Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
10.12.2019 14:02

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

DARBA AIZSARDZĪBAS INŽENIERI profesijas kods (2149 35), darba vietas adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī

Pienākumi:  

- Nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu un prasību izpildi uzņēmuma struktūrvienībās.

- Veikt organizatoriskus pasākumus drošu un nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanai uzņēmuma darbiniekiem;

- Veikt darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu;

- Kontrolēt darba aizsardzības un ugunsdrošības stāvokli uzņēmuma objektos;

- Izstrādāt darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas;

- Sadarboties ar Valsts darba inspekciju;
- Radīt darbiniekiem drošu darba vidi, mazināt risku;
 

Prasības kandidātiem:

- Atbilstoša augstākā izglītība
- Vismaz 3 gadu pieredze līdzvērtīgā amatā
- Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office)
- Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un prasme patstāvīgi organizēt savu darbu
- Ļoti labas valsts valodas prasmes (C1).     

    Mēs piedāvājam:

- darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
- stabilu darba vietu
- atalgojumu no EUR 750,00 mēnesī;
- iespējas profesionāli pilnveidoties.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: kristine.polagosko@ddzksu.lv līdz 2019.gada. 30.decembrim ar norādi: „DARBA AIZSARDZĪBAS INŽENIERIS”.

            Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kas izvēlēti otrajā atlases kārtā.

* Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. 

26.11.2019 12:49

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

Grāmatvedi (ceturtā līmeņa), profesijas kods: 3313 01, darba vietas adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī

 

Pienākumi:

- veikt uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti;

- nodrošināt savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi;

- veikt saimnieciskas darbības uzskaiti un kontroli;

- sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus;

- reģistrēt un iegrāmatot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros un grāmatvedības datorprogrammās pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem;

- sagatavot un iesniegt nodokļu deklarācijas un pārskatus;

- aprēķināt darba samaksu atbilstoši uzņēmumā pastāvošajai samaksas sistēmai un veikt norēķinu ar darbiniekiem uzskaiti;

- nodrošināt Latvijas Republikas normatīvo aktu tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā;

 

Prasības kandidātiem:

- Augstākā vai profesionālā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā vai finansēs
- Vismaz 3 gadu pieredze uzņēmumu grāmatveža darbā
- Zināšanas grāmatvedības un nodokļu normatīvajos aktos
- Prasmes darbā ar grāmatvedības programmām
- Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office)
- Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un prasme patstāvīgi organizēt savu darbu
- Ļoti labas valsts valodas prasmes (B2)
     
    Mēs piedāvājam:
- darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
- stabilu darba vietu
- atalgojumu no EUR 800,00 mēnesī;
- iespējas profesionāli pilnveidoties.
 
       CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: kristine.polagosko@ddzksu.lv līdz š.g. 20.decembrim ar norādi: „GRĀMATVEDIS”
  Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kas izvēlēti otrajā atlases kārtā.
* Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. 
21.11.2019 13:05

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

ENERĢĒTIĶI, profesijas kods:2151 14, darba vietas adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī

 

Darba apraksts:

- saskaņot un sagatavot tehnisko dokumentāciju būvniecības, rekonstrukcijas  un remonta objektiem;

- nodrošināt ar nepieciešamo tehnisko dokumentāciju – tāmes, shēmas, iepirkumi,u.t.m.l.;

- sagatavot tehnisko noteikumu un tehnisko prasību projektus;

- pārzināt un ievērot atbilstošos normatīvos aktus;

 

Nepieciešamā kvalifikācija un prasības pretendentiem/-tēm:

-          atbilstoša augstākā izglītība, sertifikāti;

-     C elektrodrošības grupas apliecība;

-          vismaz 5 (piecu) gadu praktiskā darba pieredze līdzīgā amatā;

-     atbilstošas valsts valodas prasmes (C1);

 

Personiskās īpašības: prasme organizēt un plānot savu darbu ievērojot noteiktos termiņus, precizitāte darbu veikšanā, spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, labas saskarsmes prasmes.

 

Mēs piedāvājam:

-          darba līgumu uz nenoteiktu laiku;

-         darba algu no 800 EUR mēnesī;

CV un pieteikuma (motivācijas) vēstuli sūtīt uz e-pastu: kristine.polagosko@ddzksu.lv līdz š.g. 20.decembri ar norādi „ENERĢĒTIĶIS” vai iesniegt personīgi Liepājas ielā 21.

                Sazināsimies  ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz darba pārrunām.

 

* Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. 

21.11.2019 13:05

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā:

 

Ēku būvINŽENIERI, profesijas kods: 2142 05, darba vietas adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī

Nepieciešamā kvalifikācija un prasības pretendentiem/-tēm:

-         augstākā tehniskā izglītība būvniecības jomā (vēlami sertifikāti);

-         vismaz 1 (vienu) gadu praktiskā darba pieredze šajā amatā.

-       labas Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu zināšanas - būvniecības jomā, (Latvijas Nacionālie standarti, Būvnormatīvi, likumi)

-    ļoti labas valsts valodas zināšanas (C1);

 

Personiskās īpašības: prasme organizēt un plānot savu darbu ievērojot noteiktos termiņus, argumentēt un paust savu viedokli, precizitāte darbu veikšanā, labas saskarsmes prasmes.

 

Darba pienākumi:

  

-         pārzināt būvniecības tehnoloģijas, būvdarbu vadīšanu, celtniecību materiālu tehnoloģiju;

-         plānot un uzraudzīt būvniecības procesu: pārbaudīt projekta dokumentāciju, sekot lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām, noteiktos termiņos un saskaņā ar noslēgto līgumu;

-         sastādīt un kontrolēt būvdarbu uzsākšanas un izpilddokumentāciju;

-         apkopot, analizēt un sagatavot projektēšanas izejmateriālus;

-         sagatavot dokumentus līdzfinansējuma saņemšanai būvniecības procesiem saskaņā ar

Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem.

 

Mēs piedāvājam:

-         darba līgumu uz noteiktu laiku;

-     stabilu darba vietu;

-        atalgojumu no EUR 830,00 mēnesī;

-         iespējas profesionāli pilnveidoties.

CV un pieteikuma vēstuli sūtītt uz e-pastu: kristine.polagosko@ddzksu.lv līdz š.g. 20.decembrim ar norādi: „Ēku būvINŽENIERIS”.

                Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kas iekļūs otrajā atlases kārtā.

* Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. 

21.11.2019 12:57

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

SANTEHNIĶI, profesijas kods: 7126 01, darba vietas adrese: Satiksmes ielā 2, Daugavpilī

 

Nepieciešamā kvalifikācija un prasības pretendentiem/-tēm:

-          atbilstoša profesionālā izglītība;

-          vismaz 1 (vienu) gadu praktiskā darba pieredze līdzīgā darbā;

Personiskās īpašības: prasme organizēt un plānot savu darbu ievērojot noteiktos termiņus, precizitāte darbu veikšanā, spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, labas saskarsmes prasmes, bez kaitīgiem ieradumiem.

Darba pienākumi:

  

-          veikt sanitārtehnikas, inženierkomunikāciju un to iekārtu ekspluatācijas apkalpošanu, remontu un inženierkomunikāciju sistēmu darba stāvokļa atjaunošanu;

-          noteikt inženierkomunikāciju sistēmu bojājumus, veikt sanitārtehnikas, inženierkomunikāciju un to iekārtu montāžu, pārbaudi, ieregulēšanu un palaišanu ekspluatācijā;

Mēs piedāvājam:

-          darba līgums uz nenoteiktu laiku;

-          Akorda darba alga no 650,00 līdz 780,00 EUR mēnesī;

CV un pieteikuma (motivācijas) vēstuli sūtīt uz e-pastu: kristine.polagosko@ddzksu.lv līdz š.g. 20.decembrim ar norādi: „SANTEHNIĶIS” vai iesniegt personīgi Liepājas ielā 21.

                Sazināsimies  ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz darba pārrunām.

* Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. 

02.07.2019 08:45

Uz doto brīdi nav brīvu vakanču.