Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

Projekti

Atvieglo atbalsta saņemšanas nosacījumus daudzdzīvokļu ēku renovācijai

Lai paplašinātu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenotāju un finansētāju loku, kā arī atvieglotu atbalsta saņemšanas nosacījumus, Ministru kabinets šā gada 18.jūlija sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus atbalsta programmā "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās".

  

Līdz šim aizdevumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai dzīvokļu īpašniekiem varēja piešķirt A/S “Attīstības finanšu institūcija Altum” un privātā sektora finansētāji.

  

Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi paredz energoservisa kompāniju (ESKO) iesaistīšanos sabiedrības “Altum” atbalstīto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanā.

  

Grozījumi paredz, ka dzīvokļu īpašnieki pirms vēršanās sabiedrībā “Altum” var lemt, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu veic energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs. Šajā gadījumā dzīvokļu īpašniekiem nav nepieciešams saņemt cita finansētāja aizdevumu vai apliecinājumu, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevuma saņemšanai sabiedrībā “Altum”. Vienlaikus jāņem vērā, ka ESKO nevarēs būt dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu nodrošinās ESKO, dzīvokļu īpašnieki atbalstu varēs saņemt tikai granta veidā.

 

Tāpat grozījumi paredz namu pārvaldnieku iesaistīšanos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanā. Noteikumos iekļauta norma, ka dzīvokļu īpašnieki un namu pārvaldnieki var vienoties par līdzekļu nodrošināšanu dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

 

Vienlaikus tiek svītrots ierobežojums, ka atbalsta programmā nevar pieteikties ēkas, kurās nedzīvojamo telpu grupu platības pārsniedz 25%. Proti, ierobežojumi nedzīvojamo telpu platībai vairs netiks noteikti.  Papildus tiek arī noteikts, ka valsts un pašvaldības īpašumā esošo nedzīvojamo platību izmantošana un iznomāšana nav uzskatāma par saimniecisko darbību.

 

Ar grozījumiem arī tiek izmainītas procedūras atbalsta pieteikumu vērtēšanā, paātrinot pieteikumu vērtēšanu un mazinot birokrātisko slogu. Grozījumos ir noteikts, ka sabiedrība  “Altum” informāciju par de minimis izvērtēs vienu reizi, proti, uz granta piešķiršanas brīdi. Papildus arī svītrots nosacījums, ka sabiedrībai “Altum” ir jāpārbauda dzīvokļu īpašnieku nodokļu parādi, jo šādu funkciju jau pilda komercbankas.

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.


 

Dzīvojamo māju energoefektivitātes un labiekārtošanas līdzfinansēšanas programmas

      Šajā sadaļā iedzīvotāji var iepazīties ar aktuālajām līdzfinansējuma programmām. Dzīvojamo māju atjaunošanas, jeb renovācijas līdzfinansēšanas programmu, Daugavpils pilsētas domes energoefektivitātes programmu un teritorijas labiekārtošanas un avārijas situācijas novēršanas  programmas aktualitātēm un iespējām.

 

Prezentācija par dzīvojamo māju renovāciju un SIA “DDzKSU” pieredzi renovācijas darbos 

Siltuma patēriņa un izmaksu dati par renovētajām dzīvojamajām mājām (Pilna informācija ir pieejama pēc pieprasījuma SIA DDzKSU tehniskajā nodaļā).

Papildus informācija par atbalsta programmu ir apskatāma ŠEIT

Jautājumu gadījumā griezties:
Liepājas ielā 21, Daugavpils,
309, 310. kab.
tālr.: 654-34988
654-34977