Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
30.09.2020 09:58
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Dzelzceļu un Februāra ielu krustojumā, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 01.10.2020. no plkst. 08:30 līdz plkst. 14:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Februāra ielās 28; 29; 30; 33; 35; 35A;

· Dzelzceļu ielās 5; 16; 20;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

28.09.2020 12:58
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Ķieģeļu ielas rajonā, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 30.09.2020. no plkst. 08:30 līdz plkst. 11:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Ķieģeļu ielās 4; 5; 16; 17; 18; 19.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

17.09.2020 10:05
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Februāra ielā 47, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 21.09.2020. no plkst. 08:30 līdz plkst. 11:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Dzelzceļu ielās 5; 16; 20; 25; 28; 30.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
16.09.2020 14:34
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Balvu ielā 1, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 22.09.2020. no plkst. 08:30 līdz plkst. 20:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Balvu ielās 3A; 3.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
15.09.2020 07:45
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu remontu. Tiks pārtraukta siltuma enerģijas piegāde no 2020.gada 21.septembra plkst. 8.30 līdz 5.oktobrim plkst. 20.00 dzīvojamās mājās:

Kronvalda ielā 2;
Krustpils ielā 2, 4;
Puškina ielā 7;
Tautas ielā 8, 16, 20;
Varšavas ielā 1, 3, 5, 16.


Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

02.09.2020 16:13
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc 2020.gada 16.septembrī plkst. 10.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par revidenta iecelšanu 2020.gada finanšu pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšanu revidentam.

3. Par piekrišanu slēgt līgumu ar SIA Montāžas-remonta firmu “LIFTS” par pasažieru liftu piegādi un uzstādīšanu.

28.08.2020 15:09
Septembrī SIA „DDzKSU” vadītājs Sergejs Fridmans rīkos divas pieņemšanas: 2. un 16. septembrī, laiks no 14:00 līdz 17:00, tās notiks uzņēmuma galvenajā birojā: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, savukārt, pieņemšanas Namu apsaimniekošanas iecirkņos nenotiks. Iepriekšējā pierakstīšana ir obligāta. Pieteikties pie Sergeja Fridmana uz 2. septembra pieņemšanu var piektdien, 28. augustā, pa tālruni 654-34919. Pieteikšanās uz 16. septembri notiks piektdien, 11. septembrī.
Pierakstīšanās pa tālruni: 654-34919.
20.08.2020 14:15
“Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, rīkos sabiedrības īpašumā esošās kustamās mantas (santehnisko vārstu un cirkulācijas sūkņu) mutisku izsoli ar augšupejošu soli, kas notiks 2020.gada 4.septembrī, plkst.14.00, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, konferenču zālē. Dalībnieku reģistrācija noslēdzas 2020.gada 3.septembrī, plkst.17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA DDzKSU mājas lapā vai klātienē Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 315.kab. ”

19.08.2020 09:50
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu remontu. Tiks pārtraukta karstā ūdens padeve no 2020.gada 24.augusta plkst. 8.30 līdz 2.septembrim plkst. 20.00 dzīvojamās mājās:

Aveņu ielā 33, 37, 39;
Ezeru ielā 61a;
Kauņas ielā 134a, 136;
Minskas ielā 8;
Piekrastes ielā 25, 27, 31, 33, 35, 41, 41a, 43, 45, 47;
Raipoles ielā 1, 7, 7a, 10, 10a, 10b;
Rēzeknes ielā 1, 13, 15, 17, 17a;
Stāvā ielā 21, 22;
Tartu ielā 2, 2a, 4, 6, 13, 15, 15a, 17, 21;
Telts ielā 9;
Višķu ielā 14, 16.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
19.08.2020 08:45
Plāna remonti dzīvojamā fonda sagatavošanai nākamajai apkures sezonai tuvojas beigām.
SIA „DDzKSU” pieņem iedzīvotāju pieteikumus darbiem apkures sistēmās, ieskaitot sistēmas ūdens noliešanai un piepildīšanai, radiatoru nomaiņai, dvieļu žāvētāju pārnešanai vai nomaiņai, līdz 2020.gada 31.augustam, ieskaitot. Pieteikumus var iesniegt SIA „DDzKSU” Liepājas ielā 21, Daugavpilī.
No septembra tiks uzsākti māju apkures sistēmu aizpildīšanas un iepriekšējās atgaisošanas darbi, tāpēc pieteikumi iepriekš norādītajiem darbiem, izņemot avārijas gadījumus, netiks pieņemti.

Tālruņi informācijas saņemšanai: 654-34043, 654-07273.
18.08.2020 10:54
AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas
piegāde šādiem objektiem.

24.08.2020 no plkst. 08:40 līdz 12:40 (atslēgums Nr. 937009)

Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr.
Kauņas iela 134A, Daugavpils KĀPŅU TELPA SP1012 Z7 91068441
Višķu iela 16, Daugavpils KĀPŅU TELPA SP1012 Z8 32731363
Višķu iela 14, Daugavpils KĀPŅU TELPA SP1012 Z8 29191751

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā
no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atslēgums
var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.
Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
17.08.2020 09:02
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 17. līdz 21. augustam, sekojošās adresēs:

2020.g. 17. augustā
• Raiņa 26c – laiks 17:30 (Par piekļuves kontroles sistēmas apkalpošanu un remontu un citi jautājumi.)
• 18.Novembra 90 – laiks 17:30 (INFO sapulce)

2020.g. 18.augustā
• Cēsu 16a – laiks 17:30 (Par jumta remontdarbiem saskaņā ar tāmi (INFO).


Sapulču norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.
14.08.2020 14:15
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

Poligona ielā 48, 58;
Viršu ielā 46,47,48,50.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta 2020.gada 17.augustā plkst.9.00 līdz 2020.gada 18.augustam plkst.16.00.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

11.08.2020 16:32
AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem.

12.08.2020 no plkst. 13:00 līdz 17:00 (atslēgums Nr. 934097)

Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr.
Kauņas iela 134A, Daugavpils KĀPŅU TELPA SP1012 Z7 91068441
Višķu iela 16, Daugavpils KĀPŅU TELPA SP1012 Z8 32731363
Višķu iela 14, Daugavpils KĀPŅU TELPA SP1012 Z8 29191751

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā
no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atslēgums
var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.
Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
11.08.2020 14:52
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu remontu . Tiks pārtraukta karstā ūdens padeve no 2020.gada 17.augusta plkst.8.00 līdz 20.augustam 18.00 dzīvojamās mājas:

Arhitektu ielā 4, 6, 16, 18, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26;
Butļerova ielā 4, 6, 8, 10;
Cialkovksa ielā 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
Enerģētiķu ielā 2, 4, 6, 8, 12;
Inženieru ielā 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9a, 12;
Jātnieku ielā 76, 78, 80, 80a, 84, 86, 88;
Mendeļejeva ielā 3;
Višķu ielā 32;
Zeļinska ielā 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27.


Siltumtīklu remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiktu ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

10.08.2020 15:33
AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas
piegāde šādiem objektiem.

11.08.2020 no plkst. 08:20 līdz 14:20 (atslēgums Nr. 933518)

Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr.
Puškina iela 55, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z3 93007606
Dobeles iela 22, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z10 93007608

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā
no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atslēgums var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.
Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
10.08.2020 11:13
Sakarā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumtrases optimizācijas darbību un siltumenerģijas ražošanas avotu apvienošanu vienotā siltumapgādes tīklā, īslaicīgi tiks pārtraukta karstā ūdens uzsildīšana dzīvojamās mājās:

18.Novembra ielā 17, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 45;
Alejas ielā 11, 12;
Cietokšņa ielā 3a, 8, 11/13, 14, 20, 23, 27, 34, 35, 39, 53, 55, 55a, 66, 68;
Daugavas iela 8, 22/24;
Dzelzceļu ielā 16, 20;
Februāra ielā 28, 29, 30;
Ģimnāzijas ielā 2, 3, 6, 14, 18, 22, 26, 28, 34/36;
Imantas ielā 2, 9, 18, 33, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53;
Kandavas ielā 2, 4, 4a, 7, 9, 11, 13, 20;
Krāslavas iela 62, 65;
Kr.Valdemāra ielā 2, 14, 16, 18, 25;
Lāčplēša ielā 3, 24, 28, 36/38, 40, 44, 45;
Mihoelsa ielā 2a, 3, 5, 8, 10, 35, 41;
Muzeja ielā 5;
Nometņu ielā 5, 17, 19;
Parādes ielā 13, 15, 15a;
Raiņa ielā 3, 5/7, 8, 14a, 15, 17, 19, 21, 23, 26;
Rīgas ielā 42, 46, 58, 68, 70a;
Sakņu ielā 14a, 17;
Saules ielā 4, 10, 12, 17, 17a, 29, 33, 37, 41 (iekš. kvartālā), 57, 67, 68, 69, 73;
Stacijas ielā 47, 109a, 111, 111a, 113, 115, 115a, 117, 117a (1.SM), 119, 119a, 121, 121a, 121b, 123, 123a, 125, 127;
Stadiona ielā 8a, 12a, 14, 16, 18, 20;
Teātra ielā 2, 4, 15/17, 30, 32, 34;
Vidus ielā 14/16;
Viestura ielā 4, 25, 27, 68, 88/92;
Vienības ielā 8, 23, 25, 26, 32, 34, 38, 40, 42.

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta 2020.gada 14.augustā no plkst.9.00 līdz 13.00.
Pārbaudes laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.

Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
07.08.2020 11:13
LDZ informē, ka 13.08.2020.g. no plkst. 09:00 līdz 12:00 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde sekojošos objektos:

2.Preču ielā: 3, 9, 11;
Malu ielā: 2, 5b;
Dīķu ielā: 6, 8, 10, 13, 24, 33, 33a, 35, 39, 41;
Smiltenes ielā: 2, 4, 6, 8, 10;
Satiksmes ielā: 7, 9.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
03.08.2020 15:35
AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas
piegāde šādiem objektiem.

04.08.2020 no plkst. 09:40 līdz 13:00 (atslēgums Nr. 932098)

Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr.
Gaismas iela 20, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-4 93001976
Gaismas iela 22, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-4 93003244
Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-7 4302230093
Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils LIFTS TP-348 L-7 4302229686
Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-7 4302229529
Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils LIFTS TP-348 L-7 4301762373
Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-7 4302229800

04.08.2020 no plkst. 13:00 līdz 18:00 (atslēgums Nr. 932100)

Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr.
Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-11 4302229743
Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-11 4111529025

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā
no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atslēgums
var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.
Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
03.08.2020 11:07
AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas
piegāde šādiem objektiem.

11.08.2020 no plkst. 08:20 līdz 14:20 (atslēgums Nr. 933518)

Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr.
Puškina iela 55, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z3 93007606
Dobeles iela 22, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z10 93007608

12.08.2020 no plkst. 13:00 līdz 17:00 (atslēgums Nr. 934097)

Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr.
Kauņas iela 134A, Daugavpils KĀPŅU TELPA SP1012 Z7 91068441
Višķu iela 14, Daugavpils KĀPŅU TELPA SP1012 Z8 29191751
Višķu iela 16, Daugavpils KĀPŅU TELPA SP1012 Z8 32731363

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā
no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atslēgums
var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.
Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
03.08.2020 11:05
AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar elektrotīkla pārbaudes darbiem iespējami vairākkārtīgi īslaicīgi
pārtraukumi (līdz 5 min.) elektroenerģijas piegādē šādiem objektiem:

11.08.2020 no plkst. 07:00 līdz plkst. 08:20 (atslēgums Nr. 933512)

Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr.
Miera iela 66, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z1 4101582371
Miera iela 64, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z1 4300015845
Jelgavas iela 25, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z7 4101581886
Dobeles iela 20, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z2 4100549025
Tautas iela 49, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z2 4101582180
Tautas iela 49, Daugavpils LIFTS T10191 Z2 4300018051
Puškina iela 52, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z2 4300012527

11.08.2020 no plkst. 14:20 līdz plkst. 16:20 (atslēgums Nr. 933526)

Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr.
Dobeles iela 20, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z2 4100549025
Tautas iela 49, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z2 4101582180
Tautas iela 49, Daugavpils LIFTS T10191 Z2 4300018051
Puškina iela 52, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z2 4300012527
Miera iela 66, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z1 4101582371
Miera iela 64, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z1 4300015845
Jelgavas iela 25, Daugavpils KĀPŅU TELPA T10191 Z7 4101581886

Neprognozējuma gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atslēgums var arī nenotikt, par ko
iespēju robežas Jūs informēsim.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
31.07.2020 11:35
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

• Ķieģeļu iela 16, 17, 18, 19.

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2020.gada 3. augustā no plkst.0.00 līdz 2020.gada 4. augustā plkst.16.00
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

27.07.2020 10:42
AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem:
04.08.2020 no plkst. 09:40 līdz 13:00 (atslēgums Nr. 932098)
• Gaismas iela 20, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-4 93001976
• Gaismas iela 22, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-4 93003244
• Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-7 4302230093
• Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils LIFTS TP-348 L-7 4302229686
• Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-7 4302229529
• Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils LIFTS TP-348 L-7 4301762373
• Akadēmiķa Graftio iela 29, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-348 L-7 4302229800
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atslēgums var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.
Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


23.07.2020 09:52
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 23.07.2020. no plkst. 09:00 līdz plkst. 11:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:


Jātnieku ielās 77; 81; 81A 89.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

20.07.2020 10:50
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 20. līdz 24. jūlijam, sekojošās adresēs:


2020.g. 20. jūlijā
• Sakņu 17 – laiks 17:30 (Būvniecības ieceres dok. izstrāde spāre jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana)


Sapulču norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.

20.07.2020 10:47
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

• A.Graftio 21, 23, 29, 31.
• Gaismas 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2020.gada 27.jūlijā no plkst.0.00 līdz 2020.gada 28.jūlijā plkst.16.00

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
17.07.2020 14:50
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Parādes ielā 17, Daugavpilī, kurus veiks SIA CBF “Binders”, 20.07.2020. no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

· Parādes ielā 17.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

17.07.2020 12:52
Rita Svikša – SIA „DDzKSU” jaunais izpilddirektors

No 15. jūlija SIA „DDzKSU” izpilddirektora pienākumu sāka pildīt Rita Svikša. Viņa koordinēs uzņēmuma finanšu, abonenta un IT nodaļu darbu.

Konkursa ietvaros uz izpilddirektora amatu tika iesūtīti 7 CV. No šiem kandidātiem tika izvēlēta Rita Svikša, kurai ir darba pieredze gan SIA “Viļānu namsaimnieks”, gan VID.
10.07.2020 14:29
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

18.Novembra ielā 319, 319B, 319V;
Atpūtas ielā 43;
Čiekuru ielā 3, 3B, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8;
Vaiņodes ielā 6.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2020.gada 10.augusta plkst.0.00 līdz 12.augustam 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.