19.03.2019 14:59
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 1.aprīlī plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par SIA Amatu kataloga ar noteikto mēnešalgu grupu un to maksimālo apmēru (jaunā redakcijā) saskaņošanu.

18.03.2019 13:49
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada pārslēgšanu uz jauniem tīkliem pēc adreses: Odu ielā 27, Daugavpilī, kurus veiks SIA “DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA”, 20.03.2019. no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Vaļņu ielās 21, 23, 25

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

18.03.2019 09:18
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 28.martā plkst. 9.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par SIA nekustamā īpašuma atsavināšanu
07.03.2019 16:08
Darba laiks: 08.03.2019

no 8:00 līdz 15:00

Mīļās dāmas! Sirsnīgi sveicam jūs visas sieviešu dienā!
04.03.2019 15:19
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem (ūdensvada hidranta remonts) pēc adreses: Višķu ielā 15, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 07.03.2019. no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Višķu ielās 28, 28A, 28B,

· Šaurā ielā 29A.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

01.03.2019 08:43
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 18.martā plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par budžeta un rīcības plāna 2019.gadam apstiprināšanu.

01.03.2019 08:30
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 12.martā plkst. 9.30, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumu ar AS “Swedbank”, (Sporta ielā 2, Daugavpilī).

3. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumu ar AS “Swedbank”, (Nometņu ielā 66, Daugavpilī).

14.02.2019 11:32
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem (ventiļa nomaiņa) pēc adreses Jātnieku ielā 7a, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 19.02.2019. no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00, tiks pārtraukta ūdens piegāde ēkās pēc sekojošām adresēm:

· Jātnieku ielā 7, 7a, 9, 14.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

13.02.2019 14:52
Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum, Būvniecības valsts kontroles biroju š.g. 20. februārī Daugavpilī organizēs seminārus par ES fondu atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, aktualitātēm būvniecības normatīvajā regulējumā un kvalitatīva būvniecības procesa nodrošināšanu. Ekonomikas ministrijas mērķis ir pirms šā gada būvniecības sezonas sākšanās informēt būvniecības procesa dalībniekus par aktualitātēm normatīvajā regulējumā, lai jaunuzceltās un atjaunotās ēkas būtu kvalitatīvas un to īpašniekiem kalpotu pēc iespējas ilgāk. Tāpat informēsim par ēku atjaunošanas projektu īstenošanas posmiem, kā arī pieejamo ES fondu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.

saite
12.02.2019 14:54
Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums (DDzKSU) apkopojis statistikas datus par 2018. gadā paveikto. Aizvadītais gads bijis īpaši ražens māju rekonstrukcijā un pagalmu labiekārtošanā ar pašvaldības līdzfinansējuma piesaisti. Izdevās arī ievērojami samazināt nesadalītā ūdens daudzumu. Atskatoties uz aizvadīto gadu, DDzKSU speciālisti norāda, ka iedzīvotāji sāka daudz aktīvāk piedalīties Daugavpils pilsētas domes līdzfinansētajās programmās, remontējot mājas un labiekārtojot pieguļošās teritorijas. Gada laikā īstenoti 200 šādi projekti. Populārākais remontdarbu veids ir durvju un logu nomaiņa kāpņutelpās. Tiem seko jumtu remonts un bēniņu siltināšana. Vēl viens pieprasīts būvdarbu veids ir autostāvvietu iekārtošana un pagalmu labiekārtošana, kuru īstenošanai pašvaldība piedāvā ļoti izdevīgus nosacījumus: būvdarbu līdzfinansējums piešķirams 70% apmērā, bet projektēšanai, ja tās izmaksas nepārsniedz 3 000 euro, var saņemt līdz pat 100% . Lai iesaistītos pašvaldības līdzfinasētajās programmās, piekrišana būvdarbiem jādod vairāk nekā pusei no dzīvokļu īpašniekiem. Vēl viens obligātais nosacījums – jābūt pārņemtām mājas pārvaldīšanas tiesībām. Šādu māju skaits pērn audzis ļoti strauji. Līdztekus renovēšanas darbiem, uzņēmums aktīvi veic arī ikdienas remontdarbus. DDzKSU avārijas dienests pērn apkalpojis vairāk nekā 10 000 operatīvo izsaukumu (vairāk nekā 30 dienā), bet santehnikas, elektrotīklu un liftu remontu skaits gada griezumā pārsniedz 21 000, jeb 58 dienā. Neraugoties uz veikto darbu lielo apjomu, 89 mājās izdevās samazināt apsaimniekošanas tarifu. DDzKSU speciālisti aktīvi strādā, lai samazinātu „nesadalītā” ūdens daudzumu, un pērn šis darbs vainagojās panākumiem: 2018. gadā tika novērota pozitīva tendence un ūdens starpība ir samazinājusies līdz 11.03%, kas ir viszemākais rādītājs kopš 2011.gada. Tas ir izdevies, pateicoties pastāvīgam monitoringam, sms atgādinājumu sistēmas ieviešanai un jauna tipa plombām, kas uzstādītas jau 42 mājās. Jaunajā darba gadā uzņēmums iecerējis īstenot vairākus simtus projektu, kā rezultātā daugavpilieši iegūs labiekārtotu un uzlabotu dzīves vidi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

11.02.2019 07:58
“Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, rīkos sabiedrības īpašumā esošā nekustamā īpašuma (kadastra numurs 0500 901 6650) – dzīvokļa Nr.4, Lāčplēša ielā 3, Daugavpilī, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 76,9 m2, 769/4423 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Dzīvoklis ir reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums – 10 900,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena – 10 900,00 EUR. Izsoles veids – mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis – 100,00 EUR. Pieteikuma iesniegšanas termiņš - līdz 2019.gada 11.martam, plkst.14.00. Izsoles sākums – 2019.gada 14.martā, plkst. 10.00. Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus, kā arī reģistrēties izsolei sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 206.kabinetā darba laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 11.martam plkst. 14.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājuma summu 1 090 EUR un reģistrācijas maksu 50 EUR SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” kontā Nr.LV08HABA0551002430596, AS “Swedbank”, kods HABALV22, saņēmējs SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” , reģ.Nr. 41503002485. Tālrunis uzziņām 65407282”
06.02.2019 12:42
Vēlamies informēt, ka 2019.gada laikā plānojam veikt elektroenerģijas skaitītāju maiņu uz viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem šajā/-os objektā/-os:

Daugavpils:

18. novembra iela 186, 195, 195A, 195V, 197, 197A, 197D, 197G, 199A
Aglonas iela 56
Aizpilsētas iela 33
Akadēmiķa Graftio iela 21, 23
Andreja Pumpura iela 137, 150
Atmatas iela 15
Augstā iela 4, 6, 8
Bauskas iela 101, 103
Cialkovska iela 3, 5
Cietokšņa iela 34, 71, 73
Dobeles iela 1
Dzelzceļu iela 5, 16, 20
Februāra iela 28, 30
Gaismas iela 2, 4, 5, 6
Imantas iela 48, 50, 51, 53
Jātnieku iela 42, 42A, 77A, 78, 80A, 81A, 84, 86, 88, 89
Kauņas iela 42/44, 43
Krišjāņa Valdemāra iela 39/41
Lauska iela 12, 14, 16
Lielā Dārza iela 34
Liepājas iela 17
Lāčplēša iela 36/38, 40, 44
Miera iela 14, 16
Mihoelsa iela 35, 39, 41
Neretas iela 15
Nometņu iela 15, 17, 19, 20, 23, 25
Patversmes iela 2, 4, 8
Puškina iela 19, 21
Rīgas iela 46, 58
Saules iela 41, 57
Siguldas iela 11, 21
Smilšu iela 99
Strādnieku iela 82, 99, 101
Teātra iela 30, 32, 34
Tukuma iela 72, 74
Užvaldes iela 5
Valkas iela 5, 58
Ventspils iela 1A, 4A, 41
Vienības iela 23, 25, 34A, 36, 38, 38A, 42, 42A, 44
Viestura iela 25, 27, 68A
Višķu iela 28, 28A, 28B
Zeļinska iela 3, 5, 7, 9, 11
Ziemeļu iela 7, 7A, 7B, 8
Čiekuru iela 3, 3B, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8
Šaurā iela 21, 24, 26, 27, 29, 29A
Lai par plānoto elektroenerģijas skaitītāju maiņu informētu visus klientus, pirms darbu uzsākšanas objektā/-os, uz katras kāpņu telpas ārdurvīm vai uz ziņojumu dēļa tiks izvietots informatīvs materiāls. Ar tā saturu varat iepazīties e-pastā pievienotajā pielikumā. Informatīvajā materiālā individuāli tiks norādīts periods, kurā darbi tiks veikti. Tā pat, ja mūsu datu bāzē būs pieejams klienta mobilais tālruņa numurs – vienu dienu pirms plānotās skaitītāja maiņas nosūtīsim arī informatīvu īsziņu.

Vēršam Jūsu uzmanību - elektroenerģijas skaitītāja maiņas brīdī uz laiku līdz 20 minūtēm tiks atslēgta elektroenerģijas piegāde.

Par attālinātu elektroenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšanas uzsākšanu klienti saņems atsevišķu ziņu un spēkā stāsies priekšrocības:

ĒRTUMS: turpmāk nebūs jānodod skaitītāja rādījumi;
ĀTRUMS: ātrāka elektroapgādes atjaunošana neparedzētās situācijās;
IZDEVĪGUMS: iespēja samazināt elektroenerģijas rēķinu, veicot patēriņa analīzi klientu portālā www.e-st.lv un mainot savus elektroenerģijas lietošanas paradumus.

Ja Jums rodas papildu jautājumi, aicinām rakstīt uz st@sadalestikls.lv vai zvanīt uz informatīvo tālruni 8403
28.01.2019 09:31
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka 2019.gada 30.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 sakarā ar ugunsdzēsības hidranta remontu pēc adreses Dunduru ielā 7u tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana.

Darbu rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Ruģeļu rajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

23.01.2019 08:12
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada avārijas likvidēšanas darbiem 23.01.2019. pēc adreses 18.Novembra ielā 19, ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās:

Gajoka mikrorajonā
Centra mikrorajonā
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

21.01.2019 12:48
Sakarā ar avārijas situāciju siltumtīklos, tiks pārtraukta siltumapgāde 2019.gada 21.janvārī no plkst.8.00 līdz plkst.16.00 sekojošās dzīvojamās mājās:

• Cialkovska ielā: 8,10,12,14;
• Iženieru ielā: 9,9a;
• Zeļinska ielā: 21.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
14.01.2019 14:08
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 28.janvārī plkst. 10.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt Būvdarbu līgumu ar SIA “Defass-D”
28.12.2018 13:21
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 14.janvārī plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt Būvdarbu līgumu ar SIA “LAGRON”.

3. Par piekrišanu slēgt Būvdarbu līgumu ar SIA “Defass-D”.

4. Par SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu un Darba koplīguma (jaunā redakcijā) saskaņošanu
20.12.2018 16:43
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2019.gada 4.janvārī plkst. 9.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi.
20.12.2018 14:57
Piektdiena, 21.decembris-no plkst.8.00 līdz 15.00, bez pusdienu pārtraukuma;
Pirmdiena, 24.decembris – brīvdiena;
Otrdiena, 25.decembris – brīvdiena;
Trešdiena, 26.decembris - brīvdiena;
Piektdiena, 28.decembris-no plkst.8.00 līdz 15.00, bez pusdienu pārtraukuma;
Pirmdiena, 31.decembris – brīvdiena;
Otrdiena, 2019.gada 1.janvāris – brīvdiena.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!!!
18.12.2018 13:50
Kase strādā Pirm.-Ceturt. no plkst. 08:00 līdz 17:00, Piektd.08:00-16:00 bez pusdienu pārtraukuma.

10.12.2018 08:18
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar maģistrāla ūdensvada remontdarbiem (aizbīdņa nomaiņa) pēc adreses Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 11.12.2018. no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00, tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Cietokšņa ielās 57, 57B, 61.

· Kandavas ielā 7A, 11,13.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korektivos pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

27.11.2018 16:23
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumu (AS "PNB Banka").

Dalībnieku sapulce notiks 2018.gada 11.decembrī plkst. 9.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
15.11.2018 11:33
16. novembrī – 8:00 līdz 15:00 (bez pusdienas pārtraukuma)
19. novembrī – brīvdiena.

• Latvijas Proklamēšanas diena 18.novembrī un tai sekojošā brīvdiena 19.novembrī.

Sveicam valsts svētkos!
15.11.2018 09:45
SIA „LDZ” informē, ka 22.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 12:30 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

Dīķu ielā: 47;
15.11.2018 09:45
SIA „LDZ” informē, ka 21.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 15:30 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

Malu ielā: 11, 13, 15 (5.-8. ieeja);
15.11.2018 09:44
SIA „LDZ” informē, ka 20.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 14:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

Malu ielā: 9, 15 (1.-4. ieeja);
09.11.2018 10:16
SIA „LDZ” informē, ka 13.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 16:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

Malu ielā: 5B;
Dīķu ielā:33, 33A, 35, 41.
09.11.2018 10:16
SIA „LDZ” informē, ka 14.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 14:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

2.Preču ielā: 9, 11.
05.11.2018 09:30
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka saistībā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”, kurus veiks Ceļu būves firma SIA “BINDERS”, 02.11.2018. ieplānota daļēja maģistrāla ūdensvada pārslēgšana pēc adreses Malu iela 15. Sakarā ar to, ka pilsētas ūdensapgādes sistēma ir sacilpota, ūdensapgāde netiks pārtraukta, bet ūdens plūsmu maiņas dēļ, iespējamas ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanā dažās pilsētas rajonos periodā no 02.11.2018. – 08.11.2018.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitāti pasliktināšanu steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 2022991, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
02.11.2018 10:01
SIA „LDZ” informē, ka 07.novembrā 2018.g. no plkst. 09:30 līdz 15:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

2.Preču ielā: 25A, 25, 19,17, 21;
Dīķu ielā: 41.