16.05.2022 14:15

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

Avārijas dispečerdienesta Ražošanas DISPEČERU (profesijas kods 4322 03), darba vieta Satiksmes iela 2a, Daugavpils.

Pienākumi:

 • pieņemt un reģistrēt saņemtos pieteikumus;
 • nodrošināt operatīvu saņemto ziņu un pieteikumu nodošanu citu uzņēmumu dienestiem, lai tie varētu veikt nepieciešamos pasākumus;
 • kontrolēt savlaicīgu pieprasījumu izpildīšanu ar izbraukumu uz objektiem;
 • pieņemt no dežūrējošās brigādes informāciju par avārijas brigādes nepieciešamajiem neatliekamajiem darbiem. 

Prasības kandidātiem: 

 • vidējā vai augstākā izglītība;
 • vismaz 1 gadu pieredze līdzīgā amatā;
 • dokumentu sastādīšanas un noformēšanas kārtība;
 • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
 • izcilas komunikācijas prasmes, precizitāte un prasme patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • teicamas valsts valodas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • tundas likme 3.74 Eiro Bruto;
 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • maiņu darba grafiku;
 • draudzīgus, pozitīvus un izpalīdzīgus kolēģus.

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 2022.gada. 25.maijam ar norādi: „Ražošanas DISPEČERS”.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

09.05.2022 12:46

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

NAMU PĀRZINI (profesijas kods 5153 01), darba vieta ir Daugavpils pilsēta.

 

Pienākumi:

 

- Organizēt darbu konkrētajā iecirknī, kas saistīts ar dzīvojamo māju  kvalitatīvu apsaimniekošanu;

- Sniegt dzīvojamo māju īpašniekiem un īrniekiem aktuālu un pilnīgu informāciju par dzīvojamās mājas īpašniekam saistošajiem normatīvajiem aktiem un no tiem izrietošajām saistībām;

- Organizēt likumā noteiktajā kārtībā rakstveida aptaujas dzīvojamā mājā, ja saņemts dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka pieprasījums, kas attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām;

- Sniegt rakstiskas atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem, apmeklēt dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku sapulces, vadīt tās, noformēt sapulču protokolus un sniegt konsultācijas, sadarboties ar māju vecākajiem.

 

Prasības kandidātiem:

- Vismaz vidējā speciālā izglītība;

- Precizitāte un atbildība uzticēto pienākumu veikšanā;

- Valsts valodas pakāpi apliecinošs dokuments (C 1). 

 

Mēs piedāvājam:

 

- atalgojumu no 730,00 Eur;

- darba līgumu uz nenoteiktu laiku;

 

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 2022.gada.27.maijam ar norādi: „Namu pārzinis”.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

05.05.2022 14:36

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā:

SANTEHNIĶIS, profesijas kods: 7126 01, darba vietas adrese: Daugavpils pilsēta.

Nepieciešamā kvalifikācija un prasības pretendentiem:

-          Vidējās pakāpes profesionālā izglītība;

-          vismaz 1 (viena) gada praktiskā darba pieredze šajā jomā.

Personiskās īpašības: prasme organizēt un plānot savu darbu ievērojot noteiktos termiņus, precizitāte darbu veikšanā, spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, labas saskarsmes prasmes.

Darba pienākumi: 

-          noteikt bojājumus, veikt sanitārtehnikas, inženierkomunikāciju un to iekārtu montāžu, pārbaudi, ieregulēšanu un palaišanu ekspluatācijā.

Mēs piedāvājam:

-          Darba alga 780,00 EUR mēnesī;

-          Darba līgums uz nenoteiktu laiku. 

Pretendentiem sūtīt savus CV uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz līdz 31.05.2022. ar norādi: „SANTEHNIĶIS”. 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

05.05.2022 14:33

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā:

ELEKTRIĶI

Nepieciešamā kvalifikācija un prasības pretendentiem/-tēm:

- profesionālā vidējā izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība elektriķa specialitātē;

- darba pieredze šajā jomā – ne mazāk kā 6 (seši)  mēneši;

- nepieciešama Bz augstsprieguma elektrodrošības grupa;

- B autovadītāja apliecība.

Personiskās īpašības:

- prasme organizēt un plānot savu darbu ievērojot noteiktos termiņus, precizitāte darbu veikšanā, labas saskarsmes prasmes.

Darba pienākumi:

- instalēt, uzturēt un remontēt ar dzīvojamo māju apkalpošanu saistītās elektroiekārtas;

- labot bojātu elektroizolāciju vai ierīkot jaunu;

- periodiski veikt apskates ar dzīvojamo māju apkalpošanu saistītās elektroiekārtas;

- apskates laikā veikt iekārtu noregulēšanu un daļēju to remontu;

- izpildīt mājas iekšējo elektroiekārtu neparedzētus  remontdarbus (līdz dzīvokļu skaitītājiem), kā arī likvidēt avārijas situācijas kas radušās mājas iekšējo elektrotīklu iekārtās;

- saskaņā ar grafiku veikt ieplānotos profilaktiskos remontdarbus.

Mēs piedāvājam:

- darba līgums uz nenoteiktu laiku;

- noteiktā amatalga ir EUR 780,00 mēnesī;

- iespējas profesionāli pilnveidoties.

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 31.05.2022. ar norādi: “ELEKTRIĶIS”.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.


05.05.2022 14:31

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā:

Darba aizsardzības SPECIĀLISTU (profesijas kods 3119 04).

Pienākumi:

- Nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību īstenošanu uzņēmumā;

- Izstrādāt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību īstenošanai nepieciešamos dokumentus;

- Organizēt un vadīt darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas;

- Uzraudzīt darba vidi uzņēmumā, t.sk. veikt darba vides riska novērtēšanu un darba aizsardzības pasākumu plānošanu;

- Kontrolēt kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu;

- Organizēt nodarbināto veselības pārbaudes;

- Veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu, analizēt to cēloņus un izstrādāt preventīvus pasākumus to novēršanai;

- Konsultēt uzņēmumu vadību un darbiniekus darba aizsardzības jautājumos.

Prasības kandidātiem:

- Profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā vai pēdēja kursa students;

- Profesionālā pilnveides izglītība ugunsdrošībā (ne mazāk par 160 stundām);

- Loti labas valsts valodas prasmes (C1);

- Spēja plānot un organizēt savu darbu;

- Spēja apstrādāt lielu informācijas apjomu un pareizi uzturēt dokumentāciju.

Mēs piedāvājam:

atalgojums 1100,00 Eur;

darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 31.05.2022.g ar norādi: „ Darba aizsardzības SPECIĀLISTS”.

 Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

*Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.