Publiskie iepirkumi

PIL 9.panta iepirkumi un iepirkumu procedūras

Pretendentu ievērībai!

Vēršam jūsu uzmanību, ka Publisko iepirkumu likuma reglamentēto iepirkumu dokumentācija publicējama Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv

Līguma priekšmets Identifikācijas nr. Termiņš Veids

Dzīvojamās mājas Malu ielā 13, Daugavpilī, kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts (pagrabā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/246P 29.12.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 135, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/215P 15.11.2022 Cenu aptauja

Koka ārdurvju bloka izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 14 (1.ieejā), Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/242P 27.12.2022 Cenu aptauja

Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Arodu ielā 98A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/235P 02.12.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 41, Daugavpilī, aukstā, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/239P 16.12.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/241P 28.12.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/231P 30.11.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 11, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un papildus apgaismojuma tīklu izbūvei

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/189P 11.10.2022 Cenu aptauja

Arkas konstrukcijas starp dzīvojamām mājām Raipoles ielā 10A un Raipoles ielā 10B, Daugavpilī, demontāža

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/223P 22.11.2022 Cenu aptauja

Automatizētā siltummezgla uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 53, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/206P 09.11.2022 Cenu aptauja

Automatizētā siltummezgla uzstādīšana dzīvojamā mājā Teātra ielā 34, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/221P 22.11.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Viestura ielā 13, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/227P 23.11.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Višķu ielā 28A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/208P 11.11.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 24, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/225P 24.11.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Augstā ielā 6, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/224P 23.11.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/248P 29.12.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 33A, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa ar siltināšanas ierīkošanu, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/240P 27.12.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 90, lit.2, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/232P 02.12.2022 Cenu aptauja

Ieejas metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/203P 04.11.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Augstā ielā 4, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/218P 21.11.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 33A, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa ar siltināšanas ierīkošanu, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/226P 24.11.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 11/13, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas renovācija ar cirkulācijas ierīkošanu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/207P 10.11.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Miera ielā 66, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un papildus apgaismojuma tīklu izbūvei

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/174P 22.09.2022 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Alejas ielā 7 (3.ieejā), Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/195P 18.10.2022 Cenu aptauja

Uzņēmuma energoaudita veikšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/217P 17.11.2022 Cenu aptauja

Bērzu zaru slotu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/228P 25.11.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 25, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un papildus apgaismojuma tīklu izbūvei

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/172P 22.09.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 17A, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/190P 13.10.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Minskas ielā 8, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/191P 14.10.2022 Cenu aptauja

Elektromagnētisko ārdurvju slēdzeņu uzstādīšana dzīvojamā mājā Tukuma ielā 22, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/204P 04.11.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Užvaldes ielā 5, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/188P 06.10.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Viestura ielā 13, Daugavpilī, aukstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts (guļvadi un stāvvadi)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/236P 02.12.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Spāru jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Nometņu ielā 19, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/180P 23.09.2022 Cenu aptauja

2015.gada 17.februārī akceptētas ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas “Ēkas fasādes apliecinājuma karte dzīvojamās mājas Saules ielā 29, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai” pārstrāde

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/199P 28.10.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Atmatas ielā 15, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/152P 25.08.2022 Cenu aptauja

Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Teātra ielā 34, Daugavpilī, uzstādīšanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/222P 22.11.2022 Cenu aptauja

PVC vējtvera durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/122P 30.06.2022 Cenu aptauja

Atkrituma vada koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/121P 30.06.2022 Cenu aptauja

Servera iegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/219P 21.11.2022 Cenu aptauja

Projektu izstrāde un darbu izpilde siltuma mezgla ierīkošanai dzīvojamā mājā Kandavas ielā 7A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/181P 26.09.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un papildus apgaismojuma tīklu izbūvei

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/171P 22.09.2022 Cenu aptauja

Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 53, Daugavpilī, uzstādīšanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/205P 09.11.2022 Cenu aptauja

PVC vējtvera durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Puškina ielā 52, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/183P 26.09.2022 Cenu aptauja

Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Puškina ielā 52, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/182P 26.09.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Miera ielā 64, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un papildus apgaismojuma tīklu izbūvei

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/173P 22.09.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Puškina ielā 101, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un papildus apgaismojuma tīklu izbūvei

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/167P 16.09.2022 Cenu aptauja

Energoaudita veikšana

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/201P 03.11.2022 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Ziemeļu ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2020/197P 26.11.2020 Cenu aptauja

Vējtvera koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Tautas ielā 86,  Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/041P 16.03.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/192P 14.10.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Stadiona ielā 18, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/200P 31.10.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Imantas ielā 4, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts bēniņos un apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/155P 29.08.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņai Enerģētiķu šķērsielā 8, Daugavpilī, dzīvojamās mājas bēniņu pārseguma siltināšanai Enerģētiķu šķērsielā 8, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/193P 18.10.2022 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Teātra ielā 15/17, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/136P 09.08.2022 Cenu aptauja

Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā Teātra ielā 15/17, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/137P 09.08.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Spāru jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Stadiona ielā 18, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/179P 23.09.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Mīksta jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana, fasāžu sienu augšdaļas fragmentu remonts dzīvojamā mājā Imantas ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/157P 30.08.2022 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Atmatas ielā 15, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/120P 30.06.2022 Cenu aptauja

Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Stadiona ielā 18, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/168P 14.09.2022 Cenu aptauja

Siltummezglu aprīkojuma piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/196P 19.10.2022 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 117A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/134P 09.08.2022 Cenu aptauja

Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā Stacijas ielā 117A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/133P 09.08.2022 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Butļerova ielā 8, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/153P 25.08.2022 Cenu aptauja

Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 195A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/186P 04.10.2022 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 195A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/187P 04.10.2022 Cenu aptauja

Printeru un kopētāju kārtridžu apkope, uzpilde, atjaunošana un piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/177P 21.09.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku un PVC lodžijas durvju bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Tartu ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

Pielikums 2

SIA DDZKSU 2022/151P 24.08.2022 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tartu ielā 6, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma nomaiņai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/183 P 04.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, jumtiņu ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/208 P 10.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/244 P 15.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Liepājas ielā 31, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/222 P 19.07.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/203 P 06.07.2018 Cenu aptauja

Logu bloka nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Komunālā ielā 3, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/178 P 28.06.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 5, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/165 P 22.06.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/149 P 19.06.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 190, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/146 P 18.06.2018 Cenu aptauja

Vējtvera un 1.stāva kāpņu telpas kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Kr.Valdemāra ielā 5, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/111P 16.06.2022 Cenu aptauja

Veidlapu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/185P 27.09.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloka uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Jelgavas ielā 74, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/150P 23.08.2022 Cenu aptauja

BMR procesoru aizsardzības moduļu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/184P 26.09.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/142P 12.08.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/065P 29.04.2022 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Varšavas ielā 3, Daugavpilī (1., 2.ieejas kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/148P 23.08.2022 Cenu aptauja

Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Balvu ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/095P 20.05.2022 Cenu aptauja

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar paskaidrojuma rakstu „Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/176P 21.09.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arodu ielā 40, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/141 P 18.06.2018 Cenu aptauja

Aizsargapmales atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/102 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/122 P 30.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 70a, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/090 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parādes ielā 17, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/112 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/131 P 04.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 83a, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/088 P 11.05.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamā mājas Kr.Valdemāra ielā 25, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

Projekts 2

DDzKSU-2018/063 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 15, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/065 P 03.04.2018 Cenu aptauja

Logu metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197D, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/068 P 09.04.2018 Cenu aptauja

Asfalta seguma ierīkošana dzīvojamai mājai Alejas ielā 11, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/072 P 12.04.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/052 P 25.02.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aveņu ielā 39, Daugavpilī, lodžiju iestiklošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/042 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 7, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/126 P 15.04.2019 Cenu aptauja

PVC lodžijas durvju bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 102, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/006 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru BMR 410) remonta pakalpojumi

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/126P 21.07.2022 Cenu aptauja

Kodu atslēgu uzstādīšana metāla durvīm dzīvojamā mājā Butļerova ielā 10, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/125P 20.07.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa 1.ieejas koridoros dzīvojamā mājā Vienības ielā 36, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/128P 22.07.2022 Cenu aptauja

Metāla pagraba ieejas durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 12, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/116P 22.06.2022 Cenu aptauja

Ražošanas atkritumu apsaimniekošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/156P 29.08.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 2, Daugavpilī, gala ārsienu siltināšanai, fasādes un cokolu atjaunošanai, kopēja risinājuma izstrādāšana ēkas lodžiju apšuvuma nomaiņai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/119P 30.06.2022 Cenu aptauja

PVC vējtvera durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Tautas ielā 96, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/118P 22.06.2022 Cenu aptauja

Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Tautas ielā 96, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/117P 22.06.2022 Cenu aptauja

Ierīču piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 45, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/115P 22.06.2022 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 45, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/086P 05.05.2022 Cenu aptauja

Cokola remonts dzīvojamai mājai Miera ielā 66, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/114P 22.06.2022 Cenu aptauja

Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Saules ielā 17, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/162P 07.09.2022 Cenu aptauja

Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Daugavas ielā 24, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/163P 07.09.2022 Cenu aptauja

Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 14, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/164P 08.09.2022 Cenu aptauja

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Pārdaugavas ielā 63A, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/138P 10.08.2022 Cenu aptauja

Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 127, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/161P 06.09.2022 Cenu aptauja

Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 29, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/160P 06.09.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/154P 23.08.2022 Cenu aptauja

PVC lodžijas durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 102, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/129P 22.07.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197A, Daugavpilī, cokolu siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/105P 02.06.2022 Cenu aptauja

Metāla ieejas ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Lielā Dārza ielā 46, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/108P 07.06.2022 Cenu aptauja

Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 17, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/159P 05.09.2022 Cenu aptauja

Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/158P 05.09.2022 Cenu aptauja

Apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” objektiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/147P 17.08.2022 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Miera ielā 16, Daugavpilī (4 ieejas, 5 stāvi)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/076P 06.05.2022 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas un OCTA apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/146P 16.08.2022 Cenu aptauja

Drukas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/145P 15.08.2022 Cenu aptauja

Trimmeru, zāles pļaušanas mašīnu iegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/130P 08.08.2022 Cenu aptauja

Ierīču piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā Kandavas ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/096P 20.05.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tautas ielā 83, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/141P 10.08.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 21, Daugavpilī, aukstā ūdens apgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts (guļvadi un stāvvadi)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/140P 10.08.2022 Cenu aptauja

Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/106P 10.06.2022 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloka atjaunošana dzīvojamā mājā Daugavas ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/112P 26.05.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Siguldas ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/110P 15.06.2022 Cenu aptauja

Kancelejas preču piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/124P 20.07.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 39, Daugavpilī, aukstā ūdens apgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts (guļvadi un stāvvadi)

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/139P 10.08.2022 Cenu aptauja

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar paskaidrojuma rakstu „Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 13, Daugavpilī, pievienošana pilsētas kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/113P 21.06.2022 Cenu aptauja

Ārsienu paneļu krāsošana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/123P 01.07.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 25, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/217P 19.08.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 23, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/063P 27.04.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Arodu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/112P 21.06.2022 Cenu aptauja

Metāla ieejas un atkritumu vada šahtu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Miera ielā 64, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/080P 06.05.2022 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Zeļinska ielā 21, Daugavpilī (1., 2. un 3. ieejas kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/053P 04.04.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Cialkovska ielā 12, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

DDZKSU 2021/225P 24.08.2021 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 27, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/085P 12.05.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 76, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/049P 29.03.2022 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Bauskas ielā 109, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/023P 02.02.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Cēsu ielā 16A,  Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/059P 13.04.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 107, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/098P 24.05.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/084P 12.05.2022 Cenu aptauja

Atkritumu vadu metāla ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Aglonas ielā 3,  Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/045P 22.03.2022 Cenu aptauja

Trimmeru, zāles pļāvēju un motorzāģu rezerves daļu piegāde, tehniskā apkope un remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/099P 24.05.2022 Cenu aptauja

Cauruļu tīrīšanas iekārtu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/109P 10.06.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 58, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/087P 13.05.2022 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Krāslavas ielā 65, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/077P 06.05.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/070P 05.05.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/071P 05.05.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma nomaiņa un jumta pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamai mājai 18.Novembra ielā 82, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/039P 14.03.2022 Cenu aptauja

Metāla pagraba ieejas durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 29, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/069P 05.05.2022 Cenu aptauja

Auglīgas zemes piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/107P 03.06.2022 Cenu aptauja

PVC logu un lodžijas durvju bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Augstā ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/068P 05.05.2022 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 3,  Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/054P 06.04.2022 Cenu aptauja

Speciālo darba apģērbu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/104P 01.06.2022 Cenu aptauja

Metāla pagraba ieejas durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Imantas ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/093P 17.05.2022 Cenu aptauja

Kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Komunālā ielā 3, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/088P 13.05.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Aveņu ielā 33, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/075P 05.05.2022 Cenu aptauja

PVC logu un lodžijas durvju bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Krustpils ielā 4 (1.ieeja – 2. un 5.stāvos, 2.ieeja – 3.stāvā), Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/078P 06.05.2022 Cenu aptauja

Metāla pagraba durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana 1., 4. ieejās dzīvojamā mājā Kandavas ielā 4,  Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/060P 13.04.2022 Cenu aptauja

Metāla pagraba ārdurvju bloka izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Krustpils ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/079P 06.05.2022 Cenu aptauja

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 2022.gada pārskatu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/102P 27.05.2022 Cenu aptauja

Dispečerizācijas kompleksa konfigurēšanas un saslēgšanas darbi

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/103P 31.05.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/073P 05.05.2022 Cenu aptauja

Cauruļu tīrīšanas iekārtu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/094P 17.05.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/051P 30.03.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319V, Daugavpilī, pagraba PVC stiklu pakešu logu uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/004 P 12.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 7 (veca ēka), Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/014 P 29.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 6, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/013 P 29.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319 Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/012 P 29.01.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319V, Daugavpilī, pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/003 P 12.01.2018 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 33A, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/064P 27.04.2022 Cenu aptauja

Melnzemes piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/100P 24.05.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 2A, Daugavpilī, kāpņu telpā

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/064 P 21.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tautas ielā 8, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/235 P 15.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/237 P 15.08.2017 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Daugavas ielā 24, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/148P 04.09.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 48, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/046P 25.03.2020 Cenu aptauja

Apkures un karstā ūdens sistēmu ūdenssildītāju piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/091P 16.05.2022 Cenu aptauja

Plīts un krāsns čuguna izstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/101P 25.05.2022 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 107, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/019P 31.01.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Rīgas ielā 76, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/067P 29.04.2022 Cenu aptauja

Krāsu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/092P 17.05.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Malu ielā 13, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/072P 05.05.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/074P 05.05.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 2, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai ar autoruzraudzību

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/061P 27.04.2022 Cenu aptauja

Skārda izstrādājumu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/097P 20.05.2022 Cenu aptauja

Dispečerizācijas kompleksa konfigurēšanas un saslēgšanas darbi

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/066P 29.04.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/046P 28.03.2022 Cenu aptauja

Liftu dispečerizācijas un divpusējo sarunu iekārtu ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/090P 13.05.2022 Cenu aptauja

Ceļa zīmju ar statņiem izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/089P 13.05.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Spāru jumta seguma nomaiņa divstāvu dzīvojamā mājā Alejas ielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/058P 12.04.2022 Cenu aptauja

Koku nozāģēšanas un atzarošanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/083P 11.05.2022 Cenu aptauja

Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Balvu ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/082P 11.05.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 8, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/045P 15.03.2021 Cenu aptauja

Cokola remonts dzīvojamai mājai Gaismas ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/176P 20.07.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Bauskas ielā 109, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/314P 01.12.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu mājas Liepājas ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma ierīkošanai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/168P 19.07.2021 Cenu aptauja

Ēkas Ģimnāzijas ielā 25, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/048P 09.03.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamai mājai Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/056P 08.04.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 18, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/047P 28.03.2022 Cenu aptauja

Metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 10,  Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/033P 23.02.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/235P 03.09.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/044P 22.03.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 19, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/048P 28.03.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamām mājām pieguļošo teritoriju brauktuves un ietvju remontdarbi Daugavpils pilsētā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/062P 26.04.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Alejas ielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2022/043P 18.03.2022 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Poligona ielā 58, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/012P 21.01.2022 Cenu aptauja

Liftu dispečerizācijas un divpusējo sarunu iekārtu ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/081P 10.05.2022 Cenu aptauja

Bēniņu EI30 ugunsdrošo durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana, ailes virs durvju bloka apšuvums dzīvojamā mājā Imantas ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/319P 07.12.2021 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Dīķu ielā 33,  Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/035P 25.02.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/021P 02.02.2022 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Puškina ielā 101, Daugavpilī (4 ieejas, 5-stāvu)

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/263P 01.10.2021 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Puškina ielā 101, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/279P 18.10.2021 Cenu aptauja

Pagraba ieejas metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Stāvā ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/010P 21.01.2022 Cenu aptauja

Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Balvu ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

Pielikums

Pielikums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/052P 01.04.2022 Cenu aptauja

Izplešanās trauku piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/055P 06.04.2022 Cenu aptauja

Pagraba ieejas durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 29, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2022/017P 31.01.2022 Cenu aptauja

Koridora PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 41,  Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/038P 14.03.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 2, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/057P 08.04.2022 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13,  Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/031P 11.02.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Višķu ielā 32, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala atbalsta sienas atjaunošanai / pārbūvei

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2022/003P 12.01.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Spāru jumta seguma nomaiņa divstāvu dzīvojamā mājā Alejas ielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/034P 23.02.2022 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Dzelzceļu ielā 20, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/008P 18.01.2022 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Daugavas ielā 22, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums_1 

Pielikums_2

SIA DDZKSU 2022/016P 26.01.2022 Cenu aptauja

Vējtvera un ratiņu ieejas iekšdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/042P 18.03.2022 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa dzīvojamai mājai Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/027P 08.02.2022 Cenu aptauja

Izplešanās trauku piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/036P 11.03.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 23, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/234P 03.09.2021 Cenu aptauja

Projekta dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācijai

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/310P 10.11.2021 Cenu aptauja

Tehniskās sāls piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/037P 11.03.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/014P 26.01.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 45, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2022/013P 21.01.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūvei

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/005P 14.01.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 11/13, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2022/006P 14.01.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamām mājām Teātra ielā 2, Daugavpilī, un Teātra ielā 4, Daugavpilī, piesaistīto zemesgabalu teritoriju labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīto zemesgabalu teritoriju apgaismojuma izbūvei ar pieslēgšanu pie pilsētas apgaismojuma tīkliem

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/309P 01.12.2021 Cenu aptauja

Vējtvera un ratiņu ieejas iekšdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/030P 11.02.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2022/004P 14.01.2022 Cenu aptauja

Topogrāfiska plāna izstrāde teritorijai pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/268P 04.10.2021 Cenu aptauja

Lietus ūdens noteku sistēmas ierīkošana dzīvojamai mājai Februāra ielā 28, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/032P 23.02.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 25, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu atjaunošanai

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/307P 08.11.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/272P 12.10.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Spāru jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sakņu ielā 17, Daugavpilī” 

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/313P 30.12.2021 Cenu aptauja

2019.gada 26.novembrī akceptētas ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības  ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai” pārstrāde un autoruzraudzība (būvniecības ieceru realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2022/022P 02.02.2022 Cenu aptauja

Pagraba ieejas metāla ārdurvju bloka izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 73, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2022/007P 18.01.2022 Cenu aptauja

Pagraba un atkritumu vada šahtas ieejas metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cēsu ielā 16A, Daugavpilī

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/009P 18.01.2022 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 171, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/308P 08.11.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 71, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūvei

Darba uzdevums

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/298P 29.10.2021 Cenu aptauja

ieejas metāla ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā A.Pumpura ielā 70, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU-2021/208P 12.08.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 70, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūvei

Darba uzdevums

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/299P 29.10.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā A.Pumpura ielā 70, Daugavpilī (5 ieejas, 5-stāvu)

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/266P 05.10.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 7b, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/206P 13.08.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūvei

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/300P 29.10.2021 Cenu aptauja

2019. gadā 12. februārī akceptētas ar Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” pārstrāde.

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/254P 24.09.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Varšavas ielā 20, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/275P 14.10.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes atjaunošana ar gala ārsienu siltināšanu dzīvojamai mājai Balvu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/018P 31.01.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 19, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/029P 11.02.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/026P 08.02.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 18, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/025P 04.02.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/024P 04.02.2022 Cenu aptauja

Smilšu konteineru piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2022/028P 08.02.2022 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Varšavas ielā 20, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/276P 14.10.2021 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Alejas ielā 86, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/318P 03.12.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpā dzīvojamā mājā Imperatora ielā 5, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/277P 15.10.2021 Cenu aptauja

Izejas un vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 73 un 71, Daugavpilī

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/248P 21.09.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamai mājai Teātra ielā 13, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/291P 25.10.2021 Cenu aptauja

Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Alejas ielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/247P 21.09.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197A, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem) siltināšanai, pārseguma virs ieejām ēkā (no apakšas) siltināšanai, kopēja risinājuma izstrādāšanai ēkas lodžiju aizstiklošanai un margu apšuvuma nomaiņai

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/301P 02.11.2021 Cenu aptauja

Mērīšanas līdzekļu verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2022/020P 20.01.2022 Cenu aptauja

Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2022/011P 20.01.2022 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Tartu ielā 2A, Daugavpilī.

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/193P 30.07.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Spāru jumta seguma nomaiņa dzīvojamai mājai Saules ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/315P 01.12.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa ar siltināšanas ierīkošanu Dīķu ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/317P 03.12.2021 Cenu aptauja

Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana divstāvu dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/262P 01.10.2021 Cenu aptauja

Jumta segumu nomaiņa divstāvu dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/260P 29.09.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/223P 23.08.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla ārdurvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 195V, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/250P 21.09.2021 Cenu aptauja

Cokola remonts dzīvojamai mājai Dīķu ielā 33, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/252P 23.09.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/264P 01.10.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Poligona ielā 58, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/280P 18.10.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, atkritumu konteineru nojumes ierīkošanai, ēkai piederošā zemesgabalā

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/284P 20.10.2021 Cenu aptauja

Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/295P 27.10.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Spāru jumta seguma nomaiņa dzīvojamai mājai Stadiona ielā 10, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/316P 03.12.2021 Cenu aptauja

Kodu atslēgu uzstādīšana metāla durvīm dzīvojamā mājā Butļerova ielā 10, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/320P 07.12.2021 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2022/001P 12.01.2022 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2022/002P 12.01.2022 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu mājas Viestura ielā 13, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/163P 19.07.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/203P 13.08.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 3, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/204P 13.08.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla ārdurvju durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Butlerova ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU-2021/162P 19.07.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Varšavas ielā 13A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/304P 02.11.2021 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 90, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/274P 14.10.2021 Cenu aptauja

Metināšanas materiālu piegāde

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/313P 29.11.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpas kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Kr. Valdemāra ielā 15, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/283P 20.10.2021 Cenu aptauja

Elektromagnētiskās slēdzenes uzstādīšana dzīvojamā mājā Bauskas ielā 108, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/258P 29.09.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/222P 23.08.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Malu ielā 9, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/091P 30.04.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 23, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/305P 04.11.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/261P 29.09.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpā dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 8, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/251P 23.09.2021 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 41 (lit.1), Daugavpilī, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana fasādes restaurācijai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/232P 02.09.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamai mājai Tautas ielā 30, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/150P 01.07.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Gaismas ielā 14 (4.ieejas 5.stāvu), Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/139P 21.06.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nometņu ielā 19, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/306P 04.11.2021 Cenu aptauja

„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Pārdaugavas ielā 63A, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem””

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/265P 05.10.2021 Cenu aptauja

Plombu un plombēšanas troses piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/312P 24.11.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 43, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/286P 20.10.2021 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 14A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/271P 12.10.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 70A, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/255P 27.09.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, atjaunošanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/233P 02.09.2021 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana fasādes restaurācijai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/231P 02.09.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Saules ielā 37, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/199P 06.08.2021 Cenu aptauja

Koka ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Saules ielā 37, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/198P 06.08.2021 Cenu aptauja

Ģeoloģiskā izpēte pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 25, Daugavpilī, pamata

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/302P 05.11.2021 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Dzelzceļu ielā 20, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/294P 12.11.2021 Cenu aptauja

Uzkausējamā ruberoīda (virsklāja) iegāde angāra, kas atrodas Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī, jumta seguma remontam

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/297P 26.10.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Alejas ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/285P 20.10.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Augstā ielā 8, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/110P 25.05.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Augstā ielā 8, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/111P 26.05.2021 Cenu aptauja

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai”

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/240P 10.09.2021 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Jātnieku ielā 14, Daugavpilī (1., 2., 3., 4., 5. ieejas kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/187P 27.07.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla ārdurvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Marijas ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/244P 17.09.2021 Cenu aptauja

Pagraba ieejas metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/270P 12.10.2021 Cenu aptauja

Pagraba ieejas metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 9, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/269P 12.10.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Kauņas ielā 134A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/259P 29.09.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kr. Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/256P 27.09.2021 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/293P 27.10.2021 Cenu aptauja

Jumta segumu nomaiņa dzīvojamā mājā Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/292P 27.10.2021 Cenu aptauja

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 2021.gada pārskatu 

Darba uzdevums                                      

SIA DDZKSU 2021/290P 15.10.2021 Cenu aptauja

Pagraba ieejas metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Stāvā ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/289P 25.10.2021 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 107, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/288P 25.10.2021 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Puškina ielā 101, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/287P 25.10.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/205P 13.08.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 84, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/182P 22.07.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Viestura ielā 25, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/253P 23.09.2021 Cenu aptauja

Ģeoloģiskā izpēte pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 25, Daugavpilī, pamata

Darba uzdevums 

Pielikums 

SIA DDZKSU 2021/296P 21.10.2021 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Poligona ielā 58, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/282P 18.10.2021 Cenu aptauja

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cēsu ielā 16A, Daugavpilī

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/281P 18.10.2021 Cenu aptauja

Pagraba ieejas metāla ārdurvju bloka izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 73, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/278P 15.10.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 2, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/239P 09.09.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla atkritumu vada ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Višķu ielā 28A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/220P 19.08.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta segumu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Imantas ielā 48, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/242P 14.09.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Mazā Dārza ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/249P 21.09.2021 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Birkineļu ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

Pielikums

SIA DDZKSU-2021/184P 26.07.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā (103.sērija) Alejas ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/144P 28.06.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Tukuma ielā 1, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/143P 28.06.2021 Cenu aptauja

Pagrabu metāla ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Krustpils ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/243P 14.09.2021 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 34, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/229P 27.08.2021 Cenu aptauja

Cokola remonts dzīvojamai mājai Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/201P 09.08.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 76, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/230P 30.08.2021 Cenu aptauja

Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/207P 13.08.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas 163, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/169P 19.07.2021 Cenu aptauja

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tautas ielā 96, Daugavpilī, ieejas mezgla jumtiņu paplašināšanai”

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/241P 10.09.2021 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Liepājas ielā 31, Daugavpilī (2. un 3. ieejas kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/185P 26.07.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/273P 14.10.2021 Cenu aptauja

Ūdens patēriņa automātiskās sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 127, Daugavpilī.

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/192P 30.07.2021 Cenu aptauja

„Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” pārstrāde

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/146P 28.06.2021 Cenu aptauja

Ģeoloģiskā izpēte pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 25, Daugavpilī, pamata

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/267P 04.10.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu mājas Stacijas ielā 111, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/165P 19.07.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla ārdurvju bloku uzstādīšana un PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Varšavas ielā 16, Daugavpilī, saskaņā ar skicēm

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDzKSU 2021/210P 13.08.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Tartu ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/226P 24.08.2021 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Bauskas ielā 110, Daugavpilī (1., 2., 3., 4. ieejas kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/186P 26.07.2021 Cenu aptauja

Jumta un parapetu segumu nomaiņa dzīvojamā mājā Nometņu ielā 23, Daugavpilī

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU 2021/257P 27.09.2021 Cenu aptauja

Fasādes atjaunošanas darbu veikšana dzīvojamā mājā Ķieģeļu ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/160P 12.07.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 2, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/224P 23.08.2021 Cenu aptauja

Logu ieliktņu (P-5) nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Bauskas ielā 109, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/245P 17.09.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 25, Daugavpilī, pamata daļas pastiprināšanai

Darba uzdevums 

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/246P 17.09.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/100P 14.05.2021 Cenu aptauja

2019. gadā 12. februārī akceptētas ar Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” pārstrāde.

Darba uzdevums

Pielikums_1

Pielikums_2

SIA DDZKSU 2021/145P 28.06.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/238P 09.09.2021 Cenu aptauja

„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Pārdaugavas ielā 63A, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem”

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/237P 10.09.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamai mājai Teātra ielā 13, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/215P 18.08.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamai mājai Jelgavas ielā 23, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/157P 07.07.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Mazā Dārza ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/218P 18.08.2021 Cenu aptauja

Ieejas koka ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 197, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU-2021/181P 22.07.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 121B, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/135P 17.06.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 1A, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/134P 18.06.2021 Cenu aptauja

Elektronisko kodu atslēgu remonts un avārijas izsaukumi 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/236P 08.09.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Ventspils ielā 41, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/148P 01.07.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Tautas ielā 84, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/113P 26.05.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/216P 19.08.2021 Cenu aptauja

2019.gada 8.augustā akceptētas ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācija „Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 18, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa” pārstrāde.

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/147P 28.06.2021 Cenu aptauja

Plastmasas caurules un to veiddaļas

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/228P 26.08.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Aptiekas ielā 40, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/197P 04.08.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī, lieveņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/121P 10.06.2021 Cenu aptauja

Betona lieveņu remonts dzīvojamai mājai Tautas ielā 8, Daugavpilī (1., 2., 3., 4. ieejas kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/190P 29.07.2021 Cenu aptauja

Cokola remonts dzīvojamai mājai Februāra ielā 28, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/209P 12.08.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/221P 19.08.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Viestura ielā 1, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/196P 04.08.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kr. Valdemāra ielā 18, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/109P 24.05.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/156P 06.07.2021 Cenu aptauja

Cokola remonts dzīvojamai mājai Dobeles ielā 20, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/177P 21.07.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Enerģētiķu šķērsielā 8, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/101P 19.05.2021 Cenu aptauja

Cokola remonts dzīvojamai mājai 18.Novembra ielā 82, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/175P 20.07.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamai mājai 18.Novembra ielā 82, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/151P 02.07.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Mazā Dārza ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/219P 19.08.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu mājas Nometņu ielā 18, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/166P 19.07.2021 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/070P 06.04.2021 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/055P 29.03.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde apgaismojuma tīklu ierīkošanai un nomaiņai daudzdzīvokļu mājas pagalmā Balvu ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/122P 10.06.2021 Cenu aptauja

Būvprojekta izstrādāšanai šķūņa (kad. apzīmējums 05000021705002) demontāžai 18.Novembra ielā 16, Daugavpilī, un jauna šķūņa izbūvei esošā šķūņa vietā

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/131P 18.06.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 2, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/214P 16.08.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai 

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/213P 16.08.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsu 14, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/212P 16.08.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tautas ielā 96, Daugavpilī, ieejas mezgla jumtiņu paplašināšanai 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/211P 16.08.2021 Cenu aptauja

Iekštelpu durvju bloku piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/202P 13.08.2021 Cenu aptauja

Izejas un vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 73 un 71, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/200P 06.08.2021 Cenu aptauja

Pagrabu metāla ārdurvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Krustpils ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/195P 01.08.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 121B, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/188P 29.07.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 195V, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU-2021/180P 21.07.2021 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 73, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU-2021/171P 20.07.2021 Cenu aptauja

Koridoru un kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Nometņu ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/129P 15.06.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 199A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/069P 07.04.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloka nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/066P 06.04.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 17A, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/133P 17.06.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamai mājai Bauskas ielā 6, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/155P 06.07.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamai mājai Miera ielā 16, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/152P 02.07.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamai mājai Bauskas ielā 110, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/153P 02.07.2021 Cenu aptauja

Cokola remonts dzīvojamai mājai Puškina ielā 52, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/174P 20.07.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamai mājai Ventspils ielā 65A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/149P 01.07.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 7b, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/167P 23.07.2021 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas un OCTA apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana.

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/191P 30.07.2021 Cenu aptauja

Tērauda paneļa radiatori

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/194P 02.08.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde kompleksas zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai darbnīcai (ēka Nr. 005) un noliktavai (ēka Nr. 006), Satiksmes iela 2A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/178P 26.07.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Lielā Dārza ielā 44, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/064P 06.04.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Alejas ielā 86, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/063P 06.04.2021 Cenu aptauja

Logu bloka nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Komunālā ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/138P 21.06.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Alejas ielā 11, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/141P 21.06.2021 Cenu aptauja

Rūpniecības gāze

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/161P 16.07.2021 Cenu aptauja

Metālizstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/172P 20.07.2021 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Alejas ielā 86, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/097P 17.05.2021 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Alejas ielā 86, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts_1

Projekts_2

SIA DDZKSU 2021/096P 14.05.2021 Cenu aptauja

Gāzes un ūdensvada melno, cinkoto, bezšuves  un gruntēto tērauda cauruļu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/173P 20.07.2021 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas un OCTA apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/179P 26.07.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku un balkona bloka piegāde Strādnieku ielā 72-38, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU-2021/170P 15.07.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/092P 30.04.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Imantas ielā 18, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/089P 28.04.2021 Cenu aptauja

Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/043P 09.03.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/104P 20.05.2021 Cenu aptauja

Apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” objektiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/158P 09.07.2021 Cenu aptauja

Ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” kokapstrādes darbnīcā 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/159P 12.07.2021 Cenu aptauja

Elektromagnētiskās atslēgas ierīkošana dzīvojamā mājā Smilšu ielā 99, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/065P 06.04.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/123P 09.06.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 159, Daugavpilī, daļējo ārsienu un cokolu (zem tiem) siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/106P 21.05.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Kandavas ielā 7A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/079P 30.04.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Kr.Valdemāra ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/108P 25.05.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/102P 19.05.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arodu ielā 3, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/103P 20.05.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 14A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/142P 28.06.2021 Cenu aptauja

Fasādes atjaunošanas darbu veikšana dzīvojamā mājā Ķieģeļu ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/118P 04.06.2021 Cenu aptauja

Masīvkoka durvju komplektu iegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/130P 15.06.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 25, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/058P 29.03.2021 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/137P 18.06.2021 Cenu aptauja

Jumta un parapetu seguma daļēja nomaiņa dzīvojamā mājā Nometņu ielā 23, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/128P 16.06.2021 Cenu aptauja

Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” ēkā Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/126P 11.06.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/124P 14.06.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 121B, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/120P 04.06.2021 Cenu aptauja

Logu ieliktņu (P-5) nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Bauskas ielā 109, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/114P 27.05.2021 Cenu aptauja

Elektronisko kodu atslēgu remonts un avārijas izsaukumi 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/140P 21.06.2021 Cenu aptauja

Uzkausējamā ruberoīda (apakšklāja) piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/127P 09.06.2021 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi lietus ūdens pārsūknēšanas mezgla rekonstrukcijai pēc adreses Višķu ielā 21D, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Pielikums_1

Pielikums_2

SIA DDZKSU 2021/136P 18.06.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 23, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/074P 22.04.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 6, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/090P 29.04.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Malu ielā 13, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/098P 13.05.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās un koridoros dzīvojamā mājā Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/087P 06.05.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma izbūvi

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/082P 30.04.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 12, Daugavpilī, aukstā, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

Tāmes

SIA DDZKSU 2021/086P 07.05.2021 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Saules ielā 12, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/067P 07.04.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/073P 14.04.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamā mājā Gaismas ielā 22, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/071P 14.04.2021 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 5, Daugavpilī, aukstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/060P 01.04.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 21, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/083P 30.04.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Vidus ielā 14/16, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/081P 28.04.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 13, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/075P 22.04.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/088P 28.04.2021 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 9, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/033P 22.02.2021 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/038P 04.03.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/099P 14.05.2021 Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/107P 25.05.2021 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/034P 22.02.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/059P 29.03.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Tautas ielā 30, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/057P 29.03.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Stadiona ielā 20, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/080P 28.04.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošanai, bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma ierīkošanai un apgaismojuma atjaunošanai

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/072P 14.04.2021 Cenu aptauja

Krāsu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/115P 31.05.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Raiņa ielā 14A, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/053P 24.03.2021 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Vaļņu ielā 31, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/068P 07.04.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Vaļņu ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/062P 01.04.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Saules ielā 29, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/036P 25.02.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Vienības ielā 42, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/030P 17.02.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku maiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2018/050P 29.03.2018 Cenu aptauja

Vējtvera PVC starpsienas ar durvju blokiem uzstādīšana dzīvojamā mājā Saules ielā 29, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/026P 10.02.2021 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Saules ielā 29, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/035P 25.02.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana pagraba telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 171, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/027P 12.02.2021 Cenu aptauja

Trimmeru, zāles pļāvēju un motorzāģu rezerves daļu piegāde, tehniskā apkope un remonts     

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/116P 02.06.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienas un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Alejas ielā 9, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/077P 22.04.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Spāru jumta seguma nomaiņa dzīvojamai mājai Alejas ielā 9, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/076P 22.04.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Dīķu ielā 24, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/093P 05.05.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/105P 21.05.2021 Cenu aptauja

Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 17, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/119P 02.06.2021 Cenu aptauja

Lietus ūdens noteku sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Februāra ielā 28, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/094P 12.05.2021 Cenu aptauja

PVC loga bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Marijas ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/047P 10.03.2021 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Marijas ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/046P 10.03.2021 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi dzīvojamās mājas Bruģu ielā 17, Daugavpilī lokālās kanalizācijas sistēmas ierīkošanai saskaņā ar novietojuma plānu „Dzīvojamās mājas Bruģu ielā 17, Daugavpilī dz.Nr.3 un Nr.2A lokālās kanalizācijas sistēmas ierīkošana”

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/025P 09.02.2021 Cenu aptauja

Fasādes atjaunošanas darbu veikšana dzīvojamā mājā Ķieģeļu ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/021P 04.02.2021 Cenu aptauja

Ietves remonts dzīvojamās mājas Gaismas ielā 2, Daugavpilī,piesaistītajā teritorijā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/215P 18.12.2020 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU-2020/210P 16.12.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā A.Graftio ielā 29, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/078P 29.04.2021 Cenu aptauja

Krāsu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/084P 30.04.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Puškina ielā 92, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/039P 04.03.2021 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 117, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem” 

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU 2021/024P 09.02.2021 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Ventspils ielā 103, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem”

Darba uzdevums

Pielikums_1

Pielikums_2

SIA DDZKSU-2021/007P 22.01.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10A, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/037P 01.03.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Stadiona ielā 14, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/054P 24.03.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Poligona ielā 48, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/052P 24.03.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 159, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/051P 24.03.2021 Cenu aptauja

Speciālo darba apģērbu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

Skice

SIA DDZKSU 2021/050P 24.03.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās un vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 44, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/019P 02.02.2021 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 15, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/008P 25.01.2021 Cenu aptauja

Ēkas fasādes vienkāršotās apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa 73, Daugavpilī, pandusa ierīkošanai pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/111 P 25.05.2018 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana, bērnu laukuma izveide pie dzīvojamās mājas Lauska ielā 14, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/342P 20.09.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Varšavas ielā 1, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/020P 04.02.2021 Cenu aptauja

Fasādes gala ārsienas un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Alejas ielā 9, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/013P 27.01.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 22, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/352P 08.10.2019 Cenu aptauja

Vējtvera alumīnija durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 15, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/217P 23.12.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Višķu ielā 14, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/005P 20.01.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krāslavas ielā 62, Daugavpilī. Jumta seguma nomaiņa”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/015P 29.01.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Alejas ielā 86, Daugavpilī, piegulošā teritorijā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/224P 11.01.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Raipoles ielā 1, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/209P 14.12.2020 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamām mājam Tukuma ielā 32, Daugavpilī”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU 2021/032P 19.02.2021 Cenu aptauja

Ēkas Alejas ielā 12, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/001P 18.01.2021 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Vienības ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/009P 25.01.2021 Cenu aptauja

Ēkas Saules ielā 41(lit.Nr.1), Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/003P 18.01.2021 Cenu aptauja

PVC loga bloka uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Višķu ielā 14, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/006P 20.01.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku ar ieliktņiem uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Arhitektu ielā 24, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/199P 27.11.2020 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/184P 02.11.2020 Cenu aptauja

Eļļu, smērvielu un tehnisko šķidrumu iegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/041P 05.03.2021 Cenu aptauja

Printeru un kopētāju kārtridžu apkope, uzpilde, atjaunošana un piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/040P 03.03.2021 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 39, Daugavpilī, apkures sistēmas cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/213P 18.12.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Imantas ielā 18, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/192P 19.11.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma ar autostāvvietām ierīkošanai, dzīvojamās mājas Aveņu ielā 33, Daugavpilī, piegulošā teritorijā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/223P 11.01.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 17, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/171P 15.10.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 83, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/207P 02.12.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 5, Daugavpilī, gala ārsienu un gala ārsienu cokolu siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/218P 29.12.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 21, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/082P 29.04.2020 Cenu aptauja

Aizsargapmales atjaunošana dzīvojamā mājā Cialkovska ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/067P 31.03.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Ķieģeļu ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/194P 19.11.2020 Cenu aptauja

Printeru un kopētāju kārtridžu apkope, uzpilde, atjaunošana un piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU 2021/029P 16.02.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tautas ielā 83, Daugavpilī, fasādes daļējai ārsienu siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/214P 18.12.2020 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī, logu bloku nomaiņa kāpņu telpā”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/014P 29.01.2021 Cenu aptauja

Tehniskās sāls piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/028P 16.02.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Marijas ielā 10, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/193P 19.11.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 190, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/179P 23.10.2020 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju krāsns un virtuves pavarda pārmūrēšana (remonts)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/023P 09.02.2021 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 190, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/178P 23.10.2020 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 6, Daugavpilī. Jumta seguma nomaiņa”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/010P 26.01.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aiviekstes ielā 3, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/016P 01.02.2021 Cenu aptauja

Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī. Spāru jumta seguma nomaiņa”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2021/017P 01.02.2021 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamā mājā Aizpilsētas ielā 33, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/065P 31.03.2020 Cenu aptauja

Viedlapu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

Veidlapu paraugi

Skaidrojums

SIA DDZKSU 2021/022P 05.02.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/216P 21.12.2020 Cenu aptauja

Siltummezglu aprīkojuma piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/018P 04.02.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, stikla bloku nomaiņai uz aizmūrēšanu ar siltināšanu un  PVC logu uzstādīšanu, kāpņu telpās

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/174P 20.10.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 66, Daugavpilī, gala ārsienu un gala ārsienu cokolu siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/219P 29.12.2020 Cenu aptauja

Ugunsaizsardzības, apsardzes un videonovērošanas sistēmas projektēšana objektam Satiksmes iela 2a, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/011P 28.01.2021 Cenu aptauja

Ugunsaizsardzības sistēmas projektēšana un ierīkošana objektam Kauņas ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/012P 28.01.2021 Cenu aptauja

Metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Ķieģeļu ielā 5, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/211P 16.12.2020 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/176P 22.10.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/150P 07.09.2020 Cenu aptauja

Projektēšanas pakalpojums jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai objektam Lielā ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar tehniskiem noteikumiem

Darba uzdevums

Pielikums_1

Pielikums_2

SIA DDZKSU-2020/222P 05.01.2021 Cenu aptauja

Audio klipa izgatavošana radio ēteram 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/154P 14.09.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloka nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 17,Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/120P 09.07.2020 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/118P 06.07.2020 Cenu aptauja

Aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/061P 30.03.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, atkritumu konteineru nojumes ierīkošana, ēkas piederošā zemesgabalā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2021/004P 18.01.2021 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 55, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem, mazā jumta pārseguma siltināšana un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/027P 31.01.2020 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197A, Daugavpilī, apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/074P 02.04.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 21, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/051P 26.03.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Saules ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/056P 27.03.2020 Cenu aptauja

Jumtiņu remonts dzīvojamā mājā Tartu ielā 6, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/033P 07.02.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Saules ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/055P 27.03.2020 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 37, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/077P 16.04.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/050P 26.03.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Atpūtas ielā 43, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Tehniskajā specifikācijā veiktas izmaiņas

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/043P 25.03.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, mīksta jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU-2020/036P 23.03.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 27, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/039P 23.03.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 64, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/038P 23.03.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi dzīvojamās mājas Bruģu ielā 17, Daugavpilī lokālās kanalizācijas sistēmas ierīkošanai saskaņā ar novietojuma plānu „Dzīvojamās mājas Bruģu ielā 17, Daugavpilī dz.Nr.3 un Nr.2A lokālās kanalizācijas sistēmas ierīkošana”

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/202P 30.11.2020 Cenu aptauja

Ēkas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU-2020/187P 04.11.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Tartu ielā 6, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/007P 27.01.2020 Cenu aptauja

Aizsargapmales atjaunošana un lieveņu remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 21, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/032P 07.02.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana ratiņtelpās dzīvojamā mājā A.Pumpura ielā 55, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/054P 27.03.2020 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu zem tām siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/183P 02.11.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 4, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/403P 02.12.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 35, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/173P 20.10.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Bauskas ielā 109, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/158P 25.09.2020 Cenu aptauja

Ieejas jumtiņu ierīkošana dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/024P 31.01.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Vienības ielā 44, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/016P 28.01.2020 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 44, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/017P 28.01.2020 Cenu aptauja

Cokola remonts dzīvojamā mājā Inženieru ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/025P 31.01.2020 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamā mājā Imantas ielā 46, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/198P 26.11.2020 Cenu aptauja

Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru BMR 10) remonta pakalpojumi

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/221P 29.12.2020 Cenu aptauja

Izplēšanās trauku piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/220P 29.12.2020 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Smilšu ielā 99, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/196P 26.11.2020 Cenu aptauja

Fasādes gala ārsienas un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Alejas ielā 9, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/188P 09.11.2020 Cenu aptauja

Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 24, Daugavpilī, saskaņā ar projektu 

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU-2020/191P 16.11.2020 Cenu aptauja

Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Raiņa ielā 15, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Uzmanību, projektā veiktas izmaiņas!

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/212P 16.12.2020 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Mihaila ielā 8, Daugavpilī jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma atjaunošanai un siltināšanai 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/155P 16.09.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī

 Darba uzdevums

Projekts

Pielikums_1

Pielikums_2

SIA DDZKSU-2020/166P 13.10.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/149P 07.09.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Alejas ielā 7, Daugavpilī.

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/151P 08.09.2020 Cenu aptauja

Cokola krāsošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 32A, Daugavpilī   

 Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/164P 12.10.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Višķu ielā 28A, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/168P 13.10.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Tartu ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

 Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/165P 13.10.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 117, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem” 

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/208P 07.12.2020 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Šaura ielā 29A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU-2020/035P 11.02.2020 Cenu aptauja

Mērīšanas līdzekļu verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/204P 30.11.2020 Cenu aptauja

Ugunsdzēsības aparātu piegāde

Tehniskajā specifikācijā veikti precizējumi 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/203P 26.11.2020 Cenu aptauja

Ēku Strādnieku ielā 35 un Dobeles ielā 8, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinumu izstrāde

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU-2020/189P 09.11.2020 Cenu aptauja

Ēkas Tartu ielā 15A, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde

Darba uzdevums

Pielikums

SIA DDZKSU-2020/186P 04.11.0200 Cenu aptauja

Ietves remonts dzīvojamās mājas Gaismas ielā 2, Daugavpilī, piesaistītajā teritorijā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/201P 27.11.2020 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 55A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/185P 03.11.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku ar ieliktņiem uzstādīšanai kāpņu telpās dzīvojamā mājā Poligona ielā 48, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/152P 14.09.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 5, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/163P 12.10.2020 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 14, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/180P 23.10.2020 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 5, Daugavpilī

 Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/167P 13.10.2020 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/205P 30.11.2020 Cenu aptauja

Šķūņu izbūve pagrabtelpā Ģimnāzijas ielā 18, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/200P 27.11.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 195A, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/333P 18.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 32, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/138P 31.07.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas ielā 66, Daugavpilī, lodžiju iestiklošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/318P 11.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 68, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/140P 03.08.2020 Cenu aptauja

Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/190P 12.11.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 18, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/153P 14.09.2020 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 48, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

Projekts

SIA DDZKSU-2020/053P 27.03.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloka uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 47,Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/144P 24.08.2020 Cenu aptauja

Uzkausējamā ruberoīda (virskārtas) piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/195P 12.11.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Ventspils ielā 103, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/182P 23.10.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tautas ielā 83, Daugavpilī, fasādes daļējai ārsienu siltināšanai

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/175P 20.10.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Grodņas ielā 34, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/137P 03.08.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Grodņas ielā 34, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/136P 03.08.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi dzīvojamās mājas Bruģu ielā 17, Daugavpilī lokālās kanalizācijas sistēmas ierīkošanai saskaņā ar novietojuma plānu „Dzīvojamās mājas Bruģu ielā 17, Daugavpilī dz.Nr.3 un Nr.2A lokālās kanalizācijas sistēmas ierīkošana 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/156P 21.09.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Teātra ielā 34, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/147P 04.09.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Jelgavas ielā 25, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/135P 27.07.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Tautas ielā 96, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/134P 27.07.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 117, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/124P 16.07.2020 Cenu aptauja

Apkures radiatoru piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/172P 15.10.2020 Cenu aptauja

Gāzes katla tehniskā apkope SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/161P 09.10.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Ventspils ielā 103, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem” 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/162P 12.10.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Arodu ielā 18, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem” 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/169P 15.10.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Balvu ielā 3A, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/097P 18.05.2020 Cenu aptauja

Plīts un krāsns čuguna izstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/160P 08.10.2020 Cenu aptauja

Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/159P 05.10.2020 Cenu aptauja

Metināšanas materiālu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/157P 25.09.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Enerģētiķu ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/146P 24.08.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 71, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/341P 20.09.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Krāslavas ielā 65, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/145P 24.08.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 43, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/115P 03.07.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Dzelzceļu ielā 16, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/042P 25.03.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Grodņas ielā 40, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/026P 31.01.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Viršu ielā 47, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/044P 25.03.2020 Cenu aptauja

Ventizvada remonts dzīvojamā mājā Tautas ielā 83, Daugavpilī       

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU-2020/012P 27.01.2020 Cenu aptauja

Atkritumvadu metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā A.Pumpura ielā 70, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/110P 25.06.2020 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Projekts3

Lēmums 1.-2.daļa

Lēmums 5.-6.daļa

Līgums

Līgums_5.daļa

Līgums_6.daļa

Rezultāts_1.,5.,6.daļās

SIA DDzKSU 2019/003m 30.01.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 62, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/057m 15.10.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Mihoelsa ielā 2A un Saules ielā 37,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Līgums_1.daļa

Līgums_2.daļa

Līgums_3.daļa

Līgums_4.daļa

Rezultāts_2.daļa

Rezultāts_1.daļa

Lēmums 1.-2.daļa

Lēmums 3.-4.daļa

SIA DDzKSU 2019/020m 25.04.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Dzelzceļu ielā 20 un Mihoelsa ielā 41, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Projekts

Lēmums 3.-4.daļa

Līgums_3.daļa

Rezultāts_3.daļa

Lēmums 1.-2.daļa

SIA DDzKSU 2019/016m 02.04.2019 Iepirkumu procedūra

Paziņojums

Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājās Gaismas ielā 16, Nometņu ielā 23, Raipoles ielā 10B un Tartu ielā 21, Daugavpilī

SIA DDzKSU 2019/008k 26.03.2019 Konkurss

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Degvielas piegāde” dokumentācija.

SIA DDzKSU 2019/010k 17.04.2019 Konkurss

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 41, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/116P 03.07.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 119A, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem” 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/128P 20.07.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 119, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem”

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/125P 16.07.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 104B, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem” 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/106P 15.06.2020 Cenu aptauja

Aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Aveņu ielā 33, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/078P 16.04.2020 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Teātra ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/119P 07.07.2020 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Tartu ielā 2a, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/104P 09.06.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī.

Darba uzdevums

Projekts

Lēmums

SIA DDZKSU-2020/142P 21.08.2020 Cenu aptauja

Vienreizējo respiratoru piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/143P 21.08.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Arhitektu ielā 20, Daugavpilī, saskaņa ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/411P 12.12.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Smilšu ielā 27, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/122P 09.07.2020 Cenu aptauja

Ieejas u pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Bauskas ielā 109, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/047P 25.03.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 95-1.ēka, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/105P 09.06.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloka nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 41,Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/121P 09.07.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Alejas ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/043 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 106, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem” 

Darba uzdevums

Projekts

Lēmums

SIA DDZKSU-2020/107P 15.06.2020 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 3A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

Lēmums

DDzKSU-2019/055 P 04.03.2019 Cenu aptauja

Objekta Cēsu ielā 20, Daugavpilī, apsardzes pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

Projekts

Lēmums

SIA DDZKSU-2020/133P 30.07.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 108B, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem”

Darba uzdevums

Projekts

Lēmums

SIA DDZKSU-2020/109P 18.06.2020 Cenu aptauja

Izolētās tērauda caurules PE apvalkā

Darba uzdevums

Lēmums

SIA DDZKSU-2020/141P 12.08.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/096P 18.05.2020 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas un OCTA apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/139P 03.08.2020 Cenu aptauja

Metālizstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

Lēmums

SIA DDZKSU-2020/129P 23.07.2020 Cenu aptauja

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma projektēšana, piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums 

Lēmums

SIA DDZKSU-2020/101P 05.06.2020 Cenu aptauja

Masīvkoka durvju komplektu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/132P 24.07.2020 Cenu aptauja

Iekštelpu durvju bloku piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/130P 23.07.2020 Cenu aptauja

Gāzes un ūdensvada melno, cinkoto, bezšuves un gruntēto tērauda cauruļu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/131P 21.07.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Imantas ielā 18, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/070P 01.04.2020 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/072P 01.04.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 41, Daugavpilī, mīksta jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/069P 01.04.2020 Cenu aptauja

Aizsargapmales remonts dzīvojamā mājā Minskas ielā 8, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/060P 30.03.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/058P 27.03.2020 Cenu aptauja

Ieejas, pagraba un atkritumvadu metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

Projekts

SIA DDZKSU-2020/057P 27.03.2020 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 14, Daugavpilī , saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/037P 23.03.2020 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

 

SIA DDZKSU-2019/357P 08.10.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/145 P 25.10.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 18, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/126P 16.07.2020 Cenu aptauja

Karstā asfalta iegāde 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/127P 14.07.2020 Cenu aptauja

Ruberoīda seguma daļējs remonts uz dzelzsbetona KPN tipa jumta paneļiem dzīvojamā mājā Tautas ielā 85, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/028P 03.02.2020 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/080P 29.04.2020 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Ziemeļu ielā 7A, Daugavpilī, 1.ieeja (4 stāvi)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/336P 19.09.2019 Cenu aptauja

Objekta Cēsu ielā 20, Daugavpilī, apsardzes pakalpojumu sniegšana 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/123P 13.07.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 108A, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem” 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/108P 18.06.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 110, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/095P 18.05.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 115, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/094P 15.05.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/040P 23.03.2020 Cenu aptauja

Šķembu, smilts piegāde

Darba uzdevums

Lēmums

SIA DDZKSU-2020/112P 25.06.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Jelgavas ielā 23, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/048P 25.03.2020 Cenu aptauja

Ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/114P 25.06.2020 Cenu aptauja

Karstā asfalta iegāde 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/111P 25.06.2020 Cenu aptauja

Roku dezinfekcijas līdzekļa piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/113P 25.06.2020 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU-2020/052P 27.03.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Arodu ielā 104A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Tehniskajā specifikācijā veiktas izmaiņas

Darba uzdevums

Projekts

Rezultāts_2

SIA DDZKSU-2019/209P 12.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Lauska ielā 14, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

Rezultāts_1

SIA DDZKSU-2019/264P 01.08.2019 Cenu aptauja

Ieejas jumtiņu ierīkošana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 15, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/103P 09.06.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/071P 01.04.2020 Cenu aptauja

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 2020.gada pārskatu       

Darba uzdevums                                

SIA DDZKSU-2020/102P 03.06.2020 Cenu aptauja

Skrūvju un stiprinājumu piegāde

Darba uzdevums 

Tehniskā specifikācija

SIA DDZKSU-2020/100P 01.06.2020 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Imantas ielā 9 un Tautas ielā 86,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Lēmums 1.daļa

Lēmums 2.daļa

Lēmums 2.daļa_A

SIA DDzKSU 2019/023m 29.04.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Februāra ielā 28, Daugavpilī, lietus ūdens noteksistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/098P 18.05.2020 Cenu aptauja

Aizsargapmales atjaunošana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 80a, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/066P 31.03.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Imantas ielā 18, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/013P 28.01.2020 Cenu aptauja

Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde dzīvojamai mājai K.Valdemāra ielā 18, Daugavpilī  

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/420P 23.12.2019 Cenu aptauja

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 2020.gada pārskatu 

Darba uzdevums          

SIA DDZKSU-2020/099P 22.05.2020 Cenu aptauja

Plombu un plombēšanas troses piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/093P 18.05.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 108B, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem 

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/092P 14.05.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 119, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/090P 13.05.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 106, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Projekts 

SIA DDZKSU-2020/091P 14.05.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16A, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/029P 03.02.2020 Cenu aptauja

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un to piesaistīto teritoriju kapitālo remontdarbu veikšanas gaitā 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/076P 16.04.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 104B, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/089P 11.05.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 117, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/088P 11.05.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 119A, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/087P 08.05.2020 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 108A, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/086P 08.05.2020 Cenu aptauja

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma projektēšana, piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājas Raipoles ielā 1, Daugavpilī    

Darba uzdevums                       

SIA DDZKSU-2020/084P 30.04.2020 Cenu aptauja

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma projektēšana, piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/083P 30.04.2020 Cenu aptauja

Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/081P 29.04.2020 Cenu aptauja

Aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Raipoles ielā 7, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/062P 30.03.2020 Cenu aptauja

Aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Tartu ielā 17, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/063P 30.03.2020 Cenu aptauja

Objekta Cēsu ielā 20, Daugavpilī, apsardzes pakalpojumu sniegšana 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/075P 15.04.2020 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Imantas ielā 51, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/407P 04.12.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/019P 29.01.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Imantas ielā 18, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/014P 28.01.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 55A, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/008P 27.01.2020 Cenu aptauja

Dezinfekcijas līdzekļu piegāde 

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2020/079P 22.04.2020 Cenu aptauja

Kancelejas preču piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/073P 01.04.2020 Cenu aptauja

Speciālo darba apģērbu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

Skice

SIA DDZKSU-2020/064P 27.03.2020 Cenu aptauja

Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/068P 31.03.2020 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Februāra ielā 28, Daugavpilī, lietus ūdens noteksistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/059P 30.03.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts


SIA DDZKSU-2019/396P 29.11.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 12, Daugavpilī, mīksta jumta seguma  (ruberoīda) nomaiņa

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/020P 29.01.2020 Cenu aptauja

Kāpņu telpu un vestibila kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā A.Pumpura ielā 55, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/034P 10.02.2020 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Ventspils ielā 65A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/015P 28.01.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku izgatavošana un uzstādīšana pagrabā dzīvojamā mājā Puškina ielā 52, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/010P 27.01.2020 Cenu aptauja

Asfalta seguma remonts pie dzīvojamās mājas Imperatora ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/339P 19.09.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana pagrabā dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 171, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/045P 25.03.2020 Cenu aptauja

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma projektēšana, piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī    

Darba uzdevums                            

SIA DDZKSU-2020/041P 24.03.2020 Cenu aptauja

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma projektēšana, piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājas Raipoles ielā 1, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/049P 25.03.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 166, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/418P 16.12.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Tautas ielā 86, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/371P 14.10.2019 Cenu aptauja

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un to piesaistīto teritoriju kapitālo remontdarbu veikšanas gaitā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/006P 24.01.2020 Cenu aptauja

PVC logu bloku izgatavošana un uzstādīšana koridoros dzīvojamā mājā Višķu ielā 28b/v, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/380P 28.10.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Raiņa ielā 14A, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/328P 17.09.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Liepājas ielā 15, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/394P 29.11.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Tautas ielā 98, Daugavpilī, saskaņa ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/410P 12.12.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Tautas ielā 30, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/003P 24.01.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Enerģētiķu šķērsielā 8, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/021P 29.01.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/031P 07.02.2020 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 31, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/110 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Fasādes ārsienas daļas siltināšana dzīvojamā mājā A.Graftio ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/417P 16.12.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 10, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/350P 23.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/351P 23.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/397P 29.11.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Raiņa ielā 21, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/419P 16.12.2019 Cenu aptauja

Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 76, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

Projekts

SIA DDZKSU-2020/018P 29.01.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 21, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/022P 29.01.2020 Cenu aptauja

Balkonu remonts dzīvojamā mājā Imantas ielā 42, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/023P 31.01.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/002P 20.01.2020 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Komandanta ielā 4, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/398P 02.12.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, fasādes gala ārsienas siltināšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/389P 20.11.2019 Cenu aptauja

Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Viestura ielā 13, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/406P 03.12.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura ielā 13, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/005P 24.01.2020 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aveņu ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/226P 28.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Malu ielā 13, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/390P 20.11.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu grīdas seguma ieklāšana no flīzēm dzīvojamā mājā Aglonas ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/218P 25.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 23, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts


SIA DDZKSU-2019/402P 02.12.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 102, Daugavpilī, lodžiju iestiklošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/362P 09.10.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/399P 02.12.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Raiņa ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/009P 27.01.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Malu ielā 9, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2020/004P 24.01.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/316P 11.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 25, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/334P 18.09.2019 Cenu aptauja

Tehniskajā specifikācijā veiktas izmaiņas un iesniegšanas termiņa pagarināšana!

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 2, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/408P 05.12.2019 Cenu aptauja

Tehniskajā specifikācijā veiktas izmaiņas un iesniegšanas termiņa pagarināšana!

Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Gaismas ielā 32, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/405P 05.12.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts


SIA DDZKSU-2019/392P 20.11.2019 Cenu aptauja

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājas Arodu ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/354P 08.10.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 4, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/304P 23.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arodu ielā 3, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/293P 22.08.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Čiekuru ielā 8, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/274P 16.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 8, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/256P 29.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 31, Daugavpilī, auksta un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/254P 23.07.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arodu ielā 40, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2020/001P 20.01.2020 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Višķu ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/404P 02.12.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Dīķu ielā 24, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/401P 02.12.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/395P 29.11.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 2, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/388P 20.11.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10A, Daugavpilī

Darba uzdevumā veiktas izmaiņas

Darba uzdevums

Autostāvvietas shēma

SIA DDZKSU-2019/379P 28.10.2019 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā 2.Preču ielā 13, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/377P 18.10.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Bauskas ielā 107, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Tehniskajā specifikācijā veiktas izmaiņas

Darba uzdevums

Projekts  

SIA DDZKSU-2019/376P 18.10.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 199A, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts  

SIA DDZKSU-2019/375P 18.10.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 13, Daugavpilī 

Darba uzdevums

Projekts


SIA DDZKSU-2019/363P 09.10.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 9, Daugavpilī, fasādes gala ārsienas siltināšana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/361P 09.10.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Poligona ielā 48, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/360P 09.10.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 74, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/359P 08.10.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10B, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/332P 18.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Jātnieku 68, Daugavpilī, kravas-pasažieru lifta modernizācija

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/319P 18.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/290P 22.08.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Saules ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/276P 16.08.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Tukuma ielā 23, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/275P 16.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas ielā 43, Daugavpilī, betona atbalstsienas pārbūve

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/269P 15.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/373P 15.10.2019 Cenu aptauja

Rūpnieciskās gāzes piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/414P 12.12.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/349P 23.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tartu ielā 17, Daugavpilī, lodžiju iestiklošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/415P 13.12.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 66, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/344 P 06.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 9, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/341 P 05.11.2018 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 4, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/189P 07.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 17, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/191P 07.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Grodņas ielā 42, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/199P 10.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Saules ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/246P 16.07.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Kr.Valdemāra ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/250P 17.07.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana
SIA DDZKSU-2019/251P 17.07.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aiviekstes ielā 3, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/266P 02.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Teātra ielā 30, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/345P 20.09.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts no 1.stāva līdz 2.stāvam dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 188, Daugavpilī (6 ieejas)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/259P 29.07.2019 Cenu aptauja

Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru) „Kieback&Peter” BMR 410 vai DDC420 remonts un programmēšanas pakalpojumi 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/416P 16.12.2019 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu riepu piegāde un montāža

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/413P 12.12.2019 Cenu aptauja

Logu ieliktņu nomaiņa dzīvojamā mājā Vaļņu ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/400P 02.12.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Krāslavas ielā 62, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/343P 20.09.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Valkas ielā 5, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts


SIA DDZKSU-2019/366P 11.10.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/137 P 17.04.2019 Cenu aptauja

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājas Krustpils ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/243P 16.07.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 41, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/252P 17.07.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 41, Daugavpilī, mīksta jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/257P 29.07.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 23, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/279P 19.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 33A, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/281P 19.08.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa koridoros dzīvojamā mājā Vienības ielā 36, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/307P 26.08.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 36, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/310P 26.08.2019 Cenu aptauja

Gāzes apkures katlu piegāde un nomaiņa ēkā Mendeļejeva ielā 23, Daugavpilī 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/387P 20.11.2019 Cenu aptauja

Digitālo fotokameru piegāde 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/393P 27.11.2019 Cenu aptauja

Motorzāģa un krūmgrieža operatora darba instrumentu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/384P 08.11.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās  dzīvojamā mājā Kauņas ielā 74, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/337P 19.09.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.3 dzīvojamā mājā Vaļņu ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/355P 08.10.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Malu ielā 9, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/331P 18.09.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.1 dzīvojamā mājā Vaļņu ielā 43, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/356P 08.10.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/118 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Gaismas ielā 24, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/261P 29.07.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 8, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/295P 22.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 8, Daugavpilī, fasādes restaurācija

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/340P 20.09.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 11, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/002 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/051 P 25.02.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Ventspils ielā 19, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/130 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Imantas ielā 50, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/236P 11.07.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Višķu ielā 28b/v, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/381P 28.10.2019 Cenu aptauja

Tehniskās sāls piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/382P 07.11.2019 Cenu aptauja

Bērzu zaru slotu piegāde 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/386P 08.11.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī, fasādes daļas atjaunošana ar PVC logu bloku konstrukciju ierīkošanu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/329P 18.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/324P 17.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 4, Daugavpilī, fasādes remonts 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/372P 14.10.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 31, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/294P 22.08.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Puškina ielā 55, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/193P 10.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/280P 19.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, kāpņu telpu ieeju ieliktņu un durvju nomaiņa

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/286P 20.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Stadiona ielā 14, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/330P 18.09.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/277P 19.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 109, Daugavpilī, logu ieliktņu nomaiņa

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/263P 30.07.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Puškina ielā 55, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/206P 11.06.2019 Cenu aptauja

Datortehnikas un orgtehnikas piegāde 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/385P 12.11.2019 Cenu aptauja

Izplēšanās trauku piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/383P 07.11.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ziemeļu ielā 7B, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/364 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 2, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/292P 22.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 31, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/298P 23.08.2019 Cenu aptauja

Vējtvera PVC un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 121A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/309P 26.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 25A, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/323P 17.09.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Dīķu ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/335P 19.09.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 90, liters 1, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/338P 19.09.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 90, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/346P 20.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 66, Daugavpilī, aukstā, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures sistēmas izolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/311P 10.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Šaura ielā 29A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums 

SIA DDZKSU-2019/374P 16.10.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/370P 14.10.2019 Cenu aptauja

Mērīšanas līdzekļu verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/369P 11.10.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma  ierīkošana uz dzelzsbetona KPN paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/258P 29.07.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Ventspils ielā 1A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/248P 17.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 17, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/365P 11.10.2019 Cenu aptauja

Ietves seguma remonts pie dzīvojamās mājas Gaismas ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/364P 11.10.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts  no 1.stāva līdz 2.stāvām dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 74, Daugavpilī, (2.ieejā)     

Darba uzdevums                     

SIA DDZKSU-2019/358P 08.10.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 42, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/291P 22.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 35, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/267P 02.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/171P 17.05.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/170P 17.05.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 25A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/308P 26.08.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 70, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/300P 23.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, balkonu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/271P 15.08.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Miera ielā 14, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/265P 01.08.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma remonts pie dzīvojamās mājas Inženieru ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/262P 30.07.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Stāvā ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/245P 16.07.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Arodu ielā 104A, Daugavpilī, saskaņā ar skici 

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/210P 12.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Bauskas ielā 112, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/204P 11.06.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Bauskas ielā 112, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/197P 10.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, fasādes gala ārsienas remontam

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/192P 07.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 186, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/222P 25.06.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 186, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3

SIA DDZKSU-2019/225P 28.06.2019 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 28, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada tīkliem”

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/029 P 28.01.2019 Cenu aptauja

Ieejas jumtiņu ierīkošana dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/272P 15.08.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana, bērnu laukuma izveide pie dzīvojamās mājas Ventspils ielā 41, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/167P 14.05.2019 Cenu aptauja

Siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/322P 18.09.2019 Cenu aptauja

Eļļu, smērvielu un tehnisko šķidrumu iegāde

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/313P 11.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/348P 20.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/347P 20.09.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/174 P 27.06.2018 Cenu aptauja

 

Gāzes un ūdensvada melno, cinkoto un gruntēto tērauda cauruļu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/321P 12.09.2019 Cenu aptauja

Apkures radiatoru piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/320P 12.09.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Februāra ielā 28, Daugavpilī, lietus ūdens noteksistēmas ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/249P 17.07.2019 Cenu aptauja

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un to pieguļošo teritoriju kapitālo remontdarbu veikšanas gaitā

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/305P 26.08.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamo māju Vienības ielā 28 un A.Graftio ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Lēmums_1.daļa

Lēmums_2.daļa

Līgums_1.daļa

Līgums_2.daļa

SIA DDzKSU 2019/022m 29.04.2019 Iepirkumu procedūra

Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Cialkovska ielā 5, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts 1

Projekts 2

SIA DDZKSU-2019/255P 26.07.2019 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Imantas ielā 51, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/212P 18.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 195V, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/164P 14.05.2019 Cenu aptauja

Javas un betona piegāde

Tehniskajā specifikācijā veiktas izmaiņas!

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/284P 20.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/006m 06.02.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Parādes ielā 15A un Ventspils ielā 65A,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/021m 29.04.2019 Iepirkumu procedūra

Vējtveru kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Imantas ielā 40, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/306P 26.08.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.8 dzīvojamā mājā Konstantīna ielā 4, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/303P 23.08.2019 Cenu aptauja

Virtuves pavarda pārmūrēšana dzīvoklī Nr.4/5/6 dzīvojamā mājā Plāteru ielā 10, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/302P 23.08.2019 Cenu aptauja

Balkonu remonts dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/301P 23.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 31 (no 2.ieeja līdz 6 ieeja), Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/297P 23.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 20, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/296P 23.08.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.9 dzīvojamā mājā Smilšu ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/237P 16.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.5 dzīvojamā mājā Smilšu ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/238P 16.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.10 dzīvojamā mājā Arodu ielā 24, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/239P 16.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.1 dzīvojamā mājā Arodu ielā 18, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/240P 16.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 64, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/227P 05.07.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 159, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/200P 10.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Tartu ielā 15, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/195P 10.06.2019 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 79, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/175P 27.05.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 159, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/158 P 02.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos un pagrabā

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/288P 20.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/282P 19.08.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/242P 16.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/216P 20.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 4, Daugavpilī, fasādes gala ārsienas siltināšana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/190P 07.06.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Čiekuru ielā 7a, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/421 P 21.12.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku ar ieliktņiem uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Čiekuru ielā 7a, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/420 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājas Raipoles ielā 1, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/244P 16.07.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Tautas ielā 84, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/184P 06.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 90, Daugavpilī, mīksta jumta seguma(ruberoīda) nomaiņa

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/178P 05.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 90, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/166P 14.05.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 19, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/132 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 90, liters 1, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/088 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Kandavas ielā 2, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

Līgums_1

Līgums_2

SIA DDzKSU 2019/026m 14.05.2019 Iepirkumu procedūra

Transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas un OCTA apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/268P 02.08.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.12 dzīvojamā mājā Konstantīna ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/241P 16.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.4 dzīvojamā mājā Kauņas ielā 136, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/233P 11.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.2 dzīvojamā mājā Grodņas ielā 84, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/232P 11.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.3 dzīvojamā mājā Valmieras ielā 62, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/231P 11.07.2019 Cenu aptauja

Virtuves pavarda pārmūrēšana dzīvoklī Nr.1 dzīvojamā mājā Varšavas ielā 44, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/230P 11.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.2 dzīvojamā mājā Cēsu ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/229P 11.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.9 dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 6, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/228P 11.07.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.2 dzīvojamā mājā Rīgas ielā 83A, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/221P 25.06.2019 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/086 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Marijas ielā 3, Varšavas ielā 3 un Saules ielā 68, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Lēmums 3.daļa

Līgums 3.daļa

Rezultāts 3.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums_1.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/036m 17.07.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 20, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/247P 16.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 2, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/235P 11.07.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 27, Daugavpilī, jumtiņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/234P 11.07.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Puškina ielā 92, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/183P 06.06.2019 Cenu aptauja

Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Teātra ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

Shēma

SIA DDZKSU-2019/172P 17.05.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Užvaldes ielā 5, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/133 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Bauskas ielā 101, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/081P 29.03.2019 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, nesošo konstrukciju pastiprināšanai

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/028m 14.05.2019 Iepirkumu procedūra

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekst

SIA DDZKSU-2019/187P 06.06.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Vienības ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/188P 06.06.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana 

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/169P 17.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/149 P 25.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319V, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/125 P 15.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Saules ielā 68, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/107 P 11.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā L.Dārza ielā 34, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/103 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku uzgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/085 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 22, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/067 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 14, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/186P 06.06.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu grīdu seguma ieklāšana no flīzēm no 2.stāva līdz 9.stāvam dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 87, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/161P 14.05.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Bauskas ielā 103, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/159 P 02.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 37, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/304 P 26.09.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/272 P 30.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 74, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un mansarda siltināšana

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/013m 22.03.2019 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Tukuma ielā 74, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/054m 03.10.2018 Iepirkumu procedūra

Transportlīdzekļu rezerves daļu piegāde

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/223P 28.06.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes vienkāršotās apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Februāra ielā 33, Daugavpilī, pandusa ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/137 P 11.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Grodņas ielā 34, Daugavpilī, betona lieveņu remonts no pagalma puses

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/213P 18.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 13, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/207P 11.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 24, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/205P 11.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/163P 14.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 22, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/102 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Balvu ielā 3A, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Nolikums

Projekts

Skaidrojums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/005m 06.02.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/224P 27.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 20, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/220P 25.06.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.12 dzīvojamā mājā Konstantīna ielā 2, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/219P 25.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 31, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/217P 25.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 8, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/215P 20.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 31, Daugavpilī, betona lieveņu remonts no 2.ieeja līdz 6.ieeja

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/214P 20.06.2019 Cenu aptauja

Krāsns pārmūrēšana dzīvoklī Nr.7 dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 6, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/203P 11.06.2019 Cenu aptauja

Virtuves pavarda pārmūrēšana dzīvoklī Nr.10 dzīvojamā mājā Vaļņu ielā 35, Daugavpilī

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/198P 10.06.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamo māju Vienības ielā 28 un Viestura ielā 25, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Nolikums

Projekts

Projekts

Lēmums 1.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums 

SIA DDzKSU 2019/015m 27.03.2019 Iepirkumu procedūra

Iekštelpu durvju bloku piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/211P 18.06.2019 Cenu aptauja

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi uzņēmuma darbiniekiem

Nolikums

Lemums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/024m 14.05.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 27, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/136 P 17.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Šaura ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/134 P 17.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/131 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 6, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/120 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 14, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/119 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 64, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/116 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 82, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa, mazā jumta pārseguma un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/115 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Imantas ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/112 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 42, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/109 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 123A, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/099 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Pagraba PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/097 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ķieģeļu ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/094 P 05.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, kodu sistēmas vadības bloka uzstādīšana un programmēšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 166, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/091 P 05.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana pagrabā dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 166, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/089 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 37, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/087 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku uzgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 25, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/084 P 04.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpā dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/079 P 27.03.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpā dzīvojamā mājā Arhitektu ielā 23, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/070 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 3, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/068 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/063 P 26.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 35, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/061 P 26.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas ielā 21, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/056 P 21.03.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/054 P 04.03.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Ķieģeļu ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/035 P 12.02.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 171, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/031 P 11.02.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 11, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/017 P 17.01.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 14, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/003 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 7, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/208P 12.06.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Stāvā ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/153 P 26.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Lielā Dārza ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/096 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 64, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/194P 10.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 55, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/181P 05.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 55, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/179P 05.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Ezeru ielā 61a, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/367 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/071m 03.01.2019 Iepirkumu procedūra

Balta biroja papīra piegāde

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/176P 04.06.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/139 P 23.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/138 P 23.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nometņu ielā 19, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/117 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/114 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/113 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Saules ielā 67, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/108 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 1, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/105 P 11.04.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Aveņu ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/100 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 26, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/098 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Inženieru ielā 7, Daugavpilī, aizsargapmales atjaunošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/093 P 05.04.2019 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 26, Daugavpilī.

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/092 P 05.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 32, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/090 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 66, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/078 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Dīķu ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/077 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/074 P 27.03.2019 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpā dzīvojamās mājas Bauskas ielā 110, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/082 P 03.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā L.Dārza ielā 5, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/032 P 11.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/182P 05.06.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 55, Daugavpilī, betona lieveņu remonts (2.,3., un 4. ieeja kāpņu telpā)

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/180P 05.06.2019 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 47, Daugavpilī (6 kāpņu telpas, 5 stāvi)

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/127 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku uzstādīšana ar durvju virsloga restaurācija dzīvojamā mājā Vienības ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/073 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/066 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, balkonu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/065 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 55, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta pārseguma siltināšana, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/062 P 26.03.2019 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Muitas ielā 8, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/355 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpas kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā K.Valdemāra ielā 31, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/337 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Malu ielā 15 un Stadiona ielā 20, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Lēmums 3, 4.daļa

Līgums 4.daļa

Lēmums 1, 2.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 3.daļa

SIA DDzKSU 2018/068m 11.12.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 34, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma un kāpņu telpu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/055m 03.10.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope

Darba uzdevums

SIA DDzKSU-2019/069 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Šaura ielā 29, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

SIA DDZKSU-2019/168P 14.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197A, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/165P 14.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Saules ielā 68, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/162P 14.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/100 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Grīdu flīzēšana dzīvojamās mājas Tartu ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/099 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 24, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/075 P 11.05.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 17, Daugavpilī, balkonu remontdarbi

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/061 P 21.04.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10A, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/026 P 24.03.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 79A, Daugavpilī, 1.litera spāru jumta remonts

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/007 P 31.01.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 7, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/156 P 02.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 19, Daugavpilī, betona lieveņa un betona ceļa remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/157 P 02.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Augstā ielā 1, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

SIA DDZKSU-2019/173P 17.05.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 8, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālremonta veikšana

Darba uzdevums

Shēma

SIA DDZKSU-2019/174P 17.05.2019 Cenu aptauja

Ražošanas atkritumu apsaimniekošana

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/017m 02.04.2019 Iepirkumu procedūra

Koksnes plākšņu, ķieģeļu un citu būvmateriālu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/012m 18.03.2019 Iepirkumu procedūra

Apdares materiālu piegāde

Nolikums

Lēmums

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2019/018m 02.04.2019 Iepirkumu procedūra

Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/025m 14.05.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 13, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija un apkures sistēmas renovācija

Nolikums

Projekts

Lemums

SIA DDzKSU 2019/027m 20.05.2019 Iepirkumu procedūra

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 2019.gada pārskatu    

Darba uzdevums                                  

SIA DDZKSU-2019/160P 13.05.2019 Cenu aptauja

Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Cēsu ielā 22, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/057 P 29.03.2019 Cenu aptauja

Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Cēsu ielā 20A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

Projekts

DDzKSU-2019/058 P 29.03.2019 Cenu aptauja

PVC stiklu pakešu logu ar ielikņiem izgatavošana un uzstādīšana mājas Čiekuru ielā 6, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/026 P 20.02.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 6, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un  uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/025 P 20.02.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 82, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/311 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, betona lieveņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/155 P 02.05.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 24, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/078 P 08.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 32, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/394 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Teātra ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/154 P 30.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Valkas ielā 58, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/148 P 25.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Siguldas ielā 11, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/147 P 25.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 7, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/146 P 25.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 4, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/144 P 24.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 1, Daugavpilī, aizsargapmales remonts 

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/143 P 24.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 11, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/080 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/142 P 24.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 4, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/041 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 57, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/151 P 26.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 18, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos 

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/141 P 24.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Butļerova ielā 10, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/135 P 17.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 27, Daugavpilī, jumtiņu remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/129 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 18, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/128 P 16.04.2019 Cenu aptauja

Pandusa ierīkošana dzīvojamā mājā Februāra ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar apliecinājuma karti

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/124 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 14, Daugavpilī, cokola remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/123 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 32, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/122 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 7, Daugavpilī, karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/121 P 15.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 10, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/111 P 12.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Siguldas ielā 11, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/106 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, aizsargapmales remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/104 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Būvprojektu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, nesošo konstrukciju pastiprināšana

Darba uzdevums

Pielikums

DDzKSU-2019/083 P 04.04.2019 Cenu aptauja (pārtraukts)

Printeru un kopētāju kārtridžu apkope, uzpilde, atjaunošana un piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/101 P 11.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 7, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/196 P 27.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 9, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/195 P 27.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/191 P 27.07.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Alejas ielā 9, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/173 P 20.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/170 P 20.06.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 111A, Daugavpilī, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā. Cirkulācijas cauruļvada ierīkošana karstā ūdensapgādes sistēmai

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/095 P 08.04.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tautas ielā 86, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/019m 02.04.2019 Iepirkumu procedūra

Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Lielā Dārza ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

Projekts

DDzKSU-2019/060 P 04.04.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas L.Dārza ielā 3, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/048 P 20.02.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/001 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Transportlīdzekļa piegāde

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/065m 11.12.2018 Iepirkumu procedūra

Ieejas koka durvju bloka restaurācija dzīvojamā mājā Daugavas ielā 8, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/071 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Apkures radiatoru piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/059 P 22.03.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 22, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/026 P 25.01.2019 Cenu aptauja

PVC Loga bloka uzstādīšana kāpņu telpā dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 73, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/036 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 28, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/040 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Rīgas ielā 76A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/014 P 15.01.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/013 P 15.01.2019 Cenu aptauja

Apzāģēto dēļu piegāde durvju bloku izgatavošanai

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/009m 05.03.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 5, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/034 P 12.02.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/011 P 15.01.2019 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Gaismas ielā 16, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/008 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/005 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 89, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/004 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas ielā 70, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/396 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 4A, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņai, jumta pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/382 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, fasādes gala ārsienu siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/379 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, kodu sistēmas vadības bloka uzstādīšana un programmēšana dzīvojamā mājā Tautas ielā 49, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/377 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Kandavas ielā 23, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/370 P 16.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 6, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/348 P 07.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/346 P 06.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, kodu sistēmas vadības bloka uzstādīšana un programmēšana dzīvojamā mājā Strādnieku ielā 82, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/309 P 11.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 21, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/399 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Aizdevums dzīvojamās mājas Nometņu ielā 66, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai” dokumentācija

SIA DDzKSU 2018/059k 15.11.2018 Konkurss

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Aizdevums dzīvojamās mājas Sporta ielā 2, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai” dokumentācija

SIA DDzKSU 2018/058k 09.11.2018 Konkurss

Ražošanas atkritumu apsaimniekošana

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2019/011m 18.03.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 79, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/066m 11.12.2018 Iepirkumu procedūra

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/380 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Nesošo konstrukciju pastiprināšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/391 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 10, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/398 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Dobeles ielā 1, Daugavpilī (4.kāpņu telpa, 5 stāvi)

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/408 P 12.12.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Dobeles ielā 1, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/409 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihaila ielā 8, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/416 P 21.12.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/417 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Vējtvera un pagraba koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 3, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/419 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Kancelejas preču piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/050 P 25.02.2019 Cenu aptauja

Pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 73, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/076 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloka un balkona PVC durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 73, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/075 P 27.03.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Cietokšņa ielā 14 un Ģimnāzijas ielā 28, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

Rezultāts 1.daļa

Lēmums 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/042m 06.08.2018 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā A.Graftio ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/039 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Pastkastīšu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/002m 30.01.2019 Iepirkumu procedūra

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kapitālo remontdarbu veikšanas gaitā

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2019/001m 30.01.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 35, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/053 P 04.03.2019 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Višķu ielā 32, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/407 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Arhitektu ielā 24, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/402 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Šaura ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/401 P 12.12.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 14, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/015 P 15.01.2019 Cenu aptauja

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

Līgums

Autoruzraudzības līgums

SIA DDzKSU 2018/056m 11.10.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Bauskas ielā 101 un Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Lēmums 2.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

Līgums 1.daļa

SIA DDzKSU 2018/050m 11.09.2018 Iepirkumu procedūra

Vējtvera PVC durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Liepājas ielā 31, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/368 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Bēniņu pārseguma siltināšanai dzīvojamai mājai Vienības ielā 42A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/376 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 4, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņai, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai un sienu konstrukcijas remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/414 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 21, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/044 P 15.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/046 P 20.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 188, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/047 P 20.02.2019 Cenu aptauja

Plīts un krāsns čuguna izstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/049 P 20.02.2019 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas ielā 21, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/045 P 15.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 21, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/098 P 18.05.2017 Cenu aptauja

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/012 P 15.01.2019 Cenu aptauja

Dārza instrumentu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/069m 18.12.2018 Iepirkumu procedūra

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sporta ielā 2, Daugavpilī” dokumentācija

Apliecinājuma karte

Ziņojums

Ziņojums 2

SIA DDzKSU 2018/032k 24.07.2018 Konkurss

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nometņu ielā 66, Daugavpilī” dokumentācija.

Būvprojekts

Ziņojums

SIA DDzKSU 2018/033k 02.08.2018 Konkurss

Dzīvojamo māju Lauska ielā 14 un Tartu ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Nolikums

Projekts1

Projekts2

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/041m 06.08.2018 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 109, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/038 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Puškina ielā 52, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/037 P 14.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 5, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/030 P 11.02.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 4a, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/033 P 12.02.2019 Cenu aptauja

PVC Logu bloka uzstādīšana ratiņu telpā dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 197G, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2019/007 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un jaunas autostāvvietas ierīkošanai, esošās autostāvvietas paplašināšanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 42A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/343 P 05.11.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/199 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Grīdu remonts dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/198 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Kandavas ielā 11, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/197 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Paziņojums

Iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas iegāde” dokumentācija

SIA DDzKSU 2018/060k 07.12.2018 Konkurss

Aizdevumi dzīvojamo māju Satiksmes ielā 9, Saules ielā 68 un Raiņa ielā 8, Daugavpilī, būvdarbiem

Nolikums

SIA DDzKSU 2019/004m 11.02.2019 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, kodu sistēmas vadības bloka uzstādīšana un programmēšana dzīvojamā mājā Tukuma ielā 15, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/418 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 26A, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/415 P 21.12.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 88, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens skaitītāju verifikācijas vai nomaiņa un automātiskās skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope, remonts un atjaunošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/413 P 18.12.2018 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Dīķu ielā 41, Daugavpilīi

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/406 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Dīķu ielā 41, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/405 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 121, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/404 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Vējtvera koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 121, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/403 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/397 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 39, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/395 P 12.12.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Svaru ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/393 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 74, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un mansarda siltināšana

Nolikums

Projekts

SIA DDzKSU 2019/007m 06.02.2019 Iepirkumu procedūra (pārtraukts)

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 319, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/392 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 28, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/381 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 68, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņai un  jumta pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/373 P 16.11.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Tautas ielā 96, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/371 P 16.11.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Ziemeļu ielā 7B, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/363 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Pagraba PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Dobeles ielā 20, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/362 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 70, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/345 P 06.11.2018 Cenu aptauja

Vējtvera PVC durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai dzīvojamā mājā Dobeles ielā 20, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/340 P 26.10.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Kauņas ielā 72, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/324 P 15.10.2018 Cenu aptauja

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamās mājas Kauņas ielā 72, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/315 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krāslavas ielā 62, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/267 P 29.08.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 105, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums

Līgums

SIA DDzKSU 2018/061m 20.11.2018 Iepirkumu procedūra

Apzāģēto dēļu piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/070m 03.01.2019 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 23, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/020 P 18.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Viestura ielā 27, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/028 P 28.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/027 P 28.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/025P 25.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/024 P 25.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Smilšu ielā 98, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/023 P 21.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Šaura ielā 21, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/022 P 21.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 11, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/021 P 18.01.2019 Cenu aptauja

Būvuzraudzības darbu veikšana būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Sporta ielā 2, Daugavpilī” īstenošanas gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/247 P 17.08.2018 Cenu aptauja

Siltummezglu aprīkojuma piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/016 P 17.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un apkures cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/019 P 17.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 8, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts un siltumizolācijas nomaiņa pagrabā

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/018 P 17.01.2019 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 24, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

Darba uzdevums

DDzKSU-2019/010 P 14.01.2019 Cenu aptauja

Būvuzraudzības darbu veikšana būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” īstenošanas gaitā

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/249 P 17.08.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/280 P 27.10.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Varšavas ielā 3, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2017/277 P 24.10.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Puškina iela 90, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/226 P 09.08.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/218 P 03.08.2017 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Tautas ielā 84, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/205 P 28.07.2017 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 70, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku uzstādīšana

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2017/247 P 21.09.2017 Cenu aptauja

Metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 4A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/192 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Transportlīdzekļu piegāde

Nolikums

Lēmums 1.daļa;2.daļa

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 1-2.daļas

Lēmums 3.daļa

SIA DDzKSU 2018/062m 28.11.2018 Iepirkumu procedūra

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 24, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/333 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 22, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/332 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Tukuma ielā 32, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/329 P 24.10.2018 Cenu aptauja

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam pagarināts līdz 2018.gada 14.decembrim

 

Vienotas finanšu vadības, nekustamā īpašuma pārvaldības un dzīvojamā fonda apsaimniekošanas informācijas sistēmas Standard ERP by HansaWorld uzturēšana

Nolikums

Lēmums 

Līgums

SIA DDzKSU 2018/064m 04.12.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Malu ielā 15 un Viestura ielā 1, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Lēmums 1.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums 2.daļa

SIA DDzKSU 2018/019m 03.05.2018 Iepirkumu procedūra

Aizdevumi dzīvojamo māju Satiksmes ielā 9, Saules ielā 68 un Raiņa ielā 8, Daugavpilī, būvdarbiem

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/067m 19.12.2018 Iepirkumu procedūra

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Aizpilsētas ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/284 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/319 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 42, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/374 P 16.11.2018 Cenu aptauja

Skārda izstrādājumu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/412 P 18.12.2018 Cenu aptauja

Programmatūras piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/411 P 20.12.2018 Cenu aptauja

Speciālo darba apģērbu izgatavošana un piegāde

Darba uzdevums

Skice

DDzKSU-2018/385 P 07.12.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Raiņa ielā 14A, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/358 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 94, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/349 P 07.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 2, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/342 P 05.11.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Vienības ielā 36, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/279 P 31.08.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 36, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/115 P 28.05.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 44, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/372 P 16.11.2018 Cenu aptauja

Vējtvera koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 7, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/366 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Vējtvera koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kandavas ielā 9, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/365 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Stacijas ielā 117A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/360 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/351 P 07.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raipoles ielā 7A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/350 P 07.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku ar stikla paketi uzstādīšana dzīvojamā mājā Butļerova ielā 6, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/339 P 26.10.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 89, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/347 P 06.11.2018 Cenu aptauja

Pandusa ierīkošana dzīvojamā mājā Februāra ielā 33, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/410 P 12.12.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Jelgavas ielā 25 un Vienības ielā 11, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Lēmums 1.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums 2.daļa

Rezultāts 2.daļa

Līgums 1.daļa

SIA DDzKSU 2018/030m 05.06.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamo māju Tautas ielā 84 un Malu ielā 15, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa

Nolikums

Projekts

Lēmums 2.daļa

Lēmums 1.daļa

Līgums 1.daļa

SIA DDzKSU 2018/034m 17.07.2018 Iepirkumu procedūra

Dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/063m 28.11.2018 Iepirkumu procedūra

Metālizstrādājumu piegāde

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/384 P 04.12.2018 Cenu aptauja

Rūpnieciskās gāzes piegāde

 

Tehniskajā specifikācijā veiktas izmaiņas

 

 

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/383 P 04.12.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 15, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/316 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/307 P 11.10.2018 Cenu aptauja

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/286 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Pagraba metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Ziemeļu ielā 7A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/281 P 31.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 31, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/390 P 03.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 35, Daugavpilī, mīkstā jumta seguma (ruberoīda) nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/389 P 03.12.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/388P 03.12.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 89, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/387 P 28.11.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 166, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/386 P 28.11.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Komandanta ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/320 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 6, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/150 P 19.06.2018 Cenu aptauja

Ieejas koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Kr.Valdemāra ielā 25, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/318 P 12.10.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamo māju Imantas ielā 48, Satiksmes ielā 9 un Raiņa ielā 8, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana

Nolikums

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3

Lēmums 3.daļa

Lēmums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Rezultāts 3.daļa

Lēmums 1.daļa

SIA DDzKSU 2018/020m 03.05.2018 Iepirkumu procedūra

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Alejas ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

SIA DDzKSU 2018/053m 03.10.2018 Iepirkumu procedūra

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā L.Dārza ielā 34, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/378 P 26.11.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 5, Daugavpilī, aizsargapmales ierīkošana 

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/305 P 26.09.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Minskas ielā 8, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/269 P 29.08.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nometņu ielā 23, Daugavpilī, lodžiju iestiklošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/209 P 10.07.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/099 P 17.05.2018 Cenu aptauja

Bēniņu pārsegumu siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamai mājai Imantas ielā 35A, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/352 P 09.11.2018 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Staru ielā 30/32, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/327 P 22.10.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā 2.Pasažieru ielā 79A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/310 P 11.10.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 25, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/295 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, kodu sistēmas vadības bloka uzstādīšana un programmēšana dzīvojamā mājā Tautas ielā 86, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/292 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas un pagraba koka durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/290 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 34A, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/289 P 13.09.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Dzelzceļu ielā 16, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/274 P 30.08.2018 Cenu aptauja

PVC Logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Liepājas ielā 17, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/262 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 9, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem''

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/369 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/252 P 23.08.2018 Cenu aptauja

Ieejas metāla siltināto durvju bloka uzstādīšana dzīvojamā mājā Komunāla ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/177 P 28.06.2018 Cenu aptauja

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 117, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/158 P 21.06.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 35, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/140 P 11.06.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana kāpņu telpās dzīvojamā mājā Piekrastes ielā 33, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/306 P 11.10.2018 Cenu aptauja

Logu bloka nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/195 P 05.07.2018 Cenu aptauja

Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai, saskaņā ar skici

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/160 P 21.06.2018 Cenu aptauja

PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, kāpņu telpās

Darba uzdevums

Projekts

Projekts 2

DDzKSU-2018/042 P 06.02.2018 Cenu aptauja

Pagraba logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici n>

Darba uzdevums

Projekts

DDzKSU-2018/361 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Fasādes ārsienas daļas apmetuma ierīkošana dzīvojamai mājai Smilšu ielā 99, Daugavpilī

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/359 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai kāpņu telpā Nr.2

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/357 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Ēkas apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 41, Daugavpilī, fasādes sienu remontam

Darba uzdevums

DDzKSU-2018/354 P 14.11.2018 Cenu aptauja

Mobilās aplikācijas izstrāde