17.01.2022 08:48

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā:

Inženierkomunikāciju TEHNIĶI, profesijas kods: 3112 07, darba vietas adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī

Nepieciešamā kvalifikācija un prasības pretendentiem/-tēm:

 • augstākā vai vidēja tehniskā izglītība celtniecības jomā;
 • vismaz 1 (vienu) gadu praktiskā darba pieredze šajā amatā;
 • labas Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu zināšanas - būvniecības jomā, (Latvijas Nacionālie standarti, Būvnormatīvi, likumi);
 • prasmes strādat BIS (būvniecības informācijas sistēma), AutoCAD, GLT, AXIS un citās siltummezglu tālvadības programmās tiks uzskatīta par priekšrocību.

Personiskās īpašības:

 • prasme organizēt un plānot savu darbu ievērojot noteiktos termiņus, argumentēt un paust savu viedokli, precizitāte darbu veikšanā, labas saskarsmes prasmes.

Darba pienākumi:

 

 • veic siltumenerģijas uzskaites iekārtu un aprīkojuma attālo rādījumu nolasīšanu, kas atrodas dzīvokļos, kuros ir bijusi inženierkomunikāciju renovācija vai rekonstrukcija, nodrošina kontroli un apkalpošanu;
 • nepieciešamības gadījumos izbrauc uz objektu, lai veiktu siltummezgla bojājumu novēršanu;
 • veic darbus GLT, AXIS un citās siltummezglu tālvadības programmās;
 • operatīvi veic darbības ar datoru un biroja tehniku;
 • veic siltummezglu parametru arhivēšanu (saglabāšanu).

 

Mēs piedāvājam:

 • darba līgums uz nenoteiktu laiku;
 • noteiktā amatalga ir EUR 800,00 mēnesī;
 • iespējas profesionāli pilnveidoties.

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 23.01.2022. ar norādi: “Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS”.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

17.01.2022 08:47

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā:

Informācijas tehnoloģiju projektu VADĪTĀJU (profesijas kods 2521 03), darba vieta Liepājas iela 21, Daugavpils.

 

Pienākumi:

 • Vadīt IT funkciju, nosacīt uzdevumus un kontrolēt to izpildi;
 • Vadīt sarežģītus projektus, kas bieži sastāv no vairākiem apakšprojektiem;
 • Kontrolēt un koordinēt projektu izpildi atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām, identificēt un paredzēt riskus, veikt nepieciešamās izmaiņas projektu gaitā
 • Uzturēt attiecības ar citām struktūrvienībām, vadību un ārējiem piegādātājiem, lai nodrošinātu sekmīgu IT struktūrvienības darbu un lietotāju vajadzību īstenošanu
 • Piedalīties IT struktūrvienības budžetu sastadīšanā, kontrolē tā izpildi.

 

Prasības kandidātiem:

 • Profesionālā augstākā izglītība IT jomā;
 • Pieredze līdzīgā amatā vismaz 3 gadi;
  • Loti labas valsts valodas prasmes;
  • Spēja plānot un organizēt savu darbu;
  • Spēja apstrādāt lielu informācijas apjomu un pareizi uzturēt dokumentāciju.

 

Mēs piedāvājam:

 • atalgojums 1300,00 Eur;
 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

 

 

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 23.01.2022. ar norādi: “Informācijas tehnoloģiju projektu VADĪTĀJS”.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

*Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

17.01.2022 08:46

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā:

ElektroINŽENIERI, profesijas kods: 2151 01, darba vietas adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī

Nepieciešamā kvalifikācija un prasības pretendentiem/-tēm:

 • augstākā tehniskā izglītība enerģētikas jomā;
 • vismaz 3 (trīs) gadu praktiskā darba pieredze šajā amatā;
 • labas Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu zināšanas - enerģētikas jomā, (Latvijas Nacionālie standarti, Būvnormatīvi, likumi, LEK);
 • jābūt kvalificētam darbiniekam ar elektroietaises darba spriegumam atbilstošu elektrodrošības grupu (C elektrodrošības grupa augstspriegumā vai zemspriegumā);
 • jābūt zināšanām par elektroietaisi, tās konstrukciju, drošības prasībām, kas attiecas uz tās lietošanu, un pietiekamai darba pieredzei, lai nodrošinātu elektroietaises pareizu un drošu ekspluatāciju;
 • pārzināt un ievērot MK Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” un pieprasīt to zināšanu un ievērošanu no padotība esošiem darbiniekiem.

Personiskās īpašības:

 • prasme organizēt un plānot savu darbu ievērojot noteiktos termiņus, argumentēt un paust savu viedokli, precizitāte darbu veikšanā, labas saskarsmes prasmes.

Darba pienākumi:

 

 • sastādīt profilaktisko remontdarbu plānu, sekot to savlaicīgai izpildei, veikt savlaicīgo tehnisko apkopi un remontu;
 • organizēt darbinieku izvietošanu objektos;
 • vadīt, organizēt un koordinēt darbu struktūrvienībā;
 • organizēt savlaicīgu pieteikumu izpildi, kontrolēt veicamo darbu kvalitāti un izpildes termiņus, piedalīties izpildīto darbu pieņemšanā;
 • sadalīt liftu tehniskas apkalpošanas un profilakses remonta plānus un nodrošināt to izpildi, atbildīgs par liftu elektrosaimiecību un par liftu elektrisko iekārtu remontu un apkalpošanu;
 • organizēt savlaicīgu elektroiekārtu avārijas situāciju noveršanu;
 • vadīt un kontrolēt pakļautos darbinieku, sastādīt darba grafikus un veikt darba laika uzskaiti;
 • veikt pieteikumu ievadīšanu datorā;
 • nodrošināt iekārtu un citu pamatlīdzekļu tehniski pareizu ekspluatāciju, kontrolēt iecirkņa nodrošināšanu ar iekārtām un transportu;

Mēs piedāvājam:

-          darba līgums uz nenoteiktu laiku;

-          noteiktā amatalga ir EUR 930,00 mēnesī;

-          iespējas profesionāli pilnveidoties.

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 23.01.2022. ar norādi: “ElektroINŽENIERIS”.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

17.01.2022 08:46

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

Preču IEPIRCĒJU (profesijas kods 3323 08), darba vieta Daugavpils pilsēta.

 

Pienākumi:

 • nodrošināt informācijas apkopošanu par preču un pakalpojumu paredzamo daudzumu, kvalitāti un nepieciešamību uzņēmuma vajadzībām;
 • ievadīt programmā ienākošās un izejošās pārvietošanas dokumentus;
 • sagatavot tehnisko specifikāciju preču un pakalpojumu iepirkumiem;
 • noformēt materiālu un izejvielu pieņemšanas dokumentus;
 • sastādīt materiālo resursu pasūtīšanas grafiku, sekot to piegādei;
 • sekot preču un pakalpojumu tirgus jauninājumiem un attīstības tendencēm;
 • sekot preču un pakalpojumu līgumu termiņiem un līgumsummu atlikumiem;
 • pārbaudīt ražošanas pasūtījumus;
 • iegādāties, saņemt un pārbaudīt, vai iegādātie materiāli atbilst noteiktajiem standartiem, tehniskajiem noteikumiem, līgumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem;
 • veikt darbu, ievērojot uzņēmuma izstrādāto iepirkumu organizēšanas kārtību.

 

 

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība ekonomikas jomā;
 • pieredze līdzīgā amatā vismaz 3 gadi;
 • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
 • izcilas komunikācijas prasmes, precizitāte un prasme patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • teicamas valsts valodas prasmes (C1);
 • precizitāte un atbildība uzticēto pienākumu veikšanā;
 • fiziska izturība;
 • autovadītāja apliecība.

 

Mēs piedāvājam:

 

 • atalgojums 800,00 Eur;
 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

 

 

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 2022.gada. 14.februārim ar norādi: “Preču iepircējs”.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

17.01.2022 08:46

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

FINANŠU EKONOMISTU  (profesijas kods 2631 05), darba vieta Liepājas iela 21, Daugavpils.

 

Pienākumi:

 

- nodrošināt uzņēmuma ekonomiskās darbības analīzi un piedalīties pasākumu izstrādāšanā, kas saistīti ar ražošanas rentabilitātes paaugstināšanu;

- piedalīties uzņēmuma darbības plāna izstrādāšanā;

- piedalīties gada un ceturkšņu budžeta izstrādāšanā, sagatavojot sākotnējo datu aprēķinus un pielikumus nepieciešamos tā pamatotībai;

- sekot sastādītā budžeta izpildei;

- noskaidrot faktorus, kas ietekmē naudas apgrozījuma un finanšu aprites procesus;

- meklēt risinājumus risku novēršanai;

- sagatavot uzņēmuma naudas līdzekļu plūsmas pārskatu ik mēnesi un analizēt naudas līdzekļu sadalīšanas efektivitāti;

- sagatavot sākumdatus obligāti veicamo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanai, kā arī dzīvojamo māju faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatam;

- sagatavot statistiskos un analītiskos datus par uzņēmuma finanšu stāvokli;

- regulāri sekot izmaiņām ārējos normatīvajos aktos par finanšu/ekonomikas jautājumiem.

 

Prasības kandidātiem:

- Profesionālā augstākā izglītība Ekonomikas vai Finanšu jomā;

- Pieredze līdzīgā amatā vismaz 3 gadi;

- Precizitāte un atbildība uzticēto pienākumu veikšanā;

- Prasme sniegt priekšlikumus un pamatot viedokli;

      - Valsts valodas pakāpi apliecinošs dokuments (C 1).

 

 

Mēs piedāvājam:

 

- atalgojumu no 900,00 Eur

- darba līgumu uz nenoteiktu laiku

 

 

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 2022.gada. 14.februārim ar norādi: „FINANŠU EKONOMISTS”.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

*Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

 

17.01.2022 08:45

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā:

Darba aizsardzības SPECIĀLISTU (profesijas kods 3119 04), darba vieta Liepājas iela 21, Daugavpils.

 

Pienākumi:

 • Nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību īstenošanu uzņēmumā;
 • Izstrādāt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību īstenošanai nepieciešamos dokumentus;
 • Organizēt un vadīt darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas;
 • Uzraudzīt darba vidi uzņēmumā, t.sk. veikt darba vides riska novērtēšanu un darba aizsardzības pasākumu plānošanu;
 • Kontrolēt kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu;
 • Organizēt nodarbināto veselības pārbaudes;
 • Veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu, analizēt to cēloņus un izstrādāt preventīvus pasākumus to novēršanai;
 • Konsultēt uzņēmumu vadību un darbiniekus darba aizsardzības jautājumos.

 

Prasības kandidātiem:

 • Profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā vai pēdēja kursa students;
 • Profesionālā pilnveides izglītība ugunsdrošībā (ne mazāk par 160 stundām);
  • Loti labas valsts valodas prasmes (C1);
  • Spēja plānot un organizēt savu darbu;
  • Spēja apstrādāt lielu informācijas apjomu un pareizi uzturēt dokumentāciju.

 

Mēs piedāvājam:

 • atalgojums 1100,00 Eur;
 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

 

 

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 23.01.2022. ar norādi: „ Darba aizsardzības SPECIĀLISTS”.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

*Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

02.11.2021 11:15

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

SĒTNIEKU  (profesijas kods 9613 01), darba vieta Daugavpils pilsēta.

Pienākumi:

- uzturēt sanitārā kārtībā apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas, saskaņā ar uzņēmumā noteikto darba laiku un kārtību.

Prasības kandidātiem:

-Augsta atbildības sajūta, vēlme strādāt, precizitāte, laipna attieksme pret iedzīvotājiem;

      - Valsts valodas pakāpi apliecinošs dokuments (A 1).

Mēs piedāvājam:

- atalgojumu no 500,00 Eur;

- darba līgumu uz nenoteiktu laiku;

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 2021.gada. 31.decembrim ar norādi: „SĒTNIEKS”.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.