30.08.2022 16:47

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

Finanšu nodaļas vadītāju (profesijas kods 1211 03), darba vieta ir Liepājas iela 21, Daugavpils.

Pienākumi:

 • Organizēt, pilnveidot un kontrolēt Finanšu nodaļas darbu;
 • Kontrolēt un analizēt iestādes finanšu rādītājus;
 • Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi, vadības atskaišu sagatavošanu;
 • Veikt naudas plūsmas plānošanu, budžeta izstrādāšanu un tā izpildes kontroli;
 • Izstrādāt finanšu organizācijas dokumentus;
 • Veikt saimnieciskas darbības uzskaiti un kontroli;
 • Veikt debitoru, kreditoru maksājumu kontroli;
 • Analizēt un sagatavot priekšlikumus uzņēmuma finanšu kontroles un finanšu vadības procesu uzlabošanai;
 • Sadarboties savas kompetences ietvaros ar citiem uzņēmumiem, iestādēm, valsts un sabiedriskajām organizācijām.

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā vai finansēs;
 • Ne mazāk kā viena gada pieredze līdzīgā amatā;
 • Izpratne un zināšanas valsts pārvaldes un pašvaldību organizācijas darbā, grāmatvedības un revīzijas standartos;
 • Prasme organizēt un vadīt valsts budžeta iestādes grāmatvedības un finanšu darbu;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšanu valsts budžeta finanšu vadības jomā un prasmi normatīvajos aktos noteiktās prasības piemērot praksē;
 • Analītiska domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
 • Spēt rast risinājumus nestandarta un sarežģītās situācijās;
 • Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un prasme patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • Ļoti labas valsts valodas prasmes (C1).
 • Prasme analizēt informāciju, paredzēt un novērtēt riskus, prezentēt viedokli;

Mēs piedāvājam:

 • Atalgojumu no 1300,00 Eur;
 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • Sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • Stabilu darba vietu.

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 2022.gada 16.septembrim ar norādi: „Finanšu nodaļas vadītājs”.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

25.07.2022 15:42

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā:

EKONOMISTU  (profesijas kods 2631 02), darba vieta Liepājas iela 21, Daugavpils.

Pienākumi:

- nodrošināt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi;

- piedalīties pasākumos, kas saistīti ar ražošanas rentabilitātes paaugstināšanu;

- sastādīt sniedzamo maksas pakalpojumu kalkulācijas;

- pētīt dažādas ekonomiskās problēmas – ražošanas veidus, cenu politiku, nodarbinātību, darba ražīgumu un ražošanas izdevumus, veikt citus līdzīga satura uzdevumus;

- nodrošināt pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu;

- veikt uzņēmuma transportlīdzekļu izdevumu uzskaiti un analīzi;

- piedalīties uzņēmuma darbības plāna izstrādāšanā;

- piedalīties gada un ceturkšņu budžeta izstrādāšanā, sagatavojot sākotnējo datu aprēķinus un pielikumus nepieciešamos tā pamatotībai;

- sekot sastādītā budžeta izpildei;

- noskaidrot faktorus, kas ietekmē naudas apgrozījuma un finanšu aprites procesus;

- meklēt risinājumus risku novēršanai;

- sagatavot uzņēmuma naudas līdzekļu plūsmas pārskatu ik mēnesi un analizēt naudas līdzekļu sadalīšanas efektivitāti;

- sagatavot sākumdatus obligāti veicamo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanai, kā arī dzīvojamo māju faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatam un kontrolēt minēto datu aktualitāti;

- sagatavot statistiskos un analītiskos datus par uzņēmuma finanšu stāvokli;

- regulāri sekot izmaiņām ārējos normatīvajos aktos par finanšu/ekonomikas jautājumiem.

 Prasības kandidātiem:

- Profesionālā augstākā izglītība Ekonomikas vai Finanšu jomā;

- Pieredze līdzīgā amatā vismaz 3 gadi;

- Precizitāte un atbildība uzticēto pienākumu veikšanā;

- Prasme sniegt priekšlikumus un pamatot viedokli;

- Valsts valodas pakāpi apliecinošs dokuments (C 1).

Mēs piedāvājam:

- atalgojumu no 850,00 Eur

- darba līgumu uz nenoteiktu laiku

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 2022.gada 5.augustam ar norādi: „EKONOMISTS”.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

*Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

Valsts valodas prasme                      Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)

Izglītības līmenis                               Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Alga bruto                                         850 EUR

Algas izmaksas veids                       Laika darba alga

Vakances Nr.                                     220721-143

Uzņēmums                                       Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

Darba vietas adrese                          LATVIJA, Liepājas iela 21, Daugavpils

Kontaktpersona                                CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv

Darba laika veids                              Normālais darba laiks

Nodarbinātības veids                        Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Nosaukums                                       Viena vesela slodze

Darbības joma                                   Pakalpojumi

Līgums                                              Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Aktuāla līdz                                       05.08.2022

Pieteikto vietu skaits                         1

04.07.2022 15:38

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

GALVENO GRĀMATVEDI (profesijas kods 1211 04), darba vieta ir Liepājas iela 21, Daugavpils.

Pienākumi:

 • Vadīt iestādes grāmatvedības funkciju, atbildēt par pārskatu sastādīšanu, analizēt līdzekļu izlietojumu;
 • Veikt uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti;
 • Aktualizēt kontu darba plānu, dokumentu formas, inventarizāciju norises kārtību, saimniecības darījumu veikšanas kontroli, dokumentu apgrozības kārtību;
 • Nodrošināt savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu;
 • Gatavot finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopot, plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali;
 • Nodrošināt Latvijas Republikas normatīvo aktu tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā;
 • Veikt saimnieciskas darbības uzskaiti un kontroli;
 • Aprēķināt nodokļus, veikt norēķinus par nodokļiem;
 • Sagatavot un iesniegt nodokļu deklarācijas un pārskatus.

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā vai finansēs;
 • Vismaz 3 gadu pieredze uzņēmumu galvenā grāmatveža darbā;
 • Zināšanas grāmatvedības un nodokļu normatīvajos aktos;
 • Prasmes darbā ar grāmatvedības programmām;
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
 • Spēt rast risinājumus nestandarta un sarežģītās situācijās;
 • Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un prasme patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • Ļoti labas valsts valodas prasmes (C1).

Mēs piedāvājam:

- atalgojumu no 1280,00 Eur;

- darba līgumu uz noteiktu laiku;

- interesantu darbu;

- stabilu darba vietu.

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 2022.gada 10.jūlijam ar norādi: „Galvenais grāmatvedis”.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. 

01.07.2022 09:22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā:

ELEKTRIĶI

Nepieciešamā kvalifikācija un prasības pretendentiem/-tēm:

- profesionālā vidējā izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība elektriķa specialitātē;

- darba pieredze šajā jomā – ne mazāk kā 6 (seši)  mēneši;

- nepieciešama Bz augstsprieguma elektrodrošības grupa;

- B autovadītāja apliecība.

Personiskās īpašības:

- prasme organizēt un plānot savu darbu ievērojot noteiktos termiņus, precizitāte darbu veikšanā, labas saskarsmes prasmes.

Darba pienākumi:

- instalēt, uzturēt un remontēt ar dzīvojamo māju apkalpošanu saistītās elektroiekārtas;

- labot bojātu elektroizolāciju vai ierīkot jaunu;

- periodiski veikt apskates ar dzīvojamo māju apkalpošanu saistītās elektroiekārtas;

- apskates laikā veikt iekārtu noregulēšanu un daļēju to remontu;

- izpildīt mājas iekšējo elektroiekārtu neparedzētus  remontdarbus (līdz dzīvokļu skaitītājiem), kā arī likvidēt avārijas situācijas kas radušās mājas iekšējo elektrotīklu iekārtās;

- saskaņā ar grafiku veikt ieplānotos profilaktiskos remontdarbus.

Mēs piedāvājam:

- darba līgums uz nenoteiktu laiku;

- noteiktā amatalga ir EUR 780,00 mēnesī;

- iespējas profesionāli pilnveidoties.

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 31.07.2022. ar norādi: “ELEKTRIĶIS”.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.


01.07.2022 09:22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā:

SANTEHNIĶIS, profesijas kods: 7126 01, darba vietas adrese: Daugavpils pilsēta.

Nepieciešamā kvalifikācija un prasības pretendentiem:

-          Vidējās pakāpes profesionālā izglītība;

-          vismaz 1 (viena) gada praktiskā darba pieredze šajā jomā.

Personiskās īpašības: prasme organizēt un plānot savu darbu ievērojot noteiktos termiņus, precizitāte darbu veikšanā, spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, labas saskarsmes prasmes.

Darba pienākumi: 

-          noteikt bojājumus, veikt sanitārtehnikas, inženierkomunikāciju un to iekārtu montāžu, pārbaudi, ieregulēšanu un palaišanu ekspluatācijā.

Mēs piedāvājam:

-          Darba alga 780,00 EUR mēnesī;

-          Darba līgums uz nenoteiktu laiku. 

Pretendentiem sūtīt savus CV uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz līdz 31.07.2022. ar norādi: „SANTEHNIĶIS”. 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos!

* Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.