04.2019 14:22
26.04.-10.05.2019.g.
Kase strādā:

Pirm.-Ceturt. no plkst. 08:00 līdz 17:00 (pusdienu pārtraukums 12.00-12.45).
Piektd.08:00-16:00 (pusdienu pārtraukums 12.00-13.00).
09.04.2019 16:24
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc dalībnieku sapulci 2019.gada 23.aprīlī plkst. 9.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt līgumu ar SIA Montāžas-remonta firmu “LIFTS” par pasažieru liftu piegādi un uzstādīšanu.

09.04.2019 14:18
18.04.2019.
SIA „DDzKSU” darba laiks
no 8.00 līdz 15.00
(bez pusdienu pārtraukuma)

Kase un administrators
no 8.00 līdz 17.00
(pusdienu pārtraukums 12.00-12.45)
05.04.2019 14:44
Sakarā ar to, ka pēdējā laikā SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA „DDzKSU”) ir saņēmis lielu iesniegumu skaitu ar lūgumu noņemt putnu ligzdas no kokiem, kas atrodas dzīvojamo māju tuvumā, vai arī nozāģēt kokus, uz kuriem atrodas putnu ligzdas, uzņēmums ir sagatavojis atbildes uz iedzīvotāju visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.
Lielākajai daļai putnu sugu, kuri dzīvo Latvijā, olu perēšanas laiks sākas marta beigās un saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu ir aizliegta putnu apzināta traucēšana (īpaši vairošanās, mazuļu augšanas, spalvmešanas, ziemas guļas un migrācijas laikā), dzīvotņu postīšana, apzināta putnu ligzdu un olu iznīcināšana vai bojāšana, ligzdu pārvietošana, putnu olu lasīšana un iegūšana arī tad, ja tās ir tukšas un vairošanās vietu iznīcināšana vai bojāšana.
Ir vērts atcerēties, ka Latvijas teritorijā dzīvo īpaši aizsargājamo sugu putni un to ligzdas ir aizliegts traucēt visa gada garumā.
SIA „DDzKSU” informē, ka, neskatoties uz to, kurā laika posmā iesniegums par ligzdu noņemšanu tiek saņemts, katrs pieprasījums tiek izskatīts individuāli un tiek saskaņots ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
Lai putnu un ligzdu skaits pie jūsu dzīvojamām mājām nepalielinātos, iesakām vienmēr turēt aizvērtus atkritumu konteineru vākus, nenovietot atkritumus blakus atkritumu konteineriem, kā arī nebarot putnus pie dzīvojamām ēkām!
Tāpat atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.309. “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” laika periodā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, pilsētā nedrīkst zāģēt kokus, jo tas ir putnu ligzdošanas laiks.

Cerot uz sadarbību, Jūsu SIA „DDzKSU”!
03.04.2019 13:50
Cienījamie dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 17 iedzīvotāji!
Sakarā ar to, pēc Jūsu mājā avārijas situācijas ūdensapgādes sistēmā novēršanas ir nepieciešams turpināt remontdarbus, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 4.aprīlī Jūsu mājā nebūs auksta ūdens piegādes.
Līdz šim brīdim pie Jūsu mājas būs muce ar aukstu ūdeni.

SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Jautājumu gadījumā zvaniet 654 07261

SIA “DDZKSU” administrācija.

03.04.2019 07:54
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada DN 400 remonta darbiem posmā no Malu ielas uz Dīķu ielas pusi, Daugavpilī, kurus veiks SIA “BINDERS”, 03.04.2019. no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Smiltenes ielā 2, 4, 6, 8, 10

· Malu ielā 2, 9, 13,

· Satiksmes ielā 7, 9,

· 2.Preču ielā 1, 3,

· Dīķu ielā 24, 33,

· Svaru ielā 4

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās Jaunbūves rajonā, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

02.04.2019 16:51
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada pārslēgšanu uz jauniem tīkliem pēc adreses: Odu ielā 27, Daugavpilī, kurus veiks SIA “DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA”, 20.03.2019. no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Vaļņu ielās 21, 23, 25

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

02.04.2019 16:51
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 1.aprīlī plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt Darbuzņēmuma līgumu ar SIA “BUILDER INDUSTRY” (Rīgas ielā 34, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma un kāpņu telpu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana).

3. Par piekrišanu slēgt Granta līgumus ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

4. Par SIA Amatu kataloga ar noteikto mēnešalgu grupu un to maksimālo apmēru (jaunā redakcijā) saskaņošanu.

02.04.2019 16:50
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 28.martā plkst. 9.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par SIA nekustamā īpašuma atsavināšanu
02.04.2019 10:22
Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum, Būvniecības valsts kontroles biroju š.g. 20. februārī Daugavpilī organizēs seminārus par ES fondu atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, aktualitātēm būvniecības normatīvajā regulējumā un kvalitatīva būvniecības procesa nodrošināšanu. Ekonomikas ministrijas mērķis ir pirms šā gada būvniecības sezonas sākšanās informēt būvniecības procesa dalībniekus par aktualitātēm normatīvajā regulējumā, lai jaunuzceltās un atjaunotās ēkas būtu kvalitatīvas un to īpašniekiem kalpotu pēc iespējas ilgāk. Tāpat informēsim par ēku atjaunošanas projektu īstenošanas posmiem, kā arī pieejamo ES fondu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.

saite
07.03.2019 16:08
Darba laiks: 08.03.2019

no 8:00 līdz 15:00

Mīļās dāmas! Sirsnīgi sveicam jūs visas sieviešu dienā!
04.03.2019 15:19
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem (ūdensvada hidranta remonts) pēc adreses: Višķu ielā 15, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 07.03.2019. no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Višķu ielās 28, 28A, 28B,

· Šaurā ielā 29A.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

01.03.2019 08:43
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 18.martā plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par budžeta un rīcības plāna 2019.gadam apstiprināšanu.

01.03.2019 08:30
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 12.martā plkst. 9.30, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumu ar AS “Swedbank”, (Sporta ielā 2, Daugavpilī).

3. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumu ar AS “Swedbank”, (Nometņu ielā 66, Daugavpilī).

14.02.2019 11:32
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem (ventiļa nomaiņa) pēc adreses Jātnieku ielā 7a, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 19.02.2019. no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00, tiks pārtraukta ūdens piegāde ēkās pēc sekojošām adresēm:

· Jātnieku ielā 7, 7a, 9, 14.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

12.02.2019 14:54
Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums (DDzKSU) apkopojis statistikas datus par 2018. gadā paveikto. Aizvadītais gads bijis īpaši ražens māju rekonstrukcijā un pagalmu labiekārtošanā ar pašvaldības līdzfinansējuma piesaisti. Izdevās arī ievērojami samazināt nesadalītā ūdens daudzumu. Atskatoties uz aizvadīto gadu, DDzKSU speciālisti norāda, ka iedzīvotāji sāka daudz aktīvāk piedalīties Daugavpils pilsētas domes līdzfinansētajās programmās, remontējot mājas un labiekārtojot pieguļošās teritorijas. Gada laikā īstenoti 200 šādi projekti. Populārākais remontdarbu veids ir durvju un logu nomaiņa kāpņutelpās. Tiem seko jumtu remonts un bēniņu siltināšana. Vēl viens pieprasīts būvdarbu veids ir autostāvvietu iekārtošana un pagalmu labiekārtošana, kuru īstenošanai pašvaldība piedāvā ļoti izdevīgus nosacījumus: būvdarbu līdzfinansējums piešķirams 70% apmērā, bet projektēšanai, ja tās izmaksas nepārsniedz 3 000 euro, var saņemt līdz pat 100% . Lai iesaistītos pašvaldības līdzfinasētajās programmās, piekrišana būvdarbiem jādod vairāk nekā pusei no dzīvokļu īpašniekiem. Vēl viens obligātais nosacījums – jābūt pārņemtām mājas pārvaldīšanas tiesībām. Šādu māju skaits pērn audzis ļoti strauji. Līdztekus renovēšanas darbiem, uzņēmums aktīvi veic arī ikdienas remontdarbus. DDzKSU avārijas dienests pērn apkalpojis vairāk nekā 10 000 operatīvo izsaukumu (vairāk nekā 30 dienā), bet santehnikas, elektrotīklu un liftu remontu skaits gada griezumā pārsniedz 21 000, jeb 58 dienā. Neraugoties uz veikto darbu lielo apjomu, 89 mājās izdevās samazināt apsaimniekošanas tarifu. DDzKSU speciālisti aktīvi strādā, lai samazinātu „nesadalītā” ūdens daudzumu, un pērn šis darbs vainagojās panākumiem: 2018. gadā tika novērota pozitīva tendence un ūdens starpība ir samazinājusies līdz 11.03%, kas ir viszemākais rādītājs kopš 2011.gada. Tas ir izdevies, pateicoties pastāvīgam monitoringam, sms atgādinājumu sistēmas ieviešanai un jauna tipa plombām, kas uzstādītas jau 42 mājās. Jaunajā darba gadā uzņēmums iecerējis īstenot vairākus simtus projektu, kā rezultātā daugavpilieši iegūs labiekārtotu un uzlabotu dzīves vidi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

11.02.2019 07:58
“Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, rīkos sabiedrības īpašumā esošā nekustamā īpašuma (kadastra numurs 0500 901 6650) – dzīvokļa Nr.4, Lāčplēša ielā 3, Daugavpilī, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 76,9 m2, 769/4423 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Dzīvoklis ir reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums – 10 900,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena – 10 900,00 EUR. Izsoles veids – mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis – 100,00 EUR. Pieteikuma iesniegšanas termiņš - līdz 2019.gada 11.martam, plkst.14.00. Izsoles sākums – 2019.gada 14.martā, plkst. 10.00. Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus, kā arī reģistrēties izsolei sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 206.kabinetā darba laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 11.martam plkst. 14.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājuma summu 1 090 EUR un reģistrācijas maksu 50 EUR SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” kontā Nr.LV08HABA0551002430596, AS “Swedbank”, kods HABALV22, saņēmējs SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” , reģ.Nr. 41503002485. Tālrunis uzziņām 65407282”
06.02.2019 12:42
Vēlamies informēt, ka 2019.gada laikā plānojam veikt elektroenerģijas skaitītāju maiņu uz viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem šajā/-os objektā/-os:

Daugavpils:

18. novembra iela 186, 195, 195A, 195V, 197, 197A, 197D, 197G, 199A
Aglonas iela 56
Aizpilsētas iela 33
Akadēmiķa Graftio iela 21, 23
Andreja Pumpura iela 137, 150
Atmatas iela 15
Augstā iela 4, 6, 8
Bauskas iela 101, 103
Cialkovska iela 3, 5
Cietokšņa iela 34, 71, 73
Dobeles iela 1
Dzelzceļu iela 5, 16, 20
Februāra iela 28, 30
Gaismas iela 2, 4, 5, 6
Imantas iela 48, 50, 51, 53
Jātnieku iela 42, 42A, 77A, 78, 80A, 81A, 84, 86, 88, 89
Kauņas iela 42/44, 43
Krišjāņa Valdemāra iela 39/41
Lauska iela 12, 14, 16
Lielā Dārza iela 34
Liepājas iela 17
Lāčplēša iela 36/38, 40, 44
Miera iela 14, 16
Mihoelsa iela 35, 39, 41
Neretas iela 15
Nometņu iela 15, 17, 19, 20, 23, 25
Patversmes iela 2, 4, 8
Puškina iela 19, 21
Rīgas iela 46, 58
Saules iela 41, 57
Siguldas iela 11, 21
Smilšu iela 99
Strādnieku iela 82, 99, 101
Teātra iela 30, 32, 34
Tukuma iela 72, 74
Užvaldes iela 5
Valkas iela 5, 58
Ventspils iela 1A, 4A, 41
Vienības iela 23, 25, 34A, 36, 38, 38A, 42, 42A, 44
Viestura iela 25, 27, 68A
Višķu iela 28, 28A, 28B
Zeļinska iela 3, 5, 7, 9, 11
Ziemeļu iela 7, 7A, 7B, 8
Čiekuru iela 3, 3B, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8
Šaurā iela 21, 24, 26, 27, 29, 29A
Lai par plānoto elektroenerģijas skaitītāju maiņu informētu visus klientus, pirms darbu uzsākšanas objektā/-os, uz katras kāpņu telpas ārdurvīm vai uz ziņojumu dēļa tiks izvietots informatīvs materiāls. Ar tā saturu varat iepazīties e-pastā pievienotajā pielikumā. Informatīvajā materiālā individuāli tiks norādīts periods, kurā darbi tiks veikti. Tā pat, ja mūsu datu bāzē būs pieejams klienta mobilais tālruņa numurs – vienu dienu pirms plānotās skaitītāja maiņas nosūtīsim arī informatīvu īsziņu.

Vēršam Jūsu uzmanību - elektroenerģijas skaitītāja maiņas brīdī uz laiku līdz 20 minūtēm tiks atslēgta elektroenerģijas piegāde.

Par attālinātu elektroenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšanas uzsākšanu klienti saņems atsevišķu ziņu un spēkā stāsies priekšrocības:

ĒRTUMS: turpmāk nebūs jānodod skaitītāja rādījumi;
ĀTRUMS: ātrāka elektroapgādes atjaunošana neparedzētās situācijās;
IZDEVĪGUMS: iespēja samazināt elektroenerģijas rēķinu, veicot patēriņa analīzi klientu portālā www.e-st.lv un mainot savus elektroenerģijas lietošanas paradumus.

Ja Jums rodas papildu jautājumi, aicinām rakstīt uz st@sadalestikls.lv vai zvanīt uz informatīvo tālruni 8403
28.01.2019 09:31
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka 2019.gada 30.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 sakarā ar ugunsdzēsības hidranta remontu pēc adreses Dunduru ielā 7u tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana.

Darbu rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Ruģeļu rajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

23.01.2019 08:12
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada avārijas likvidēšanas darbiem 23.01.2019. pēc adreses 18.Novembra ielā 19, ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās:

Gajoka mikrorajonā
Centra mikrorajonā
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

21.01.2019 12:48
Sakarā ar avārijas situāciju siltumtīklos, tiks pārtraukta siltumapgāde 2019.gada 21.janvārī no plkst.8.00 līdz plkst.16.00 sekojošās dzīvojamās mājās:

• Cialkovska ielā: 8,10,12,14;
• Iženieru ielā: 9,9a;
• Zeļinska ielā: 21.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
14.01.2019 14:08
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 28.janvārī plkst. 10.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt Būvdarbu līgumu ar SIA “Defass-D”
28.12.2018 13:21
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 14.janvārī plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt Būvdarbu līgumu ar SIA “LAGRON”.

3. Par piekrišanu slēgt Būvdarbu līgumu ar SIA “Defass-D”.

4. Par SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu un Darba koplīguma (jaunā redakcijā) saskaņošanu
20.12.2018 16:43
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 4.janvārī plkst. 9.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi.
20.12.2018 14:57
Piektdiena, 21.decembris-no plkst.8.00 līdz 15.00, bez pusdienu pārtraukuma;
Pirmdiena, 24.decembris – brīvdiena;
Otrdiena, 25.decembris – brīvdiena;
Trešdiena, 26.decembris - brīvdiena;
Piektdiena, 28.decembris-no plkst.8.00 līdz 15.00, bez pusdienu pārtraukuma;
Pirmdiena, 31.decembris – brīvdiena;
Otrdiena, 2019.gada 1.janvāris – brīvdiena.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!!!
18.12.2018 13:50
Kase strādā Pirm.-Ceturt. no plkst. 08:00 līdz 17:00, Piektd.08:00-16:00 bez pusdienu pārtraukuma.