Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums

Publiskie iepirkumi

Pretendentu ievērībai!

Vēršam jūsu uzmanību, ka Publisko iepirkumu likuma reglamentēto iepirkumu dokumentācija publicējama Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv

Līguma priekšmets Identifikācijas nr. Termiņš Veids

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Ventspils ielā 1A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/248P 17.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 17, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/365P 11.10.2019 Cenu aptauja

Ietves seguma remonts pie dzīvojamās mājas Gaismas ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/364P 11.10.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts  no 1.stāva līdz 2.stāvām dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 74, Daugavpilī, (2.ieejā)     

Darba uzdevums                     

SIA DDZKSU-2019/358P 08.10.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 42, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/291P 22.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 35, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/267P 02.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/171P 17.05.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/170P 17.05.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 25A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/308P 26.08.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 70, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/300P 23.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/271P 15.08.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Miera ielā 14, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/265P 01.08.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma remonts pie dzīvojamās mājas Inženieru ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/262P 30.07.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Stāvā ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/245P 16.07.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Arodu ielā 104A, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/210P 12.06.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Arodu ielā 104A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

 

Tehniskajā specifikācijā veiktas izmaiņas

 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/209P 12.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Bauskas ielā 112, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/204P 11.06.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Bauskas ielā 112, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/197P 10.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, fasādes gala ārsienas remontam

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/192P 07.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Lauska ielā 14, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/264P 01.08.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 186, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/222P 25.06.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 186, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3

SIA DDZKSU-2019/225P 28.06.2019 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 28, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada tīkliem”

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/029 P 28.01.2019 Cenu aptauja

Ieejas jumtiņu ierīkošana dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/272P 15.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana, bērnu laukuma izveide pie dzīvojamās mājas Ventspils ielā 41, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/167P 14.05.2019 Cenu aptauja

Siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/322P 18.09.2019 Cenu aptauja

Eļļu, smērvielu un tehnisko šķidrumu iegāde

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/313P 11.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/348P 20.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/347P 20.09.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/174 P 27.06.2018 Cenu aptauja

 

Gāzes un ūdensvada melno, cinkoto un gruntēto tērauda cauruļu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/321P 12.09.2019 Cenu aptauja

Apkures radiatoru piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/320P 12.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Februāra ielā 28, Daugavpilī, lietus ūdens noteksistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/249P 17.07.2019 Cenu aptauja

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un to pieguļošo teritoriju kapitālo remontdarbu veikšanas gaitā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/305P 26.08.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamo māju Vienības ielā 28 un A.Graftio ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Lēmums_1.daļa

Lēmums_2.daļa

Līgums_1.daļa

Līgums_2.daļa

SIA DDzKSU 2019/022m 29.04.2019 Iepirkumu procedūra

Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Cialkovska ielā 5, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts 1

Projekts 2

SIA DDZKSU-2019/255P 26.07.2019 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Imantas ielā 51, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/212P 18.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 195V, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/164P 14.05.2019 Cenu aptauja

Javas un betona piegāde

Tehniskajā specifikācijā veiktas izmaiņas!

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/284P 20.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/006m 06.02.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Parādes ielā 15A un Ventspils ielā 65A,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/021m 29.04.2019 Iepirkumu procedūra

Vējtveru kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Imantas ielā 40, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/306P 26.08.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.8 dzīvojamā mājā Konstantīna ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/303P 23.08.2019 Cenu aptauja

Virtuves pavarda pārmūrēšana dzīvoklī Nr.4/5/6 dzīvojamā mājā Plāteru ielā 10, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/302P 23.08.2019 Cenu aptauja

Balkonu remonts dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/301P 23.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 31 (no 2.ieeja līdz 6 ieeja), Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/297P 23.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 20, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/296P 23.08.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.9 dzīvojamā mājā Smilšu ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/237P 16.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.5 dzīvojamā mājā Smilšu ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/238P 16.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.10 dzīvojamā mājā Arodu ielā 24, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/239P 16.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.1 dzīvojamā mājā Arodu ielā 18, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/240P 16.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 64, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/227P 05.07.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 159, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/200P 10.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Tartu ielā 15, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/195P 10.06.2019 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 79, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/175P 27.05.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 159, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/158 P 02.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/288P 20.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/282P 19.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/242P 16.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/216P 20.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 4, Daugavpilī, fasādes gala ārsienas siltināšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/190P 07.06.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Čiekuru ielā 7a, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/421 P 21.12.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku ar ieliktņiem uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Čiekuru ielā 7a, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/420 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājas Raipoles ielā 1, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/244P 16.07.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Tautas ielā 84, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/184P 06.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 90, Daugavpilī, mīksta jumta seguma(ruberoīda) nomaiņa

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/178P 05.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 90, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/166P 14.05.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 19, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/132 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 90, liters 1, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/088 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Kandavas ielā 2, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

Līgums_1

Līgums_2

SIA DDzKSU 2019/026m 14.05.2019 Iepirkumu procedūra

Transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas un OCTA apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/268P 02.08.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.12 dzīvojamā mājā Konstantīna ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/241P 16.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.4 dzīvojamā mājā Kauņas ielā 136, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/233P 11.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.2 dzīvojamā mājā Grodņas ielā 84, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/232P 11.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.3 dzīvojamā mājā Valmieras ielā 62, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/231P 11.07.2019 Cenu aptauja

Virtuves pavarda pārmūrēšana dzīvoklī Nr.1 dzīvojamā mājā Varšavas ielā 44, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/230P 11.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.2 dzīvojamā mājā Cēsu ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/229P 11.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.9 dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 6, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/228P 11.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.2 dzīvojamā mājā Rīgas ielā 83A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/221P 25.06.2019 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/086 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Marijas ielā 3, Varšavas ielā 3 un Saules ielā 68, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Lēmums 3.daļa

Līgums 3.daļa

Rezultāts 3.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums_1.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/036m 17.07.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 20, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/247P 16.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 2, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/235P 11.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 27, Daugavpilī, jumtiņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/234P 11.07.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Puškina ielā 92, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/183P 06.06.2019 Cenu aptauja

Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Teātra ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

Shēma

SIA DDZKSU-2019/172P 17.05.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Užvaldes ielā 5, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/133 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Bauskas ielā 101, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/081P 29.03.2019 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, nesošo konstrukciju pastiprināšanai

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/028m 14.05.2019 Iepirkumu procedūra

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekst

SIA DDZKSU-2019/187P 06.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Vienības ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/188P 06.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/169P 17.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/149 P 25.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319V, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/125 P 15.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Saules ielā 68, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/107 P 11.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā L.Dārza ielā 34, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/103 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku uzgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/085 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/067 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 14, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/186P 06.06.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu grīdu seguma ieklāšana no flīzēm no 2.stāva līdz 9.stāvam dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 87, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/161P 14.05.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Bauskas ielā 103, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/159 P 02.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 37, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/304 P 26.09.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/272 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 74, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un mansarda siltināšana

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/013m 22.03.2019 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Tukuma ielā 74, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/054m 03.10.2018 Iepirkumu procedūra

Transportlīdzekļu rezerves daļu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/223P 28.06.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes vienkāršotās apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Februāra ielā 33, Daugavpilī, pandusa ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/137 P 11.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Grodņas ielā 34, Daugavpilī, betona lieveņu remonts no pagalma puses

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/213P 18.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 13, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/207P 11.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 24, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/205P 11.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/163P 14.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 22, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/102 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Balvu ielā 3A, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/005m 06.02.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/224P 27.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 20, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/220P 25.06.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.12 dzīvojamā mājā Konstantīna ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/219P 25.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 31, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/217P 25.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 8, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/215P 20.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 31, Daugavpilī, betona lieveņu remonts no 2.ieeja līdz 6.ieeja

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/214P 20.06.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.7 dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 6, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/203P 11.06.2019 Cenu aptauja

Virtuves pavarda pārmūrēšana dzīvoklī Nr.10 dzīvojamā mājā Vaļņu ielā 35, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/198P 10.06.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamo māju Vienības ielā 28 un Viestura ielā 25, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Nolikums

Projekts

Projekts

Lēmums 1.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums 

SIA DDzKSU 2019/015m 27.03.2019 Iepirkumu procedūra

Iekštelpu durvju bloku piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/211P 18.06.2019 Cenu aptauja

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi uzņēmuma darbiniekiem

Nolikums

Lemums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/024m 14.05.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 27, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/136 P 17.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Šaura ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/134 P 17.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/131 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 6, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/120 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 14, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/119 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 64, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/116 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 82, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa, mazā jumta pārseguma un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/115 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Imantas ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/112 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 42, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/109 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 123A, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/099 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Pagraba PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/097 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ķieģeļu ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/094 P 05.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, kodu sistēmas vadības bloka uzstādīšana un programmēšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 166, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/091 P 05.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana pagrabā dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 166, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/089 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 37, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/087 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku uzgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 25, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/084 P 04.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpā dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/079 P 27.03.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpā dzīvojamā mājā Arhitektu ielā 23, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/070 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 3, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/068 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/063 P 26.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 35, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/061 P 26.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas ielā 21, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/056 P 21.03.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/054 P 04.03.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Ķieģeļu ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/035 P 12.02.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 171, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/031 P 11.02.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 11, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/017 P 17.01.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 14, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/003 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 7, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/208P 12.06.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Stāvā ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/153 P 26.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Lielā Dārza ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/096 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 64, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/194P 10.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 55, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/181P 05.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 55, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/179P 05.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ezeru ielā 61a, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/367 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/071m 03.01.2019 Iepirkumu procedūra

Balta biroja papīra piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/176P 04.06.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/139 P 23.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/138 P 23.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nometņu ielā 19, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/117 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/114 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/113 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Saules ielā 67, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/108 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 1, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/105 P 11.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Aveņu ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/100 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 26, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/098 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Inženieru ielā 7, Daugavpilī, aizsargapmales atjaunošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/093 P 05.04.2019 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 26, Daugavpilī.

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/092 P 05.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 32, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/090 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 66, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/078 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Dīķu ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/077 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/074 P 27.03.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpā dzīvojamās mājas Bauskas ielā 110, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/082 P 03.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā L.Dārza ielā 5, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/032 P 11.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/182P 05.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 55, Daugavpilī, betona lieveņu remonts (2.,3., un 4. ieeja kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/180P 05.06.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 47, Daugavpilī (6 kāpņu telpas, 5 stāvi)

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/127 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku uzstādīšana ar durvju virsloga restaurācija dzīvojamā mājā Vienības ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/073 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/066 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/065 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 55, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta pārseguma siltināšana, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/062 P 26.03.2019 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Muitas ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/355 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpas kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā K.Valdemāra ielā 31, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/337 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Malu ielā 15 un Stadiona ielā 20, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Lēmums 3, 4.daļa

Līgums 4.daļa

Lēmums 1, 2.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 3.daļa

SIA DDzKSU 2018/068m 11.12.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 34, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma un kāpņu telpu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/055m 03.10.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/069 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Šaura ielā 29, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/168P 14.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197A, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/165P 14.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 68, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/162P 14.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/100 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Grīdu flīzēšana dzīvojamās mājas Tartu ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/099 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 24, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/075 P 11.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 17, Daugavpilī, balkonu remontdarbi

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/061 P 21.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/026 P 24.03.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 79A, Daugavpilī, 1.litera spāru jumta remonts

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/007 P 31.01.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 7, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/156 P 02.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 19, Daugavpilī, betona lieveņa un betona ceļa remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/157 P 02.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Augstā ielā 1, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/173P 17.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 8, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālremonta veikšana

Darba uzdevums

Shēma

SIA DDZKSU-2019/174P 17.05.2019 Cenu aptauja

Ražošanas atkritumu apsaimniekošana

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/017m 02.04.2019 Iepirkumu procedūra

Koksnes plākšņu, ķieģeļu un citu būvmateriālu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/012m 18.03.2019 Iepirkumu procedūra

Apdares materiālu piegāde

Nolikums

Lēmums

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2019/018m 02.04.2019 Iepirkumu procedūra

Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/025m 14.05.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 13, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija un apkures sistēmas renovācija

Nolikums

Projekts

Lemums

SIA DDzKSU 2019/027m 20.05.2019 Iepirkumu procedūra

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 2019.gada pārskatu    

Darba uzdevums                                  

SIA DDZKSU-2019/160P 13.05.2019 Cenu aptauja

Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Cēsu ielā 22, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/057 P 29.03.2019 Cenu aptauja

Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Cēsu ielā 20A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

Projekts

DDzKSU-2019/058 P 29.03.2019 Cenu aptauja

PVC stiklu pakešu logu ar ielikņiem izgatavošana un uzstādīšana mājas Čiekuru ielā 6, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/026 P 20.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 6, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un  uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/025 P 20.02.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 82, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/311 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/155 P 02.05.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 24, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/078 P 08.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 32, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/394 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Teātra ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/154 P 30.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Valkas ielā 58, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/148 P 25.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Siguldas ielā 11, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/147 P 25.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 7, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/146 P 25.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 4, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/144 P 24.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 1, Daugavpilī, aizsargapmales remonts 

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/143 P 24.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/080 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/142 P 24.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 4, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/041 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 57, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/151 P 26.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 18, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos 

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/141 P 24.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Butļerova ielā 10, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/135 P 17.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 27, Daugavpilī, jumtiņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/129 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 18, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/128 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Pandusa ierīkošana dzīvojamā mājā Februāra ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar apliecinājuma karti

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/124 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 14, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/123 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 32, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/122 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 7, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/121 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 10, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/111 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Siguldas ielā 11, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/106 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/104 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Būvprojektu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, nesošo konstrukciju pastiprināšana

Darba uzdevums

Pielikums

DDzKSU-2019/083 P 04.04.2019 Cenu aptauja (pārtraukts)

Printeru un kopētāju kārtridžu apkope, uzpilde, atjaunošana un piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/101 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 7, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/196 P 27.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 9, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/195 P 27.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/191 P 27.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 9, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/173 P 20.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/170 P 20.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 111A, Daugavpilī, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā. Cirkulācijas cauruļvada ierīkošana karstā ūdensapgādes sistēmai

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/095 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tautas ielā 86, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/019m 02.04.2019 Iepirkumu procedūra

Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Lielā Dārza ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

Projekts

DDzKSU-2019/060 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas L.Dārza ielā 3, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/048 P 20.02.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/001 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Transportlīdzekļa piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/065m 11.12.2018 Iepirkumu procedūra

Ieejas koka durvju bloka restaurācija dzīvojamā mājā Daugavas ielā 8, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/071 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Apkures radiatoru piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/059 P 22.03.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 22, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/026 P 25.01.2019 Cenu aptauja

PVC Loga bloka uzstādīšana kāpņu telpā dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 73, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/036 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 28, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/040 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Rīgas ielā 76A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/014 P 15.01.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/013 P 15.01.2019 Cenu aptauja

Apzāģēto dēļu piegāde durvju bloku izgatavošanai

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/009m 05.03.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 5, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/034 P 12.02.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/011 P 15.01.2019 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Gaismas ielā 16, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/008 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/005 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 89, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/004 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas ielā 70, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/396 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 4A, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņai, jumta pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/382 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/379 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, kodu sistēmas vadības bloka uzstādīšana un programmēšana dzīvojamā mājā Tautas ielā 49, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/377 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Kandavas ielā 23, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/370 P 16.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 6, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/348 P 07.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/346 P 06.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, kodu sistēmas vadības bloka uzstādīšana un programmēšana dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 82, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/309 P 11.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 21, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/399 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Aizdevums dzīvojamās mājas Nometņu ielā 66, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai” dokumentācija

SIA DDzKSU 2018/059k 15.11.2018 Konkurss

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Aizdevums dzīvojamās mājas Sporta ielā 2, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai” dokumentācija

SIA DDzKSU 2018/058k 09.11.2018 Konkurss

Ražošanas atkritumu apsaimniekošana

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/011m 18.03.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 79, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/066m 11.12.2018 Iepirkumu procedūra

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/380 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Nesošo konstrukciju pastiprināšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/391 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 10, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/398 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Dobeles ielā 1, Daugavpilī (4.kāpņu telpa, 5 stāvi)

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/408 P 12.12.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Dobeles ielā 1, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/409 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihaila ielā 8, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/416 P 21.12.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/417 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Vējtvera un pagraba koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/419 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Kancelejas preču piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/050 P 25.02.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 73, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/076 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloka un balkona PVC durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 73, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/075 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Cietokšņa ielā 14 un Ģimnāzijas ielā 28, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

Rezultāts 1.daļa

Lēmums 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/042m 06.08.2018 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā A.Graftio ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/039 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Pastkastīšu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/002m 30.01.2019 Iepirkumu procedūra

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kapitālo remontdarbu veikšanas gaitā

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/001m 30.01.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/053 P 04.03.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Višķu ielā 32, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/407 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Arhitektu ielā 24, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/402 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Šaura ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/401 P 12.12.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 14, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/015 P 15.01.2019 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

Līgums

Autoruzraudzības līgums

SIA DDzKSU 2018/056m 11.10.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Bauskas ielā 101 un Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Lēmums 2.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

Līgums 1.daļa

SIA DDzKSU 2018/050m 11.09.2018 Iepirkumu procedūra

Vējtvera PVC durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Liepājas ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/368 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Bēniņu pārseguma siltināšanai dzīvojamai mājai Vienības ielā 42A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/376 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 4, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņai, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai un sienu konstrukcijas remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/414 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 21, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/044 P 15.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/046 P 20.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 188, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/047 P 20.02.2019 Cenu aptauja

Plīts un krāsns čuguna izstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/049 P 20.02.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas ielā 21, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/045 P 15.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 21, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/098 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/012 P 15.01.2019 Cenu aptauja

Dārza instrumentu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/069m 18.12.2018 Iepirkumu procedūra

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sporta ielā 2, Daugavpilī” dokumentācija

Apliecinājuma karte

Ziņojums

Ziņojums 2

SIA DDzKSU 2018/032k 24.07.2018 Konkurss

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nometņu ielā 66, Daugavpilī” dokumentācija.

Būvprojekts

Ziņojums

SIA DDzKSU 2018/033k 02.08.2018 Konkurss

Dzīvojamo māju Lauska ielā 14 un Tartu ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/041m 06.08.2018 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 109, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/038 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 52, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/037 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 5, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/030 P 11.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 4a, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/033 P 12.02.2019 Cenu aptauja

PVC Logu bloka uzstādīšana ratiņu telpā dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 197G, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/007 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un jaunas autostāvvietas ierīkošanai, esošās autostāvvietas paplašināšanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 42A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/343 P 05.11.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/199 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Grīdu remonts dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/198 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 11, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/197 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas iegāde” dokumentācija

SIA DDzKSU 2018/060k 07.12.2018 Konkurss

Aizdevumi dzīvojamo māju Satiksmes ielā 9, Saules ielā 68 un Raiņa ielā 8, Daugavpilī, būvdarbiem

Nolikums

SIA DDzKSU 2019/004m 11.02.2019 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, kodu sistēmas vadības bloka uzstādīšana un programmēšana dzīvojamā mājā Tukuma ielā 15, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/418 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 26A, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/415 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 88, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens skaitītāju verifikācijas vai nomaiņa un automātiskās skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope, remonts un atjaunošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/413 P 18.12.2018 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Dīķu ielā 41, Daugavpilīi

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/406 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Dīķu ielā 41, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/405 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 121, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/404 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Vējtvera koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 121, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/403 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/397 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 39, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/395 P 12.12.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Svaru ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/393 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 74, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un mansarda siltināšana

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2019/007m 06.02.2019 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 319, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/392 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 28, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/381 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 68, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņai un  jumta pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/373 P 16.11.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Tautas ielā 96, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/371 P 16.11.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Ziemeļu ielā 7B, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/363 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Pagraba PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Dobeles ielā 20, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/362 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 70, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/345 P 06.11.2018 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai dzīvojamā mājā Dobeles ielā 20, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/340 P 26.10.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Kauņas ielā 72, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/324 P 15.10.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamās mājas Kauņas ielā 72, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/315 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krāslavas ielā 62, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/267 P 29.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 105, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/061m 20.11.2018 Iepirkumu procedūra

Apzāģēto dēļu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/070m 03.01.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 23, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/020 P 18.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Viestura ielā 27, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/028 P 28.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/027 P 28.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/025P 25.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/024 P 25.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smilšu ielā 98, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/023 P 21.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Šaura ielā 21, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/022 P 21.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 11, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/021 P 18.01.2019 Cenu aptauja

Būvuzraudzības darbu veikšana būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Sporta ielā 2, Daugavpilī” īstenošanas gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/247 P 17.08.2018 Cenu aptauja

Siltummezglu aprīkojuma piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/016 P 17.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/019 P 17.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 8, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/018 P 17.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 24, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/010 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Būvuzraudzības darbu veikšana būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” īstenošanas gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/249 P 17.08.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/280 P 27.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Varšavas ielā 3, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/277 P 24.10.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Puškina iela 90, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/226 P 09.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/218 P 03.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tautas ielā 84, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/205 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 70, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/247 P 21.09.2017 Cenu aptauja

Metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 4A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/192 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu piegāde

Nolikums

Lēmums 1.daļa;2.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 1-2.daļas

Lēmums 3.daļa

SIA DDzKSU 2018/062m 28.11.2018 Iepirkumu procedūra

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 24, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/333 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 22, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/332 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Tukuma ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/329 P 24.10.2018 Cenu aptauja

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam pagarināts līdz 2018.gada 14.decembrim

 

Vienotas finanšu vadības, nekustamā īpašuma pārvaldības un dzīvojamā fonda apsaimniekošanas informācijas sistēmas Standard ERP by HansaWorld uzturēšana

Nolikums

Lēmums 

Līgums

SIA DDzKSU 2018/064m 04.12.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Malu ielā 15 un Viestura ielā 1, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Lēmums 1.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/019m 03.05.2018 Iepirkumu procedūra

Aizdevumi dzīvojamo māju Satiksmes ielā 9, Saules ielā 68 un Raiņa ielā 8, Daugavpilī, būvdarbiem

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/067m 19.12.2018 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Aizpilsētas ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/284 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/319 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 42, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/374 P 16.11.2018 Cenu aptauja

Skārda izstrādājumu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/412 P 18.12.2018 Cenu aptauja

Programmatūras piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/411 P 20.12.2018 Cenu aptauja

Speciālo darba apģērbu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

Skice

DDzKSU-2018/385 P 07.12.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Raiņa ielā 14A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/358 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 94, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/349 P 07.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 2, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/342 P 05.11.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Vienības ielā 36, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/279 P 31.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 36, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/115 P 28.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 44, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/372 P 16.11.2018 Cenu aptauja

Vējtvera koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/366 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Vējtvera koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 9, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/365 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 117A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/360 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/351 P 07.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raipoles ielā 7A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/350 P 07.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku ar stikla paketi uzstādīšana dzīvojamā mājā Butļerova ielā 6, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/339 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 89, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/347 P 06.11.2018 Cenu aptauja

Pandusa ierīkošana dzīvojamā mājā Februāra ielā 33, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/410 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Jelgavas ielā 25 un Vienības ielā 11, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Lēmums 1.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

Līgums 1.daļa

SIA DDzKSU 2018/030m 05.06.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Tautas ielā 84 un Malu ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums 2.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

SIA DDzKSU 2018/034m 17.07.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/063m 28.11.2018 Iepirkumu procedūra

Metālizstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/384 P 04.12.2018 Cenu aptauja

Rūpnieciskās gāzes piegāde

 

Tehniskajā specifikācijā veiktas izmaiņas

 

 

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/383 P 04.12.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 15, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/316 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/307 P 11.10.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/286 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ziemeļu ielā 7A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/281 P 31.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 31, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/390 P 03.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 35, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/389 P 03.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/388P 03.12.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 89, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/387 P 28.11.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 166, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/386 P 28.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Komandanta ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/320 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 6, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/150 P 19.06.2018 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kr.Valdemāra ielā 25, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/318 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Imantas ielā 48, Satiksmes ielā 9 un Raiņa ielā 8, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3

Lēmums 3.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Rezultāts 3.daļa

Lēmums 1.daļa

SIA DDzKSU 2018/020m 03.05.2018 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Alejas ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/053m 03.10.2018 Iepirkumu procedūra

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā L.Dārza ielā 34, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/378 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 5, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana 

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/305 P 26.09.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Minskas ielā 8, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/269 P 29.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nometņu ielā 23, Daugavpilī, lodžiju iestiklošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/209 P 10.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/099 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamai mājai Imantas ielā 35A, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/352 P 09.11.2018 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Staru ielā 30/32, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/327 P 22.10.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā 2.Pasažieru ielā 79A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/310 P 11.10.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/295 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, kodu sistēmas vadības bloka uzstādīšana un programmēšana dzīvojamā mājā Tautas ielā 86, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/292 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/290 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 34A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/289 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Dzelzceļu ielā 16, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/274 P 30.08.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Liepājas ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/262 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 9, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem''

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/369 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/252 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Komunāla ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/177 P 28.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 117, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/158 P 21.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 35, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/140 P 11.06.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/306 P 11.10.2018 Cenu aptauja

Logu bloka nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/195 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/160 P 21.06.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Projekts 2

DDzKSU-2018/042 P 06.02.2018 Cenu aptauja

Pagraba logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici n>

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/361 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Fasādes ārsienas daļas apmetuma ierīkošana dzīvojamai mājai Smilšu ielā 99, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/359 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai kāpņu telpā Nr.2

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/357 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 41, Daugavpilī, fasādes sienu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/354 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Mobilās aplikācijas izstrāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/335 P 01.11.2018 Cenu aptauja

Atskaites izstrādāšana par energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/331 P 26.10.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Dobeles ielā 22, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/280 P 31.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 16, Daugavpilī, aizsargapmales atjaunošana 

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/278 P 30.08.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā Bauskas ielā 110, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/142 P 18.06.2018 Cenu aptauja

Dārzu instrumentu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/326 P 16.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 66, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/266 P 29.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 12, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/130 P 04.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 2a, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/081 P 08.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Satiksmes ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/046m 27.08.2018 Iepirkumu procedūra

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 9, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/330 P 24.10.2018 Cenu aptauja

SIA „DDzKSU” ražošanas bāzes angārā Nr.1 Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/321 P 15.10.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Imantas ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/287 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 13, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/245 P 15.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Tukuma ielā 74, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/052 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 37, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma un kāpņu telpu sienu pārsegumu ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Lēmums 

SIA DDzKSU 2018/014k 18.04.2018 Konkurss

Datu aizsardzības speciālistu pakalpojumu nodrošināšana uzņēmuma vajadzībām

Nolikums

Lēmums 

Līgums

SIA DDzKSU 2018/049m 11.09.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Butļerova ielā 4, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/328 P 22.10.2018 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Rīgas ielā 34, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/288 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 65A, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/268 P 29.08.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 321V, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/264 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai, bērnu laukuma izveidei pie dzīvojamās mājas Tukuma ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/254 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 15, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/216 P 12.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 12, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/126 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/052m 03.10.2018 Iepirkumu procedūra

Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī i

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/325 P 15.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 37, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/322 P 15.10.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla un koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/308 P 11.10.2018 Cenu aptauja

Pagraba logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Stacijas ielā 127, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/197 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Inženieru ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/291 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/285 P 13.09.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Gaismas ielā 24, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/270 P 29.08.2018 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/176 P 28.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/054 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Lietus ūdens noteksistēmas ierīkošana dzīvojamai mājai Februāra ielā 28, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/314 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 6A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/313 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Ieejas jumtiņu ierīkošana dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/312 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Nolikums

Lēmums 

Līgums

SIA DDzKSU 2018/051m 25.09.2018 Iepirkumu procedūra

Plombu un plombēšanas troses piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/296 P 20.09.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā A.Graftio ielā 29, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/214 P 11.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/169 P 26.06.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/253 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Stadiona ielā 20, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/263 P 23.08.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās  dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 105, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/193 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 31, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/153 P 20.06.2018 Cenu aptauja

Datortehnikas piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/298 P 25.09.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana SIA „DDzKSU” ražošanas bāzes galdniecības angārā Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/299 P 26.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamas mājas 18.Novembra ielā 195A, Daugavpilī, fasādes remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/294 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/302 P 26.09.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana SIA „DDzKSU” ražošanas bāzes angārā Nr.1 Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/300 P 26.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/301 P 26.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metļa durvju bloku izgatavošana un uzstadīšana dzīvojamā mājā Šaura ielā 29, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/239 P 10.08.2018 Cenu aptauja

Aizsargapmales atjaunošana dzīvojamai mājai Sakņu ielā 17, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/190 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju piegulošo teritoriju ietvju remontdarbi Daugavpils pilsētā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/297 P 21.09.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 42, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/241 P 15.08.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku ar ieliktņiem uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskanā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/240 P 10.08.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/175 P 27.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 5, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/172 P 27.06.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Rīgas ielā 83A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/164 P 22.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Konstantīna ielā 1, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/157P 21.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 1, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/155 P 21.06.2018 Cenu aptauja

Durvju un logu furnitūras piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/045m 17.08.2018 Iepirkumu procedūra

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 3a, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/124 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 20, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/116 P 29.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imperatora ielā 9, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/109 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Logu bloku maiņa kāpņu telpās  dzīvojamā mājā Kr.Valdemāra ielā 25, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/108 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpu grīdu flīzēšanu (1.stāvs, vējtveris)

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/085 P 09.05.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 72, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Projekts 2

DDzKSU-2018/043 P 06.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Malu ielā 2, Ģimnāzijas ielā 24 un Ģimnāzijas ielā 28, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Projekts3

Lēmums 3.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 1.daļa

Lēmums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/011m 23.03.2018 Iepirkumu procedūra

Aizdevumi dzīvojamo māju Kandavas ielā 7A, Alejas ielā 86, Jātnieku ielā 84, 18.Novembra ielā 195V un Dīķu ielā 33, Daugavpilī, būvdarbiem un projektu izstrādāšanai

Nolikums

Lēmums

Kredīta līgums 1

Kredīta līgums 2

Kredīta līgums 3

Kredīta līgums 4

SIA DDzKSU 2018/038m 02.08.2018 Iepirkumu procedūra

Cauruļvadu termoizolācijas piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/048m 04.09.2018 Iepirkumu procedūra

Kāpņu telpu un koridora kosmētiskais remonts 1.stāvā dzīvojamā mājā Tukuma ielā 38, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/293 P 13.09.2018 Cenu aptauja (pārtraukts)

Vējtvera PVC durvju bloku un koridora PVC durvju bloku 1.stāvā izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Tukuma ielā 38, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/265 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 18, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/243P 15.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/238 P 10.08.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Rīgas ielā 72, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/168 P 26.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 105, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšanai 

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/210 P 10.07.2018 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 105, Daugavpilī, ieejas un pagrabu metāla durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/207 P 10.07.2018 Cenu aptauja (pārtraukts)

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 195V, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/282 P 31.08.2018 Cenu aptauja

Remontdarbu veikšanai ūdensvada tīklā uz katlu mājas Cēsu ielā 20, Daugavpilī, teritorijas

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/171 P 26.06.2018 Cenu aptauja

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Elektrotehnisko materiālu piegāde” dokumentācija

Skaidrojumi

Ziņojums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/031k 02.07.2018 Konkurss

Fasādes daļas atjaunošana ar logu bloku ierīkošanu dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī, saskaņā ar apliecinājuma karti

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/206 P 10.07.2018 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/044m 14.08.2018 Iepirkumu procedūra

Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/283 P 05.09.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 81A, Daugavpilī, aizsargapmales atjaunošana 

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/277 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 19, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/256 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 190, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/255 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā māja Vienības ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/217 P 12.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 8, Daugavpilī, jumtiņu ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/184 P 04.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 8, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/139 P 11.06.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka ar virslogu uzstādīšana dzīvojamā mājā Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/105 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Logu bloku maiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Satiksmes ielā 7, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/104 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Bēniņu pārseguma siltināšanai dzīvojamai mājai Vienības ielā 42A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/276 P 30.08.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā Bauskas ielā 101, Daugavpilī, saskaņā ar skicii

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/186 P 04.07.2018 Konkurss

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Maizes ielā 6, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/167 P 22.06.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā A. Graftio ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/159 P 21.06.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Bauskas ielā 101, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/148 P 19.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 34, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/138 P 11.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 24, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā un bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/091 P 11.05.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 101, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/048 P 28.03.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tukuma ielā 24, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/009 P 25.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Inženieru ielā 4, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/275 P 24.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 107, Daugavpilī, aizsargapmales remonts (no pagalma puses)

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/257 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 4, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/258 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 90, Daugavpilī, aizsargapmales remonts (no pagalma puses un mājas galā)

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/259 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 43, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/260 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 75, Daugavpilī, aizsargapmales atjaunošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/261 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/080 P 08.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Marijas ielā 10, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/096 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 4, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/110 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 21, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/156 P 21.06.2018 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 42A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/162 P 22.06.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka un pagraba metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Rīgas ielā 76A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/163 P 22.06.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Maizes ielā 6, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/166 P 22.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/173 P 27.06.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā Augstā ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/179 P 28.06.2018 Cenu aptauja

Aizsargapmales atjaunošana dzīvojamai mājai Arhitektu ielā 26, Daugavpilī ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/185 P 04.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Malu ielā 13, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/191 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma atjaunošanai un autostāvvietas pārbūvei pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/204 P 06.07.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/218 P 16.07.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 24, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/219 P 16.07.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās un koridorā dzīvojamā mājā A.Pumpura ielā 55, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/180 P 28.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Dobeles ielā 22 un Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, balkonu remonts

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/047m 27.08.2018 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Malu ielā 13, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/251 P 17.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Višķu ielā 32, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/250 P 17.08.2018 Cenu aptauja

Autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” īstenošanas gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/248 P 17.08.2018 Cenu aptauja

Autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Sporta ielā 2, Daugavpilī” īstenošanas gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/246 P 17.08.2018 Cenu aptauja

Pastkastīšu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/037m 24.07.2018 Iepirkumu procedūra

Koksnes plākšņu, ķieģeļu un citu būvmateriālu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/035m 17.07.2018 Iepirkumu procedūra

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/205 P 06.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju krāsns un plīts pārmūrēšana (remonts)

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/242 P 15.08.2018 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Tukuma ielā 74, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/043m 14.08.2018 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Tukuma ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/236 P 10.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Tautas ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/237 P 10.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/151 P 19.06.2018 Cenu aptauja

Dzelzsbetona iztrādājumu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/234 P 10.08.2018 Cenu aptauja

Javas un betona piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/233 P 10.08.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/040 P 05.04.2017 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Balvu ielā 3A, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/144 P 18.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 20, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/129 P 04.06.2018 Cenu aptauja

Maģistrālo modiļi kontrolleru (procesoru BMR 410) remonta pakalpojumi

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/235 P 10.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Miera ielā 64, Daugavpilī, pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/106 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Pagraba logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Balvu ielā 3A, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/196 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Logu bloku maiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Stacijas ielā 115, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/086 P 09.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Stacijas ielā 115, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/053 P 29.03.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tautas ielā 85, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/037 P 02.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Cietokšņa ielā 53, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/071 P 09.04.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Rīgas ielā 68, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/161 P 22.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 12, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/125 P 30.05.2018 Cenu aptauja
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 9.augustam, sakarā ar tehniskās specifikācijas precizējumiem.

Transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas un OCTA apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/228 P 06.08.2018 Cenu aptauja

Logu bloka nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Imantas ielā 42, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/194 P 05.07.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/007 P 25.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raipoles 10A, Daugavpilī, apkures siltumizolācijas nomiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/232P 06.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Butļerova 6, Daugvapilī, kartsā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/231P 06.08.2018 Cenu aptauja

Jumtiņu remonts un pilastru flīzēšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 171, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/230P 06.08.2018 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu rezerves daļu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/229P 06.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju krāsns un plīts pārmūrēšana (remonts)

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/224 P 26.07.2018 Cenu aptauja

Plombu un plombēšanas troses piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/227 P 01.08.2018 Cenu aptauja

Iekštelpu durvju bloku piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/225 P 30.07.2018 Cenu aptauja

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtu seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai darbu gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/226 P 30.07.2018 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/040m 31.07.2018 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Alejas ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/039m 31.07.2018 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Vienības ielā 23, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/017m 23.04.2018 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Gāzes un ūdensvada melno, cinkoto un gruntēto tērauda cauruļu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/223 P 19.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 119A, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/221 P 19.07.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Tukuma ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/213 P 11.07.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/212 P 11.07.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/211 P 11.07.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 101, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/202 P 06.07.2018 Cenu aptauja

Projektēšanas pakalpojumi dzīvojāmo māju jumtu segumu nomaiņai un bēniņu pārsegumu siltināšanai

Nolikums

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

SIA DDzKSU 2017/107m 18.12.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 5, Zeļinska ielā 5, Zeļinska ielā 7, Zeļinska ielā 9, Jātnieku ielā 80, Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts

Nolikums

Projekts

Projekts 2

Projekts Cialkovska 5

Projekts Zeļinska 5

Projekts Zeļinska 9

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/091k 21.09.2017 Konkurss

Siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/027m 01.06.2018 Iepirkumu procedūra

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 37, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/118 P 29.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/201 P 06.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Augstā ielā 1, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/200 P 06.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 2, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/199 P 06.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 4, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/198 P 06.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 199A, Daugavpilī, aizsargapmales remonts 

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/189 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 101, Daugavpilī aizsargapmales remonts no pagalma puses

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/188 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ventspils ielā 19, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/187 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Ārējo ķieģeļu sienu siltināšana un aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/220 P 16.07.2018 Cenu aptauja

Bēniņu pārseguma siltināšanai dzīvojamai mājai Vienības ielā 42A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/215 P 12.07.2018 Cenu aptauja

Logu bloku maiņa, logu un durvju bloku maiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Nometņu ielā 25, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/113 P 28.05.2018 Cenu aptauja

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam tiks pagarināts līdz 17.07.2018.

 

Dzīvojamās mājas Jātnieku 68, Daugavpilī, kravas-pasažieru lifta modernizācija

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/181 P 17.07.2018 Cenu aptauja

Administrativas ekas jumta remonts Liepajas iela 21, Daugavpili

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/026m 24.05.2018 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Alejas ielā 86, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/106m 12.12.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Arodu ielā 98A, Lauska ielā 14 un Smiltenes ielā 4, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums 3.daļa

Līgums 3.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

Rezultāts 1.;3 -daļas

Lēmums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/004m 01.02.2018 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Liepājas ielā 25, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/288 P 07.11.2017 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās  dzīvojamā mājā Ziemeļu ielā 7A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/107 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 62, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/132 P 04.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/082 P 09.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku  ielā 105, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/077 P 07.05.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stadiona ielā 18, Daugavpilī, , saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/101 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpas sienu un griestu krāsošana Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/133 P 04.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 25, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/182 P 04.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 8, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/143 P 18.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tautas ielā 86, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/079 P 08.05.2018 Cenu aptauja

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam tiks pagarināts līdz 28.05.2018.

Aizdevumi dzīvojamo māju Dzelzceļu ielā 16, Fabrikas ielā 18A, Arodu ielā 15, Smiltenes ielā 4, Kr.Valdemāra ielā 2 un Jelgavas ielā 23, Daugavpilī, būvdarbiem un projektu izstrādāšanai

Nolikums

Lēmums

Kredīta līgums

SIA DDzKSU 2018/022m 28.05.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju 18.Novembra ielā 195V, Parādes ielā 15A, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa, bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/097m 07.11.2017 Iepirkumu procedūra

Saimniecības preču piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/028m 01.06.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Vienības ielā 44 un Dīķu ielā 33, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Projekts1

Projekts2

Konsolidēts nolikums

Skaidrojums

Lēmums

Līgums 2.daļa

Līgums 1.daļa

SIA DDzKSU 2018/010m 23.03.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 10, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/170 P 26.06.2018 Cenu aptauja (pārtraukts)

Durvju un logu furnitūras piegāde

Nolikums

Lēmums

Lēmums 2

SIA DDzKSU 2018/023m 11.05.2018 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 101, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/147 P 18.06.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/145 P 18.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Aglonas ielā 3, Daugavpilī, pagraba metāla durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/094 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 76, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/089 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/123 P 30.05.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā Aveņu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/092 P 11.05.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā Bauskas ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/093 P 11.05.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Krustpils ielā 4, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/028 P 20.02.2018 Cenu aptauja

Logu bloku maiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Fabrikas ielā 18A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/095 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes vienkāršotās apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 26, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/152 P 20.06.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma atjaunošanai un autostāvvietas pārbūvei pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/136 P 11.06.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/135 P 11.06.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpās, saskaņa ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/076 P 07.05.2018 Cenu aptauja

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi uzņēmuma darbiniekiem

Nolikums

Lēmums

Ligums

SIA DDzKSU 2018/021m 15.05.2018 Iepirkumu procedūra

Tehniskajā specifikācijā veiktas izmaiņas

 

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti "Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/134 P 11.06.2018 Cenu aptauja

Santehnikas piegade

Nolikums

Lēmums

Ligums

SIA DDzKSU 2018/025m 24.05.2018 Iepirkumu procedūra

PVC logu izgatavošana un piegāde

Nolikums

Lēmums

Ligums

SIA DDzKSU 2018/029m 01.06.2018 Iepirkumu procedūra

Apsardzes pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Skaidrojums

Lēmums

Līgums 1.daļa

Lēmums 2

Rezultāts 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/012m 05.04.2018 Iepirkumu procedūra

Paziņojums

Dzīvojamo māju lieveņu un aizsargapmaļu remontdarbi

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/024m 21.05.2018 Iepirkumu procedūra

Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/128 P 04.06.2018 Cenu aptauja

Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/127 P 04.06.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 62, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/049 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 14a, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/083 P 09.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Aglonas ielā 3, Daugavpilī, domofonu sistēmas vadības bloku uzstādīšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/067 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Vaļņu ielā 33A, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/056 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Marijas ielā 8, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/051 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Cietokšņa ielā 39, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/064 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Marijas ielā 3, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/119 P 29.05.2018 Cenu aptauja

Bēniņu pārseguma siltināšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 42A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/100 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/121 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Ražošanas atkritumu apsaimniekošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/120 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Lietus ūdens noteksistēmas ierīkošanai dzīvojamai mājai Februāra ielā 28, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/114 P 28.05.2018 Cenu aptauja

Plastmasas cauruļu, veiddaļu un noslēgarmatūras piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/016m 23.04.2018 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Stacijas ielā 127, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/008 P 25.01.2018 Cenu aptauja

Logu nomaiņa dzīvojamā mājā  Vienības ielā 32A, Daugavpilī , saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/103 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Kandavas ielā 7A, Saules ielā 41, Valkas ielā 5, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņas, remonta darbi un bēniņu pārsegumu siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums 2.daļa

Lēmums 3.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 3.daļa

Rezultāts 1.daļa

Rezultāts 3.daļa

SIA DDzKSU 2017/082m 25.08.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Jātnieku ielā 84, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Strādnieku ielā 4, Liepājas ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņas, remonta darbi un bēniņu pārsegumu siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums 3.daļa

Lēmums 2;4.daļas

Lēmums 1.daļa

Līgums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Rezultāts 1.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2017/093m 26.09.2017 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Krustpils iela 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/227 P 09.08.2017 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 11, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/117 P 29.05.2018 Cenu aptauja (pārtraukts)

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Kandavas ielā 4A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/047 P 28.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Tartu ielā 6, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/046 P 28.03.2018 Cenu aptauja

Ražošanas atkritumu apsaimniekošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/097 P 18.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 22, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/035 P 26.02.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/098 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju remontdarbi

Nolikums

Lēmums

Līgums 1daļa

Rezultāts 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/013m 05.04.2018 Iepirkumu procedūra

Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde apkurei

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/018m 03.05.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Kaunas ielā 72, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/087 P 09.05.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma atjaunošanai un autostāvvietas pārbūvei pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/084 P 09.05.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 7A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Projekts2

DDzKSU-2018/041 P 06.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 27, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/036 P 26.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Fabrikas  ielā 18A, Daugavpilī ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/033 P 26.02.2018 Cenu aptauja

Masīvkoka durvju komplektu izgatavošana un piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/015m 16.04.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 23, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/029 P 20.02.2018 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/017 P 09.02.2018 Cenu aptauja

Atbilstības novērtējums Vispārīgajai datu aizsardzības Regulai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/075 P 26.04.2018 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 6, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/023 P 19.02.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 24, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/019 P 19.02.2018 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/018 P 09.02.2018 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, fasādes gala sienu siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/016 P 09.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tautas ielā 85, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/040 P 05.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Dzelzceļu ielā 16, Jelgavas ielā 23, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

Lēmums 2.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultats 1.daļa

Rezultats 2.daļa

SIA DDzKSU 2017/078m 10.08.2017 Iepirkumu procedūra

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/022 P 19.02.2018 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Alejas ielā 68, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/024 P 19.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/010 P 31.01.2018 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Saules ielā 10, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/021 P 19.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 121A, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/005 P 12.01.2018 Cenu aptauja

SIA “DDzKSU” administrācijas struktūrvienību funkcionālais audits

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/074 P 16.04.2018 Cenu aptauja

PVC stiklu pakešu logu uzstādīšana dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/030 P 23.02.2018 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamo māju Cietokšņa ielā 23, Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai

Nolikums

Lēmums 1-2.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2017/068m 27.06.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 76, Daugavpilī, ugunsdrošības durvju bloku uzstādīšana kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/020 P 19.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 40, Daugavpilī, ieejas jumtiņu ierīkošana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/070 P 09.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 23, Daugavpilī, metāla apdares ierīkošana parapetiem, jumta seguma remonts virs lodžijām un šahtai

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/069 P 09.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 67, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas renovācija ar cirkulācijas ierīkošanu

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/066 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, jumtiņu ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/057 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Strādnieku  ielā 105, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/062 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Tautas  ielā 86, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/061 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrāde dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 6, Daugavpilī, asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/060 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/059 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Būvprojekta izstrāde dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, nesošo konstrukciju pastiprināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/058 P 29.03.2018 Cenu aptauja

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/073 P 16.04.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/032 P 26.02.2018 Cenu aptauja

Mobilās aplikācijas izstrāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/045 P 23.03.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku un lodžijas durvju bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 195V, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Projekts2

DDzKSU-2018/006 P 23.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 195V, Daugavpilī, ugunsdrošības durvju bloku uzstādīšana kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/002 P 12.01.2018 Cenu aptauja

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sporta ielā 2, Daugavpilī

Nolikums

Darba apjoms

Projekts

Ziņojums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/071k 17.07.2017 Konkurss

Dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/009m 12.03.2018 Iepirkumu procedūra

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Tautas ielā 86, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/284 P 07.11.2017 Cenu aptauja

Aizdevumi dzīvojamo māju Imantas ielā 18 un Ķieģeļu ielā 16, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Nolikums

Lēmums

Kredītlīgums 1

Kredītlīgums 2

SIA DDzKSU 2017/108m 28.12.2017 Iepirkumu procedūra

Aizdevums dzīvojamās mājas Sporta ielā 2, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai

Nolikums

Lēmums

Lēmums 2

SIA DDzKSU 2017/090m 07.09.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Pretkritiena drošības sistēmu iegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/044 P 21.03.2018 Cenu aptauja

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz  2017. gada 14.decembrim.

Būvmateriālu piegāde

Konsolidēts nolikums

Skaidrojums

Skaidrojums 2

Skaidrojums 3

Ziņojums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Līgums 5.daļa

SIA DDzKSU 2017/098k 14.12.2017 Konkurss

Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde apkurei

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/007m 12.03.2018 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Santehnikas piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/008m 12.03.2018 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Aizdevumi dzīvojamo māju Vienības ielā 8, Ģimnāzijas ielā 22 un Dīķu ielā 39, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Nolikums

Lēmums 2-3 daļa

Lēmums 1. daļa

Kredītlīgums

SIA DDzKSU 2018/003m 01.02.2018 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Puškina ielā 90, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/111m 04.01.2018 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Logu ieliktņu nomaiņa dzīvojamā mājā Vaļņu ielā 31, Daugavpilī

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/085m 31.08.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Logu ieliktņu nomaiņa dzīvojamā mājā Vaļņu ielā 41, Daugavpilī

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/064m 06.06.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 66, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/101m 14.11.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Grodņas ielā 34, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/094m 03.10.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Aizdevumi dzīvojamo māju Ģimnāzijas ielā 22 un Dīķu ielā 39, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/006m 12.03.2018 Iepirkumu procedūra

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, kāpņu telpu ieejas jumtiņu ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/039 P 02.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 166, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/038 P 02.03.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Saules  ielā 41A, Daugavpilī ārējo ķieģeļu sienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/034 P 26.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 23, Daugavpilī, apkures un karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/015 P 31.01.2018 Cenu aptauja

Automātisko spiediena regulatoru piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/011P 31.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloka nomaiņa

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/211 P 28.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloka uzstādīšana dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 10, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/155 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/262 P 03.10.2017 Cenu aptauja

Santehnikas materiālu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/002m 23.01.2018 Iepirkumu procedūra

Koku nozāģēšanas un atzarošanas pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/001m 23.01.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Saules ielā 57, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloka nomaiņa

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/213 P 28.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tukuma ielā 15, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/279 P 27.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Varšavas ielā 3, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/256 P 27.09.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Liepājas ielā 15, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/220 P 03.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 15, Daugavpilī, pagrabu metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/209 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Individuālās aizsardzības līdzekļu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/110m 04.01.2018 Iepirkumu procedūra

Grants, smilts, šķembas un melnzemes piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/056 P 21.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 76, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/289 P 07.11.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/276 P 24.10.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Enerģētiķu ielā 8, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/287 P 07.11.2017 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 33A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/286 P 07.11.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Saules ielā 67, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/273 P 24.10.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 43, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/270 P 24.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/274 P 24.10.2017 Cenu aptauja

Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/001 P 12.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmu tehniskā apkope

Nolikums

Ziņojums

SIA DDzKSU 2017/104k 06.12.2017 Konkurss

Elektroinstrumentu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/224 P 09.08.2017 Cenu aptauja

Būvuzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Sporta ielā 2, Daugavpilī, ēkas fasādes un iekšējo tīklu vienkāršotās atjaunošanas darbu gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/188 P 24.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Balvu ielā 3A, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/290 P 09.11.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Grodņas ielā 42, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/271 P 24.10.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 195V, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/254 P 21.09.2017 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Višķu ielā 28B/28V, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/062m 06.06.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Degvielas iegāde

Nolikums

Ziņojums

SIA DDzKSU 2017/095k 31.10.2017 Konkurss

Vienotas finanšu vadības, nekustamā īpašuma pārvaldības un dzīvojamā fonda apsaimniekošanas informācijas sistēmas Standard ERP by HansaWorld uzturēšana

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/109m 28.12.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Dīķu ielā 47, Balvu ielā 3A, Tartu ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

Lēmums 2.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums (1.daļa)

SIA DDzKSU 2017/073m 18.07.2017 Iepirkumu procedūra

Logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Stacijas ielā 121A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/285 P 07.11.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Gaismas ielā 28, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/272 P 24.10.2017 Cenu aptauja

PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/253 P 21.09.2017 Cenu aptauja

Dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/105m 08.12.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 10, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/248 P 21.09.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/263 P 06.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 8, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/298 P 27.12.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 25, Daugavpilī, apkures un karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/297 P 27.12.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Viestura ielā 1, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/296 P 27.12.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 68, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/295 P 27.12.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/203 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Santehnikas materiālu piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Skaidrojums2

Ziņojums

SIA DDzKSU 2017/099k 21.11.2017 Konkurss (pārtraukts)

Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtu segumu nomaiņas un bēniņu pārsegumu siltināšanas darbu gaitā

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/102m 14.11.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/255 P 21.09.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/252 P 21.09.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, tamburu koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/124 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Metināšanas materiālu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/293 P 23.11.2017 Cenu aptauja

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklātam konkursam tiks pagarināts līdz 29.05.2017

Grozījumi

Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Ziņojums

SIA DDzKSU 2017/045k 29.05.2017 Konkurss

Dzīvojamo māju Vienības ielā 44, Jātnieku ielā 77, Krišjāņa Valdemāra ielā 4, Malu ielā 9, Valkas ielā 5, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņas un remonta darbi

Nolikums

Projekts

Lēmums 3.daļa

Lēmums

Lēmums 2.daļa

Lēmums 1.daļa

Lēmums 4.daļa

Līgums 4.daļa

SIA DDzKSU 2017/065m 06.06.2017 Iepirkumu procedūra

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes papildināšana dzīvojamās mājas Nometņu ielā 66, Daugavpilī, fasādes vienkāršotai atjaunošanai 

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/261 P 03.10.2017 Cenu aptauja

Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu

Nolikums

Saraksts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/096m 31.10.2017 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas pakalpojumi dzīvojamo māju jumtu segumu nomaiņai un bēniņu pārsegumu siltināšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/100m 07.11.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 48, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2017/053m 16.05.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Viestura ielā 88/92, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/251 P 21.09.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku un balkonu durvju bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 26, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/200 P 09.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 15, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/088m 07.09.2017 Iepirkumu procedūra

Izplēšanās trauku piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/294 P 23.11.2017 Cenu aptauja

Metālizstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/291 P 09.11.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 68, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/269 P 24.10.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/259 P 27.09.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tartu ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/257 P 27.09.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/249 P 21.09.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 33, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku nomaiņa

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/246 P 21.09.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 2, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšanai

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/245 P 21.09.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 55, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/207 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde no lokālajiem gāzes apgādes tīkliem Daugavpilī gāzes patērētājiem dzīvojamās mājās

Līgums

ID Nr.SIA DDzKSU-2017/103 30.11.-0001 Uzaicinājums

Dzīvojamās mājas Enerģētiķu ielā 6, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts (3 kāpņu telpas)

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/176 P 22.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 24, Daugavpilī, betona aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/278 P 24.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 8, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/070m 18.07.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 6, Farikas ielā 18A, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Projekts2

Lēmums

Lēmums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2017/066m 13.06.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 14, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/283 P 07.11.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Noslēgarmatūras piegāde 

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/265 P 20.10.2017 Cenu aptauja

Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde 

Darba uzdevums

Informācija

DDzKSU-2017/264 P 20.10.2017 Cenu aptauja

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/292 P 09.11.2017 Cenu aptauja

Metināšanas materiālu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/281 P 27.10.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/282 P 09.11.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Apkures radiatoru piegāde 

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/267 P 20.10.2017 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu riepu piegāde un montāža

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/266 P 20.10.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Alejas ielā 9, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/260 P 27.09.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Dīķu ielā 24, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/258 P 27.09.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 4, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrāde un apkures sistēmas rekonstrukcija

Darba uzdevums

Projekts

Projekts 2

DDzKSU-2017/250 P 21.09.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 3, Daugavpilī, kāpņu telpu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/241 P 25.08.2017 Cenu aptauja

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana dzīvojamai mājai Aiviekstes ielā 17, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/232 P 11.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Komandanta ielā 4, Daugavpilī, karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/268 P 19.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Cietokšņa ielā 20, Ģimnāzijas ielā 25A, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Projekts2

Lēmums

Lēmums 2.daļa

SIA DDzKSU 2017/074m 25.07.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamo māju Dzelzceļu ielā 16, Saules ielā 33, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Lēmums

Lēmums 2.daļa

SIA DDzKSU 2017/069m 27.06.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra iela 197A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/228 P 09.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, logu ieliktņu nomaiņa un pārseguma plātnes virs ieejas siltināšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/222 P 10.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, koka durvju bloku nomaiņa

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/214 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/201 P 28.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 70, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/186 P 07.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/166 P 19.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/150 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī, metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/135 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 4, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/134 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 10, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka ar vīrslogu izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/132 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Siltummezglu ūdenssildītāju piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Ziņojums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/079k 25.08.2017 Konkurss

Aizdevumi dzīvojamo māju Imantas ielā 51, Saules ielā 41, Imantas ielā 53, Vienības ielā 32, Stadiona ielā 16, Dobeles ielā 20, 18.Novembra ielā 31, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņai un bēniņu siltināšanai

Nolikums

Lēmums

Kredīta līgums

SIA DDzKSU 2017/080m 15.08.2017 Iepirkumu procedūra

Pastkastīšu piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/087m 07.09.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 32, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/023m 28.02.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Lēmums

Rezultāts 1.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2016/069m 11.10.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/038m 21.03.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 31, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/043m 11.04.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 16, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/010m 31.01.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 51, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Protokols

Līgums 1.daļa

Rezultāts 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2016/041m 16.06.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Saules ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma, mansarda sienu un pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Protokols

Līgums (1.daļa)

Rezultāts 1.daļa

Lēmums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2016/026m 21.04.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41, Daugavpilī, fasādes ārsienas daļas siltināšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/183 P 07.07.2017 Cenu aptauja

Maģistrālo moduļu kontrolleru piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/092m 12.09.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku nomaiņa

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/215 P 28.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Zeļinska iela 3, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/221 P 03.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 28, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloka nomaiņa

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/210 P 28.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 82, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/182 P 07.07.2017 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes papildināšana dzīvojamās mājas Nometņu ielā 66, Daugavpilī, fasādes vienkāršotai atjaunošanai

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/244 P 18.09.2017 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, ieejas jumtiņu ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/243 P 06.09.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smilšu ielā 99, Daugavpilī, fasādes ārsienas daļas apmetuma ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/239 P 25.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/236 P 15.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/216 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 42A, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/206 P 28.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/180 P 22.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Rīgas ielā 70A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/171 P 20.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 70A, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/169 P 20.06.2017 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Ziņojums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/076k 18.08.2017 Konkurss

Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 3, Daugavpilī, balkonu remonts

Nolikums

Darbu apjomi

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/084m 25.08.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 46, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Projekts2

SIA DDzKSU 2017/024m 28.02.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Imperatora ielā 9, Daugavpilī, dūmvadu uzgalvju mūru remonts

Nolikums

SIA DDzKSU 2017/021m 14.02.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dārza instrumentu piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/089m 07.09.2017 Iepirkumu procedūra

Logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Rīgas ielā 72, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/240 P 23.08.2017 Cenu aptauja

Autostāvvietas ierīkošana dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, piegulošajā teritorijā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/238 P 18.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Strādnieku iela 89, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/225 P 09.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana un PVC tambura durvju bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Gaismas ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/219 P 10.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 34, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/212 P 28.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 66, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/164 P 19.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Jelgavas ielā 23, Ģimnāzijas ielā 22, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums 1.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums

SIA DDzKSU 2017/060m 30.05.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 15, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma remonts

Darba uzdevums (veikti izmaiņas)

Projekts

DDzKSU-2017/242 P 06.09.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Augstā ielā 3, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/229 P 09.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 14A, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/208 P 28.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 27, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/202 P 28.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Kandavas ielā 11, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/165 P 19.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Saules ielā 12, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/161 P 19.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Saules ielā 73, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/152 P 07.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Saules ielā 69, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/151 P 07.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloka uzstādīšana dzīvojamās mājas Satiksmes ielā 9, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/145 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Satiksmes ielā 9, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka ar vīrslogu izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/136 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 69, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/122 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 73, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/133 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Maģistrālo moduļu kontrolleru piegāde

Nolikums

SIA DDzKSU 2017/083m 25.08.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 4, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/143 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 8, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/129P 07.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloka uzstādīšana dzīvojamās mājas Dīķu ielā 8, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/144 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 4, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka ar vīrslogu izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/128 P 07.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Sakņu ielā 28, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/204 P 28.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Saules ielā 57, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/181 P 20.07.2017 Cenu aptauja

Termovizora (infrasarkanās kameras) piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

Lēmums

SIA DDzKSU 2016/083m 08.11.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Koku nozāģēšanas un atzarošanas pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/081m 15.08.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 89, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/230 P 09.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 26, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/146 P 07.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku un balkonu durvju bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/088 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Gāzes un ūdensvada melno, cinkoto un gruntēto tērauda cauruļu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/234 P 11.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/179 P 22.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 66, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/177 P 22.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 14, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/174 P 22.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Kandavas ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/163 P 19.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloka uzstādīšana dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 8, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/154 P 07.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 39, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/149 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 39, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/123 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/106 P 24.05.2017 Cenu aptauja

Aizdevums dzīvojamās mājas Sporta ielā 2, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/086m 31.08.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Smilšu ielā 99, Daugavpilī, fasādes ārsienas daļas apmetuma ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/231 P 10.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197A, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/233 P 11.08.2017 Cenu aptauja

Pastkastīšu piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/075m 01.08.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Logu ieliktņu nomaiņa dzīvojamā mājā Vaļņu ielā 31, Daugavpilī

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/077m 10.08.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

PVC logu bloku ar balkona durvīm nomaiņa dzīvojamās mājas Smilšu ielā 99, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/178 P 22.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/172 P 20.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smilšu ielā 99, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/168 P 20.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 35, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/148 P 07.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Saules ielā 33, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/147 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/131 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 35, Daugavpilī, ieejas un pagraba koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

Projekts2

DDzKSU-2017/127 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 33, Daugavpilī, ieejas un pagraba koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/125 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 7, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/096 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Autostāvvietas ierīkošana dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, piegulošajā teritorijā

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/072m 18.07.2017 Iepirkumu procedūra

UZMANĪBU! Tehniskajā specifikācijā ir precizēta

 

Transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas un OCTA apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/223 P 09.08.2017 Cenu aptauja

Autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Sporta ielā 2, Daugavpilī, ēkas fasādes un iekšējo tīklu vienkāršotās atjaunošanas darbu gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/217 P 03.08.2017 Cenu aptauja

Autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Sporta ielā 2, Daugavpilī, ēkas fasādes un iekšējo tīklu vienkāršotās atjaunošanas darbu gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/189 P 24.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Stadiona ielā 14, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/175 P 22.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 19, Daugavpilī, kāpņu telp

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/153 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ventspils ielā 41, Daugavpilī, 3.ieejas kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/056 P 14.11.2016 Cenu aptauja

UZMANĪBU! Tehniskajā specifikācijā ir precizēta

 

Plīts un krāsns čuguna izstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/190 P 27.07.2017 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Raiņa ielā 14A, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/194 P 27.07.2017 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/193 P 27.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/192 P 27.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/142 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, ieejas un pagraba koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

Projekts2

DDzKSU-2017/126 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 6, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/117 P 07.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Imperatora ielā 3, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/109 P 24.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 12, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/108 P 24.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 163, Daugavpilī, kāpņu telpu un gaiteņu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/107 P 24.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Imperatora ielā 3, Daugavpilī, metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīša

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/095 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Pasažieru lifta piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Arhitektu ielā 6, Daugavpilī

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/059m 25.05.2017 Iepirkumu procedūra

Rūpnieciskās gāzes piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/187 P 20.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 12, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/156 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 12, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/130 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Ūdensvada tīklu remonts dzīvojamai mājai Jātnieku ielā 13, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/118 P 07.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Varšavas ielā 22, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Projekts (2)

DDzKSU-2017/115 P 25.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 89, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Projekts (2)

DDzKSU-2017/114 P 25.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 159, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/113 P 25.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 25, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/112 P 25.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/110 P 24.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 25, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/105 P 24.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 159, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/104 P 24.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 6, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/102 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

Projekts2

DDzKSU-2017/093 P 18.05.2017 Cenu aptauja

UZMANĪBU! Darba apjomos ir izmaiņas

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 6, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/092 P 18.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/089 P 18.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Daugavas ielā 24, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts1

Projekts2

DDzKSU-2017/086 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana dzīvojamai mājai Komunālā ielā 5, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/083 P 18.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts1

Projekts2

DDzKSU-2017/079 P 11.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 119A, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/073 P 10.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Daugavas ielā 24, Daugavpilī, metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts1

Projekts2

DDzKSU-2017/071 P 10.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 4, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/067 P 10.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 18, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/042 P 05.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Gaismas ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Informācija

DDzKSU-2017/010 P 17.02.2017 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/036m 21.03.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/185 P 07.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrab

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/184 P 07.07.2017 Cenu aptauja

Projektēšanas uzdevums apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 25, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/167 P 21.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/162 P 19.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, logu ieliktņu nomaiņa un pārseguma plātnes virs ieejas siltināšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/137 P 27.06.0217 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/043 P 06.04.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10B, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/029 P 24.03.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10A, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/028 P 24.03.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 19, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/111 P 25.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 16, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/069 P 10.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Komandanta ielā 4, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/091 P 18.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Rīgas ielā 66, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/090 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 19, Daugavpilī, ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/094 P 18.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Puškina ielā 92, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/080 P 11.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Stadiona ielā 14, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/087 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts1

Projekts2

DDzKSU-2017/076 P 11.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Inženieru ielā 6, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/074 P 11.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 5, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/072 P 10.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts 1

Projekts 2

DDzKSU-2017/066 P 21.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/041 P 05.04.2017 Cenu aptauja

Apzāģēto dēļu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/061m 30.05.2017 Iepirkumu procedūra

Autostāvvietas ierīkošana un ceļa seguma atjaunošana dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, piegulošajā teritorijā

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/039m 28.03.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, jumta seguma remonts un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2016/094m 20.12.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Logu ieliktņu nomaiņa dzīvojamā mājā Vaļņu ielā 31, Daugavpilī

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/067m 13.06.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Siltummezglu ūdenssildītāju piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/160 P 16.06.2017 Cenu aptauja

Individuālās aizsardzības līdzekļu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/157 P 09.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī, betona aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/101 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 2A, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/070 P 10.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/060 P 21.04.2017 Cenu aptauja

Linoleja piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/055m 22.05.2017 Iepirkumu procedūra

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi uzņēmuma darbiniekiem

Nolikums

Skaidrojums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/054m 22.05.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 28, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/081P 11.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 11, Daugavpilī, karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/159 P 09.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 10, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2017/042m 11.04.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī, balkonu remonts

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2017/063m 06.06.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/141 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17, Daugavpilī, apkures un karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/140 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 8, Daugavpilī, karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/139 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 35, Daugavpilī, apkures un karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/138 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 16, Daugavpilī, ieejas jumtiņu ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/121 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/120 P 07.06.2017 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrāde autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Raiņa ielā 14A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/119 P 07.06.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 68, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/078 P 11.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 28, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/077 P 11.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 29, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/068 P 10.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3

DDzKSU-2017/065 P 21.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 29, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/062 P 21.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 44, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/054 P 10.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10B, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/027 P 24.03.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 22, Daugavpilī, metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/038 P 05.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 22, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/039 P 05.04.2017 Cenu aptauja

Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/040m 11.04.2017 Iepirkumu procedūra

Durvju un logu furnitūras piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/049m 12.05.2017 Iepirkumu procedūra

Siltummezglu ūdenssildītāju piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/158 P 09.06.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Iepirkums 1.DAĻĀ ir pārtraukts

Dzīvojamo māju remonta darbi

Nolikums

Grozījumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš paragināts līdz 2017.gada 13.aprīlim plkst.14.00.

SIA DDzKSU 2017/032k 13.04.2017 Konkurss

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 18.aprīlim plkst.14.00.

Elektrotehnisko materiālu piegāde

Nolikums

Grozījumi

Skaidrojums

SIA DDzKSU 2017/033k 18.04.2017 Konkurss

Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 16, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/026m 07.03.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju tehniskā apsekošana

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/056m 22.05.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/097 P 24.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/116 P 29.05.2017 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai

Nolikums

Skaidrojums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/057m 25.05.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 23, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai

Nolikums

Skaidrojums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/058m 25.05.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/007m 31.01.2017 Iepirkumu procedūra

Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru BMR 410) remonta pakalpojumi

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/103 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/085 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 90, Daugavpilī, apkures un karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/084 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Jātnieku ielā 80A, Jātnieku ielā 80, Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, balkonu remonts

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/050m 16.05.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 13, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma un kāpņu telpas siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/051m 16.05.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 5, Zeļinska ielā 3, Zeļinska ielā 5, Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, balkonu remonts

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/052m 16.05.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/030m 07.03.2017 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Varšavas ielā 3, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/037m 21.03.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 8, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/027m 07.03.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/016 P 09.03.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Apliecinājuma kartes izstrāde esošā piebraucamā ceļa seguma atjaunošanai, autostāvvietu ierīkošanai un lietusūdens kanalizācijas izbūvei pie dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 33A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/018 P 17.03.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, logu ieliktņu nomaiņa un pārseguma plātnes virs ieejas siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/059 P 12.05.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 39, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/037 P 05.04.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Sakarā ar saīsināto darba dienas laiku piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 13.05.2017. plkst.14.00

 

Būvuzraudzības darbu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtu seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai darbu gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/082 P 13.05.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/025 P 24.03.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197G, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/053 P 10.04.2017 Cenu aptauja
30.11.-0001 Cenu aptauja

Linoleja piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/048m 27.04.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamo māju tehniskā apsekošana

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/041m 11.04.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Būvuzraudzības darbu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtu seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai darbu gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/055 P 21.04.2014 Cenu aptauja (pārtraukts)

Javas, betona un dzelzsbetona izstrādājumu piegāde

Lēmums

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

Līgums 1.daļa

Rezultāts 1.daļa

SIA DDzKSU 2017/025m 28.02.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 117, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā un bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/057 P 21.04.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 13, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma un kāpņu telpas siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/046m 25.04.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/009m 31.01.2017 Iepirkumu procedūra

Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/031k 30.03.2017 Konkurss (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Imperatora ielā 3, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/050 P 06.04.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 70, Daugavpilī, karsta ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/058 P 21.04.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 19, Daugavpilī, apkures un karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/048 P 06.04.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 18, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/051 P 06.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Kandavas ielā 7, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/045 P 06.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Kandavas ielā 9, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/052 P 06.04.2017 Cenu aptauja

Apzāģēto dēļu piegāde

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/034m 14.03.2017 Iepirkumu procedūra

Kancelejas preču piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2017/015m 07.02.2017 Iepirkumu procedūra

Noslēgarmatūras piegāde

Nolikums

Informācija

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/029m 07.03.2017 Iepirkumu procedūra

Transportlīdzekļu rezerves daļu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/044m 11.04.2017 Iepirkumu procedūra

Apgaismojuma modernizācija dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/017 P 09.03.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 68, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/044 P 06.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Daugavas ielā 24, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/063 P 21.04.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Linoleja piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/047m 25.04.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 102, Daugavpilī, karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/049 P 06.04.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 72, Daugavpilī, karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/047 P 06.04.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 13, Daugavpilī, karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/046 P 06.04.2017 Cenu aptauja

Uzkausējamā jumta izolācijas ruļļu materiālu piegāde

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/035m 14.03.2017 Iepirkumu procedūra

Apsardzes pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Lēmums 1.daļa

Lēmums 2.daļa

SIA DDzKSU 2017/028m 07.03.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 25, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma remonts

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/065m 26.09.2016 Iepirkumu procedūra

IP telefonu centrāles uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/036 P 05.04.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 21, Daugavpilī, apkures un karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/035 P 31.03.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 66, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/034 P 31.03.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 35, Daugavpilī, apkures un karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/033 P 28.03.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 119A, Daugavpilī, apkures un karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/032 P 28.03.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 109A, Daugavpilī, apkures un karstā ūdens sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/031 P 28.03.2017 Cenu aptauja

Iekštelpu durvju bloku piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/030 P 28.03.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, logu ieliktņu nomaiņa un pārseguma plātnes virs ieejas siltināšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/009 P 09.02.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 14, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2017/004m 24.01.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 16, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/024 P 23.03.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 10, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/023 P 23.03.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 31, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/022 P 23.03.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 16, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/021 P 23.03.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 46, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/020 P 23.03.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 18, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/019 P 23.03.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 79, Daugavpilī, spāru jumta remonts un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2017/008m 31.01.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Malu ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2017/005m 24.01.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Koka grīdas remonts dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, 2.kāpņu telpā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/014 P 03.03.2017 Cenu aptauja (pārtraukts)

Autostāvvietas ierīkošana dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, piegulošajā teritorijā

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/091m 13.12.2016 Iepirkumu procedūra

Rūpnieciskā energoaudita veikšana

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/022m 21.02.2017 Iepirkumu procedūra

Printeru un kopētāju kārtridžu apkope, uzpilde, atjaunošana un piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/016m 07.02.2017 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai

Nolikums

SIA DDzKSU 2017/018m 14.02.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

PVC logu uzstādīšana pašvaldībai piederošajos dzīvokļos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/015 P 03.03.2017 Cenu aptauja

PVC logu izgatavošana un piegāde

Nolikums

Informācija

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/013m 07.02.2017 Iepirkumu procedūra

Tehniskās sāls ar pretsalipes vielu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/020m 14.02.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju piegulošo teritoriju brauktuvju un trotuāru remontdarbi Daugavpils pilsētā 2017.gadā

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/019m 14.02.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju atkritumu stāvvadu tīrīšana

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/012m 31.01.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 37, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/013 P 28.02.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/012 P 23.02.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, aukstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/011 P 23.02.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Bauskas ielā 108, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/057 P 14.11.2016 Cenu aptauja

Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde apkurei

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/002m 24.01.2017 Iepirkumu procedūra

Speciālo darba apģērbu izgatavošana un piegāde

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/097m 10.01.2017 Iepirkumu procedūra

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2017/001m 24.01.2017 Iepirkumu procedūra

Transportlīdzekļu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2017/011m 31.01.2017 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 16, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2017/017m 07.02.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Javas, betona un dzelzsbetona izstrādājumu piegāde

Nolikums

SIA DDzKSU 2017/014m 07.02.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, ārējo ķieģeļu sienu remonts

Nolikums

SIA DDzKSU 2016/089m 28.11.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, fasādes remonts

Nolikums

SIA DDzKSU 2016/075m 31.10.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī, balkonu remonts

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2016/076m 31.10.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 99, Daugavpilī, balkonu remonts

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2016/053m 08.08.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Bēniņu lūku nomaiņa dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/001 P 10.01.2017 Cenu aptauja

Projektēšanas uzdevums apliecinājuma kartes izstrādāšanai pagalma labiekārtošanas darbiem pie dzīvojamām mājām Vaļņu ielā 33, 33A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/048 P 29.08.2016 Cenu aptauja

Būvprojekta izstrādāšana dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī, nesošo konstrukciju pastiprināšanai

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/060 P 23.12.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 27, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/061 P 05.12.2016 Cenu aptauja

Logu stikla piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/008 P 01.02.2017 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai

Nolikums

SIA DDzKSU 2017/006m 24.01.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Elektroinstrumentu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/006 P 27.01.2017 Cenu aptauja

Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

Darba uzdevums

Informācija

DDzKSU-2017/005 P 26.01.2017 Cenu aptauja

Datortehnikas piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/004 P 25.01.2017 Cenu aptauja

Kanalizācijas tīklu ierīkošana dzīvojamai mājai Grodņas ielā 84, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/003 P 19.01.2017 Cenu aptauja

Kanalizācijas tīklu ierīkošana dzīvojamai mājai Ņekrasova ielā 18A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/002 P 19.01.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tautas ielā 98, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

Rezultāts 1.daļa

SIA DDzKSU 2016/045m 30.06.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 16, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2017/003m 24.01.2017 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Vienotas finanšu vadības, nekustamā īpašuma pārvaldības un dzīvojamā fonda apsaimniekošanas informācijas sistēmas Standard ERP by HansaWorld uzturēšana

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/096m 30.11.-0001 Iepirkumu procedūra

Santehnikas materiālu piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/093m 20.12.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 25A, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2016/071m 24.10.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 18, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2016/068m 11.10.2016 Iepirkumu procedūra

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2016/095m 20.12.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Cauruļvadu termoizolācijas, plastmasas cauruļu un to veiddaļu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2016/077m 31.10.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 79, Daugavpilī, spāru jumta remonts un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2016/090m 13.12.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/065 P 15.12.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kaunas ielā 72, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/040 P 03.08.2016 Cenu aptauja

Degvielas AI-95 iegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/092m 20.12.2016 Iepirkumu procedūra

Transportlīdzekļu riepu piegāde un montāža

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/082m 08.11.2016 Iepirkumu procedūra

Saimniecības preču piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/086m 22.11.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 4, Daugavpilī, jumta seguma remonts ar ruļļu materiālu saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/064m 26.09.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Februāra ielā 28, Daugavpilī, fasādes remonts

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2016/087m 22.11.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Saules ielā 4, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

SIA DDzKSU 2016/072m 24.10.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Ūdensvada tīklu ierīkošana dzīvojamai mājai Bauskas ielā 83, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/064 P 09.12.2016 Cenu aptauja

Ūdensvada tīklu ierīkošana dzīvojamām mājām Višķu ielā 13, 13A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/063 P 09.12.2016 Cenu aptauja

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana dzīvojamai mājai Tautas ielā 35, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/062 P 05.12.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 15, Daugavpilī, fasādes remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/059 P 28.11.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī, betona aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/051 P 12.09.2016 Cenu aptauja

Dīzeļdegvielas piegāde

Nolikums

SIA DDzKSU 2016/067k 24.10.2016 Konkurss

Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/085m 15.11.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 186, Daugavpilī, jumta seguma remonts ar ruļļu materiālu saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/066m 26.09.2016 Iepirkumu procedūra

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2016/088m 28.11.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Konteineru no stiklplasta smilts/sāls uzglabāšanai piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/084m 11.11.2016 Iepirkumu procedūra

Būvprojekta izstrādāšana dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī, nesošo konstrukciju pastiprināšanai

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/058 P 23.11.2016 Cenu aptauja

Bīstamo un ražošanas atkritumu apsaimniekošana

Nolikums

Lēmums 2.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2016/078m 31.10.2016 Iepirkumu procedūra

Koksnes plākšņu, cementa, ķieģeļu un citu būvmateriālu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/081m 31.10.2016 Iepirkumu procedūra

Koku nozāģēšanas un atzarošanas pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/079m 31.10.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 90 (liters Nr.2), Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/053 P 11.10.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 7, Daugavpilī, ieejas durvju bloku nomaiņa

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/055 P 31.10.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 6, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2016/070m 11.10.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana

Nolikums

SIA DDzKSU 2016/080m 31.10.2016 Iepirkumu procedūra

Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Rīgas ielā 76A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/052 P 04.10.2016 Cenu aptauja

Masīvkoka durvju komplektu izgatavošana un piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2016/073m 18.10.2016 Iepirkumu procedūra

Tehniskās sāls ar pretsalipes vielu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/054 P 27.10.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2016/052m 08.08.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Protokols

SIA DDzKSU 2016/040m 16.06.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Nolikums

SIA DDzKSU 2016/018m 21.03.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2016/043m 30.06.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197A, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/037 P 25.07.2016 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Saules ielā 17(II), Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/026 P 26.04.2016 Cenu aptauja (pārtraukts)

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Miera ielā 143, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/021 P 29.03.2016 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/014 P 02.03.2016 Cenu aptauja (pārtraukts)

Transportlīdzekļu riepu piegāde un montāža

Nolikums

SIA DDzKSU 2016/074m 24.10.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Aizdevumi dzīvojamo māju Saules ielā 67 un Rīgas ielā 68 Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņai un bēniņu siltināšanai

Nolikums

Protokols

Kredīta līgums Rīgas ielā 68

Kredīta līgums Saules ielā 67

SIA DDzKSU 2016/063m 20.09.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Saules ielā 67, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Protokols

Līgums 1.daļa

Rezultāts 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2016/044m 30.06.2016 Iepirkumu procedūra

Lietusūdens tekņu un cauruļu no cinkota skārda nomaiņa dzīvojamā mājā Cialkovska ielā 12, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/050 P 12.09.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/047 P 29.08.2016 Cenu aptauja

Par dzīvojamo māju dezinsekcijas pasākumu veikšanu

Nolikums

Skaidrojums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/057m 19.08.2016 Iepirkumu procedūra

Pastkastīšu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/062m 20.09.2016 Iepirkumu procedūra

Bīstamo atkritumu savākšana un apsaimniekošana

Nolikums

Skaidrojums

Protokols

SIA DDzKSU 2016/061m 20.09.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī, ieejas fasādes remonts (sienas un griesti)

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/034 P 04.07.2016 Cenu aptauja

Metālizstrādājumu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/060m 31.08.2016 Iepirkumu procedūra

Pasažieru lifta piegāde un uzstādīšana

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/058m 19.08.2016 Iepirkumu procedūra

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 41, Daugavpilī, 1.kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/049 P 29.08.2016 Cenu aptauja

Būvuzraudzības darbu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Čiekuru iela 5, Daugavpilī, ēkas fasādes un iekšējo tiklu vienkāršotās atjaunošanas darbu gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/020 P 29.03.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5, Daugavpilī, ēkas fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā atjaunošana

Nolikums

Projekts

Tāmes

Projekts2

Protokols

SIA DDzKSU 2016/017m 21.03.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Apdares materiālu (krāsu) piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/054m 15.08.2016 Iepirkumu procedūra

Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru BMR 410) remonta pakalpojumi

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/055m 15.08.2016 Iepirkumu procedūra

Aizdevumi dzīvojamo māju Vienības ielā 25, Lāčplēša ielā 40 un Puškina ielā 52 Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņai un bēniņu siltināšanai

Nolikums

Protokols

Kredīta līgums Nr. DG16075

Kredīta līgums Nr. DG16076

Kredīta līgums Nr. DG16077


SIA DDzKSU 2016/042m 30.06.2016 Iepirkumu procedūra

Degvielas piegāde

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2016/059k 12.09.2016 Konkurss (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, ārsienu siltināšana saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/033 P 04.07.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju tehniskās apsekošanas veikšana

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/049m 26.07.2016 Iepirkumu procedūra

Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/048m 26.07.2016 Iepirkumu procedūra

Gāzes un ūdensvada melno, cinkoto un gruntēto tērauda cauruļu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/046m 19.07.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, karnīzes remonts

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/046 P 18.08.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 15, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta remonts ar ruļļu materiālu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/041 P 03.08.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Protokols

SIA DDzKSU 2016/056m 15.08.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Skārda izstrādājumu izgatavošana un piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/051m 02.08.2016 Iepirkumu procedūra

Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju lieveņu un apmaļu remontdarbi

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/050m 02.08.2016 Iepirkumu procedūra

Datortehnikas piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/044 P 05.08.2016 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrādāšana iekšējo karstā un aukstā ūdens tīklu renovācijai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Februāra iela 28, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/043 P 09.08.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 48, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Protokols

SIA DDzKSU 2016/024m 21.04.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/045 P 05.08.2016 Cenu aptauja

Projektēšanas uzdevums apliecinājuma kartes izstrādāšanai pagalma labiekārtošanas darbiem dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/042 P 03.08.2016 Cenu aptauja

Pasažieru lifta piegāde un uzstādīšana

Nolikums

Skaidrojums

Protokols

SIA DDzKSU 2016/047m 02.08.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, betona aizsargapmales un cokola remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/031 P 13.06.2016 Cenu aptauja

Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/039 P 29.07.2016 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanas pakalpojumi

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/038 P 29.07.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 68, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Protokols

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2016/033m 03.06.2016 Iepirkumu procedūra

Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Tartu ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/036 P 25.07.2016 Cenu aptauja

Apliecinājuma kartes izstrādāšana iekšējo karstā un aukstā ūdens tīklu renovācijai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Februāra iela 28, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/035 P 25.07.2016 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/010 P 29.02.2016 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Puškina ielā 92, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/008 P 12.02.2016 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 32, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/007 P 12.02.2016 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 16, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/004 P 18.01.2016 Cenu aptauja

Jumta seguma remonts dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 41, Daugavpilī

Nolikums

Projekts

Protokols

SIA DDzKSU 2016/005m 05.02.2016 Iepirkumu procedūra

Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju dūmvadu remontdarbi

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/036m 03.06.2016 Iepirkumu procedūra

Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Dobeles ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/032 P 13.06.2016 Cenu aptauja

Javas, betona un dzelzsbetona izstrādājumu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/035m 03.06.2016 Iepirkumu procedūra

Administratīvās ēkas pārbūve Liepājas ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/034m 03.06.2016 Iepirkumu procedūra

Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju jumtiņu remontdarbi

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/038m 03.06.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 52, Daugavpilī, spāru jumta remonts un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Protokols

Līgums (1.daļa)

Līgums (2.daļa)

SIA DDzKSU 2016/013m 10.03.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju atkritumu stāvvadu tīrīšana

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/039m 07.06.2016 Iepirkumu procedūra

Metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas 2.ieejā Ģimnāzijas ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/028 P 23.05.2016 Cenu aptauja

Jumtiņa izbūve uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 73, Daugavpilī,  jumta saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/030 P 10.06.2016 Cenu aptauja

Jumtiņa izbūve uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 71, Daugavpilī,  jumta saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/029 P 10.06.2016 Cenu aptauja

Aizdevumi dzīvojamo māju Teātra ielā 13, Saules ielā 28 un Saules ielā 66 Daugavpilī, jumta remontam un bēniņu siltināšanai

Nolikums

Protokols

Kredīta līgums Nr. DG16021

Kredīta līgums Nr. DG15099

Protokols2

SIA DDzKSU 2016/014m 14.03.2016 Iepirkumu procedūra

Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju ventizvadu remontdarbi

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/037m 03.06.2016 Iepirkumu procedūra

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi uzņēmuma darbiniekiem

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/032m 23.05.2016 Iepirkumu procedūra

Linoleja piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/031m 11.05.2016 Iepirkumu procedūra

Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Atpūtas ielā 43, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/017 P 09.03.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 25, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Protokols

Līgums(1.daļa)

Līgums(2.daļa)

SIA DDzKSU 2016/012m 10.03.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Projekts2

Protokols

Līgums(1.daļa)

Līgums(2.daļa)

SIA DDzKSU 2016/011m 10.03.2016 Iepirkumu procedūra

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/027 P 09.05.2016 Cenu aptauja

Slēdzeņu, durvju atsperu, logu un durvju viru, logu un durvju rokturu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/029m 26.04.2016 Iepirkumu procedūra

Saimniecības preču piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/027m 26.04.2016 Iepirkumu procedūra

Siltummezglu ūdenssildītāju piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/030m 03.05.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Protokols

SIA DDzKSU 2016/025m 21.04.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Aizsargapmales un teknes ierīkošana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 26C, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/019 P 29.03.2016 Cenu aptauja

Sauso un gatavo špakteļmasu, montāžas putu, grunts un bituma mastiku piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/021m 11.04.2016 Iepirkumu procedūra

Elektroinstalācijas preču piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/028m 26.04.2016 Iepirkumu procedūra

Kancelejas preču piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/025 P 21.04.2016 Cenu aptauja

Elektrotehnisko materiālu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/023m 21.04.2016 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/013 P 26.02.2016 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 5, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Projekts

Protokols

SIA DDzKSU 2015/106m 05.11.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Autocisternas (asenizācijas mašīnas) piegāde

Nolikums

Protokols

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

SIA DDzKSU 2016/003k 22.02.2016 Konkurss

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 26C, Daugavpilī, karstā ūdens cirkulācijas vērtības koeficienta aprēķins

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/024 P 15.04.2016 Cenu aptauja (pārtraukts)

Melnzemes piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/023 P 15.04.2016 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 96, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/011 P 29.02.2016 Cenu aptauja

Žoga ierīkošana pie dzīvojamās mājas Valmieras ielā 62, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/048 P 05.10.2015 Cenu aptauja (pārtraukts)

Metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stadiona ielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/052 P 09.11.2015 Cenu aptauja (pārtraukts)

Kāpņu telpas kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 18, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/049 P 05.10.2015 Cenu aptauja (pārtraukts)

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Stadiona ielā 12, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/050 P 05.10.2015 Cenu aptauja (pārtraukts)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 28, Daugavpilī, gaiteņu un kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/055 P 30.11.2015 Cenu aptauja (pārtraukts)

Datortehnikas piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/019m 21.03.2016 Iepirkumu procedūra

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpās daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tukuma ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/002 P 18.01.2016 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Projekts

Protokols

SIA DDzKSU 2016/022m 18.04.2016 Iepirkumu procedūra

Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/016m 14.03.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Saules ielā 66, Daugavpilī, spāru jumta remonts un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/097m 05.10.2015 Iepirkumu procedūra

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 26C, Daugavpilī, karstā ūdens cirkulācijas vērtības koeficienta aprēķins

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/022 P 29.03.2016 Cenu aptauja

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 2016.gada pārskatu

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/018 P 01.04.2016 Cenu aptauja

Apsardzes pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Protokols

Līgums(1.daļa)

Līgums(2.daļa)

SIA DDzKSU 2016/020m 22.03.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju piegulošo teritoriju brauktuvju un trotuāra remontdarbi Daugavpils pilsētā 2016.gadā

Nolikums

Skaidrojums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/015m 14.03.2016 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tartu ielā 11, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/012 P 26.02.2016 Cenu aptauja

Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju cokolu krāsošana un remonta darbi

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/016P 09.03.2016 Cenu aptauja

Siltummezglu ūdenssildītāju piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/010m 01.03.2016 Iepirkumu procedūra

Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/009m 01.03.2016 Iepirkumu procedūra

Siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/008m 22.02.2016 Iepirkumu procedūra

Santehnikas materiālu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/007m 22.02.2016 Iepirkumu procedūra

Noslēgarmatūras piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/004m 05.02.2016 Iepirkumu procedūra

Aizsargapmales un teknes ierīkošana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 26C, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/015 P 02.03.2016 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41a, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/003 P 18.01.2016 Cenu aptauja

Jumta seguma nomaiņa ar siltināšanas ierīkošanu dzīvojamā mājā Saules ielā 73, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/104m 03.11.2015 Iepirkumu procedūra

Dolomīta šķembu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU 2016/009 P 25.02.2016 Cenu aptauja

Aizdevums dzīvojamo māju Ģimnāzijas ielā 6 un Daugavas ielā 8, Daugavpilī, jumta remontam un bēniņu siltināšanai

Nolikums

SIA DDzKSU 2016/001n 29.02.2016 Iepirkumu procedūra

Individuālās aizsardzības līdzekļu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/001m 21.01.2016 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, spāru jumta remonts un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Skaidrojums2

Skaidrojums3

Protokols

SIA DDzKSU 2015/083m 28.08.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Jumta seguma remonts ar ruļļu materiālu dzīvojamā mājā Dīķu ielā 24, Daugavpilī

Nolikums

Projekts

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/103m 03.11.2015 Iepirkumu procedūra

Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2016/006m 09.02.2016 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Saules ielā 12, Daugavpilī, autostāvvietas ierīkošana un ceļa seguma atjaunošana saskaņā ar apliecinājuma karti

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2016/005 P 20.01.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10a, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma kapitālremonts

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/040P 02.09.2015 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Puškina ielā 7, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/044P 28.09.2015 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 28, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Protokols

Līgums (1.daļa)

Līgums (2.daļa)

SIA DDzKSU 2015/105m 03.11.2015 Iepirkumu procedūra

Masīvkoka durvju komplektu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2016/002m 25.01.2016 Iepirkumu procedūra

Plastmasas cauruļu un veiddaļu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/113m 21.12.2015 Iepirkumu procedūra

Dārza instrumentu piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/114m 21.12.2015 Iepirkumu procedūra

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 30, Daugavpilī, gaiteņu un kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/056 P 30.11.2015 Cenu aptauja

Plīts un krāsns čuguna izstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/006 P 20.01.2016 Cenu aptauja

Santehnikas materiālu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/115m 29.12.2015 Iepirkumu procedūra

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 32, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2016/001 P 18.01.2016 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Maizes ielā 6, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/046P 28.09.2015 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 2, Daugavpilī, divu ieeju jumtiņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/031 P 16.07.2015 Cenu aptauja

1.ieejas kāpņu telpas kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Imantas ielā 40, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/038 P 02.09.2015 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 5, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/028 P 01.07.2015 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/111m 23.11.2015 Iepirkumu procedūra

Vienotas finanšu vadības, nekustamā īpašuma pārvaldības un dzīvojamā fonda apsaimniekošanas informācijas sistēmas Enterprise by HansaWorld uzturēšana

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/112m 26.11.2015 Iepirkumu procedūra

Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 127, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/054 P 09.11.2015 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, ruļļu jumta seguma remonts

Nolikums

Projekts

Protokols

SIA DDzKSU 2015/058m 25.06.2015 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta remonts un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Protokols

SIA DDzKSU 2015/093m 21.09.2015 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/092m 21.09.2015 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, autostāvvietas ierīkošana un ceļa seguma atjaunošana saskaņā ar apliecinājuma kartēm

Nolikums

Projekts

Protokols

SIA DDzKSU 2015/099m 13.10.2015 Iepirkumu procedūra

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/041m 15.05.2015 Iepirkumu procedūra

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 42, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/042m 15.05.2015 Iepirkumu procedūra

Būvniecības darbi Nometņu ielā 66, Daugavpilī, projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” ietvaros

Nolikums

Tāme

Projekts

Skaidrojums par grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem

Skaidrojums par grozījumiem2

Paziņojums par grozījumiem2

Skaidrojums

Skaidrojums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/009k 23.03.2015 Konkurss

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 7, Daugavpilī, lietusūdens tekņu un cauruļu no cinkotā skārda nomaiņa

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/042 P 10.09.2015 Cenu aptauja

Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/109m 09.11.2015 Iepirkumu procedūra

Aizdevums dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, spāru jumta remontam

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/100k 05.11.2015 Konkurss (pārtraukts)

Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/107m 03.11.2015 Iepirkumu procedūra

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/110m 23.11.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpās daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 82, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/047 P 02.10.2015 Cenu aptauja

Siltummezglu automatizācijas spiediena un temperatūras mērīšanas līdzekļu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/108m 05.11.2015 Iepirkumu procedūra

 Pretendentu piedāvājumi ir iesniedzami līdz 2015.gada 10.novembrim plkst. 16.00

Tehniskās sāls ar pretsalipes vielu piegāde 

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/053 P 10.11.2015 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 1A, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/045P 28.09.2015 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 13, Daugavpilī, spāru jumta remonts, bēniņu pārseguma un kāpņu telpas siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Protokols

SIA DDzKSU 2015/068m 16.07.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Pastkastīšu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/102m 26.10.2015 Iepirkumu procedūra

PVC logu izgatavošana un piegāde

Nolikums

Skaidrojums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/089k 08.10.2015 Konkurss

Aizdevums dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 6, Daugavpilī, jumta kapitālremontam un bēniņu pārseguma siltināšanai

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/098k 03.11.2015 Konkurss (pārtraukts)

Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde apkurei

Nolikums

Protokols

Protokols2

Līgums

SIA DDzKSU 2015/096m 28.09.2015 Iepirkumu procedūra

Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmi

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atcelta. Par iepirkuma norisi pretendenti tiks informēti ievērojot Publisko iepirkumu likuma 55.panta 4.1 daļā noteikto.

Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana

Nolikums

Skaidrojums

Skaidrojums2

Protokols

SIA DDzKSU 2015/070k 17.08.2015 Konkurss

Apzāģēto dēļu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/090m 21.09.2015 Iepirkumu procedūra

Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/101m 26.10.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, spāru jumta remonts, kāpņu telpu, mākslas darbnīcas pārsegumu un sienu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Protokols

Līgums (1.daļa)

Līgums (2.daļa)

SIA DDzKSU 2015/078m 17.08.2015 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas uzdevums apliecinājuma kartes izstrādāšanai pagalma labiekārtošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/051 P 16.10.2015 Cenu aptauja

Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/094m 28.09.2015 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Aizpilsētas ielā 33, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma kapitālremonts

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Skaidrojums2

Skaidrojums3

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/082m 28.08.2015 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 25, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta remonts ar ruļļu materiālu saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/041 P 02.09.2015 Cenu aptauja

Koksnes plākšņu, cementa, ķieģeļu un citu būvmateriālu piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/087m 10.09.2015 Iepirkumu procedūra

Aizdevums dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, nesošo konstrukciju pastiprināšanai

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/073m 30.07.2015 Iepirkumu procedūra

Aizdevums dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, spāru jumta remontam

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/072m 30.07.2015 Iepirkumu procedūra

Aizsargapmales atjaunošana dzīvojamā mājā Lauska ielā 12, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/039 P 02.09.2015 Cenu aptauja

Ielu tīrīšanas atkritumu (zaļā masa – koku lapas un zāle) izvešana

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/095m 28.09.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Aizdevums dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 6, Daugavpilī, jumta kapitālremontam un bēniņu pārseguma siltināšanai

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/088m 14.09.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Aizdevums dzīvojamās mājas Raiņa ielā 26, Daugavpilī, jumta seguma kapitālremontam un bēniņu pārseguma siltināšanai

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/074k 17.08.2015 Konkurss

Aizdevums siltumtīkla būvēšanai un mūsdienīga siltummezgla ierīkošanai ēkā pēc adreses Rīgas ielā 72, Daugavpilī

Nolikums

Skaidrojums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/081k 10.09.2015 Konkurss

Aizdevums dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma kapitālremontam un bēniņu pārseguma siltināšanai

Nolikums

Skaidrojums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/080k 10.09.2015 Konkurss

Degvielas piegāde

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/075k 24.08.2015 Konkurss

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Projekts

Protokols

SIA DDzKSU 2015/059m 25.06.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 79, Daugavpilī, spāru jumta remonts un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Skaidrojums2

Skaidrojums3

Protokols

SIA DDzKSU 2015/085m 28.08.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, autostāvvietas ierīkošana un ceļa seguma atjaunošana saskaņā ar apliecinājuma kartēm

Nolikums

Projekts

Protokols

SIA DDzKSU 2015/091m 21.09.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Saules ielā 33, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/008 P 20.02.2015 Cenu aptauja

Metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 17, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/007 P 13.02.2015 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197A, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana (saskaņā ar projektu)

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/045m 18.05.2015 Iepirkumu procedūra

Projekta izstrāde un darbu izpilde objektā: “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Strādnieku ielā 72, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

Projekts2

DDzKSU-2015/043P 21.09.2015 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 66, Daugavpilī, spāru jumta remonts un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Skaidrojums2

Skaidrojums3

Protokols

SIA DDzKSU 2015/084m 28.08.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15A, Daugavpilī, pagalma labiekārtošana saskaņā ar apliecinājuma karti

Nolikums

Projekts 2 3

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/076m 03.08.2015 Iepirkumu procedūra

Rezerves daļu piegāde uzņēmuma viegliem transportlīdzekļiem

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/086m 10.09.2015 Iepirkumu procedūra

Siltuma patēriņa regulēšanas un uzskaites ierīču ierīkošana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpil

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/029 P 01.07.2015 Cenu aptauja (pārtraukts)

Kāpņu telpas kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Kandavas ielā 23, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/026 P 01.07.2015 Cenu aptauja (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa ar siltināšanas ierīkošanu Saules ielā 73, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/035 P 17.08.2015 Cenu aptauja

Logu stikla piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/037 P 28.08.2015 Cenu aptauja

Aizdevums dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 6, Daugavpilī, jumta kapitālremontam un bēniņu pārseguma siltināšanai

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/079m 20.08.2015 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamo māju Šaurā ielā 25A, 27, 29, 29A pagalma teritorijas pieslēgšana pilsētas centralizētiem maģistrāliem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem Višķu ielā, Daugavpilī, saskaņā ar apliecinājuma karti

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/077m 03.08.2015 Iepirkumu procedūra

Siltumtīkla būvēšana un mūsdienīga siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 72, Daugavpilī

Nolikums

Projekts

Projekts2

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/069m 16.07.2015 Iepirkumu procedūra

Kāpņu telpu un gaiteņu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Kauņas ielā 163, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/027 P 01.07.2015 Cenu aptauja

Tehniskā projekta izstrādāšana dzīvojamās mājas Tautas ielā 35, Daugavpilī, pieslēgšanai pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/036 P 17.08.2015 Cenu aptauja

Apsardzes pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Grozīts

Paziņojums par grozījumiem

Grozīts2

Paziņojums par grozījumiem2

Skaidrojums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/044k 11.06.2015 Konkurss

Hidrauliskā autopacēlāja piegāde

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/037k 18.05.2015 Konkurss

Tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamā mājā Tautas ielā 30, Daugavpilī

Darba uzdevums

Protokols

SIA DDzKSU 2014/28m 07.04.2014 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Apdares materiālu (krāsu) piegāde

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/067m 13.07.2015 Iepirkumu procedūra

Aizdevums dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī, jumta seguma kapitālremontam

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/003k 13.02.2015 Konkurss

Aizdevums dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, jumta seguma kapitālremontam un bēniņu pārseguma siltināšanai

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/053k 25.06.2015 Konkurss

Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai

Nolikums

Protokols

Līgums 2

SIA DDzKSU 2015/052m 01.06.2015 Iepirkumu procedūra

Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde par dzīvojamās mājas nesošo konstrukciju stāvokli un pastiprināšanas variantu izstrāde (skiču veidā) noteiktajām ēkas problēmām apsekošanas laikā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 5, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/019 P 20.05.2015 Cenu aptauja

Būvuzraudzības darbu veikšana būvniecības darbiem “Dzīvojamo māju Šaurā ielā 25A, 27, 29, 29A pagalma teritorijas pieslēgšana pilsētas centralizētiem maģistrāliem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem Višķu ielā, Daugavpilī, saskaņā ar apliecinājuma karti

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/034 P 05.08.2015 Cenu aptauja

Rūpnieciskās gāzes piegāde

Nolikums

Nolikums Grozīts

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/071m 27.07.2015 Iepirkumu procedūra

Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/033 P 24.07.2015 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanas pakalpojumi

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/032 P 24.07.2015 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloka maiņa dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 68, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2015/030 P 16.07.2015 Cenu aptauja

Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/064m 02.07.2015 Iepirkumu procedūra

Degvielas piegāde

Nolikums

Protokols

SIA DDzKSU 2015/061k 16.07.2015 Konkurss (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 7, Daugavpilī, lietusūdens tekņu un cauruļu no cinkotā skārda nomaiņa

Darba uzdevums

DDzKSU-2015/018 P 22.04.2015 Cenu aptauja

Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju lieveņu un apmaļu remontdarbi

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/066m 02.07.2015 Iepirkumu procedūra

Daugavpils daudzdzīvokļu ēku celtniecības darbi

Nolikums

Protokols

Protokols2

Līgums

Līgums (5.daļa)

SIA DDzKSU 2015/028k 13.04.2015 Konkurss

Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju dūmvadu remontdarbi

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/063m 02.07.2015 Iepirkumu procedūra

Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju ventizvadu remontdarbi

Nolikums

Protokols

Līgums

SIA DDzKSU 2015/065m 02.07.2015 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, spāru jumta remonts un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Protokols

Līgums (1.daļa)

Līgums (2.daļa)

SIA DDzKSU 2015/034m 17.04.2