Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

mans.ddzksu.lv

Rādījumu nodošana mans.ddzksu.lv

SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" prioritāte ir klients. 

     Pilnvērtīgas informācijas sniegšanai, esam izveidojuši šo sadaļu, kurā reģistrētiem klientiem ir iespēja sniegt ūdens skaitītāju rādījumus, sašķidrinātās gāzes rādījumus, kā arī apmaksāt rēķinus.

     Lai kļūtu par portāla lietotāju, var reģistrēties elektroniski nospiežot norādi Reģistrācija portālā un ievadīt visu pieprasīto informaciju, SIA "DDzKSU" abonentu daļā aizpildīt iesniegumu par autorizācijas paroles saņemšanu, vai arī aizpildītu iesniegumu atsūtīt uz e-pastu: mans@ddzksu.lv.

     Uzmanību! Iesniegumā par reģistrēšanos vai reģistrējoties elektroniski portālā tiek pieprasīts klienta kods, klienta kodu Jūs varat redzēt savos ikmēneša rēķinos zem vārda uzvārda, tas sastāv no pieciem cipariem.

      Ja dati iesniegumā ir atbilstīgi, tad sistēma izsūta aktivizācijas saiti klientam uz norādīto e-pastu, kuru nepieciešams aktivizēt. Aktivizācijas saite un parole tiek izsūtīti no adreses mans@ddzksu.lv ar norādi Mans DDzKSU  „Konta aktivizācija”.

     Pēc autorizācijas pieslēgties klientu portālam var pēc adreses mans.ddzksu.lv

Izmantojot portālu mans.ddzksu.lv reģistrēts portāla klients var uzzināt sekojošu informāciju:

 

Skaitītāju rādījumu atskaite - šajā sadaļā klienti var sekot līdzi ūdens rādījumiem par iepriekšējo mēnesi, skaitītāju derīguma termiņiem.

Skaitītāju rādījumu ievade - sadaļa, kurā katru mēnesi pēc 27 datuma zem norādījuma Jaunais rādījums parādās atzīme zaļā krāsā "ievadīt". Pēc ūdens skaitītāja rādījuma ievades obligāti jānospiež “Ok”. Rādījumus iespējams nodot no mēneša 27 datuma līdz mēneša beigām.

Klienta pārskats - šajā sadaļā klientam iespējams iepazīties ar visiem saviem rēķiniem no SIA “DDzKSU”.

Pievienot telpu - ja SIA “DDzKSU” klients iegādājas vēl kādu īpašumu, ko apsaimnieko SIA “DDzKSU”, šeit klients pats var to pievienot, ievadot datus, kuri tiek norādīti pieprasījumā.

Paroles maiņa - reģistrētam klientam ir iespējams nomainīt paroli, lai iekļūtu portālā “mans.ddzksu.lv”.

Ja klients ir aizmirsis paroli, tas var nosūtīt paroles atkārtotas izsūtīšanas pieprasījumu izmantojot portāla sākumlapas pogu „Pieprasīt paroles maiņu”. Šajā gadījumā, klients ievada savu e-pasta adresi. Sistēma pārbauda parametru atbilstību un izsūta paroli uz e-pastu.

Beigt darbu - nospiežot šo atzīmi, klients darbu portālā beidz.