03.02.2023 13:19
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar aizbīdņa nomaiņas darbiem Strādnieku ielā 85, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 08.02.2023. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

Strādnieku ielās 70; 72; 74; 83; 87; 89,
Tukuma ielā 24,
Liepājas ielā 15,
18.Novembra ielā 166.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
01.02.2023 08:42
SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem ūdensvada tīklos š.g. 1. un 2. februārī tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē, proti:

1. februārī no plkst.8:30 līdz 16:30 pēc sekojošām adresēm-

• Arodu ielas mājai Nr. 104-a
• Valkas ielas mājai Nr. 25-a

2. februārī no plkst.8:30 līdz 16:30 pēc sekojošām adresēm-
• Varšavas ielas mājām Nr. 13/15, 17, 17-a, 30, 43, 43-b
• Lūdzas ielas mājām Nr. 3, 5, 6, 7, 8
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
31.01.2023 13:02
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) Statūtu (apstiprināti 2022.gada 12.janvārī) 9.punkta 9.5.apakšpunktu SIA valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 14.februārī, plkst. 9:30, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu slēgt elektroenerģijas pirkuma līgumu.
27.01.2023 11:43
SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 25. janvārī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus diviem laika periodiem, saskaņā ar kuriem no 1. marta ūdensapgādes pakalpojumu tarifs var samazināties par 21% salīdzinot ar pašreiz spēkā esošo, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs, salīdzinot ar pašreizējo, var samazināties par 24%. Savukārt no 1. maija plāno noteikt tarifus, kas būs attiecīgi par 18% un 22% mazāki par pašreiz spēkā esošajiem.

Noteiktie tarifi laika posmam no 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim stāsies spēkā 2023.gada 1.martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi no 2023.gada 1.maija stāsies spēkā 2023.gada 1.maijā.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 25.augusta lēmumu lēmums Nr.130 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kas 2022.gada 29.augustā publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr.166).

Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem lietotājs var  SIA „Daugavpils ūdens” administrācijas telpās, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, iepriekš sazinoties ar vecāko ekonomistu Edgaru Račko, 65447819, elektroniskā pasta adrese: edgars@daugavpils.udens.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA „Daugavpils ūdens ” Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī , elektroniskā pasta adrese kontakti@daugavpils.udens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
27.01.2023 10:22
PAS "Daugavpils siltumtīkli" informē, ka piektdien, 27. janvārī uzņēmums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza izskatīšanai un apstiprināšanai siltumapgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu no 2023.gada 1.marta. Tas sastādīs 144,14 EUR/MWh, kas ir par 17,8% mazāk nekā uz 01.02. 2023. spēkā esošais tarifs.

Pamatojoties uz Regulatora 28. 11. 2018. lēmuma Nr. 134 “Par pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” lemjošās daļas 5. punktu, 2023.gada 27.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai nosūtīts izskatīšanai un apstiprināšanai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteiktais tarifs no 2023.gada 1.marta un vēstule VSIA “Latvijas Vēstnesis” ar lūgumu publicēt paziņojumu par noteikto tarifu.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023.gada 1.martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” noteikto tarifu, kas 30.12.2022. publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr.253) un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 28.11.2018 lēmumu Nr.134 “Par pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu.

Noteiktā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var PAS “Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV5401, darbdienās no plst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” izpilddirektori Olesju Duškeviču, 65407533.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt PAS “Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV5401,
e-pasta adrese: dsiltumtikli@apollo.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


25.01.2023 13:17
Šā gada 24. janvāra sēdē Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumus paplašināt daudzdzīvokļu ēkām piedāvāto atbalsta pasākumu klāstu, kas tiek atbalstīts no Altum īstenotā Remonta fonda programmas, līdz ar to paplašinot arī potenciālo atbalsta saņēmēju loku.

Turpmāk daudzdzīvokļu ēkas varēs saņemt Altum aizdevumu ēkas atjaunošanas projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, piemēram, energoaudita, tehniskās apsekošanas, tehniskā projekta izstrādei. Faktiski šis aizdevums būs kā priekšfinansējums mājai, lai tā varētu sagatavot pieteikumu atbalsta saņemšanai jaunajā Atveseļošanas fonda atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai. Ņemot vērā, ka projektu tehniskās dokumentācijas izstrāde ir unikāls dokumentācijas kopums un finansiāli ietilpīga sadaļa, bieži tās sagatavošanai tiek piesaistīts specializēts projektēšanas birojs. Tādējādi tiek paredzēta iespēja uzsākt ēku remontdarbu, tai skaitā energoefektivitātes pasākumu, veikšanu arī ēkās, kurām nav pietiekamu pašu līdzekļu (uzkrājumu), lai veiktu ēkas renovācijas priekšdarbus un izstrādātu tehnisko dokumentāciju, uz kuras pamata var pieņemt lēmumus par turpmākiem ieguldījumiem ēkas renovācijā, tai skaitā energoefektivitātes paaugstināšanā. Altum varēs izsniegt aizdevumu arī tikai tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām.

Papildus tam, Altum varēs arī sniegt aizdevumus izmaksām, kas nepieciešamas daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes projekta īstenošanai, taču netiek finansētas no Atveseļošanas fonda finansējuma, piemēram, pievienotās vērtības nodokļa izmaksas. Tādējādi dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja neattiecināmās izmaksas finansēt ar komercbanku finansējumu vai ar Altum finansējumu. Vēršam uzmanību, ka Atveseļošanas fonda projektos neattiecināmās izmaksas netiek paredzētas, vienlaikus projektos var tikt paredzētas izmaksas, kas nepieciešamas konkrētās investīcijas mērķu sasniegšanai, taču netiek finansētas no Atveseļošanas fonda finansējuma (piemēram, pievienotās vērtības nodokļa izmaksas).

Kā zināms, Remonta fonda atbalsta programmas ietvaros daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem pieejams valsts aizdevums būvdarbiem un teritorijas labiekārtošanas darbiem mājās, t.sk. mājām, kas atrodas mazāk attīstītos reģionos, nelielās pilsētās vai ciematos, vai tām, kas citu iemeslu dēļ neatbilst komercbanku kreditēšanas politikai. Remonta fonda atbalsta programmu administrē Altum, programmas kopējais pieejamais finansējums aizdevumu izsniegšanai ir 31 milj. eiro. Šobrīd Altum ir piešķīris 47 aizdevumus; aizdevumu piešķiršanu plānots turpināt vismaz līdz 2025. gadam.
Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

24.01.2023 15:55


Labdien!


SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Varšavas – Ludzas ielu krustojumā, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 02.02.2023. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

Ludzas ielā 7,

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


--
Ar cieņu,
SIA "Daugavpils ūdens"

24.01.2023 08:47


Labdien!

SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Vaļņu ielā 19, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 24.01.2023. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

Vaļņu ielā 19,

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


--
Ar cieņu,
SIA "Daugavpils ūdens"
20.01.2023 08:59
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums (SIA “”DDzKSU”) aicina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus kopā risināt sava kopīpašuma jautājumus, kas saistīti ar dzīvojamā fonda stāvokli. Kopīgi risinājumi palīdzēs uzlabot ēkas energoefektivitāti un samazināt apkures rēķinus.
Pašlaik Daugavpilī īpaši aktuāls ir jumtu remonta jautājums. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem apsaimniekošanas organizācija apseko jumtu stāvokli un māju komunikācijas divreiz gadā. Pēc vizuālās pārbaudes tiek sastādīts apsekošanas atzinums.
Dzīvojamo māju, kuru jumtu segumi atrodas neapmierinošā stāvoklī, dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti veikt nepieciešamos remontdarbus. Rekomendācijas kopā ar ikgada tāmēm tiek sastādītas pēc apsekošanas, un katras mājas iedzīvotāji var ar tām iepazīties SIA “DDzKSU” mājas lapas sadaļā Klientiem - Tāmes, ievadot savu klienta kodu.
Gadījumā, ja SIA “DDzKSU” inženieri konstatē, ka jumts, iespējams, atrodas avārijas stāvoklī, uzņēmums pieaicina sertificētu ekspertu, kurš sagatavo tehnisko atzinumu par jumta stāvokli. Ja eksperts atzinis, ka jumts tiešām ir avārijas stāvoklī, tad uzņēmums ir tiesīgs veikt jumta remontu bez iedzīvotāju piekrišanas. Jebkuri remontdarbi tiek veikti par dzīvokļu īpašnieku līdzekļiem.
“Svarīgi apzināties, ka jumta remonts, citi siltināšanas pasākumi vai mājas pilna renovācija - tas ir ieguldījums savā drošībā un sava mājokļa siltumā. Rezultātā - daudz zemāki rēķini par siltumenerģiju», - uzsver SIA «DDzKSU» valdes locekle Nataļja Rustkova.
Apkures cenas renovētajās mājās Daugavpilī par 2022. gada novembri: Nometņu ielā 66 - 1,022 eiro par 1 m2, Kandavas ielā 4 - 1,655 eiro par m2 (ieskaitot valsts kompensāciju).
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji var griezties SIA “DDzKSU” ar lūgumu apsekot māju. Tāpat viņi var iniciēt sapulci, uzaicinot uzņēmuma pārstāvjus, un uzņēmuma speciālisti atbildēs uz interesējošiem jautājumiem.
Daugavpils pašvaldība līdzfinansē līdz 30% no izmaksām, kas saistītas ar jumta kapitālo remontu vai bēniņu siltināšanu. Citiem labiekārtošanas vai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem var saņemt līdz 80% pašvaldības līdzfinansējuma. Joprojām darbojas arī daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma ALTUM. Sīkāk par līdzfinansēšanas iespējām un programmām var uzzināt SIA “DDzKSU” mājās lapā vai griežoties pie uzņēmuma speciālistiem.
SIA “DDzKSU”
17.01.2023 13:34
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 31.janvārī, plkst. 9.15, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosācijumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosācijumu grozījumu saskanošana.
3. Par piekrišanu slēgt līgumu par dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmu tehnisko apkopi.
4. Par piekrišanu slēgt degvielas pirkuma līgumu.
12.01.2023 10:07
Sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu, SIA “DDzKSU” informē par iespēju samazināt siltummezglu parametrus, lai samazinātu gaisa temperatūru dzīvokļos. Tāds lēmums tika pieņemts ar pilnvarotu personu, kuram ir pilnvara no dzīvokļu īpašniekiem, un tādu lēmumu var pieņemt dzīvokļu īpašnieki dzīvojamās mājas kopsapulcē ar balsu vairākumu ( 50+1).
Papildus informācijai par siltummezgla parametru uzstādīšanu zvaniet uz tālruni 654 34979.
SIA “DDzKSU” administrācija
09.01.2023 12:17
Bezmaksas e -seminārs ikvienam, kam rūp savas mājas apsaimniekošana!
“Kā pārvaldīsim savu daudzdzīvokļu māju 2023.gadā? Kas jauns sagaida namu pārvaldīšanu 2023.gadā? Kā un vai Tev ir iespēja to ietekmēt?”
Lektore D.Vārna, Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes pr.sēd.
Pēc semināra būs iespēja uzdot jautājumus, piedalīties diskusijā ar Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību Asociācijas “Mājoklis” reģionālo nodaļu vadītājiem.
Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija "Mājoklis" ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2022.gada augustā, darbojas visā Latvijā, lai atbalstītu dzīvokļu īpašniekus un to izveidotās biedrības un pārstāvētu to intereses Rīgā, reģionos, valsts un starptautiskā līmenī. Asociācijā šobrīd ir vairāk kā 50 biedru.
Asociācijas misija ir atbalstīt mājokļu attīstību, īstenojot uz zināšanām balstītas aktivitātes, piemēram, apmācības, konsultācijas, starptautiskos sadarbības projektus un nodrošināt savu biedru atbalstu.
Asociācija aktīvi iesaistās mājokļu politikas likumdošanā un ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras sadarbības biedrs un partneris. Saskaņā ar Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienības EKYL rekomendāciju, 2023.gadā Asociācija gatavojas iestāties Eiropas Sabiedrisko, kooperatīvo un mājokļu federācijā HOUSING EUROPE un jūnijā organizēt Mājokļu konferenci.
Asociācija 2022. gada novembrī izveidoja reģionālās nodaļas Kurzemē, Zemgalē, Rīgā, Vidzemē un Pierīgā un jau šobrīd aktīvi darbojas likumdošanas procesā, risina būtiskus jautājumus nozarē, gūst informatīvo, juridisko un metodisko atbalstu nozares jautājumos.
E-seminārs notiks: 2023.gada 19.janvārī plkst. 17:00-18:00 MS Teams platformā.
Semināra programma:
1) Kas ir Asociācija “Mājoklis”?
2) Svarīgākais, kas katram dzīvokļa īpašniekam/biedrībai būtu jāzina par mājas apsaimniekošanu;
3) Būtiskākie jaunumi namu pārvaldīšanā 2023.gadā!
Reģistrācija: rakstot uz info@majoklis.lv, zvanot uz tel. 29199108 vai piesakoties šeit: https://ej.uz/registracija-majoklis-vebinaram
Vairāk par Asociāciju “Mājoklis”: www.majoklis.lv
03.01.2023 16:47
Cienījamais klient!

Informējam, ka šobrīd notiek darbs pie elektrotīkla bojājuma novēršanas adresē (-ēs):

Daugavpils, Čiekuru iela 3, 3B, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8

Mēs strādājam, lai atjaunotu elektroapgādi pēc iespējas ātrāk, bet pagaidām elektroapgādes pārtraukums plānots līdz plkst. 19:00.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
24.12.2022 19:08

24. decembrī notika avārija SIA”Daugavpils ūdens” maģistrālē, līdz ar to vairākiem namiem ūdenim piemīt brūna krāsa. SIA”Daugavpils ūdens” darbinieki dara visu lai novērst avārijas sekas. SIA "DDzKSU" iesaka pēc iespējas mazāk izmantot ūdeni savos dzīvokļos un ar sapratni pieņemt notikušo siruāciju.

20.12.2022 10:36
Cienījamais klient!
Rūpējoties, lai katrā Latvijas uzņēmumā un mājā būtu droša un kvalitatīva elektroapgāde, turpinām veikt remonta un modernizācijas darbus, kuru laikā vairākkārt īslaicīgi var tikt pārtraukta elektrības piegāde:
27.12.2022 laika posmā no plkst. 08:00 līdz 09:30 (atslēguma Nr. 1078888)
Kandavas iela 7, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01031874I 4101011985 T10194 Z2
Vienības iela 32, Daugavpils KĀPŅU TELPA 43Z-STO01031710B 4101672225 T10194 Z2
16.12.2022 09:12
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” atgādina, ka, veicot decembra rēķina samaksu pilnā apmērā līdz 2022.gada 31.decembrim, JUMS ir tiesības lūgt aprēķinātā līgumsoda norakstīšanu.
05.12.2022 16:39
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 19.decembrī, plkst. 10:30, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA valdes locekļa atlīdzības noteikšana.
28.11.2022 14:34
Informējam, ka 2022.gada nogalē būs pieejama jauna ALTUM programma, kas ietver sevī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu līdzfinansējumu līdz 49 % (bez PVN 21%) no kopējām energoefektivitātes projekta izmaksām. Iesniegumu par piedalīšanos ALTUM programmā jāiesniedz SIA “DDzKSU”. Vairāk par to varat lasīt:
16.11.2022 16:40
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 30.novembrī, plkst. 9.15, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
3. Atļaujas saņemšana amatu savienošanai.
16.11.2022 09:32
par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem A.Pumpura – Bauskas ielu krustojumā, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 23.11.2022. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
A.Pumpura ielā 1,
Bauskas ielās 5, 6, 7,
Kauņas ielā 9.
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
01.11.2022 09:32
SIA “DDzKSU” informē, ka no 2023.gada visā dzīvojamā fondā būs tarifa paaugstinājums. Tāda nepieciešamība radās, sakarā ar smagu situāciju pakalpojumu tirgū, celtniecības sfērā un cenu paaugstinājumu energoresursiem. Mājās, kur balkoni ir neapmierinošā stāvoklī papildus pamata tarifam tiks pievienoti uzkrājumi balkonu remontam. Gadījumā, ja mājas iedzīvotāji dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē līdz 1.decembrim pieņems lēmumu neveikt dotos darbus, tarifs tiks izmainīts, savukārt visa atbildība par iespējamo zaudējumu trešajām personām, dzīvokļu īpašniekiem, pārvaldošajai kompānijai, gulsies uz visiem dzīvokļu īpašniekiem, tā kā balkons ir dzīvokļu īpašnieku kopējais īpašums.

Ar cieņu, SIA “ DDzKSU” administrācija
11.10.2022 11:41
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka 2022.gada 10.oktobra vēstuli Nr.1.2.-8/1790 un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu un piekto daļu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 17.oktobrī, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Ziņojums par SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” starpposmu revīzijas gaitu.
07.10.2022 09:56
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 11.oktobrī, plkst.11:00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu slēgt aizdevumu līgumus.
04.10.2022 07:51
Daugavpils dzīvojamās mājās tiek pieslēgta apkure
2022. gada 03. oktobrī SIA „DDzKSU” pārvaldāmās mājās tika uzsākta apkures sezona. Iedzīvotājus aicina pārbaudīt apkures ierīču darbību un gadījumā, ja no dzīvoklī esošām apkures ierīcēm kāda nesilda, zvanīt un atstāt pieteikumus apkures sistēmas atgaisošanai.

Līdz 03.10.2022 SIA „DDzKSU” saņēma 110 pieteikumus ar lūgumu pieslēgt apkuri pirms centralizētas pieslēgšanas.
Pazeminoties gaisa temperatūrai, nolemts uzsākt apkures sezonu arī pārējās dzīvojamās mājās.
Gadījumā, ja konstatējat, ka kāds no radiatoriem nestrādā un nepieciešama sistēmas atgaisošana, par to jāziņo:
- 1.Namu apsaimniekošanas iecirknim(Imantas iela 35A, Daugavpilī): 654-25441, 654-25130;
- 2.Namu apsaimniekošanas iecirknim (Inženieru iela 2A, Daugavpilī): 654-44031, 654-42702;
- 3.Namu apsaimniekošanas iecirknim (Kauņas iela 7, Daugavpilī): 654-37044, 654-31939.
- Abonentu daļai pa tālr. 654-07291; 654-07288; 654-07286; 654-07284; 654-07267
- Ražošanas tehniskās daļas speciālistiem pa tālr. 654-34979; 654-07273; 654-34043
- Avārijas dienestam 654-76100; 27013911.

Automatizētā siltummezgla automātika ar uzstādītajiem standarta režīmiem padod siltumu dzīvokļiem pie ārējās gaisa temperatūras līdz +10ºC, pēc apkures atslēgšanas siltuma padeve tiek atjaunota pēc tam, kad gaisa temperatūra nokrīt zemāk par +8ºC (standarta iestatījumi). Esošos parametrus var mainīt dzīvojamās mājas pilnvarota persona, uzrakstot iesniegumu, kurā jānorāda, pie kādas ārējā gaisa temperatūras ir jāatslēdzas siltummezglam.
Esošos laika apstākļos ir grūti noteikt, kāda iemesla dēļ nestrādā apkures sistēma – vai tas ir aizgaisošana un ir nepieciešams iesniegt pieteikumu avārijas dienestam, vai sistēma nestrādā, jo ārējā gaisa temperatūra ir augstāka par +10ºC un jāuzgaida, kamēr mainīsies laika apstākļi.
Lūdzam klientus pirms pieteikuma iesniegšanas pievērst uzmanību minētajiem apstākļiem, lai novērstu nepamatotas sūdzības.
03.10.2022 16:55
SIA „DDzKSU” santehniķu brigādes no pilsētas apkures sezonas sākuma strādāja pastiprinātā režīmā, katru dienu līdz plkst. 21:00 darba dienās un brīvdienās. Apkures sistēmu atgaisošana tika veikta rindas kartībā pēc iesniegumu saņemšanas datuma. Visiem dzīvokļiem neatkarīgi no apkures radiatoru skaita tiks veikts piestādīts siltuma pārrēķins.
Gadījuma ja ir nepieciešama apkures sistēmas atgaisošana lūdzu zvanīt:
27489146 Valdes loceklis Ilona Jakovļeva 8:00 – 22:00
25909745 Bāzes vadītājs Valerijs Kālans 8:00 – 22:00
20374648 Izpilddirektors Nikolajs Petkevičs 8:00 – 22:00
65476100 Avārijas dienests 0:00 – 24:00
27013911 Avārijas dienests 0:00 – 24:00
65434979 Operators 8:00 – 17:00
65407273 Inženieris 8:00 – 17:00
65407284 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65407291 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65407286 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65407278 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65407288 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65407276 Abonentu nodaļa 8:00 – 17:00
65425130 Nai 1 8:00 – 17:00
65425441 Nai 1 8:00 – 17:00
65442702 Nai 2 8:00 – 17:00
65444031 Nai 2 8:00 – 17:00
65431939 Nai 3 8:00 – 17:00
65437044 Nai 3 8:00 – 17:00
03.10.2022 09:03
2022.gada 03.oktobrī SIA „DDzKSU” pārvaldāmās mājās tika uzsākta apkures sezona.
Līdz 03.10.2022 SIA „DDzKSU” saņēma 110 pieteikumus pieslēgt apkuri pirms centralizētas pieslēgšanas.
26.09.2022 07:52
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 30.septembrī, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
3. SIA budžeta un iepirkumu plāna grozījumu saskaņošana.
05.09.2022 16:01
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 15.septembrī, plkst.9:00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
3. SIA valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšana.
4. SIA budžeta un iepirkumu plāna grozījumu saskaņošana.
08.08.2022 13:49
SIA „DDzKSU” klientu uzmanībai


SIA „DDzKSU” pieņem iedzīvotāju pieteikumus darbiem apkures sistēmās, ieskaitot sistēmas ūdens noliešanai un piepildīšanai, radiatoru nomaiņai, dvieļu žāvētāju pārnešanai vai nomaiņai, līdz 2022.gada 15.augustam, ieskaitot. Pieteikumus var iesniegt SIA „DDzKSU” Liepājas ielā 21, Daugavpilī.
No 31.augusta tiks uzsākti māju apkures sistēmu aizpildīšanas un iepriekšējās atgaisošanas darbi, tāpēc pieteikumi iepriekš norādītajiem darbiem, izņemot avārijas gadījumus, netiks pieņemti.

Tālruņi informācijas saņemšanai: 654-34043, 654-07273.