Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
03.07.2024 13:42
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
18.Novembra ielā 17, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 45;
Alejas ielā 5, 7, 9, 11, 12, 62, 64, 66, 68, 86;
Balvu ielā 3, 3a;
Cietokšņa ielā 3a, 8, 11/13, 14, 18, 20, 23, 27, 34, 35, 39, 48, 53, 55, 55a, 57, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 73;
Daugavas iela 8, 22/24;
Dzelzceļu ielā 5, 16, 20;
Februāra ielā 28, 29, 30;
Ģimnāzijas ielā 2, 3, 6, 7/9, 14, 18, 22, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 34/36;
Imantas ielā 2, 4, 9, 18, 33, 35, 35a, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53;
Kandavas ielā 2, 4, 4a, 7, 7a, 9, 11, 13, 20, 21, 23;
Krāslavas iela 62, 65;
Kr.Valdemāra ielā 2, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 25, 31, 35, 39/41;
Lāčplēša ielā 3, 24, 28, 30, 36/38, 40, 44, 45;
Mihoelsa ielā 2a, 3, 5, 8, 10, 35, 39, 41, 58, 68;
Muzeja ielā 5;
Nometņu ielā 5, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 66;
Parādes ielā 13, 15, 15a, 17;
Raiņa ielā 3, 5, 7, 8, 12, 14a, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 26a, 26c;
Rīgas ielā 34, 38, 42, 46, 58, 59, 66, 68, 70a, 72, 76, 76a;
Sakņu ielā 14a, 17, 28;
Saules ielā 4, 5, 10, 12, 17, 17a, 28/41, 29, 33, 37, 41, 57, 66, 67, 68, 69, 73;
Stacijas ielā 47, 107, 109a, 111, 111a, 113, 115, 115a, 117, 117a, 119, 119a, 121, 121a, 121b, 123, 123a, 125, 127;
Stadiona ielā 2, 4, 8, 8a, 10, 12, 12a, 14, 16, 18, 20;
Sporta ielā 2;
Teātra ielā 2, 4, 13, 15/17, 30, 32, 34;
Vidus ielā 14/16;
Viestura ielā 1, 4, 13, 25, 27, 68, 88/92;
Vienības ielā 4, 5, 7, 8, 11, 23, 25, 26, 28, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 42, 42a, 44.

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2024.gada 29. jūlija plkst.0.00 līdz 2024.gada 2. augustam plkst.16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
27.06.2024 13:08
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
18.Novembra ielā 319, 319B, 319V;
Atpūtas ielā 43;
Vaiņodes ielā 6;
Čiekuru ielā 3, 3B, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8.
Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2024.gada 15. jūlija plkst.0.00 līdz 2024.gada 16. jūlijam plkst.16.00.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
20.06.2024 10:24
Vēršam jūsu uzmanību uz SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" (Liepājas iela 21, NAI un ražošanas tehniskā bāze) darba laiku tuvākajās dienās:

21.jūnijs: no 8.00 līdz 12.00, no 13.00 līdz 16.00.
Abonentu nodaļa - no 8.00 līdz 12.00.
22. - 24.jūnijs - brīvdienas.
17.06.2024 10:27
Sākusies aktīva vasaras būvdarbu sezona. SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” pēdējo mēnešu laikā saņēma lielu pieteikumu skaitu no daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri vēlas uzlabot savu mājokļu energoefektivitāti vai labiekārtot piegulošo teritoriju. Vispieprasītākie ir bēniņu siltināšanas un jumta nomaiņas darbi, logu un durvju nomaiņa koplietošanas telpās, kā arī autostāvvietu izbūve.

Iniciatīvie iedzīvotāji sapulču protokolus dalībai līdzfinansējuma programmās iesniedza līdz 1. jūnijam, un savu ieceru īstenošanai viņi varēs saņemt būtisku pašvaldības atbalstu. Līdz šim datumam Daugavpilī darbojās pilsētas domes līdzfinansējuma programmas piegulošo teritoriju labiekārtošanai (Saistošie noteikumi Nr. 50) un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem (Saistošie noteikumi Nr. 47). Šo programmu ietvaros varēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 30-80% apmērā.

Lielākais pieteikumu skaits ir saistīts ar bēniņu un jumtu remontu: kopumā saņemti 38 šādi iesniegumi. 32 daudzdzīvokļu māju aktīvie iedzīvotāji izteikuši vēlmi ierīkot stāvlaukumus, atjaunot asfalta segumu un labiekārtot mājai piegulošo teritoriju. Logus un durvis plānots nomainīt 14 daudzdzīvokļu mājās, tikpat daudz pieteikumu saņemts no to māju iedzīvotājiem, kurās nepieciešams siltināt gala sienas. 9 namu iedzīvotāji savos dzīvokļos plāno uzstādīt alokatorus, lai nodrošināt patērēta siltuma uzskaiti atsevišķā dzīvoklī. Septiņās mājās nepieciešams remontēt balkonus. Daži pieteikumi saņemti no mājām, kur plānots remontēt apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas.

Dažādās īstenošanas stadijās pašlaik ir projekti, kuriem jau ir piešķirts pašvaldības līdzfinansējums. Ir objekti, kuros būvdarbi jau ir noslēgušies, ir tie, kur darbi tikai sākušies vai turpinās. No 2023. gada janvāra līdz 2024. gada maijam 38 objektos tika veikti vai tiek veikti bēniņu un jumtu remonta un siltināšanas darbi par kopējo summu 2 753 000 euro (ar PVN). Pašvaldības daļa ir 825 855 euro (ar PVN). 20 objekti ir stāvlaukumu izbūve un piegulošās teritorijas labiekārtošana par kopējo summu 1 668 500 euro (ar PVN) (pašvaldības līdzfinansējums - 726 275 euro ar PVN). Logu un durvju nomaiņa šajā periodā pieteikta 63 objektos, kopējā summa ir 297 600 euro, no tiem 89 300 euro – pašvaldības daļa. Piecās daudzdzīvokļu mājās siltinātas gala sienas par kopējo summu 249 300 euro (līdzfinansējuma summa – 70 500 euro).

Kopš Saistošo noteikumu Nr. 47 un Saistošo noteikumu Nr. 50 pieņemšanas (2018. gada martā) pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu 3 293 696,43 euro apmērā, t.i.:
- energoefektivitātes uzlabošanai - 2 434 939,15 euro;
- piegulošo teritoriju labiekārtošanai - 858 757,28 euro.

No šī gada 1. jūnijā līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki pieteikušies atbalstam energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 460 «Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi» ietvaros.
10.06.2024 13:32
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Patversmes ielā 2, 4, 8, 10;
Augstā ielā 1, 3, 4, 6, 8;
Graudu ielā 3.
Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2024.gada 8. jūlija plkst.0.00 līdz 2024.gada 9. jūlijam plkst.16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
07.06.2024 14:52
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Gaismas ielā 2, 4, 5, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32;
Akadēmika Graftio ielā 21, 23, 29, 31.
Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2024.gada 25. jūnija plkst.0.00 līdz 2024.gada 26. jūnijam plkst.16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
07.06.2024 14:51
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Ķieģeļu ielā 4, 5, 16, 17, 18, 19.
Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2024.gada 1. jūlija plkst.0.00 līdz 2024.gada 2. jūlijam plkst.16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
05.06.2024 08:37
29.maijā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) rīkoja Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) II kārtas projekta noslēguma pasākumu, kura laikā atskatījās uz projekta ietvaros paveikto būvniecības digitalizācijā, kā arī godināja aktīvākos sadarbības partnerus.

Pasākuma laikā ekonomikas ministrs Viktors Valainis pasniedza atzinības rakstu par sasniegtajiem rezultātiem un personisko ieguldījumu BVKB attīstībā un būvniecības procesa digitalizācijā BVKB direktorei Svetlanai Mjakuškinai.
Savukārt BVKB pasniedza 17 atzinības rakstus cilvēkiem, iestādēm, organizācijām un biedrībām, kas BIS pilnveidē sniegušas īpaši lielu pienesumu, kā arī 22 pateicības projekta partneriem, kas aktīvi piedalījušies BIS attīstībā projekta ietvaros, un 9 pateicības partneriem par veiksmīgu sadarbību BIS pilnveidošanā. Apbalvoto vidū bija arī SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» IT nodaļas vadītājs Dmitrijs Agijevičs.
Būvniecības informācijas sistēma savu darbu uzsāka 2014. gadā, un pēdējos septiņus gadus tās attīstītājs ir BVKB. 2023. gadā BIS lietotāju skaits bija vairāk nekā 144 tūkstoši. Iepriekšējā gada nogalē sistēmā bija pieejamas teju 265 tūkstoši būvniecības lietas.
30.05.2024 15:03
Lai sekmētu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu un atbilstošu uzturēšanu, Saeima 30.maijā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā. Tie dod iespēju dzīvokļu īpašniekiem par mājai būtiskiem jautājumiem lemt arī tad, ja daļa iedzīvotāju neiesaistās šo jautājumu risināšanā.

“Šis būs vēl viens instruments lēmumu pieņemšanas procedūras uzlabošanai, lai dzīvokļu īpašnieki varētu sekmīgi lemt par savas mājas uzturēšanai būtiskiem jautājumiem arī tad, ja citi mājas iedzīvotāji nepiedalās, piemēram, kopīgajās sapulcēs par mājas renovāciju,” iepriekš atzīmēja par grozījumu virzību Saeimā atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Ja sākotnēji sasauktā mājas kopsapulce kvoruma trūkuma dēļ nebūs lemttiesīga, grozījumi dod iespēju dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasaukt atkārtoti. Šādu sapulci atkārtoti varēs sasaukt mēneša laikā pēc sākotnējās kopsapulces, un tā būs lemttiesīga, ja tajā piedalīsies vairāk nekā viena trešdaļa no visiem dzīvokļu īpašniekiem, noteic grozījumi.

Saskaņā ar likuma izmaiņām atkārtoti sasauktā kopsapulcē dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums būs uzskatāms par pieņemtu, ja par to būs nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no šādā kopsapulcē pārstāvēto dzīvokļu īpašnieku skaita.

Likums grozīts, lai uzlabotu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procedūru un nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, tostarp to atjaunošanu un atbilstošu uzturēšanu, teikts grozījumu anotācijā.

Jau iepriekš ir īstenoti vairāki pasākumi, lai uzlabotu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procedūru, tostarp ir iespēja sasaukt kopsapulces un balsot elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā. Tas uzlabo lemšanu tur, kur vairums iedzīvotāju ir ieinteresēti mājas uzturēšanā, taču nepasargā tos aktīvos dzīvokļu īpašniekus, kuri ir mazākumā pret tiem, kuri neiesaistās mājas jautājumu risināšanā, norādīts likumprojekta anotācijā.

Grozījumi noteic, ka jaunā kārtība attieksies uz kopsapulcēm, kas tiks sasauktas pēc šī gada 1.novembra.
13.05.2024 16:21
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 27.maijā, plkst. 10.00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA 2023.gada finanšu pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.

3. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus.
29.04.2024 08:31
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» paziņo, ka no šī gada 29. aprīļa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras apsaimnieko SIA «DDzKSU», tiek noslēgta apkures sezona, un uzņēmums uzsāk vasaras sezonas darbus dzīvokļos.
Iedzīvotāji, kuri plāno veikt darbus sava dzīvokļa apkures sistēmā (saskaņā ar projektu - radiatoru nomaiņa, un dvieļu žāvētāju maiņa, kas darbojas no apkures sistēmas), un kuri vēlas izmantot uzņēmuma santehniķu pakalpojumus, šo darbu izpildei ir jāraksta iesniegums.
Informējam, ka apkures ierīču nomaiņas darbi tiek veikti ārpus apkures sezonas, izņemot avārijas gadījumus.
Ja iedzīvotāji veiks darbus patstāvīgi saviem spēkiem, tam ir nepieciešams rakstīt iesniegumu SIA «DDzKSU» ar pieteikumu ūdens noliešanai no sistēmas. Klientiem ir jāapmaksā ūdens noliešana, jo tā ir tehnoloģiskā procesa neatņemama daļa. Citu dzīvokļu īpašnieku piekrišana tam nav vajadzīga.
Ar pakalpojumu detalizētu cenrādi var iepazīties uzņēmuma vietnē www.ddzksu.lv sadaļas «Klientiem» apakšsadaļā «Klientu apkalpošana».

Papildus informācija pa tālr.: 654 34043 un 654 07273.
24.04.2024 13:30
Vēršam jūsu uzmanību uz SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" (Liepājas iela 21, NAI un ražošanas tehniskā bāze) darba laiku tuvākajās dienās:
30.aprīlis - no 8.00 līdz 15.00 (bez pusdienu pārtraukuma)
1.maijs - brīvdiena.
3.maijs - no 8.00 līdz 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)
4. - 6.maijs - brīvdienas.
17.04.2024 11:11
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

18.Novembra ielā 82, 85/87, 89, 90, 97a, 102, 106, 157, 159, 166, 171, 173, 186, 188, 190, 195, 195a, 195v, 197, 197a, 197d, 197g, 199a;
A.Pumpura ielā 55, 70, 99, 135, 137, 139, 141, 150;
Aglonas ielā 3;
Aizpilsētas ielā 33;
Arodu ielā 3, 15, 40, 98a;
Bauskas ielā 5, 6, 7, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112;
Dobeles ielā 1, 8, 20, 22;
Grodņas ielā 34, 40, 42;
Jātnieku ielā 14, 42, 42a, 75, 79;
Jelgavas ielā 23, 25, 29;
Kauņas ielā 7, 9, 43, 42/44, 66, 72, 74;
Kronvalda ielā 2;
Krustpils ielā 2, 4;
Lielā Dārza ielā 3, 5, 34, 44, 46, 48;
Liepājas ielā 15, 17, 23, 25, 31;
Mazā Dārza ielā 1, 9, 13;
Marijas ielā 3, 4, 8, 10;
Miera iela 14, 16, 64, 66, 141, 143;
Puškina ielā 7, 19, 21, 52, 55, 90, 92, 101;
Siguldas ielā 11, 21;
Strādnieku ielā 4, 27, 35, 43, 68, 70, 72, 74, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 99, 101, 105, 107, 109;
Tautas ielā 8, 16, 20, 30, 49, 83, 84, 85, 86, 96, 98;
Tukuma ielā 1, 4, 15, 22, 23, 24, 32, 38, 72, 74;
Užvaldes ielā 5;
Valkas ielā 5;
Valmieras ielā 24;
Varšavas ielā 1, 3, 5, 13a, 15, 16, 20, 22;
Ventspils ielā 1a, 4a, 19, 22, 41, 65a;
Ziemeļu ielā 7, 7a, 7b, 8.

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2024.gada 13. maija plkst.0.00 līdz 2024.gada 17. maijam plkst.16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.

Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
17.04.2024 11:08
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Mihaila ielā 12;
Imperatora ielā 3;
Konstantīna ielā 6;
Komandanta ielā 4;
1.Oficieru ielā 4, 6, 8;
Aleksandra ielā 6, 8, 10;
Hospitāļa ielā 1;
Vaļņu ielā 31, 33a, 39, 41;
Cēsu ielā 14, 16, 16a


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2024.gada 7.maija plkst.0.00 līdz 2024.gada 9.maijam plkst 18.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.

Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

15.04.2024 11:29
Sākot ar šī gada 1. maiju, tiks mainīts "Sadales tīkla" pakalpojumu cenrādis. Cenas pārskatītas un precizētas atbilstoši pakalpojuma nodrošināšanas aktuālajām izmaksām, tostarp maksai par materiāliem, transportu, darbu, sistēmām u.c. izmaksām. "Sadales tīkla" īstenotā elektrotīkla viedizācija, kā arī procesu automatizācija ir sniegusi iespēju atsevišķu pakalpojumu maksu samazināt.

Сenrādī norādītas gan šobrīd aktuālās, gan jaunās cenas - https://sadalestikls.lv/lv/cenradis


11.04.2024 10:10
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" pārslēdz dzīvojamās telpas īres līgumus. Līdzšinējo beztermiņa līgumu vietā tagad līgumi tiek slēgti uz noteiktu laiku - ne vairāk kā uz 10 gadiem. Pamats šīm darbībām ir grozījumi Dzīvojamo telpu īres likumā, kas stājās spēkā 2021. gadā. Grozījumi skar līgumus, kas tika noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim.

SIA "DDzKSU" aicina savus klientus līgumus pārslēgt līdz 2024. gada 31. jūlijam - pretējā gadījumā uzņēmums būs spiests vērsties tiesā strīda izšķiršanai.

Līgumu var pārslēgt personīgi, ierodoties uzņēmuma Abonentu daļā Liepājas ielā 21 (105. kab.).
"Ja klientam un viņa ģimenes locekļiem ir elektroniskais paraksts, tad viņš var pieprasīt atsūtīt līgumu uz e-pastu. Visu pašvaldības dzīvokļa iemītnieku paraksti nepieciešami, jo visiem ģimenes locekļiem ir vienādas tiesības ar dzīvokļa īrnieku. Īrnieka nāves gadījumā līgums tiek pārslēgts ar viņa ģimenes locekli. Par nepilngadīgajiem ģimenes locekļiem parakstās vecāki vai likumiskie pārstāvji", skaidro SIA "DDzKSU" Abonentu nodaļas vadītāja Ludmila Fedosova.

Papildus informācija pa tālr. 654 07288, 654 07291 (Abonentu nodaļa).

Daugavpils pašvaldība atgādina pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, ka viņiem ir iespēja ar izdevīgiem nosacījumiem izpirkt dzīvokļus (gadījumā, ja dzīvoklis ir ar tiesībām uz privatizāciju). Dzīvokli izpērk par tirgus cenu, kuru nosaka pašvaldības noteiktais sertificēts vērtētājs. Dzīvokļa izpirkšana iespējama arī uz nomaksu līdz 5 gadiem. Sīkāka informācija pieejama šeit - https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/zinas/pasvaldibas-dzivoklu-irniekiem-atgadina-par-iespeju-izpirkt-sos-majoklus
vai pa tālruņiem - 654 04352, 654 04321 (Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašumu pārvaldīšanas departaments).

09.04.2024 13:17
Pavasarī, kad dienas laikā gaisa temperatūra ir +10 vai pat +15 grādi, bet naktī zemāka par 0, automatizētā apkures sistēma nodrošina automātisko siltuma padevi, atkarībā no ārējā gaisa temperatūras. Automatizētā sistēma nodrošina sistēmas darbu, lai mājas netiek pārkurinātas, tādējādi tiek ekonomēta siltumenerģija apkures vajadzībām.
Sakarā ar mainīgiem laika apstākļiem, SIA „DDzKSU" nodrošinās apkuri dzīvojamās mājās, kamēr neiestāsies vienmērīgi silti un sausi laika apstākļi (diennakts gaisa temperatūrai trīs diennakšu laikā ir jābūt, vidēji, +8 grādi). Jau tagad visās mājās ar centralizēto siltumapgādi automatizētās apkures sistēmas nodrošina režīmu, kas atbilst esošiem laika apstākļiem, kā rezultātā tiek novērsta mitruma veidošanās iespēja dzīvoklī. Gadījumā, ja māju dzīvokļu īpašnieki vēlas atslēgt apkuri citā laikā, agrāk vai vēlāk par apkures sezonas beigām, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai dzīvokļu īpašnieku biedrība (kopsapulcē) var pieņemt atbilstošu lēmumu un iesniegt to rakstiski SIA „DDzKSU”.
Lūdzam ņemt vērā, ka laika apstākļi dažādi ietekmē gaisa temperatūru māju dzīvokļos. Tas ir atkarīgs no tā, kur nokļūst saules stari. Tādējādi gaisa temperatūra dzīvokļos saules un ēnas pusē var krasi atšķirties. Automatizētā sistēma ir uzstādīta, lai vienmērīgi nodrošinātu komfortu visās telpās.
Gadījumā, ja automatizētā apkures sistēma nefunkcionē saskaņā ar ārējā gaisa temperatūras svārstībām, lūdzam zvanīt siltummezglu operatoram (tālr. 654 34979) vai avārijas dienestam (tālr.80076100).
04.04.2024 09:39

28.03.2024 10:11
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" informē, ka no 01.04.2024 SIA "DDzKSU" mājas lapā www.ddzksu.lv katrs dzīvokļa īpašnieks varēs iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2023. gadu.
27.03.2024 13:41
Tuvākajās dienās Latvijā būs silts un saulains laiks, tomēr pēc tam gaidāms aukstums. SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē, ka pavasarī, kad dienas laikā gaisa temperatūra ir +10 vai pat +15 grādi, bet naktī zemāka par 0, automatizētā apkures sistēma nodrošina automātisko siltuma padevi atkarībā no ārējā gaisa temperatūras.

Lielākajā daļā māju siltummezgla iestatījumos paredzēta automātiskā izslēgšana, āra temperatūrai sasniedzot +8 grādus, bet ir arī daudz māju, kur iedzīvotāji nolēma uzstādīt citus parametrus, piemēram, + 12 grādus. Automatizētā sistēma nodrošina sistēmas darbu, lai mājas netiek pārkurinātas, tādējādi tiek ekonomēta siltumenerģija apkures vajadzībām.

Laika apstākļi dažādi ietekmē gaisa temperatūru dzīvokļos, gaisa temperatūra dzīvokļos saules un ēnas pusē var krasi atšķirties.

SIA «DDzKSU» nodrošinās apkuri dzīvojamās mājās, kamēr neiestāsies vienmērīgi silti un sausi laika apstākļi. Diennakts gaisa temperatūrai trīs diennakšu laikā ir jābūt vidēji +8 grādi. Jau tagad visās mājās ar centralizēto siltumapgādi automatizētās apkures sistēmas nodrošina režīmu, kas atbilst esošiem laika apstākļiem, kā rezultātā tiek novērsta mitruma veidošanās iespēja dzīvoklī.

Gadījumā, ja māju dzīvokļu īpašnieki vēlas atslēgt apkuri citā laikā, agrāk vai vēlāk par apkures sezonas beigām, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai dzīvokļu īpašnieku biedrība kopsapulcē var pieņemt atbilstošu lēmumu un iesniegt to rakstiski SIA «DDzKSU».

Gadījumā, ja automatizētā apkures sistēma nefunkcionē saskaņā ar ārējā gaisa temperatūras svārstībām, klienti var zvanīt siltummezglu operatoram pa tālr. 654 34979 (darba laikā) vai avārijas dienestam pa tālr. 80076100.
26.03.2024 08:55
Vēršam jūsu uzmanību uz SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" (Liepājas iela 21, NAI un ražošanas tehniskā bāze) darba laiku tuvākajās dienās:
28.marts - no 8.00 līdz 15.00 (bez pusdienu pārtraukuma)
29.03 - 01.04.2024 - brīvdienas.
22.03.2024 10:41
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Eco Baltia vide» kopā ar Latvijas Zaļo punktu, SIA «AADSO», SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņemums» un Daugavpils valstspilsētas pašvaldību atgādina, ka Daugavpilī izvietoti 18 tekstila šķirošanas konteineri un tajos var ievietot visa veida apģērbus, apavus un mājas tekstilu.

Tekstila šķirošanas konteineri Daugavpilī kopumā pieejami 18 adresēs. To atrašanās vietas:

Strādnieku ielā 88B;
Ezeru ielā 61;
Slavas skvērā, pretī Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolai-licejam;
Brjanskas un Sēlijas ielu krustojumā;
Dostojevska un Aptiekas ielu krustojumā;
Starp mājām Jātnieku ielā 86-88;
Smilšu ielas 98A un Jātnieku ielas 70 iekšpagalmā;
T/C «Aveņu centrs» – Raipoles ielā 11;
Vienības ielas 5 un Raiņa ielas krustojumā;
DUS «Virši», Kārklu iela;
Veikals «Beta», Šaurā ielā 31;
Parādes ielā 13, iekšpagalmā;
Cietokšņa ielā 70;
Viršu ielā 48;
Vaļņu ielas 41 un Odu ielas stūrī;
Gaismas ielā 6;
Dunduru ielā 13A;
Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Liginišķos, Liginišķu ielā.

Plānots, ka gada otrajā pusē konteineru skaits Daugavpilī tiks palielināts.

Tekstila šķirošanas konteineri pieejami publiskai lietošanai ikvienam iedzīvotājam, un tajos var ievietot visa veida apģērbus, apavus un mājas tekstilu. Lai tie būtu derīgi atkārtotā apritē, būtiski, ka sašķirotie tekstilizstrādājumi nav bijuši saskarsmē ar ķīmiskām vielām, tostarp motoreļļām un sadzīves ķīmiju, kā arī nav sadriskāti. Tiem jābūt sausiem un bez pelējuma. Sašķiroto tekstilu konteineros jāievieto cieši aizsietā maisā. Kopā ar tekstilu nav šķirojami cita materiāla izstrādājumi, piemēram, gumijas zābaki, plastmasas slēpju zābaki, kā arī mīkstās rotaļlietas.

Lai mazinātu apģērba, apavu un mājas tekstila nonākšanu poligonos un veicinātu, ka pēc iespējas lielāka daļa tekstiliju nonāk atkārtotā apritē, SIA “Eco Baltia vide” un Latvijas Zaļais punkts kopā ar partneriem jau no 2019. gada strādā pie tekstila šķirošanas sistēmas izveides Latvijas reģionos. Šobrīd iedzīvotājiem visā Latvijā pieejami jau vairāk nekā 190 “Eco Baltia vide” nodrošinātie tekstila šķirošanas konteineri, kuru atrašanās vietas pieejamas Latvijas Zaļā punkta interaktīvajā atkritumu šķirošanas vietu kartē – www.zalais.lv.

Plašāka informācija par aktualitātēm tekstila apsaimniekošanas jomā pieejama www.tekstils.lv un Eco Baltia vide mājaslapā – www.ecobaltiavide.lv
22.03.2024 09:59
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu un ievērojot nepieciešamību nodrošināt kapitālsabiedrības darbības efektivitāti, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 27.martā, plkst. 10.00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
4. SIA budžeta plāna grozījumu saskaņošana.
12.03.2024 08:16
14. martā plkst. 17.30 Daugavpils valstspilsētas domes lielajā zālē Kr. Valdemāra ielā 1 notiks māju vecāko, iedzīvotāju, “ALTUM”, apsaimniekotāju un siltuma ražotāja tikšanās. Pasākuma mērķis ir apspriest daudzdzīvokļu namu kompeksās renovācijas pieredzi Daugavpilī un smelties idejas nākamo šādu projektu īstenošanai.

Pasākuma laikā tiks prezentēti divu Daugavpils māju veiksmes stāsti (Sporta iela 2 un Šaurā iela 25a), kas tika īstenoti ar ALTUM finansiālo atbalstu, bet speciālisti un iedzīvotāji, kas piedalījās renovācijas procesa īstenošanā, sniegs atbildes uz klātesošo jautājumiem.

Māja Šaurajā ielā 25a ir nodota ekspluatācijā pēc energoefektivitātes pasākumu realizācijas 2023. gada rudenī. Tieši šajā mājā šosezon ir pilsētā zemākie rēķini par apkuri. Arī māja Sporta ielā 2 stabili ierindojas pilsētas TOP-10 māju reitingā ar zemākām izmaksām par viena kvadrātmetra apkuri.

Pasākumā piedalīsies arī namu apsaimniekotāji (SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, SIA “DMP” un citi), uzņēmuma “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvji, kā arī ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka, kura pastāstīs par konkrētiem soļiem, kas sperami, lai saņemtu “Altum” programmas atbalstu daudzdzīvokļu namu renovācijai.

Pasākuma programma:

17:30 pasākuma atklāšana
17:40 ALTUM programma “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022-2026”. Vita Pučka, ALTUM Latgales reģiona vadītāja.
17:55 “Daudzdzīvokļu mājas Sporta ielā 2, Daugavpilī, renovācija”. Dmitrijs Zalitilo, mājas vecākais
18:10 “Daudzdzīvokļu mājas Šaurajā ielā 25a, Daugavpilī, renovācija”. Leons Ošmjanskis, mājas vecākais.
18:25 Jautājumi un diskusijas.
11.03.2024 13:44
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība arī 2024. gadā turpinās sniegt atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un tām piegulošo teritoriju labiekārtošanai. Šim mērķim gada griezumā pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 856 610,52 euro apmērā, ko saņems mājas, kas jau iepriekš pieteikušās dalībai programmās un iekļautas pašvaldības reģistrā.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.47 "Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, 2024. gada budžetā paredzēts finansējums 57 mājām, atbalsta summai šogad sasniedzot 420 293,79 euro. Vēl 73 objekti ir iekļauti reģistrā, nepieciešamais finansējums darbu veikšanai tajos sasniedz kopumā 866 557, 06 euro.

Pašvaldības piešķir līdzfinansējumu vēl vienas programmas ietvaros, kuras nosacījumi atrunāti Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.50 "Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai". Tās ietvaros atbalstu šogad saņems 11 objekti. Vēl 22 objekti, kuru atbalsta kopējā intensitāte sasniedz teju 900 000 euro, iekļauti reģistrā finansējuma saņemšanai pēc 2024. gada.
Abas atbalsta programmas darbosies līdz 1. jūnijam. Pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, kas iesniegti līdz šim datumam, tiks vērtēti saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem saistošiem noteikumiem Nr.47 un Nr.50. Kad šis pārejas posms būs noslēdzies, spēkā stāsies 2024. gada 20. februārī Domes sēdē apstiprinātie Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6 “Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Plašāk par jauno atbalsta programmu lasiet: https://www.vestnesis.lv/op/2024/41.9.

Pilnu objektu sarakstu lasiet šeit:
https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/daugavpils-pasvaldiba-turpina-finanset-daudzdzivoklu-maju-un-tam-pieguloso-teritoriju-sakartosanu?fbclid=IwAR388FL7r6V9jJAwFHypnf1nuTMnVT-2ZVPG5NoYZwjVDlZ1GElLoECGTeg
06.03.2024 08:23
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība plaši atbalsta iedzīvotājus renovācijas jautājumā: dzīvokļu īpašniekiem renovētā mājā ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā 10 gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.
Lai to izdarītu, ir jāaizpilda iesniegums (paraugs pieejams www.daugavpils.lv) un jānogādā tas domē (Kr.Valdemāra ielā 1) vai jānosūta elektroniski parakstīts dokuments uz info@daugavpils.lv.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25 «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī».
29.02.2024 08:17
Ceturtdien, 14. martā, plkst. 17.30 Daugavpils valstspilsētas domes lielajā zālē Kr. Valdemāra ielā 1 daudzdzīvokļu māju vecākie tiek aicināti tikties ar saviem kolēģiem, kuri ir realizējuši māju kompleksās renovācijas projektus ar “Altum” programmas finansiālo atbalstu.
Pasākuma laikā tiks prezentēti triju Daugavpils māju veiksmes stāsti (Sporta iela 2, Nometņu iela 66 un Šaurājā iela 25a), bet speciālisti un iedzīvotāji, kas piedalījās renovācijas procesa īstenošanā, sniegs atbildes uz klātesošo jautājumiem.
Pasākumā piedalīsies arī namu apsaimniekotāji (SIA “DDzKSU”, SIA “DMP” un citi), pašvaldības uzņēmuma “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvji, kā arī “Altum” Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka, kura pastāstīs par konkrētiem soļiem, kas sperami, lai saņemtu “Altum” programmu atbalstu daudzdzīvokļu namu renovācijai.
20.02.2024 08:01
Daugavpils daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji saņēmuši rēķinus par februāri, kuros maksa par atkritumu izvešanu aprēķināta, jau ņemot vērā dabas resursu nodokļa paaugstināšanu.
Тo 2024. gada janvāra dabas resursu nodokļa likme pieaugа par 15 eiro tonnā: 95 EUR/t (bez PVN) vietā iedzīvotāji maksā 110 EUR/t bez PVN). No 2024. gada janvāra arī ieviesta obligātu bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana, kas arī rezultējās ar maksas par atkritumu izvešanu pieaugumu. 16,98 eiro (bez PVN) par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vietā daugavpilieši maksā 19,40 eiro (bez PVN).
Visneizdevīgākā situācijā ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuri atkritumus izmet pagalmos uzstādītajos konteineros, tā teikt, atklātā pieejā. Iemesls ir tas, ka šajos konteineros var izmest atkritumus arī tie pilsētnieki, kuri nedzīvo šajās mājās - šādi gadījumi nav retums - bet par izvešanu maksās tikai tie, kuri šeit dzīvo. Izdevīgākā stāvoklī ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ar atkritumu vadu, kas tiek slēgts - un iespēja, ka te parādīsies “sveši” atkritumi, minimāla. Šādu māju iedzīvotāji par atkritumu izvešanu maksā mazāk. Piemēram, par janvāri atkritumu izvešanas izmaksas vienai personai daudzdzīvokļu mājā bez atkritumu vada bija 6,71 eiro (bez PVN), mājā ar atkritumu vadu - 4,30 eiro (bez PVN).
SIA «Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» valdes locekle Natalja Rustkova norāda, ka ir divi varianti, kā samazināt iedzīvotāju izdevumus par atkritumu izvešanu: «Iedarbīgākais veids - pagalmā uzstādīt slēgtu konteineru laukumu (nojumi). Piekļuve būs tikai konkrētās mājas iedzīvotājiem, un atkritumu daudzums jūtami samazināsies, attiecīgi iedzīvotāji maksās mazāk. Otrs variants - samazināt konteineru izvešanas biežumu. Vairumā gadījumu konteineri pie SIA «DDzKSU» mājām tiek iztukšoti katru dienu. Ne vienmēr visi šie konteineri ir pilni. Tāpēc ir iespēja izvēlēties vienu dienu nedēļā, kad atkritumi netiks izvesti».
Dabas resursu nodoklis paaugstināsies arī turpmāk. Iedzīvotājiem, kuri vēlas samazināt maksu par atkritumu izvešanu un padarīt šo procesu maksimāli efektīvu, ir vērts aizdomāties par slēgtu konteineru laukumu (nojumju) uzstādīšanu. Šādas nojumes uzstādīšanas izmaksas sākas no 2000 eiro - piemēram, ja mājā ir 60 dzīvokļi, tad no katra īpašnieka summa būs pavisam neliela. Lemt par šādas nojumes uzstādīšanu var vairāku māju iedzīvotāji, tad gala izmaksas būs vēl mazākas. Grūtākais ir atrast piemērotu vietu šādam laukumam, taču SIA «Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» sola palīdzēt. Nojumju uzstādīšanas jautājumos var vērsties savā namu apsaimniekošanas iecirknī.
14.02.2024 15:47


Nokrišņu un sniega kušanas laikā dažu Daugavpils daudzdzīvokļu namu pagrabos krājas ūdens. Šai parādībai ir periodisks raksturs un tā ir apsaimniekojošās organizācijas - SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» - speciālistu kontrolē.
“Ūdens parādās pagrabos gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās dēļ. Galvenais pazemes ūdeņu papildināšanas avots ir nokrišņi. Rudenī, ziemā un pavasarī ir daudz nokrišņu: tas ir gan lietus, gan sniegs, kas bagātīgi kūst. Ūdens nepaspēj aiziet un uzkrājas augsnē. Sākot ar oktobri, ūdens līmenis Daugavā pakāpeniski paaugstinās (LVĢMC 2023. –2024. g. grafiks), kas savukārt izraisa gruntsūdeņu pakāpenisku paaugstināšanos”, - skaidro SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās bāzes vadītājs Pāvels Boļšakovs. Kad ledus upē sāk kust un kustēties, ūdens līmenis strauji sāk pieaugt, kas izraisa gruntsūdens līmeņa lēcienu un pagrabu applūšanu.
Ūdens pagrabos parādās pilsētas centrā esošajās mājās, piemēram, Kandavas ielā 2, 4 un 4a, Vienības ielā 8 un 28, Teātra ielā 34. SIA “DDzKSU” speciālisti pastāvīgi kontrolē ūdens līmeni. Katrā pagrabā ir noteikta kritiskā atzīme, taču līdz tai līmenis pagaidām nav nonācis. Pērn radās situācija, ka ūdeni atsūknēja, jo līmenis cēlās ļoti strauji. Tāpat nācies atslēgt elektrības padevi vairākās mājās, lai izvairītos no īssavienojuma un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību.
Šobrīd uzņēmums veic ar AS “Sadales tīkls” pārrunas par elektrosadales skapju šo māju pagrabos uzstādīšanu augstāk, nekā pašlaik, lai izvairītos no to applūšanas.

Lai gan SIA “DDzKSU” darbinieki veic pagrabu monitoringu, gadījumos, ja iedzīvotāji pamanīs ūdens līmeņa strauju celšanos, viņus aicina nekavējoties zvanīt avārijas dienestam pa tālr. 80076100 vai informēt par to savu namu apsaimniekošanas iecirkni.
https://pris.lvgmc.lv/1027/
30.01.2024 16:40
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 14.februārī, plkst. 10.00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par līguma par balkonu remontu slēgšanu.
15.01.2024 09:43
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 29.janvārī, plkst. 10.00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus.
10.01.2024 15:59
Viens no aktuālākajiem jautājumiem pēdējos gados - par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ūdens starpību. Attālinātas radījumu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana ir viens no veidiem, kā samazināt ūdens starpības daudzumu līdz 7% un pat zemāk.

Ja jūsu dzīvojamā mājā ir tāda problēma un jūs gribat to atrisināt, droši vēršaties pie SIA “DDzKSU” ar lūgumu uztaisīt cenas aptauju attālinātas radījumu nolasīšanas sistēmas uzstādīšanai ar iespēju saņemt līdzfinansējumu 70% apmērā uz karstā ūdens skaitītāju iepirkšanu un uzstādīšanu.

SIA “DDzKSU” bez papildmaksas apkalpos attālinātas radījumu nolasīšanas sistēmu.
09.01.2024 11:53
Kopš 2024. gada 1. janvāra Daugavpilī 90 vietās ir uzstādīti jauni brūnie konteineri bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. Pirmās nedēļas nogalē tie pārsvarā palika gandrīz vai pustukši, bet iedzīvotājiem radās vairāki jautājumi par to lietošanu. SIA “AADSO” apkopoja tos un sagatavoja atbildes.

1. Kāpēc manā pagalmā nav brūnā konteinera?

Brūnie konteineri bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem tika vietoti 90 vietās visā Daugavpilī tāpat kā citi konteineri, kas paredzēti šķirotiem atkritumiem. Šīs vietas ir norādītas portālā skiroviegli.lv (skat. ekrānšāviņu).
Katrā pagalmā iedzīvotāju ērtībām ir pieejami konteineri nešķirotiem sadzīves atkritumiem, bet šķiroto atkritumu konteineru publiski pieejamie laukumi ir tikai 90, jo līdz šim Daugavpils iedzīvotāji nav bijuši aktīvi atkritumu šķirotāji. Toties katra šāda konteinera iegāde, apkalpošana un izvešana maksā naudu, par ko saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu jāmaksā atkritumu rādītājam, tātad iedzīvotājam. Meklējot kompromisu starp obligāto atkritumu šķirošanas prasības ievērošanu un iedzīvotāju ekonomiskajām interesēm, uzņēmums “AADSO” ir izvēlējies šādu taktiku – 90 publiski pieejami laukumi ar šķiroto atkritumu dalītai vākšanai paredzētajiem konteineriem.

2. Kā lai es šķiroju atkritumus, ja dzīvoju mājā ar atkritumu stāvvadu?

Zem atkritumu stāvvada ir izvietots konteiners nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Savukārt šķirotos sadzīves atkritumus – papīru, plastikātu, stiklu, metālu, kā arī bioloģiski noārdāmos atkritumus jūs varat ievietot tajos pašos publiski pieejamajos konteineros 90 vietās visā Daugavpilī. Tie ir domāti visiem Daugavpils iedzīvotājiem – gan tiem, kuru mājās ir atkritumu stāvvadi, gan tiem, kuri dzīvo privātajā sektorā. Šo konteineru apkalpošanas maksa ir iekļauta tarifā, ko maksā visi Daugavpils iedzīvotāji.

3. Kā lai es nodrošinu, ka atkritumi brūnajā konteinerā tiek bez jebkāda iepakojuma?

Viens no padomiem varētu būt tāds, ka mājās jūs vācat bioloģiski noārdāmos atkritumus polietilēna maisiņā (to nesasienot), bet, atnesot to līdz šķiroto atkritumu konteineru laukumam, iztukšojiet maisiņu brūnajā konteinerā, bet pašu maisiņu izmetat blakus stāvošā konteinerā, kas domāts iepakojumam (par to liecina attiecīga uzlīme uz konteinera).

4. Kas būs, ja es nešķirošu atkritumus?

Acīmredzami, tie paliks nešķiroti. Proti, nešķiroto, tātad poligonā apglabājamo atkritumu daudzums nemazināsies.
Nekādas sankcijas par atkritumu nešķirošanu pagaidām nav paredzētas. Taču mums ir viens lūgums: ja jūs nešķirojat atkritumus, tad lūdzu vispār nemetiet neko šķirotajiem atkritumiem paredzētajos konteineros, uz kuriem ir uzlīmes, kas liecina par to, ka tie ir domāti tikai šķirotiem atkritumiem! Jau vairāku gadu garumā, kopš Daugavpilī parādījās konteineri priekš šķirotiem sadzīves atkritumiem, joprojām nav bijis neviens konteiners, kuru saturs nebūtu izlaižams caur šķirošanas līniju poligonā “Cīnīši” tāpat kā visu pārējo konteineru saturs.

5. Kāpēc konteineru, kas domāti šķirotiem atkritumiem, paliek vairāk, bet maksa par atkritumu izvešanu palielinās?

Pirmkārt, skat. atbildi uz iepriekšējiem jautājumiem. Proti, daugavpiliešiem ar atkritumu šķirošanu neiet īpaši labi, un šo konteineru saturs ir otrreizēji šķirojams poligonā. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, brūno konteineru saturs ir izvedams par maksu, kas sastāda 60% no konkrētajā pilsētā apstiprinātās nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksas. Taču, ja šajā konteinerā ir pārāk daudz piejaukumu (vairāk par 20%), kas nav bioloģiski noārdāmie atkritumi, tad šī maksa tiek piemērota 100% apmērā.
Otrkārt, likumdevēja nostāja ir tāda: sniedzam iespēju šķirot vairāk, tādējādi samazinot nešķirotu atkritumu daudzumu. Taču vienlaicīgi palielinām dabas resursu nodokļa likmi, kas maksājams par katru poligonā apglabāto nešķiroto atkritumu tonnu. Attiecīgi, pat ja iedzīvotāji aktīvi un pareizi šķirotu atkritumus, viņi diez vai maksātu mazāk par nešķirotu atkritumu izvešanu, jo šī maksa pastāvīgi palielinās. Proti, ar 2024. gada 1. janvāri dabas resursu nodokļa likme ir palielināta par 15 EUR/t. Proporcionāli palielinājās arī sadzīves nešķirotu atkritumu izvešanas maksa Daugavpilī.
28.12.2023 13:49
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» darba laiks:
29. decembris: 8.00 - 15.00 bez pusdienu pārtraukuma.
Abonentu nodaļa - 8.00 - 12.00.
30. decembris - 1. janvāris - brīvdienas.
27.12.2023 14:40
SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Vienības ielā 36А š.g. 28. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 tiek pārtraukta ūdens padeve pēc adreses:

- Vienības ielā 36.

Remonta veikšanas laikā tiks uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni.

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, klientus lūdz savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

21.12.2023 13:15
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma» (Liepājas ielā 21) darba laiks:

22. decembrī: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00,
Abonentu nodaļa: 8.00 - 12.00.

23. - 26. decembris - brīvdienas.
13.12.2023 08:28
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē, ka noņems aprēķinātos nokāvējuma procentus/līgumsodu gadījumā, ja klients līdz šī gada beigām pilnā apmērā samaksās parādu par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.

08.12.2023 15:19
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 27.decembrī, plkst. 10.00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par budžeta un rīcības plāna 2024.gadam apstiprināšanu.
07.12.2023 16:42
No 01.01.2024. līdz 31.12.2024. tarifs par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Daugavpils valstspilsētā sastādīs EUR 19.40 bez PVN par m3.


01.12.2023 11:39
Sakarā ar AS «Sadales tīkls» elektrotīklu bojājumu 1. decembrī no 8.00 līdz 11.00 tika traucēta SIA DDzKSU darbība . Atvainojāmies par sagādātajām neērtībām.
27.11.2023 13:34
2024. gadā visiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem Latvijā būs jānodrošina bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta savākšana. Arī SIA “AADSO”, kas ir sadzīves atkritumu apsaimniekotājs Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, izpildīs šīs prasības un ieviesīs bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu. 100 vietās, kur jau ir uzstādīti konteineri dažāda veida šķirotajiem atkritumiem, parādīsies jauni brūnie konteineri, kas būs paredzēti galvenokārt virtuves atkritumiem.
Šajos konteineros DRĪKSTĒS izmest ēdiena paliekas, dārzeņu un augļu mizas, kaulus, asakas, olu čaulas, cietos piena produktus u.tml. Svarīgi, ka šiem produktiem jābūt ievietotiem brūnajā konteinerā bez polietilēna maisiem un cita (pat papīra!) iepakojuma. Proti, tajos drīkst tikt izsviesti kafijas un tējas biezumi, bet bez filtriem. Nedz dzērienu iepakojums, nedz vienreiz lietojamie trauki NAV izsviežami brūnajos konteineros. Tāpat tajos NEDRĪKSTĒS izliet šķidrumus: šķidros piena produktus, zupas, mērces, marinādes u.tml.
Konteineru satura apsaimniekošanas izmaksas būs 60% no pilsētā noteikta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa, taču pie nosacījuma, ka tajos būs tikai bioloģiski noārdāmie atkritumi bez piemaisījumiem. Tāpēc šajā gadījumā darbosies tāds pats noteikums kā ar citu veidu atkritumu dalītu vākšanu: attiecīgajā konteinerā jāmet tikai tie atkritumi, kuriem tas paredzēts. Citādi atkritumu šķirošana un dalītā vākšana zaudē jēgu, un visu šķiroto atkritumu konteineru saturs jāizlaiž caur šķirošanas līniju poligonā, tāpat kā visus pārējos savāktos atkritumus.
Brūno konteineru tilpums būs 240 litri. Tie tiks uzstādīti 100 vietās Daugavpilī, kur jau ir izvietoti pārējie konteineri šķiroto atkritumu dalītai vākšanai. Pirms izmest atkritumus, pievērsiet uzmanību marķējumam uz konteinera! Uz katra, kas paredzēts šķirotiem atkritumiem, ir rakstīts un bieži vien arī uzzīmēts, kam tieši tas domāts.
17.11.2023 11:05
Sakarā ar projekta “Tramvaja līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā no Smilšu ielas līdz tramvaju depo teritorijai.” īstenošanu ir iespējama ūdens kvalitātes pasliktināšana Arhitektu ielā 16, 18, 20, 22, 24, 26 projekta realizēšanas laikā.
Atvainojamies par sagādātājām neērtībām.
16.11.2023 13:55
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» (DDzKSU) un PAS “Daugavpils siltumtīkli” aicina savus klientus vides saudzēšanās un naudas ekonomijas vārdā atteikties no papīra rēķiniem un turpmāk saņemt tos tikai elektroniski – e-pastā. Gan atteikuma procesu, gan turpmāku rēķinu saņemšanu var padarīt vieglāku, izmantojot «personīgā kabineta» priekšrocības “mans.ddzksu.lv” portālā, ko lieto jau 14 133 SIA “DDzKSU” klienti. Tāpat var uzrakstīt un parakstīt iesniegumu, ko nogādāt vai nosūtīt uz jebkuru no diviem uzņēmumiem.

Šobrīd papīrveida rēķins SIA “DDzKSU” klientam izmaksā 0.15 eiro, bet no nākamā gada cena pieaugs līdz 0.96 eiro, energoresursu cenu kāpuma, minimālas algas celšanas un citu vispārējo izdevumu palielināšanās dēļ. Visas bankas un veikali iekasē maksu par papīra rēķinu apmaksu. Pārejot uz elektronisko rēķinu saņemšanu un apmaksu, izmantojot internetbanku, jūs varat ievērojami ietaupīt naudu un laiku.

Rēķinus par apkuri (no PAS “Daugavpils siltumtīkli”) SIA “DDzKSU” abonentiem piegādā tās sētnieki, tāpēc, atsakoties no papīra rēķina par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, būtu lietderīgi pie reizes pāriet arī uz elektroniskajiem rēķiniem par apkuri.

Ir vairāki veidi, kā var atteikties no papīra rēķinu saņemšanas:

Portālā “mans.ddzksu.lv” dodoties uz savu profilu un sadaļu «Iestatījumi» un ieliekot ķeksīti pie punkta “Vēlos saņemt rēķinu uz savu e-pastu (SIA ”DDzKSU” un PAS “Daugavpils siltumtīkli”).
Lejuplādējot iesnieguma veidlapu DDzKSU vai DS mājas lapās «Dokumentu paraugi» sadaļā, aizpildot to, parakstot un nosūtot uz e-pastu abon@ddzksu.lv.
Atnākot uz SIA “DDzKSU” biroju (Liepājas ielā 21) VAI jebkuru no namu apsaimniekošanas iecirkņiem (NAI) mikrorajonos VAI PAS “Daugavpils siltumtīkli” biroju (18.novembra ielā 4) un uzrakstot vienu iesniegumu par atteikumu no abiem rēķiniem reizē.

Acīmredzami, visērtākais un ātrākais veids kā to izdarīt ir noformēt atteikumu no abiem papīrveida rēķiniem portālā “mans.ddzksu”. To jau lieto 14 133 uzņēmuma klienti, kuriem tas ļauj ietaupīt, ērti izsekot savu izdevumu vēsturi un taupīt dabas resursus.

“Mans.ddzksu” portāls ir bezmaksas, pēc reģistrācijas (izmantojot savu dzīvesvietas adresi) lietotājs var baudīt visas tā lietošanas priekšrocības. Lietotājiem ir iespēja iepazīties ar elektroniskā rēķina saturu agrāk, nekā viņi saņems papīra rēķinu aploksnē. Turklāt elektroniskie rēķini tiek glabāti portālā, tāpēc tos nav iespējams pazaudēt. Portālā “mans.ddzksu” klienti var sev ērtā laikā iesniegt ūdens skaitītāju rādījumus no kārtējā mēneša 27. līdz nākamā mēneša 2. datumam, un vairs nebūs jāliek kastē kvīti, jānāk vai jābrauc uz biroju. Turklāt lietotāji var uzzināt visu aktuālo informāciju par māju, kurā viņi dzīvo. Sistēmā ir tādi dati kā mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes, kopsapulču/aptauju protokoli, uzkrājumi, īpašumā deklarēto personu skaits, mājas namu apsaimniekošanas iecirkņa numuri un kontakti, mājas vecāko kontakti un daudz citas noderīgas informācijas.

Jautājumu gadījumos aicinām sazināties ar abonentu nodaļas speciālistiem pa tālruni 80007287.
15.11.2023 13:55
SIA «Daugavpils ūdens» informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem Ziemeļu ielā 7, kurus veiks SIA «CBF & Landscape», 17.novembrī no plkst. 8.30 līdz plkst. 22.00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
- Ziemeļu ielā 8
- A.Pumpura ielā 150.
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, klientus lūdz savlaicīgi informēt SIA «Daugavpils ūdens» dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus. Norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
14.11.2023 14:19
Vēršam jūsu uzmanību uz SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma" (Liepājas iela, 21) darba laiku tuvākajās dienās:
17.novembris - no 8.00 līdz 13.00 (bez pusdienu pārtraukuma)
18.-20.novembris - brīvdienas.
14.11.2023 08:38
SIA "Daugavpils satiksme" realizē projektu "Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā", kura ietvaros norit aktīvi būvdarbi objekta tramvaju 2. maršruta sākot no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai.
Būvdarbu laikā ir nepieciešams ierobežot autotransporta kustību, lai varētu izbūvēt sliežu ceļus atbilstoši to tehnoloģijai. Sakarā ar to, 15.novembrī no plskt.7.30 līdz 20.00 būs slēgta iebraukšana un izbraukšana no daudzdzīvokļu mājas Ventspils 41 pagalma.
13.11.2023 07:55
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 24.novembrī, plkst. 9.30, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu slēgt līgumu par sašķidrinātās naftas gāzes piegādi no lokālajiem gāzes apgādes tīkliem Daugavpilī, gāzes patērētājiem dzīvojamās mājās
06.11.2023 11:04
No 1. decembra automobiļiem obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, tāpēc daudzi auto
īpašnieki jau sāk aizdomāties par gaidāmo riepu nomaiņu. SIA «Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija» (AADSO) atgādina, ka šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Liginišķos katrs iedzīvotājs (fiziska persona) reizi gadā, uzrādot tehnisko pasi, bez maksas var nodot veco automobiļu riepu vienu komplektu (4 gab.).
Riepu komplektu var nodot arī pa daļām (piemēram, divus gabalus pavasarī, bet divus – rudenī), ja auto īpašnieks nolemj iegādāties divas jaunas riepas, nevis četras.
Šķiroto atkritumu savākšanas laukums strādā Liginišķu ielā, blakus kartodromam «Blāzma».
Tas ir atvērts katru dienu no plkst. 8.00 līdz 19.00. Tur var atvest un bezmaksas nodot arī šķirotus
logu stiklus un stikla iepakojumu, nolietoto eļļu, kartonu, papīru, plastmasas iepakojumu, metālu,
PET pudeles, luminiscentās spuldzes, kā arī vecās mēbeles un sadzīves tehniku (neizjauktā veidā).
30.10.2023 10:54
Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 63 gadiem ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, ar pašvaldības palīdzību ir iespēja bez maksas veikt stacionārā pacēlāja ierīkošanu, higiēnas un sanitāro telpu pielāgošanu, pandusa un uzbrauktuves izbūve u.c. mājokļa un vides pielāgošanas veidus, lai uzlabotu vides piekļūstamību savā dzīves vietā, kas veicinātu iekļaušanos sabiedrībā.
Labklājības ministrija ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma atbalstu nodrošina pasākumu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”, kuru īstenos pašvaldības. Pasākuma ietvaros plānots uzlabot personu ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, dzīves kvalitāti, sniedzot viņiem iespēju bez citu palīdzības pilnvērtīgi izmantot savu dzīves vietu, iekļūt un izkļūt no tās, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām, darbu vai citās gaitās.

Vēršoties savā pašvaldībā, atbalstu varēs saņemt personas ar invaliditāti (kustību traucējumiem):

- bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot),
- pieaugušie no 18 līdz 63 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem ir I vai II invaliditātes grupa.

Pieteikt vides pielāgojumu veikšanu varēs ne vien personu ar invaliditāti vai viņu radinieku īpašumā, bet arī īrētos mājokļos, ja ir noslēgts īres līgums uz turpmākajiem pieciem gadiem vai ilgāk. Pašvaldība uzņemsies un veiks visus darbus, tai skaitā visas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu.

Pieteikšanās atbalsta pasākumam līdz š.g. 17. novembrim.

Paralēli tam Daugavpils valstspilsētā turpina īstenot arī pašvaldības programmu personu ar invalititāti atbastam (Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 30. aprīļa saistošie noteikumi Nr.23 “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”) (https://likumi.lv/ta/id/274258-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-atbalsts-personam-ar-invaliditati-vides-pieejamibas-nodrosinasanai).
Aicinām vērsties pēc papildu informācijas Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, 11. kabinetā, Vienības ielā 8, Daugavpilī.
16.10.2023 09:53
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 «Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi», ikviens SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma» klients var iepazīties ar savas dzīvojamas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi nākamajam gadam.

Uzņēmums informē, ka no šī gada 16.oktobra tāmes ir pieejamas SIA «DDzKSU» mājas lapas sadaļā Klientiem/Tāmes. Lai aplūkotu savas mājas uzturēšanas tāmi, jāievada klienta kods. Klienta kods norādīts jūsu rēķina augšejā kreisajā stūrī.

Dzīvokļa īpašnieki var pieprasīt arī, lai tāmes viņiem nosūta elektroniski uz e-pastu vai izsniedz papīra formātā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā dzīvokļu īpašnieki var griezties DDzKSU pa tālr. 80007287 vai arī pienākt uz pieņemšanu Liepājas ielā 21 un Namu apsaimniekošanas iecirkņiem otrdienās no 9.00 līdz 11.00 un ceturtdienās no 14.00 līdz 16.00 (bez iepriekšēja pieraksta).
13.10.2023 14:11
SIA «Daugavpils ūdens» informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem Ventspils ielā 55, kurus veiks SIA «CBF», 13. oktobrī no plkst. 9.30 līdz plkst. 22.00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:
- Ventspils ielā 41.
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumu. Norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
12.10.2023 10:22
Automatizētā siltummezgla automātika ar uzstādītajiem standarta režīmiem padod siltumu dzīvokļiem pie ārējās gaisa temperatūras līdz +10ºC, pēc apkures atslēgšanas, siltuma padeve tiek atjaunota pēc tam, kad gaisa temperatūra nokrīt zemāk par +8ºC.
Esošos parametrus var mainīt dzīvojamās mājas pilnvarota persona, uzrakstot iesniegumu, kurā jānorāda pie kādas ārējā gaisa temperatūras ir jāatslēdzas siltummezglam.
Esošos laika apstākļos ir grūti noteikt, kāda iemesla dēļ nestrādā apkures sistēma – vai tas ir aizgaisošana un ir nepieciešams iesniegt pieteikumu avārijas dienestam vai sistēma nestrādā, jo ārējā gaisa temperatūra ir augstāka par +10ºC un jāuzgaida, kamēr mainīsies laika apstākļi.
Lūdzam klientus pirms pieteikuma iesniegšanas DDzKSU, pievērst uzmanību minētajiem apstākļiem, lai novērstu nepamatotas sūdzības.
11.10.2023 15:13
SIA «Daugavpils ūdens» informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem Ventspils - Puškina ielu krustojumā, kurus veiks SIA «CBF», 12. oktobrī no plkst. 8.30 līdz plkst. 22.00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:
- Ventspils ielā 41.
Šajā pašā dienā sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem Ķieģeļu ielā 8A, kurus veiks SIA «Daugavpils ūdens», no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
- Ķieģeļu ielās 4 un 5.
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, klientus lūdz savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus. Norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
09.10.2023 15:06
2023. gada 9. oktobrī SIA „DDzKSU” pārvaldāmās mājās uzsākta apkures sezona. Iedzīvotājus aicina pārbaudīt apkures ierīču darbību un gadījumā, ja no dzīvoklī esošām apkures ierīcēm kāda nesilda, zvanīt un atstāt pieteikumus apkures sistēmas atgaisošanai.
Līdz 09.10.2023. SIA „DDzKSU” saņēma 23 pieteikumus ar lūgumu pieslēgt apkuri pirms centralizētas pieslēgšanas.
Pazeminoties gaisa temperatūrai, nolemts uzsākt apkures sezonu arī pārējās dzīvojamās mājās.
Apkure tiek pieslēgta arī skolām, bērnudārziem un citām sabiedriskajām ēkām.
Gadījumā, ja konstatējat, ka kāds no dzīvokļa radiatoriem nestrādā un nepieciešama sistēmas atgaisošana, par to jāziņo, zvanot uz tālr. numuriem:

80076100 Avārijas dienests 0:00 – 24:00
27013911 Avārijas dienests 0:00 – 24:00
80007287 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65425130 NAI 1 8:00 – 17:00
65425441 NAI 1 8:00 – 17:00
65442702 NAI 2 8:00 – 17:00
65444031 NAI 2 8:00 – 17:00
65431939 NAI 3 8:00 – 17:00
65437044 NAI 3 8:00 – 17:00

SIA „DDzKSU” santehniķu brigādes strādā pastiprinātā režīmā, katru darba dienu līdz plkst. 21:00. Apkures sistēmu atgaisošana tiks veikta rindas kartībā pēc iesniegumu saņemšanas datuma.
Automatizētā siltummezgla automātika ar uzstādītajiem standarta režīmiem padod siltumu dzīvokļiem pie ārējās gaisa temperatūras līdz +10ºC, pēc apkures atslēgšanas siltuma padeve tiek atjaunota pēc tam, kad gaisa temperatūra nokrīt zemāk par +8ºC (standarta iestatījumi). Esošos parametrus var mainīt dzīvojamās mājas pilnvarota persona, uzrakstot iesniegumu, kurā jānorāda, pie kādas ārējā gaisa temperatūras ir jāatslēdzas siltummezglam.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības
Komunikācijas nodaļa,
SIA “DDzKSU”
05.10.2023 13:19
Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" informē, ka sakarā ar darbu veikšanu objektā "Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršrutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa iela), Daugavpilī"
no 09.10.2023. plkst.0830 līdz 12.10.2023. plkst. 2000 tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve sekojošām ēkām:
Tautas ielā 49;
Jelgavas ielā 23, 25, 29;
Puškina ielā 52, 55;
Dobeles ielā 20, 22;
Miera ielā 64, 66;
Arodu ielā 40.
Siltumenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika. Atvainojamies par sagādātajām neērtībam.
04.10.2023 09:13
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par gatavību jaunajai apkures sezonai. Visas SIA «DDzKSU» apsaimniekošanā esošās dzīvojamās mājas ir sagatavotas apkures sezonai, un uzņēmums ir 100% gatavs apkures palaišanai.
Uz doto brīdi apkurei ir pieslēgtas četras dzīvojamās mājas. Sakarā ar salīdzinoši siltiem laikapstākļiem, jautājumu par apkures pieslēgšanu nav daudz. Daugavpils iedzīvotāji paši aktīvi gatavojušies apkures sezonai. Pavasara un vasaras laikā SIA «DDzKSU» speciālisti veica plāna darbus, kas ir saistīti ar siltumapgādes sistēmām. Tika veikti gan kapitālā rakstura darbi, gan kārtējie remonti. Pēc 83 dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma SIA «DDzKSU» nomainīja 256 apkures ierīces. Tika nomainīti 34 dvieļu žāvētāji, kas darbojas no apkures sistēmas. Tika saņemti 80 iesniegumi par ūdens noliešanu no apkures sistēmas, darbus šajos dzīvokļos veica paši dzīvokļu īpašnieki. Salīdzinot ar pagājušo gadu, pieteikumu skaits ir aptuveni vienāds.
«Pēdējā laikā, balstoties uz faktu, ka palielinās māju skaits ar pārņemtām pārvaldīšanas tiesībām, SIA «DDzKSU» piedāvā māju īpašniekiem izvēlēties un deleģēt tiesības pieņemt lēmumus apkures jautājumos, ieskaitot arī jautājumu par apkures sezonas sākumu un beigām, iniciatīvai grupai vai pilnvarotai personai. Apkures pieslēgšanas datumu SIA «DDzKSU» nosaka, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra ir stabili vienāda - +8,0º C vai zemāka. Uzskatām, ka šie parametri ir maksimāli korekti un atbilst klimatiskiem apstākļiem, ko apstiprina SIA «DDzKSU» pieredze dzīvojamo māju apsaimniekošanā», - saka uzņēmuma izpilddirektors Nikolajs Petkevičs.
Aizvadītajā apkures sezonā visās mājās siltummezgli bija iestatīti uz uzstādījumiem, kas nepārsniedz vēlamo temperatūru dzīvokļos +19 grādu. Māju iedzīvotāji lielākoties vēlas ietaupīt naudu un mazāk maksāt par siltumenerģiju.
Elevatora tipa siltuma mezgls saglabājies tikai vienā dzīvojamā mājā, taču īpašnieki jau ir nolēmuši to nomainīt (iepirkumu veica SIA «DDzKSU», tagad gaidāms pašvaldības lēmums par līdzfinansējuma nodrošināšanu).
Arī SIA «DDzKSU» ražošanas tehniskajā bāzē ir sagatavota darbam sniega tīrīšanas tehnika, sētnieki ir nodrošināti ar nepieciešamo inventāru. Ir sagatavots nepieciešamais sāls-smilšu maisījums trotuāru un ielu apkaisīšanai.
07.09.2023 10:29
Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" informē, ka sakarā ar siltumtīklu remontu tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde 12.09.2023. no plkst.08:30 līdz plkst. 16:00 ēkam:
Aveņu ielā 33, 37, 39;
Ezeru ielā 61A;
Minskas ielā 8;
Piekrastes ielā 25, 27, 31, 33, 35, 41, 41A, 43, 45, 47;
Raipoles ielā 1, 7, 7A, 10, 10A, 10B;
Rēzeknes ielā 1, 13, 15, 17, 17A;
Stāvā ielā 21, 22;
Tartu ielā 2, 2A, 4, 6, 13, 15, 15A, 17, 21;
Telts ielā 9;
Kauņas ielā 134A, 163;
Višķu ielā 14, 16.
Siltumenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika. Atvainojamies par sagādātajām neērtībam.
01.09.2023 08:32
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 13.septembrī, plkst. 9.30, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam par 2023.gada pārskata revīziju.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
24.08.2023 14:40
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē, ka plāna remonti Daugavpils dzīvojamā fonda sagatavošanai nākamajai apkures sezonai tuvojas beigām.
SIA „DDzKSU” pieņem iedzīvotāju pieteikumus darbiem apkures sistēmās, ieskaitot sistēmas ūdens noliešanai un piepildīšanai, radiatoru nomaiņai, apkures dvieļu žāvētāju pārnešanai vai nomaiņai, līdz 2023.gada 31.augustam, ieskaitot. Pieteikumus var iesniegt SIA „DDzKSU” birojā Liepājas ielā 21 vai elektroniski: pasts@ddzksu.lv
No septembra tiks uzsākti māju apkures sistēmu aizpildīšanas un iepriekšējās atgaisošanas darbi, tāpēc pieteikumi iepriekš norādītajiem darbiem, izņemot avārijas gadījumus, netiks pieņemti.
16.08.2023 08:45
PAS «Daugavpils siltumtīkli» informē, ka sakarā ar būvprojekta realizāciju «Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielā un esošās tramvaju līnijas pārbūve, savienojot pilsētas apkaimes «Ķimija» un «Vecstropi» Daugavpilī», no 21. augusta plkst. 8.30 līdz 28. augustam plkst. 20.00 tiks pārtraukta siltumenerģijas (karstā ūdens) padeve šādām dzīvojamām mājām:
- Atpūtas ielā 43
- Vaiņodes ielā 6.
Papildus informācija - SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma» avārijas dienestā, tālr. 654 76100.
03.08.2023 14:17
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē, ka Daugavpilī daudzdzīvokļu māju pagalmos pilnā sparā notiek būvdarbi - tiek iekārtoti automašīnu stāvlaukumi. Visus šos projektus līdzfinansē Daugavpils valstspilsētas pašvaldība - tādiem darbiem kā brauktuves, ietves, stāvlaukuma būvniecība vai atjaunošana var saņemt līdzfinansējumu 70% apmērā no kopējām izmaksām.

Būvdarbi tika pabeigti Gaismas ielā 2, Strādnieku ielā 87 un Ģimnāzijas ielā 34/36 māju pagalmos. Turpinās autostāvlaukumu būvniecība Ventspils ielā 41 (103 002 EUR ar PVN), Raipoles ielā 10 (82 628 EUR ar PVN), Aveņu ielā 33 (49 496 EUR ar PVN), Malu ielā 9 (81 912 EUR ar PVN) un Cialkovska ielā 8 (41 226 EUR ar PVN) māju pagalmos. Vēl jau noslēgti līgumi par stāvlaukumu būvdarbiem vēl piecos objektos.

Plašāk par pašvaldības līdzfinansējuma programmu var uzzināt SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma» mājas lapā un pa tālr. 654 07272, 654 07 275, 654 34043.
21.07.2023 15:35
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Imantas un Teātra ielu krustojumā, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 26.07.2023. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
Imantas ielās 2; 4; 9;
Daugavas ielās 22 un 24;
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
21.07.2023 15:34
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Vienības ielā 7, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 25.07.2023. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:
Vienības ielā 7;
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
21.07.2023 12:51
Atgādinām, ka SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma" Liepājas ielā 21 un Namu apsaimniekošanas iecirkņos speciālistu pieņemšanas laiks notiek bez iepriekšēja pieraksta:

- Otrdienās no plkst.9:00 līdz 11:00

- Ceturtdienās no plkst.14:00 līdz 16:00.
20.07.2023 12:39
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» (DDzKSU), kas apkalpo gandrīz 800 daudzdzīvokļu mājas Daugavpilī, atzinīgi vērtē klientu iniciatīvu veikt remontdarbus gan kopīpašumā, gan savos dzīvokļos. Tomēr jāņem vērā, ka remontdarbu organizēšanai ir jāpieiet atbildīgi – nekvalificētu darbinieku iesaistīšana «no malas» var radīt nevēlamas sekas, tostarp lielus finansiālus zaudējumus.
Šonedēļ vienā no dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Jaunforštātes apkaimē konstatēta karstā ūdens apgādes sistēmas noplūde. Rezultātā visa māja vairākas dienas palika bez karstā ūdens.
DDzKSU peciālisti noskaidroja, ka visa apsaite veikta ar vara caurulēm, ieskaitot kopīpašumā esošo stāvvadu. Lai atrastu noplūdes vietu, DDzKSU būvnieki atvēruši daļu ēkas konstrukciju. Pārbaudot, noskaidrojās, ka lodēt varu nav iespējams ,nepieciešams pilnībā visu mainīt, tostarp tāpēc, ka uzstādītais varš nebija paredzēts uzstādīšanai ūdensapgādes sistēmās. Tika atvērtas visas būvkonstrukcijas (elektriski apsildāmās grīdas, piekaramie griesti un ēku nišas). DDzKSU strādnieki, protams, pārbūvēs visus cauruļvadus un atsāks mājā padot karsto ūdeni, taču šī dzīvokļa īpašnieki jau ir samaksājuši arī tā saucamiem celtniekiem par nekvalitatīvo darbu, un tagad viņiem vēl būtu jāmaksā arī DDzKSU par darbiem.
Šajā dzīvoklī remontdarbus veica strādnieki, kuri ignorēja mājas iekšējo komunikāciju ekspluatācijas noteikumus.
Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums aicina savus klientus pirms remontdarbu uzsākšanas konsultēties ar kvalificētiem DDzKSU speciālistiem - būvinženieriem, inženierkomunikāciju un siltumenerģētikas tehniķiem un citiem, lai izvairītos no šādām situācijām un neradītu neērtības sev un citiem mājas iedzīvotājiem. Arī par pašu remontu var sazināties ar uzņēmumu – šeit strādā maksas celtnieku un santehniķu brigāde, kuru veiktajiem remontdarbiem tiek dota garantija.
Informāciju var saņemt vēršoties pie uzņēmuma speciālistiem, zvanot 654 07273, 654 34043, 654 34979, vai klātienē Liepājas ielā 21 Daugavpilī.
20.07.2023 08:44
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

18.Novembra ielā 82, 85/87, 89, 90, 97a, 102, 106, 157, 159, 166, 171, 173, 186, 188, 190, 195, 195a, 195v, 197, 197a, 197d, 197g, 199a;
A.Pumpura ielā 55, 70, 99, 135, 137, 139, 141, 150;
Aglonas ielā 3;
Aizpilsētas ielā 33;
Arodu ielā 3, 15, 40, 98a;
Bauskas ielā 5, 6, 7, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112;
Dobeles ielā 1, 8, 20, 22;
Grodņas ielā 34, 40, 42;
Jātnieku ielā 14, 42, 42a, 75, 79;
Jelgavas ielā 23, 25, 29;
Kauņas ielā 7, 9, 43, 42/44, 66, 72, 74;
Kronvalda ielā 2;
Krustpils ielā 2, 4;
Lielā Dārza ielā 3, 5, 34, 44, 46, 48;
Liepājas ielā 15, 17, 23, 25, 31;
Mazā Dārza ielā 1, 9, 13;
Marijas ielā 3, 4, 8, 10;
Miera iela 14, 16, 64, 66, 141, 143;
Puškina ielā 7, 19, 21, 52, 55, 90, 92, 101;
Siguldas ielā 11, 21;
Strādnieku ielā 4, 27, 35, 43, 68, 70, 72, 74, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 99, 101, 105, 107, 109;
Tautas ielā 8, 16, 20, 30, 49, 83, 84, 85, 86, 96, 98;
Tukuma ielā 1, 4, 15, 22, 23, 24, 32, 38, 72, 74;
Užvaldes ielā 5;
Valkas ielā 5;
Valmieras ielā 24;
Varšavas ielā 1, 3, 5, 13a, 15, 16, 20, 22;
Ventspils ielā 1a, 4a, 19, 22, 41, 65a;
Ziemeļu ielā 7, 7a, 7b, 8.

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2023.gada 07. augusta plkst.0.00 līdz 11. augustam plkst.16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
20.07.2023 08:43
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

Poligona ielā 48, 58;
Viršu ielā 46, 47, 48, 50.

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2023.gada 24.jūlija plkst. 0.00 līdz 25.jūlija plkst.16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
18.07.2023 10:56
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA “AADSO”) kā sadzīves atkritumu apsaimniekotājs Daugavpils teritorijā atgādina iedzīvotājiem, ka konteineri, kas uzstādīti daudzdzīvokļu namu pagalmos, ir paredzēti tikai sadzīves atkritumu savākšanai. Tajos ir aizliegts ievietot vai pie tiem atstāt lielgabarīta un/vai būvniecības atkritumus.

Lai ievērotu Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības, lielgabarīta atkritumus (vecās mēbeles, bojāto sadzīves tehniku, stiklu) fiziskām personām jānogādā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Liģinišķos, Liģinišķu un Zvaigžņu ielu krustojumā. Tas ir atvērts katru dienu no plkst. 8.00 līdz 19.00. Tajā sašķirotos atkritumus pieņem bezmaksas, bet tie tur jānogādā pašiem vai ar radinieku, paziņu, komercpārvadātāju palīdzību. Lai precizētu, ko un kā drīkst bezmaksas nodot šajā laukumā, aicinām iepazīties ar pievienoto informatīvo materiālu un vēršam uzmanību, ka laukumā nepieņem sadzīves atkritumus, būvniecības atkritumus, kā arī jebkura veida matračus. Jautājumu gadījumā var sazināties ar poligonu “Cinīši” (tālr. 654 20 026), kura struktūrvienība ir atkritumu pieņemšanas laukums Liginišķos.

Savukārt būvniecības atkritumi, kā arī matrači un citi nešķiroti atkritumi ir jāsavāc un jānogādā atkritumu apglabāšanas poligonā “Cinīši” (no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 16.00), samaksājot par to pieņemšanu, ņemot vērā nodoto atkritumu svaru. No 2023. gada 1. augusta 1 tonnu būvniecības un citu atkritumu varēs nodot par 133,35 EUR bez PVN (līdz 01.08.2023. – 119,39 EUR).

Viens no būvniecības atkritumu pareizās apsaimniekošanas variantiem ir konteinera (7m3) pasūtīšana. SIA “AADSO” iznomā konteineru uz piecām diennaktīm bez maksas (katra papildus diennakts izmaksā 2,00 EUR). Tajā ievietoto atkritumu nogādāšanu poligonā “Cinīši” nodrošina par 104,37 EUR bez PVN par vienu reisu. Konteinerā ievietoto atkritumu nodošanu apmaksā konteinera pasūtītājs pēc tarifa 133,35 EUR/t bez PVN. Konteineru var pasūtīt SIA “AADSO” klientu apkalpošanas nodaļā 1. Pasažieru ielā 4a, tālr. 654 49 033, 29636728.

Vēršam uzmanību uz to, ka par noteikumu neievērošanu Atkritumu apsaimniekošanas likumā (https://likumi.lv/ta/id/221378-atkritumu-apsaimniekosanas-likums) (43.pants (1) daļa) ir paredzēti
naudas sodi: fiziskām personām no 50 līdz 750 eiro, bet juridiskām personām – no 250 līdz 1500 eiro. Noteikumu izpildi kontrolē Pašvaldības policija.
04.07.2023 08:23
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada uzbūves darbiem Aizpilsētas ielā 30, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Apola-D”, 06.07.2023. no plkst. 08:30 līdz plkst. 21:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
Arhitektu ielās 4; 6;
Zelinska ielās 15; 17;
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
02.07.2023 14:01
30.06.2023 10:00
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 17.jūlijā, plkst. 9:30, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA valdes locekļa atlīdzības noteikšana.
16.06.2023 11:26
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem Smilšu ielā 99, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Apola-D”, 20.06.2023. no plkst. 08:30 līdz plkst. 21:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:
· Smilšu ielā 99.
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
12.06.2023 11:17
Pēc pagājušajā nedēļā notikušā maģistrālās siltumtrases pārrāvuma likvidēšanas Smilškalna ielā un tam sekojošās siltumnesēja padeves tīklā tika apzīmēti vēl vairāki pārrāvumi. Vienu – lokālo, dzīvojamās mājas pagrabā Piekrastes ielā – nedēļas nogalē likvidēja “Daugavpils siltumtīkli” darbinieki. Bet otrā likvidācijai – dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5 rajonā – nepieciešams veikt zemes rakšanas darbus. Tos uzsākt paredzēts otrdien, 13. jūnijā, tāpēc šīs un vairāku citu māju iedzīvotājiem uz laiku nebūs pieejams karstais ūdens. Pašlaik Siltumtīklu darbinieki saņem nepieciešamās atļaujas un aktualizē citu pazemes inženierkomunikāciju izvietojuma plānus.
Pārrāvums noticis hidraulisko pārbaužu ietvaros, kas pagājušajā nedēļā tika veiktas SC-3 siltumapgādes zonā. Kā vairākkārt uzsvēruši “Daugavpils siltumtīkli” darbinieki, Daugavpilī lielākā daļa siltumtrašu ir 40, 50 un pat 60 gadus vecas. Uzņēmums tos sistemātiski nomaina pret jaunām, taču katru gadu ir nepieciešams pārbaudīt vecās, kas joprojām tiek ekspluatētas, lai novērstu vai samazinātu to plīsuma iespējamību apkures sezonā.
Pārrāvums, kas notika netālu no mājas Zeļinska ielā 5, ir vēl viens apstiprinājums ikgadējo siltumtrašu integritātes pārbaužu pamatojumam vasarā. Jau otrdien, 13. jūnijā plkst. 8.30, tiks uzsākti darbi, lai novērstu šo pārrāvumu, un līdz nedēļas beigām, ne vēlāk kā līdz 16. jūnija plkst.18.00, Ķīmijas dzīvojamo māju iedzīvotājiem tiks piegādāts karstais ūdens. Ja šis pārrāvums notiktu ziemā, tad visi šie cilvēki būtu spiesti palikt ne tikai bez karstā ūdens, bet arī bez apkures. Un sasalušās zemes dēļ incidenta likvidācijas ātrums būtu lēnāks.
Pilns māju saraksts, kuru iedzīvotājiem šonedēļ nāksies saskarties ar īslaicīgām neērtībām, ir sekojošs:
- Arhitektu iela 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26
- Butļerova iela 10, 4, 6, 8
- Cialkovska iela 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Enerģētiķu iela, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
- Inženieru iela 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9a, 12, 16
- Jātnieku iela 76, 78, 80, 80a, 84, 86, 88, 90
- Mendeļejeva iela 1, 3
- Višķu iela 32
- Zeļinska iela 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 27.
08.06.2023 13:40
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem Smilšu ielā 99, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Apola-D”, 13.06.2023. no plkst. 08:30 līdz plkst. 21:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:
- Smilšu ielā 99.
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
07.06.2023 16:09
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” klientu ērtībai izveidojusi divus jaunus bezmaksas tālruņa numurus.
Tagad klienti darba dienās var zvanīt uzņēmuma speciālistiem pa bezmaksas numuru 80007287, izvēloties sarunas valodu un tēmu.
Otrs jaunais bezmaksas numurs - uzņēmuma avārijas dienestsam. Klienti var ziņot par avārijas situācijām, zvanot uz 80076100. Tas darbojas visu diennakti.
Svarīgi, ka bezmaksas zvani attiecas tikai uz Latvijas teritoriju. Uz šiem numuriem nevar piezvanīt no ārzemēm. Visi DDzKSU vecie tālruņa numuri joprojām būs pieejami klientiem, bet maksu par zvanu nosaka zvanītāja operators/izvēlētais tarifa plāns.
07.06.2023 11:12
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
18.Novembra ielā 17, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 45;
Alejas ielā 5, 7, 9, 11, 12, 62, 64, 66, 68, 86;
Balvu ielā 3, 3a;
Cietokšņa ielā 3a, 8, 11/13, 14, 18, 20, 23, 27, 34, 35, 39, 48, 53, 55, 55a, 57, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 73;
Daugavas iela 8, 22/24;
Dzelzceļu ielā 5, 16, 20;
Februāra ielā 28, 29, 30;
Ģimnāzijas ielā 2, 3, 6, 7/9, 14, 18, 22, 24, 25, 25a, 26, 28, 34/36;
Imantas ielā 2, 4, 9, 18, 33, 35, 35a, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53;
Kandavas ielā 2, 4, 4a, 7, 7a, 9, 11, 13, 20, 21, 23;
Krāslavas iela 62, 65;
Kr.Valdemāra ielā 2, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 25, 31, 35, 39/41;
Lāčplēša ielā 3, 24, 28, 30, 36/38, 40, 44, 45;
Mihoelsa ielā 2a, 3, 5, 8, 10, 35, 39, 41, 58, 68;
Muzeja ielā 5;
Nometņu ielā 5, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 66;
Parādes ielā 13, 15, 15a, 17;
Raiņa ielā 3, 5, 7, 8, 12, 14a, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 26a, 26c;
Rīgas ielā 34, 42, 46, 58, 59, 66, 68, 70a, 72, 76, 76a;
Sakņu ielā 14a, 17, 28;
Saules ielā 4, 10, 12, 17, 17a, 28/41, 29, 33, 37, 41, 57, 66, 67, 68, 69, 73;
Stacijas ielā 47, 107, 109a, 111, 111a, 113, 115, 115a, 117, 117a, 119, 119a, 121, 121a, 121b, 123, 123a, 125, 127;
Stadiona ielā 2, 4, 8, 8a, 10, 12, 12a, 14, 16, 18, 20;
Sporta ielā 2;
Teātra ielā 2, 4, 13, 15/17, 30, 32, 34;
Vidus ielā 14/16;
Viestura ielā 1, 4, 13, 25, 27, 68, 88/92;
Vienības ielā 4, 5, 7, 8, 11, 23, 25, 26, 28, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 42, 42a, 44.
Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2023.gada 3.jūlija plkst.0.00 līdz 2022.gada 7.jūlija plkst.16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
06.06.2023 14:26
SIA “Daugavpils ūdens” (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) paziņo, ka 2023.gada 30.maijā plānos uzsākt projekta “Esošā ūdensvada posma ar kameru pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000046409” realizāciju. Pakalpojumu sniedzējs projekta ietvaros plāno veikt esoša esošā ūdensvada posma ar kameru pārbūvi. Pakalpojumu sniedzējs lūdz SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” informēt daudzdzīvokļu māju Tukuma ielā 38, Tautas ielā 83, 85, un Puškina ielā 90, Daugavpilī, iedzīvotājus par plānotiem darbiem.
02.06.2023 12:57
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem Smilšu - Jātnieku ielu krustojumā Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”, 5. jūnijā no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
- Smilšu ielās 96, 98.
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam klientus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
01.06.2023 16:45
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem Vaiņodes – Krimuldas ielu krustojums, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Būvmehanizācija-D”, 07.06.2023. no plkst. 15:00 līdz plkst. 18:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:
- Vaiņodes ielā 6;
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
31.05.2023 11:04
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
2.Preču iela 3, 13,21;
Aglonas ielā 56;
Arhitektu ielā 4, 6, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26;
Atmatas 15;
Aveņu ielā 33, 37, 39;
Butļerova ielā 4, 6, 8, 10;
Cialkovska ielā 3, 5, 6, 7, 8, 10;
Dīķu ielā 6, 8, 10, 24, 33, 33a, 35, 41, 47;
Enerģētiķu ielā 2, 4, 6, 7, 8, 12;
Ezeru ielā 61a;
Inženieru ielā 2, 2a, 4, 6, 7, 8, 9, 9a, 12;
Jātnieku ielā 68, 76, 77a, 78, 80, 80a, 81, 81a, 84, 86, 88, 89, 95(2st; 3st.);
Kauņas ielā 134a, 163;
Lauska ielā 12, 14, 16;
Malu ielā 2, 9, 13, 15;
Mendeļejeva ielā 3;
Minskas iela 8;
Muitas ielā 8;
Neretas ielā 15;
Piekrastes ielā 25, 27, 31, 33, 35, 41, 41a, 43, 45, 47;
Raipoles ielā 1, 7, 7a, 10, 10a, 10b;
Rēzeknes ielā 1, 13, 15, 17, 17a;
Satiksmes ielā 7, 9;
Smilšu ielā 96, 98, 99, 105;
Smiltenes ielā 2, 4, 6, 8, 10;
Stāvā ielā 21, 22;
Svaru ielā 4;
Šaurā ielā 21, 24, 27, 29a;
Tartu ielā 2, 2a, 4, 6, 13, 15, 15a, 17, 21;
Telts ielā 9;
Valkas ielā 58;
Višķu ielā 14, 16, 28, 28a, 28b/v, 32;
Zeļinska ielā 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27.

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2023.gada 5.jūnija plkst.0.00 līdz 9.jūnijam plkst 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
25.05.2023 09:36
Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" informē, ka sakarā ar būvprojekta realizāciju "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" no 29.05.2023. plkst. 0830 līdz 03.07.2023 plkst. 1800 tiks pārtraukta siltumenerģijas (karstā ūdens) padeve sekojošiem objektiem:
Andreja Pumpura ielā 135, 137, 139, 141, 150;
Ziemeļu ielā 7, 7a, 7b, 8;
Užvaldes ielā 5.
24.05.2023 15:43
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 26.maijā, plkst. 9.30, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.
3. SIA budžeta plāna grozījumu saskaņošana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
5. Par piekrišanu slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi.
22.05.2023 14:47

Projekta “Energoefektivitātes telts” ietvaros Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs organizē telts dienu Andreja Pumpura skvērā 23.maijā no 9:00 līdz 16:00, lai palīdzētu ikvienam saprast daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu būtību un galvenos aspektus – nepieciešamos dokumentus, finansēšanas iespējas un lēmumpieņēmšanas procesus.

Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB): "Esošā energokrīze demonstrēja Latvijas sabiedrības atkarību no lētajiem energoresursiem. Turpinoties pasaules notikumiem, līdz šim esošā virzība nav bijusi ilgtspējīga un visas negatīvas sekas – augstie apkures rēķini un nekomfortabla iekštelpas vide – tiešā veidā ietekmē iedzīvotājus. Energoefektivitāte ir risinājums šo problēmu pārvarēšanai, kurā daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem ir galvenā loma, lai esošo situāciju mainītu."

Iedzīvotāju informētības paaugstināšanai ēku atjaunošanas jautājumos Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs īsteno projektu “Energoefektivitātes telts” ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta galvenais mērķis ir pastāstīt katram ieinteresētam par to, kāpēc un kā labāk būtu renovēt daudzdzīvokļu ēkas.

Projekta “Energoefektivitātes telts” ietvaros Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs organizē telšu dienas vairākās Latvijas pilsētās, lai palīdzētu ikvienam saprast daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu būtību un galvenos aspektus – nepieciešamos dokumentus, finansēšanas iespējas un lēmumpieņēmšanas procesus.
19.05.2023 15:43
Iestājoties siltajam laikam, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī aktīvi sākas remontdarbi, kas saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanu. Šogad SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk SIA “DDzKSU”) saņēma rekordlielu pieteikumu skaitu no iedzīvotājiem, kuri vēlas paaugstināt savu māju energoefektivitāti.

„Uz doto brīdi mums ir jau četras mājas, kuru iedzīvotāji nolēma veikt pilnu renovāciju. Tās ir dzīvojamās mājas Tukuma ielā 38, Kandavas ielā 13, 18. novembra ielā 197V un Rēzeknes ielā 13”, - stāsta SIA “DDzKSU” valdes locekle Nataļja Rustkova. Pašlaik notiek nepieciešamie sagatavošanas darbi – dzīvokļu īpašnieku sapulces/aptaujas rīkošana, iepirkumu procedūras, līgumu noslēgšana un citi nepieciešamie darbi, lai varētu sākt būvdarbus.

Papildus tam, daudzās dzīvojamās mājās jau tiek veikti daļējas renovācijas darbi. Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, visvairāk pieteikumu ir saņemts jumtu remontiem - 20 mājās. Bēniņu siltināšanai ir pieteikušās 8 mājas, kārstā ūdens apgādes cauruļu nomaiņai un siltumizolācijas ierīkošanai - 6 mājas, siltummezglu renovācijai - 3 mājas, alokatoru uzstādīšanai - 3 mājas, gala sienu siltināšanai - viena māja, un balkonu renovācijai - viena māja. Kā arī 20 mājas izteica vēlmi labiekārtot teritoriju, un viena māja - pieslēgties pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš: „Tiekoties ar iedzīvotājiem Daugavpils apkaimēs, mēs stāstām, atgādinām par procedūrām, kas ir jāveic, lai sakārtotu mājas. Mēs informējam gan par pieejamām pašvaldības programmām, gan par valsts atbalstu - ALTUM pilnas māju renovācijas programmu”.

Daugavpils pašvaldība līdzfinansē līdz 30% no izmaksām, kas saistītas ar jumta kapitālo remontu vai bēniņu siltināšanu. Citiem labiekārtošanas vai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem var saņemt līdz 80% pašvaldības līdzfinansējuma. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas valsts programma ALTUM segs līdz 49% no kopējām energoefektivitātes projekta izmaksām (bez PVN). ALTUM programmas finansējums ir 57,2 miljoni eiro, un tas paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai.

Sīkāk par līdzfinansēšanas iespējām un programmām var uzzināt SIA “DDzKSU” mājās lapā vai vēršoties pie uzņēmuma speciālistiem, zvanot 654 07272, 654 07273, 654 34043, 654 07291, vai klātienē Liepājas ielā 21, Daugavpilī.
08.05.2023 13:58
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

Ķieģeļu ielā 4, 5, 16, 17, 18, 19.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2023.gada 29.maijā plkst.0.00 līdz 30.maijam
plkst. 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

08.05.2023 13:58
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Gaismas ielā 2, 4, 5, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32;
Akadēmika Graftio ielā 21, 23, 29, 31.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2023.gada 22.maija plkst.0.00 līdz 23.maija plkst. 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100
05.05.2023 12:42
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR ir saņemti pirmie laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti, kas liecina par putnu gripas vīrusa gēna klātbūtni 7 no 11 beigtajiem savvaļas putniem no Daugavpils Esplanādes dīķa. Izolētais putnu gripas vīrusa tips ir H5N1. Šis tips Latvijā savvaļas putniem konstatēts arī iepriekšējos gados. H5N1 ir šobrīd dominējošais putnu gripas tips arī citās Eiropas valstīs.

Laboratoriskā izmeklēšana joprojām turpinās, lai noteiktu putnu gripas H5N1 vīrusa tipa patogenitāti.

PVD aicina iedzīvotājus neapmeklēt minēto teritoriju un neaiztikt mirušus putnus, lai neapdraudētu savu veselību un nepieļautu slimības tālāku izplatību. Tāpat lūdzam neļaut mājdzīvniekiem piekļūt šai teritorijai un nenest slimus un novārgušus savvaļas putnus mājās, uz dzīvnieku patversmēm vai veterinārajām klīnikām, jo putnu gripa nav izārstējama.

Informācija par putnu gripas bīstamību sabiedrības veselībai pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/putnu-gripa

PVD aicina mājputnu turētājus rūpīgāk kā jebkad ievērot biodrošības prasības un nekavējoties informēt veterinārārstu vai PVD par mājputnu saslimšanu vai pēkšņu nobeigšanos.
03.05.2023 10:30
Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" informē, ka sakarā ar darbu veikšanu objektā "Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai" no 10.05.2023. plkst. 0830 līdz 17.05.2023 plkst. 2000 tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve sekojošiem objektiem:

Smilšu ielā 92B, 94, 96, 98, 99, 100, 103, 105;

Jātnieku ielā 64, 66, 68, 70, 72, 74;

Miera ielā 143A.

Siltumenerģijas padeves pārtraukšana saistīta ar to, ka pašreiz atjaunojamajos ielu posmos tiks ieklāts jauns asfalta segums, kā arī tramvaja sliedes, un uzņēmums vēlas nodrošināt, lai avārijas dēļ tuvākajā nākotnē nevajadzētu bojāt šo jaunuzklāto segumu. Tāpēc šajā ielas posmā novecojušas siltumtrases nomainīs ar jaunām un drošām.
03.05.2023 08:51
Sakarā ar projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" realizāciju tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde (nebūs karstā ūdens) dzīvojamajā majā Aglonas ielā 3 no 8.05 plkst. 8.30 līdz 12.06 plkst. 18.00.
Situmenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms noradītā laika. PAS "Daugavpils siltumtīkli" atvainojas par sagādatajām neērtībam.
03.05.2023 08:50

Lai apkures sezonā katram Daugavpils pilsētas iedzīvotājam, kurš izmanto centralizēto siltumapgādi, būtu pieejams karstais ūdens un apkure, jau drīzumā tiks veiktas siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes.
PAS “Daugavpils siltumtīkli” informē, ka no 2023. gada 8. maija plkst. 00.00 līdz 2023. gada 9. maija plkst. 16.00 lokālās katlumājas “Cietoksnis” siltumapgādes zonā tiks veikta siltumtīklu hidrauliskā pārbaude, kā rezultātā tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde sekojošām ēkām:
1. Oficieru iela 4, 6, 8
Aleksandra iela 10
Cēsu iela 14, 16, 16a
Hospitāļa iela 1, 3
Imperatora iela 3, 8
Komandanta iela 3, 4, 7
Konstantīna iela 6, 8
Mihaila iela 3, 12
Vaļņu iela 31, 33, 33a, 37, 39, 41.
Gadījumā, ja šajā siltumapgādes zonā pārbaužu laikā netiks konstatēti siltumtrašu posmi, kuros būtu nepieciešams veikt remontdarbus, tad karstais ūdens augstāk norādītajās adresēs parādīsies ātrāk par norādīto hidraulisko pārbaužu beigu laiku.
27.04.2023 14:32
Предприятие жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что со 2 мая в многоквартирных домах, которые находятся на обслуживании ПЖКХ, завершится отопительный сезон.

Начиная со 2 мая, жители, которые планируют работы в системе отопления своих квартир (замена радиаторов согласно проекту и полотенцесушителей, работающих от системы отопления), и желают воспользоваться услугами сантехников предприятия, могут писать заявления.
Информируем, что замена отопительных приборов, за исключением аварийных ситуаций, производится вне отопительного сезона.
Если жители будут выполнять работы в квартирах самостоятельно, то необходимо письменно обратиться в ПЖКХ и заказать слив воды из системы. Клиентам нужно будет оплатить слив, поскольку он оявляется неотъемлемой частью технологического процесса. Для этого согласие других собственников не требуется. С детальными расценками на услуги можно ознакомиться на домашней странице предприятия www.ddzksu.lv в разделе «Клиенты» и далее подразделе «Обслуживание клиентов».

Информация по телефонам: 654 34043 и 654 07273.