Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

 Reģ. Nr. LV41503002485

 Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.65407260, fakss 65438872

 LV08HABA0551002430596   AS “Swedbank”

 LV40PARX0000872500014    AS “Citadele banka”

LV29RIKO0002011004359 AS "Luminor Bank"

LV33UNLA0050012527225 AS "SEB banka"

 

 e-mail: pasts@ddzksu.lv

 Valdes loceklis Nataļja Rustkova.

uz Statūtu pamata