Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums

Par mums

 

        SIA “DDzKSU” ir izveidota 18.12.2003. reorganizējot pašvaldības uzņēmumu “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (domes lēmums Nr.957), saglabājot šī uzņēmuma tiesības un pienākumus.

        Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, kā SIA “DDzKSU” ir reģistrēta 23.01.2004., uzņēmuma statūtkapitāla 100% pieder pašvaldībai.

        SIA "DDzkSU" galvenais uzdevums ir kvalitatīvi apsaimniekot dzīvojamās mājas, tāpēc vairākums mājokļu īpašnieku turpina sadarboties ar uzņēmumu.

         Uzņēmums apsaimnieko 803 dzīvojamās mājas (dati uz 31.05.2019.).

         Saskaņā ar SIA “DDzKSU” Statūtiem 2017.gada 1.septembrī uz pieciem gadiem par valdes locekli ir iecelts Aleksandrs Samarins.

Izglītība:

2004. – 2015.

Izglītības iestāde: Transporta un Sakaru institūts,

Kvalifikācija: Profesionālais bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā

Profesionālā darba pieredze:

  • Daugavpils pilsētas domes DEPUTĀTS
  • SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Projektu VADĪTĀJS
  • SIA “Dinaburg Media Group” Valdes LOCEKLIS
  • SIA “Fluck Publishing” Iespieddarbu MAKETĒTĀJS 

        SIA "DDzKSU" pārvaldīšanā/apsaimniekošanā  esošās dzīvojamās mājas uz 31.05.2019.g.    Uzņēmuma speciālistiem ir licences:

-    ēku konstrukciju projektēšanai;

-    siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu montāžai;

-    elektroietaišu izbūve, ekspluatācija, tehnisko parametru mērīšana un pārbaude;

-    visu veidu celtniecības un remontdarbu veikšanai.

Informācija par uzņēmumu

 Nr.p.k

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1.

Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

Pastāvīgi

SIA “DDzKSU” - vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.gadiem

 SIA “DDzKSU” vidējā termiņa darbības stratēģija 2014.-2016.gadiem un darbības pārskats

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1 x gadā

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1 x gadā

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1 x gadā

5.

Atalgojuma politikas principi

 

  • Kapitālsabiedrības atalgojuma politikas principi (aktuālā informācija)

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1 x gadā

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība (aktuālā)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1 x pārskata periodā

(3, 6, 9 un 12 mēnešos)

līdz nākamā mēneša 30.datumam

Kapitālsabiedrības 2017.gada 12 mēnešu darbības pārskati

- PZA un operatīvā bilance

- naudas plūsmas pārskats

- vadības ziņojums

Kapitālsabiedrības 2018.gada pārskats (par 01.01.2018-31.03.2018.)

Kapitālsabiedrības 2018.gada pārskats (par 01.01.2018-30.06.2018.)

Kapitālsabiedrības 2018.gada pārskats (par 01.01.2018-30.09.2018.)

Kapitālsabiedrības 2018.gada pārskats (operatīvais)

8.

Auditēts gada pārskats

1 x gadā

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

  • SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” dibinātājs ir 1 dalībnieks: Daugavpils pilsētas dome.Daugavpils pilsētas domei, reg. 90000077325 pieder 4 618 918 (četri miljoni seši simti astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 100%  no kopējā kapitāla). Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvalde un peļņas sadalē.

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Kapitālsabiedrības saņemtie ziedojumi

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Kapitālsabiedrības iepirkumi

13.

Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pastāvīgi

 

14.          

Dalībnieku sapulces  

 

Pastāvīgi