Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

Publiskie iepirkumi

PIL 9.panta iepirkumi un iepirkumu procedūras

Pretendentu ievērībai!

Vēršam jūsu uzmanību, ka Publisko iepirkumu likuma reglamentēto iepirkumu dokumentācija publicējama Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv

Līguma priekšmets Identifikācijas nr. Termiņš Veids

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 57, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai ar iestiklošanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/034P 05.03.2024 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Enerģētiķu šķērsielā 2, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/033P 04.03.2024 Cenu aptauja

BMR procesoru aizsardzības moduļu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/032P 07.03.2024 Cenu aptauja

Aizdevums dzīvojamai mājai Nometņu ielā 19, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/031P 06.03.2024 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 33, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/030P 07.03.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 89, Daugavpilī, gala ārsienu un cokola (zem tām) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/029P 04.03.2024 Cenu aptauja

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 35, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/028P 23.02.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 81, Daugavpilī, gala ārsienu un cokola (zem tām) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/027P 21.02.2024 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/026P 19.02.2024 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10A, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/025P 16.02.2024 Cenu aptauja

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/024P 19.02.2024 Cenu aptauja

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10B, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/023P 16.02.2024 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 11/13, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/022P 15.02.2024 Cenu aptauja

Starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/021P 15.02.2024 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu kapitālais remonts (guļvadi)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/020P 13.02.2024 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Mazā Dārza ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/019P 09.02.2024 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 33, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala labiekārtošana un autostāvvietas remontdarbi

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/016P 08.02.2024 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 22, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala labiekārtošana un autostāvvietas remontdarbi

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/015P 07.02.2024 Cenu aptauja

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 25, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/011P 31.01.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 24, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/007P 24.01.2024 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 74, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/006P 23.01.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, 2.lit. (6. un 7.ieejas), Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2024/005P 22.01.2024 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Marijas ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/003P 18.01.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/002P 17.01.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2024/001P 16.01.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/350P 08.01.2024 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 3, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/349P 05.01.2024 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Imantas ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/347P 29.12.2023 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aveņu ielā 37, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/345P 27.12.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29A, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/341P 22.12.2023 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Inženieru ielā 7, Daugavpilī, energoaudita veikšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/340P 27.12.2023 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 127, Daugavpilī, energoaudita veikšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/339P 22.12.2023 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 90 (1.lit.), Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/337P 21.12.2023 Cenu aptauja

Apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” objektiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/329P 19.12.2023 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 22, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/324P 06.12.2023 Cenu aptauja

PVC logu bloku ar ieliktņiem uzstādīšana dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 16, Daugavpilī, kāpņu telpās, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/323P 06.12.2023 Cenu aptauja

Metāla vējtvera durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Arhitektu ielā 16, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/322P 08.12.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, gala ārsienu un cokola (zem tām) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/276P 19.10.2023 Cenu aptauja

2017.gada 9.augustā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas “Ēkas fasādes apliecinājuma karte dzīvojamās mājas Grodņas ielā 34, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai” aktualizācija

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/268P 12.10.2023 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 17, Daugavpilī, aukstā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi un stāvvadi)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/264P 10.10.2023 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 23, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/262P 09.10.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Inženieru ielā 7, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/251P 26.09.2023 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Saules ielā 33, Daugavpilī, kāpņu telpās, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/244P 21.09.2023 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Kandavas ielā 7A, Daugavpilī, kāpņu telpās, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/242P 19.09.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 55, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/224P 30.08.2023 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/208P 18.08.2023 Cenu aptauja

2019.gada 25.martā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas “Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī” pārstrāde

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/201P 28.07.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, gala ārsienu un cokola (zem tām) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/197P 04.08.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 68, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ar autoruzraudzības nodrošināšanu būvdarbu veikšanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/193P 31.07.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 72, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ar autoruzraudzības nodrošināšanu būvdarbu veikšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/166P 11.07.2023 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 8, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/155P 22.06.2023 Cenu aptauja

Jumtiņu remonts dzīvojamai mājai Bauskas ielā 103 (4 ieejas), Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/154P 22.06.2023 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 22, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/121P 30.05.2023 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Butļerova ielā 8, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas renovācija ar cirkulācijas ierīkošanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/103P 16.05.2023 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, aukstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/102P 15.05.2023 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 173, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2023/100P 15.05.2023 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 77A, Daugavpilī, kāpņu telpās, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2023/051P 14.03.2023 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Vienības ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/238P 15.12.2022 Cenu aptauja

Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā Vienības ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/237P 15.12.2022 Cenu aptauja

Koka logu bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 45, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/220P 22.11.2022 Cenu aptauja

Cokola un balkonu apakšējās daļas atjaunošana dzīvojamai mājai Ģimnāzijas ielā 18, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/216P 14.11.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana pagraba telpā dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 197A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/211P 11.11.2022 Cenu aptauja

Koka ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 45, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/210P 10.11.2022 Cenu aptauja

Kāpņu telpu metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Dobeles ielā 1, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/197P 27.10.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 25, Daugavpilī, pamatu un ārsienas (no Imantas ielas puses) pastiprināšanai, atjaunošanai un siltināšanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/170P 15.09.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/166P 13.09.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Kauņas ielā 9, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/165P 13.09.2022 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Strādnieku ielā 72, Daugavpilī (1.-4.ieejas kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/149P 23.08.2022 Cenu aptauja

Metāla pagrabu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 72, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/144P 12.08.2022 Cenu aptauja

Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā Puškina ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/132P 09.08.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/050P 29.03.2022 Cenu aptauja

2019.gada 26.novembrī akceptētas ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības  ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai” pārstrāde un autoruzraudzība (būvniecības ieceru realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/040P 16.03.2022 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Puškina ielā 101, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/015P 26.01.2022 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu riepu piegāde un montāža

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU-2021/311P 16.11.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpas un koridoru kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Atpūtas ielā 43, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/303P 02.11.2021 Cenu aptauja

Cokola remonts dzīvojamai mājai Ķieģeļu ielā 5, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/227P 25.08.2021 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Strādnieku ielā 90, Daugavpilī (1., 2., 3. ieejas kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/189P 29.07.2021 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Strādnieku ielā 92, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/183P 22.07.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentāciju  izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tautas ielā 30, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/164P 19.07.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamai mājai Patversmes ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/154P 05.07.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 15, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/132P 16.06.2021 Cenu aptauja

Projekta dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācijai

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/125P 10.06.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/117P 04.06.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 68, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

Tāmes

SIA DDZKSU 2021/085P 05.05.2021 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/061P 01.04.2021 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 98, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/056P 29.03.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/049P 17.03.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/044P 15.03.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai un krāsošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/042P 09.03.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes atjaunošana ar gala ārsienu siltināšanu dzīvojamai mājai Balvu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/031P 17.02.2021 Cenu aptauja

Ēkas Cietokšņa ielā 35, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/002P 18.01.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Parādes ielā 13 (2, 3, 4, 7 ieejas), Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/225P 11.01.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Bauskas ielā 108, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/206P 02.12.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Arodu ielā 18, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/181P 23.10.2020 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Butļerova ielā 4, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/177P 22.10.2020 Cenu aptauja

Aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Patversmes ielā 2, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/170P 15.10.2020 Cenu aptauja

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma projektēšana, piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājas Krustpils ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/085P 30.04.2020 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 26A, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/030P 03.02.2020 Cenu aptauja

Ventizvada remonts dzīvojamā mājā Marijas ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/011P 27.01.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Tautas ielā 84, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/412P 12.12.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, lodžiju iestiklošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/391P 20.11.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 2, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes  sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/378P 22.10.2019 Cenu aptauja

Balkonu PVC durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā K.Valdemāra ielā 6, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/368P 11.10.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Liela Dārza ielā 3, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/367P 11.10.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Arodu ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/353P 08.10.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Lidotāju ielā 3, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/344P 20.09.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana (3 gab.) dzīvoklī Nr.2 dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 16, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/327P 17.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 195A, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/326P 17.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 35, Daugavpilī, fasādes restaurācija

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/325P 17.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 70A, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/317P 11.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 26, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/315P 11.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura ielā 68, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/314P 11.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/312P 10.09.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts  1.stāvā dzīvojamā mājā Gaismas ielā 5, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/299P 23.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/289P 22.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 8, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

IA DDZKSU-2019/287P 20.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde šķūņa ar kadastra apzīmējumu 05000041706002 Smilšu ielā 18, Daugavpilī, atjaunošanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/285P 20.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 29, Daugavpilī, aizsargapmales remonts 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/283P 19.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 21, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/278P 19.08.2019 Cenu aptauja

Jumtiņu remonts, ieejas mezglu fasādes remonts un krāsošana dzīvojamā mājā A.Graftio ielā 29, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/273P 16.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 41, Daugavpilī, fasādes restaurācija

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/270P 15.08.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku un PVC lodžijas durvju bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Augstā ielā 1, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts_1

Projekts_2

SIA DDZKSU-2019/260P 29.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197D, Daugavpilī, auksta, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures sistēmas izolācijas nomaiņa

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/253P 18.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197A, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/202P 11.06.2019 Cenu aptauja

Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde arkas konstrukcijai starp dzīvojamām mājām Raipoles ielā 10A un Raipoles ielā 10B, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/201P 10.06.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu un gaiteņu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Augsta ielā 1, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/196P 10.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Augstā ielā 1, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/185P 06.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 77, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/152 P 26.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 1 (2.ieeja un 4.ieeja), Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/150 P 25.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 4, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/140 P 23.04.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Daugavas ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/072 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/064 P 27.03.2019 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Patversmes ielā 10, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/009 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/356 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Višķu ielā 32, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/353 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla un koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/338 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 7, Daugavpilī, aizsargapmales atjaunošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/336 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 8A, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/334 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpu un koridora kosmētiskais remonts 1.stāvā dzīvojamā mājā Tukuma ielā 38, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/323 P 15.10.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stadiona ielā 6A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/317P 12.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 101, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/303 P 26.09.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 15, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/275 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Augsta ielā 3, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņai, jumta pārseguma un mazā jumta virs lodžijām pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/273 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Tukuma ielā 24, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/271 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/154 P 20.06.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/050 P 29.03.2018 Cenu aptauja

PVC stiklu pakešu logu uzstādīšana dzīvojamās mājas Atmatas ielā 15, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/031 P 23.02.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/027 P 20.02.2018 Cenu aptauja