Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
23.07.2021 08:13
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Cēsu ielā 28A, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 29.07.2021. no plkst. 08:30 līdz plkst. 14:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Cēsu ielās 26; 32; 36

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
22.07.2021 15:29
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Ķieģeļu ielā 16, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 27.07.2021. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Ķieģeļu ielās 4; 5; 16; 17; 18; 19

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
20.07.2021 15:04
PAZIŅOJUMS
par dalībnieku sapulces sasaukšanu


Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2021.gada 4.augustā, plkst.10.00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par SIA 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu.
3. SIA vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.–2020. gada plāna izpilde.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un
kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai
stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo
nosacījumu grozījumu saskaņošana.
19.07.2021 10:30
SIA „DDzKSU” izpilddirektora amatu ieņēmis N. Petkevičs
No 19. jūlija SIA „DDzKSU” izpilddirektora amatā uzņēmuma valdes loceklis Ilona Jakovļeva iecēla pieredzējušu speciālistu, inženieri Nikolaju Petkeviču. Viņš būs atbildīgs par namu apsaimniekošanas iecirkņu, ražošanas un tehniskās bāzes un tehniskās nodaļas darbu.
Uzņēmuma vadība uzticēja Nikolajam Petkevičam šo augsto amatu, jo viņš jau četrpadsmit gadus strādā SIA „DDzKSU”. Lieliski pazīst darba specifiku, darba kolektīvā ir cieņā. Pirms darba uzsākšanas SIA „DDzKSU” 2007. gadā N. Petkevičs 10 gadus nostrādāja AS „Daugavpils Siltumtīkli”, sākot darba gaitas par vienkāršu santehniķi. Ieguvis inženiera izglītību, tika pieņemts darbā specialitātē Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā. No 2019. gada vadīja ražošanas tehnisko nodaļu.
“Mūsu uzņēmuma galvenais uzdevums ir kvalitatīvi apkalpot dzīvojamo fondu. Tieši šo uzdevumu es apņemos izpildīt dotajā amatā. Mums ir ļoti svarīgi uzlabot uzņēmuma darbu!”- teica N.Petkevičs.
12.07.2021 07:56
Paziņojums mikrorajona „Jaunbūve” un „Ķīmija” iedzīvotājiem

Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

18.Novembra ielā 82, 85/87, 89, 90, 97a, 102, 106, 157, 159, 166, 171, 173, 186, 188, 190, 195, 195a, 195v, 197, 197a, 197d, 197g, 199a;
A.Pumpura ielā 55, 70, 99, 135, 137, 139, 141, 150;
Aglonas ielā 3;
Aizpilsētas ielā 33;
Arodu ielā 3, 15, 40, 98a, 104a;
Bauskas ielā 5, 6, 7, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112;
Dobeles ielā 1, 8, 20, 22;
Grodņas ielā 34, 40, 42;
Jātnieku ielā 14, 42, 42a, 75, 79;
Jelgavas ielā 23, 25, 29;
Kauņas ielā 7, 9, 43, 42/44, 66, 72, 74;
Kronvalda ielā 2;
Krustpils ielā 2, 4;
Lielā Dārza ielā 3, 5, 34, 44, 46, 48;
Liepājas ielā 15, 17, 23, 25, 31;
Mazā Dārza ielā 1, 9, 13;
Marijas ielā 3, 4, 8, 10;
Miera iela 14, 16, 64, 66, 141, 143;
Puškina ielā 7, 19, 21, 52, 55, 90, 92, 101;
Siguldas ielā 11, 21;
Strādnieku ielā 4, 27, 35, 43, 68, 70, 72, 74, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 99, 101, 105, 107, 109;
Tautas ielā 8, 16, 20, 30, 49, 83, 84, 85, 86, 96, 98;
Tukuma ielā 1, 4, 15, 22, 23, 24, 32, 38, 72, 74;
Užvaldes ielā 5;
Valkas ielā 5;
Valmieras ielā 24;
Varšavas ielā 1, 3, 5, 13a, 15, 16, 20, 22;
Ventspils ielā 1a, 4a, 19, 22, 41, 65a;
Ziemeļu ielā 7, 7a, 7b, 8.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2021.gada 2.augusta plkst.0.00 līdz 6.augustam 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

12.07.2021 07:55
Paziņojums mikrorajona „Ruģeli” iedzīvotājiem

Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Gaismas ielā 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32;
Akadēmika Graftio ielā 21, 23, 29, 31.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2021.gada 26.jūijla plkst.0.00 līdz 27.jūljiam 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
09.07.2021 11:52
LDZ informē, ka 15.07.2021.g. no plkst. 10:00 līdz 14:00 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde sekojošos objektos:

2.Preču 8, 17, 19, 21, 25, 25a;


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
08.07.2021 11:02
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2021.gada 14.jūlijā, plkst.10.00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA Valdes locekļa atsaukšana.
3. SIA Valdes locekļa ievēlēšana.
29.06.2021 14:51
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada
pieslēgšanas darbiem_Motoru ielā 4R,/Dauga/vpilī, kurus veiks SIA
“Būvmehanizācija D”, no 05.07.2021. plkst. 22:00 līdz 06.07.2021.
plkst. 06:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

·Cēsu ielā 8, 10, 20a, 22, 26, 32 un 36.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai *20229913*, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
18.06.2021 13:46
19.06.2021.g. un 22.06.2021.g. - saīsinātā darba diena (SIA “DDzKSU” strādās no plkst.08:00 līdz plkst. 13:00, bez pusdienu pārtraukuma).

23.-27.06.2021.g. – brīvdienas

Priecīgus un līksmus Līgo svētkus!

15.06.2021 16:07
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Cietokšņa ielā blakus Renault centram,/Dauga/vpilī, kurus
veiks SIA “Būvmehanizācija D”, 28.06.2021.no plkst. 08:30 līdz
plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

·Vienības ielā 38, 42, 42a.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

15.06.2021 16:06
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_Vienības ielā (Cietokšņa un Balvu ielu
krustojums),/Dauga/vpilī, kurus veiks*SIA “Būvmehanizācija D”,
30.06.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens
piegāde pēc sekojošām adresēm:

·Vienības ielā 44;

·Cietokšņa ielā 71, 73.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
15.06.2021 16:05
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Fabrikas ielas posmā no Centrālās ielas līdz Burtnieku
ielai,/Dauga/vpilī, 16.06.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30
tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adresēs:

·Fabrikas ielā 18a.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
15.06.2021 15:55
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Vienības ielā 40,/Dauga/vpilī, kurus veiks SIA
Būvmehanizācija D, 16.06.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:00
tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adresēs:

·Vienības ielā 40.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
11.06.2021 13:41
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Vienības ielā 40, kurus veiks SIA “Daugavpils
Būvmehanizācija”, 16.06.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:00
tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

* Vienības ielā 40;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
11.06.2021 13:40
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Fabrikas ielā no Centrālā ielas līdz Burtnieku ielai, kurus
veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 16.06.2021.no plkst. 08:30 līdz
plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

* Fabrikas ielā 18A;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
10.06.2021 09:51
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Cēsu ielā 16, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”,
14.06.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta
ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

* Cēsu ielā 16;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

08.06.2021 07:45
Paziņojums mikrorajona „Ķīmija”, „Jaunā Forštade”, „Piena kombināts” un „Jaunbūve” iedzīvotājiem

Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

2.Preču iela 3, 13, 21;
Aglonas ielā 56;
Arhitektu ielā 4, 6, 16, 18, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26;
Atmatas 15;
Aveņu ielā 33, 37, 39;
Butļerova ielā 4, 6, 8, 10;
Cialkovksa ielā 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
Dīķu ielā 6, 8, 10, 24, 33, 33a, 35, 41, 47;
Enerģētiķu ielā 2, 4, 6, 7, 8, 12;
Ezeru ielā 61a;
Inženieru ielā 2, 2a, 4, 6, 7, 8, 9, 9a, 12;
Jātnieku ielā 68, 76, 77a, 78, 80, 80a, 81, 81a, 84, 86, 88, 89, 95;
Kauņas ielā 134a, 163;
Lauska ielā 12, 14, 16;
Malu ielā 2, 9, 13, 15;
Mendeļejeva ielā 3;
Minskas iela 8;
Muitas ielā 8;
Neretas ielā 15;
Piekrastes ielā 25, 27, 31, 33, 35, 41, 41a, 43, 45, 47;
Raipoles ielā 1, 7, 7a, 10, 10a, 10b;
Rēzeknes ielā 1, 13, 15, 17, 17a;
Satiksmes ielā 7, 9;
Smilšu ielā 96, 98, 99, 105;
Smiltenes ielā 2, 4, 6, 8, 10;
Stāvā ielā 21, 22;
Svaru ielā 4;
Šaurā ielā 21, 24, 27, 29a;
Tartu ielā 2, 2a, 4, 6, 13, 15, 15a, 17, 21;
Telts ielā 9;
Valkas ielā 58;
Višķu ielā 14, 16, 28, 28a, 28b/v, 32;
Zeļinska ielā 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27.

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2021.gada 5.jūlija plkst.0.00 līdz 9.jūlijam 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.

Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
07.06.2021 10:29
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ A.Pumpura ielā 82, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”,
07.06.2021.no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta
ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* A.Pumpura ielā 81;
* Smilšu ielā 3.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
04.06.2021 13:10
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Centrālā ielā 18, kurus veiks*SIA “Daugavpils ūdens”*,
08.06.2021. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta
ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Vidus ielā 20,
* Vidus ielā 14/16.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

04.06.2021 13:09
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada
pieslēgšanas darbiem_ Sēlijas ielā 6, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 10.06.2021. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

* Aiviekstes ielā 3.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
04.06.2021 11:20
LDZ informē, ka 09.06.2021.g. no plkst. 10:00 līdz 14:00 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde sekojošos objektos:

Malu 9, 11, 13, 15;
Dīķu 47

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
03.06.2021 12:44
SIA “DDzKSU” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem, no 2021.gada 3.jūnija līdz 2021.gada 4.jūnijam dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 41, Daugavpilī, tiek pārtraukta karstā ūdensapgāde.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
SIA “DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
03.06.2021 08:22
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

Patversmes ielā 2, 4, 8, 10;
Augstā ielā 1, 3, 4, 6, 8;
Graudu ielā 3.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2021.gada 28.jūnija plkst.0.00 līdz 29.jūnijam 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

31.05.2021 15:58
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2021.gada 16.jūnijā, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu slēgt līgumu ar SIA Montāžas-remonta firmu “LIFTS” par pasažieru liftu piegādi un uzstādīšanu.
3. Par grozījumiem SIA Iepirkumu plānā.
26.05.2021 10:07
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Cietokšņa ielā 63, kurus veiks*SIA “Daugavpils
Būvmehanizācija”, 31.05.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30
tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Cietokšņa ielā 63.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
26.05.2021 10:06
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Centrāla – Fabrikas ielu krustojumā, kurus veiks*SIA
“Daugavpils ūdens”, 31.05.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30
tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Fabrikas ielā 18A.
* Vidus ielā 14/16.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
20.05.2021 15:31
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

18.Novembra ielā 17, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 45;
Alejas ielā 5, 7, 9, 11, 12, 62, 64, 66, 68, 86;
Balvu ielā 3, 3a;
Cietokšņa ielā 3a, 8, 11/13, 14, 18, 20, 23, 27, 34, 35, 39, 48, 53, 55, 55a, 57, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 73;
Daugavas iela 8, 22/24;
Dzelzceļu ielā 5, 16, 20;
Februāra ielā 28, 29, 30;
Ģimnāzijas ielā 2, 3, 6, 7/9, 14, 18, 22, 24, 25, 25a, 26, 28, 34/36;
Imantas ielā 2, 4, 9, 18, 33, 35, 35a, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53;
Kandavas ielā 2, 4, 4a, 7, 7a, 9, 11, 13, 20, 21, 23;
Krāslavas iela 62, 65;
Kr.Valdemāra ielā 2, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 25, 31, 35, 41;
Lāčplēša ielā 3, 24, 28, 30, 36/38, 40, 44, 45;
Mihoelsa ielā 2a, 3, 5, 8, 10, 35, 39, 41, 58, 68;
Muzeja ielā 5;
Nometņu ielā 5, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 66;
Parādes ielā 13, 15, 15a, 17;
Raiņa ielā 3, 5, 7, 8, 12, 14a, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 26a, 26c;
Rīgas ielā 34, 42, 46, 58, 59, 66, 68, 70a, 72, 76, 76a;
Sakņu ielā 14a, 17, 28;
Saules ielā 4, 10, 12, 17, 17a, 28/41, 29, 33, 37, 41, 57, 66, 67, 68, 69, 73;
Stacijas ielā 47, 107, 109a, 111, 111a, 113, 115, 115a, 117, 117a, 119, 119a, 121, 121a, 121b, 123, 123a, 125, 127;
Stadiona ielā 2, 4, 8, 8a, 10, 12, 12a, 14, 16, 18, 20;
Sporta ielā 2;
Teātra ielā 2, 4, 13, 15/17, 30, 32, 34;
Vidus ielā 14/16;
Viestura ielā 1, 4, 13, 25, 27, 68, 88/92;
Vienības ielā 4, 5, 7, 8, 11, 23, 25, 26, 28, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 42, 42a, 44.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2021.gada 7.jūnija plkst.0.00 līdz 11.jūnijam 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
19.05.2021 11:26
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Cietokšņa ielās 53 un 55,/Dauga/vpilī, kurus veiks*SIA
“Daugavpils ūdens”, 25.05.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30
tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Cietokšņa ielās 53, 55.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.