Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
25.02.2021 09:20
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta
darbiem Zeļinska ielā 11, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils
ūdens”, 03.03.2021. no plkst. 09:00 līdz plkst. 11:00 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Zeļinska ielās 13;
* Inženieru ielās 12; 7; 9.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
16.02.2021 15:51
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde paziņo, ka 2021.gada 29.janvārī nozīmētā dalībnieku sapulce tiek pārcelta uz 2021.gada 12.februāri plkst.11.00, nemainot norises vietu. Tiks papildināta dalībnieku sapulces darba kārtība un tiks izskatīti sekojošie jautājumi:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. - 2025. gadam apstiprināšana.
3. Par budžeta un rīcības plāna 2021.gadam apstiprināšanu.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
15.02.2021 16:47
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” informē, ka no 2021.gada 17.februāra tiek atsākta klientu apkalpošana klātienē, ieskaitot kases darbu.

Lai ievērotu sociālās distancēšanās prasības, apmeklētāju ielaišana ēkā notiks stingri pēc pieraksta.

Pieraksts notiek pa tālr. 654-07287.

Klientu pieņemšanas laiki:

Abonentu nodaļa:

Pirmdiena no 8:00 līdz 18:00
Otrdiena – ceturtdiena no 8:00 līdz 17:00
Piektdiena no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00

Kase:

Pirmdiena – ceturtdiena no 8:00 līdz 12:00 un no 12:45 līdz 17:00
Piektdiena no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00


Personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, netiks pieņemtas.

Lūgums ierasties precīzi Jums noteiktajā laikā.

Apmeklējuma laikā izmantot sejas aizsargmasku!

Iepriekšēja pierakstīšanās ir obligāta!!!

Atgādinām, ka šajā periodā dažāda veida iesniegumi vai pieteikumi pakalpojumu saņemšanai ir iesniedzami elektroniski (nosūtot aizpildītu dokumentu uz pasts@ddzksu.lv ), vai ievietojot dokumentus pastkastītē SIA “ Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” pie katra Namu apsaimniekošanas iecirkņa vai pie galvenās biroja ēkas Liepājas ielā 21.

Ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas attālināti:
• Abonentu nodaļa: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07267
• Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas daļa – 654-07261
• Ražošanas tehniskās nodaļa – tālr. 654-07273; 654-34043; 654-07275
• Siltumenerģētikas tehniķi– tālr. 654-34979.
• 1.NAI (Imantas iela 35a) – tālr. 654-25130, 654-25441
• 2.NAI (Inženieru iela 2a) – tālr. 654-42702, 654-44031
• 3.NAI (Kauņas iela 7) - tālr. 654-31939, 654-37044


Paldies par sapratni!!!
11.02.2021 16:05
Valsts izsludinātās ārkārtējas situācijas laikā, saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 apkalpojošās organizācijas, tai skaitā SIA “DDzKSU”, nevar veikt ūdens patēriņa skaitītāju (verificēšanas) nomaiņu pēc to derīguma termiņa beigām. Šajā gadījumā paziņojam mūsu klientiem, kuriem ir beidzies skaitītāju darbības termiņš, joprojām var skaitītājus izmantot, un iesniegt ūdens rādījumus katra mēneša beigās. Nomainīt skaitītājus var vismaz trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējas situācijas atcelšanas. Lūdzam mūsu klientus neuztraukties, ja skaitītāji netiks nomainīti noradītajā termiņā, nekādas soda sankcijas netiks piemērotas. Plašāka informācija - pa tālruņiem: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07288, 654-07267.

09.02.2021 09:00
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 5.februāra sēdē pieņemto lēmumu par izsludinātās ārkārtas situācijas pagarināšanu, saistībā ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, SIA “DDzKSU” strādā attālināti līdz 2021.gada 6.aprīlim.
Tomēr SIA “DDzKSU” nodrošina iespēju iegūt nepieciešamo informāciju attālināti.
Sazināties ar mūsu speciālistiem iespējams pa tālr.:
• Abonentu daļa: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07267
• Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas daļa – 654-07261
• Ražošanas tehniskā nodaļa – tālr. 654-07273; 654-34043; 654-07275
• Siltumenerģētikas tehniķi– tālr. 654-34979.
• 1.NAI (Imantas iela 35a) – tālr. 654-25130, 654-25441
• 2.NAI (Inženieru iela 2a) – tālr. 654-42702, 654-44031
• 3.NAI (Kauņas iela 7) - tālr. 654-31939, 654-37044

Kā arī pieejams SIA “DDzKSU” e-pasts saziņai: pasts@ddzksu.lv
08.02.2021 09:24
SIA „DDzKSU” strādā attālināti līdz 2021.gada 6.aprīlim.
01.02.2021 14:58
2021.gada 2.februārī sāksies daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas darbi Gaismas ielā 7, Daugavpilī. Lūdzam iedzīvotājus neatstāt savas automašīnas pie norādītās mājas, kā arī tās piegulošajā teritorijā.
29.01.2021 16:00
Sakarā ar avārijas situāciju ūdensapgādes sistēmā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Imperatora ielā 9, Daugavpilī, ir atslēgta ūdens padeve. SIA “DDzKSU” speciālisti veic nepieciešamus darbus, lai atrisināt radušos problēmu
12.01.2021 11:55
SIA “DDzKSU” informē, ka mājaslapa www.ddzksu.lv, mans.ddzksu.lv un mobilā lietotne ir atjaunojusi savu darbu.
SIA “DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
12.01.2021 09:33
Sakarā ar sistēmas modernizāciju, SIA “DDzKSU” mājaslapa, mans.ddzksu.lv un mobilā lietotne īslaicīgi nedarbojas.
SIA “DDzKSU” atvainojas par sagadātajām neērtībām!

07.01.2021 09:34
Informējam, ka saistībā ar dabas resursu nodokļa pieaugumu no 2021. gada 1. janvāra nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Daugavpilī palielinājās no 8,85 EUR/m3 līdz 9,69 EUR/m3 (bez PVN).

04.01.2021 09:13
SIA „DDzKSU” strādā attālināti līdz 2021. gada 7. februārim

22.12.2020 13:15
23.decembris - saīsinātā darba diena (SIA „DDzKSU” strādās no plkst. 8:00 līdz 14:00 bez pusdienu pārtraukuma)

24. 25.decembris – svētku brīvdienas

30.decembris – saīsinātā darba diena (SIA „DDzKSU” strādās no plkst. 8:00 līdz 13:00 bez pusdienu pārtraukuma).

31.decembris, 1.janvāris – svētku brīvdienas
10.12.2020 16:12
2019. gada 9. janvārī SIA “DDzKSU” noslēdza līgumu ar SIA “Ignitis Latvija”. Nosaukuma maiņa nekādi neietekmē tarifu. Uzņēmums atvainojas par to, ka savlaicīgi nav mainījis firmas nosaukumu izrakstītajos rēķinos.

09.12.2020 12:06
PAZIŅOJUMS
Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!
Sakarā ar to, ka SIA „Daugavpils ūdens” inženiertīklos notika avārijas situācija Grodņas un Tautas ielas krustojumā, paziņojam, ka dzīvojamās mājās Grodņas ielā 34, Grodņas ielā 42, Tautas ielā 84, Tautas ielā 86, Tukuma ielā 23, 18.Novembra ielā 157, 18.Novembra ielā 159 ūdens padeve ir pārtraukta līdz avārijas seku novēršanai.
Muca ar dzeramo ūdeni atrodas pie dzīvojamās mājas Tautas ielā 86, Daugavpilī.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” dispečera dienesta tālr. nr.: 654 24251.
SIA “DDZKSU” avārijas dienesta tālr. nr.: 654 76100.
04.12.2020 09:37
Informējam, ka no 01.01.2021. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim būs spēkā tarifs par 1 m3 nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā: EUR 9.69 bez PVN.
26.11.2020 11:16
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 30.11.2020. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

- Februāra ielā 28; 30;
- Dzelzceļu ielā 5; 16; 20;
- Nometņu ielā 25.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

13.11.2020 13:56
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Februāra ielā 33,/Dauga/vpilī*, kurus veiks*SIA “Daugavpils
ūdens”, 16.11.2020. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

Februāra ielā 29; 33; 35;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
13.11.2020 10:42
18.novembris – svētku brīvdiena
17.novembris – saīsinātā darba diena (SIA „DDzKSU” strādās no plkst. 8:00 līdz 15:00 bez pusdienām)

Lai skaisti un piepildīti svētki!
12.11.2020 11:05
- neveic apmeklētāju klātienes pieņemšanu;

- nestrādā norēķinu kase;

- nestaigā pa dzīvokļiem kontrolieri;

- neveic darbus santehniki, elektriķi, būvnieki dzīvojamos dzīvokļos;

- nenotiek īpašnieku kopsapulces;

- nepieņem ūdens skaitītāju rādījumus iepriekšējā veidā, bet pieņem elektroniski;

Tomēr:

- Ar DDzKSU speciālistiem vienmēr var sazināties pa tālruņiem, jo darba laikā visi ir savās darbavietās. Saziņas iespējas ar SIA “DDzKSU” nodaļām:


•Abonentu nodaļa: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07267.
• Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas nodaļa – 654-07261,
• Ražošanas tehniskā nodaļa – tālr. 654-07273; 654-34043; 654-07275.
• Siltumenerģētikas tehniķi– tālr. 654-34979.
• 1.NAI (Imantas iela 35a) – tālr.654-25130.
• 2.NAI (Inženieru iela 2a) – tālr.654-42702.
• 3.NAI (Kauņas iela 7) - tālr. 654-31939

Izmantojot arī elektronisko vidi – sūtot e-pasta vēstuli uz SIA “DDzKSU” vienoto e-pasta adresi pasts@ddzksu.lv. Lai sazinātos, ir pieejama arī oficiālā DDzKSU lapa Facebook.

- rēķinus var apmaksāt internetbankās, banku filiālēs, Maxima un Mego veikalos. SIA „DDzKSU” dod iespēju klientiem apmaksāt rēķinus līdz 2020.gada 31.decembrim bez nokavējuma procentiem. Nokavējuma procenti netiks aprēķināti tām fiziskām personām, kurām uz 01.10.2020. nav parādu!

- notiek māju un māju komunikācijas apsekošana, ja ir nepieciešamība.
- visu diennakti pieejams avārijas dienests, kas avārijas situācijas gadījumā varēs darboties arī dzīvokļos; Tālruņa numurs – 654-76100.
- sapulces vietā var veikt īpašnieku aptauju; aptaujas lapas tiks ievietotas pastkastītēs.
- skaitītāju rādījumus var iesniegt citos veidos; var iesniegt izmantojot mans.ddzksu.lv, mobilo aplikāciju, pa tālruņa numuriem: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07288, 654-07268, 654-07267 vai elektroniski, nosūtot datus uz e- pastu: abon@ddzksu.lv. Ūdens skaitītāju rādījumus varēs nodot no 27. novembra līdz 4. decembrim.
11.11.2020 10:44
Šajā mēnesī rēķini par SIA “DDzKSU” pakalpojumiem tiks nosūtīti nedaudz vēlāk nekā parasti. Gan elektroniski, gan papīra veidā mūsu klienti saņems rēķinus laika posmā no 2020. gada 12. līdz 16. novembrim.

“Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

10.11.2020 08:26
Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 uzliesmojumu pilsētā, SIA “DDzKSU” apmeklētājiem klātienē ir slēgta. Uz doto brīdi atcēla mūsu speciālistu pieņemšanas. SIA “DDzKSU” saviem klientiem nodrošina iespēju attālināti iegūt nepieciešamo informāciju.

Saziņas iespējas ar SIA “DDzKSU” nodaļām:

•Abonentu daļa: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07267.
• Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas daļa – 654-07261,
• Ražošanas tehniskās nodaļa – tālr. 654-07273; 654-34043; 654-07275.
• Siltumenerģētikas tehniķi– tālr. 654-34979.
• 1.NAI (Imantas iela 35a) – tālr.654-25130.
• 2.NAI (Inženieru iela 2a) – tālr.654-42702.
• 3.NAI (Kauņas iela 7) - tālr. 654-31939

Izmantojot arī elektronisko vidi – sūtot e-pasta vēstuli uz SIA “DDzKSU” vienoto e-pasta adresi pasts@ddzksu.lv.

SIA „DDzKSU” iepriekš informēs par turpmākiem pasākumiem. Sekojiet informācijai mūsu oficiālajā mājas lapā www.ddzksu.lv, kā arī uzņēmuma Facebook lapā https://www.facebook.com/pg/DDzKSU/posts/?ref=page_internal

Kases ir slēgtas. SIA „DDzKSU” dod iespēju klientiem apmaksāt rēķinus līdz 2020.gada 31.decembrim bez nokavējuma procentiem. Nokavējuma procenti netiks aprēķināti tām fiziskām personām, kurām uz 01.10.2020. nav parādu!
09.11.2020 14:17
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ *Ģimnāzijas ielā 2,/Dauga/vpilī*, kurus veiks*SIA “Daugavpils
ūdens”*, 10.11.2020.* *no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:30* tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

* Ģimnāzijas ielā 2;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
*65424251* vai *20229913*, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
06.11.2020 15:28
Piektdien, 6. novembrī, Daugavpils pilsētas domē notika SIA “DDzKSU” akcionāru sapulce, kurā tika atbrīvots no ieņemamā amata valdes loceklis Sergejs Fridmans sakarā ar to, līdz konkursa beigām izvēlējās jaunu valdes locekli vienā no lielākajiem pilsētas uzņēmumiem, Šo vietu ieņēma Jūlija Mamaja, kurai ir liela darba pieredze Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā.


06.11.2020 13:37
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ *Ģimnāzijas ielā 2,/Dauga/vpilī*, kurus veiks*SIA “Daugavpils
ūdens”*, 09.11.2020. no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:30 tiks
pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

* Ģimnāzijas ielā 2;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
*65424251* vai *20229913*, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
05.11.2020 09:16
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Kauņas ielā 121 un Kauņas ielā 105, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 10.11.2020. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

· Aglonas ielā 3;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

05.11.2020 09:15
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem A.Pumpura ielā 70, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 11.11.2020. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

· A.Pumpura ielā 70;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

02.11.2020 11:51
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turmāk tekstā SIA “DDzKSU”) valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Valdes locekļa atsaukšana.

3. Valdes locekļa ievēlēšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normu prasībām paziņojam Jums, ka 2020.gada 6.novembrī plkst.9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce.

30.10.2020 15:40
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Slāvu ielā 2F, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 05.11.2020. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

Višķu ielās 11; 13; 13A;14; 16;
Kauņas ielā 134; 136; 136A; 163;
A.Pumpura ielā 164;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.


SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.