Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
29.05.2020 10:38

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” izsludina aicina darbā Liftu elektroMEHĀNIĶI, profesijas kods: 7412 02, darba vietas adrese: Satiksmes ielā 2, Daugavpilī 

Nepieciešamā kvalifikācija un prasības pretendentiem/-tēm:

-         profesionālā izglītība;

-         liftu elektromehāniķa apliecība;

-         speciāla atestācija Elektrodrošības III grupai (piešķirta atbilstoši elektroiekārtu ekspluatācijas drošības noteikumiem);

-         darba pieredze šajā jomā – ne mazāk kā 6 (seši) mēneši; 

Personiskās īpašības: prasme organizēt un plānot savu darbu ievērojot noteiktos termiņus, precizitāte darbu veikšanā, spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, labas saskarsmes prasmes. 

Darba pienākumi: 

-         veikt atsevišķu lifta mezglu un mehānismu apskati un drošības ierīču darbības pārbaudi;

-         savlaicīgi sagatavot liftus tehniskajai pārbaudei atbilstoši Liftu uzbūves un ekspluatācijas drošības noteikumu prasībām;

-         novērst lifta ekspluatācijā konstatētos bojājumus;

-         veikt citus instrukcijā paredzētos pienākumus.

Mēs piedāvājam:

-         darba līgums uz nenoteiktu laiku;

-         Laika algas sistēma - stundas tarifa likme EUR 4.67 apmērā; 

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz š.g. 15.jūnijam ar norādi: „Liftu elektroMEHĀNIĶIS”. 

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kas izvēlēti otrajā atlases kārtā.

* Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. 

 
25.05.2020 10:03

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

IZPILDDIREKTORU (profesijas kods 1120 01), darba vieta Liepājas iela 21, Daugavpils.

 

Pienākumi:

 

- analizēt uzņēmuma darbību, identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus;

- formulēt uzņēmuma mērķus, sastādīt attīstības stratēģisko plānu un veikt tā izpildes novērtējumu;

- piedalīties uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķu izstrādāšanā, veikt to izpildes novērtējumu;

- plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai;

- novērtēt uzņēmuma finanšu un tehnoloģiskās darbības rādītājus, un pieņemt lēmumus, lai veicinātu uzņēmuma darbības optimizāciju un pelnīt spējas uzlabošanu;

- sadarboties ar pašvaldības iestādēm, citiem uzņēmumiem, namu īpašniekiem un citām personu grupām uzņēmuma mērķu sasniegšanai;

- nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu plānošanu un to racionālu izmantošanu;

- izskatīt noteikta satura iesniegumus, sūdzības un ierosinājumus, sagatavot atbildes;

- nodrošināt veikt dažāda veida dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu ievērojot uzstādītos termiņus;

- sagatavot dažāda veida pārskatus un analizēt darbības efektivitāti;

- vadīt un organizēt pakļautībā esošo nodaļu darbu.

 

Prasības kandidātiem:

- augstākā izglītība ekonomikas, finanšu vai grāmatvedības jomā;

- uzņēmuma darbību reglamentējošo dokumentu un normatīvo aktu, kas attiecas         

  uz uzņēmuma darbību pārzināšana;

- zināšanas ekonomikā, ražošanā, darba un vadības organizācijā;

- izpratne par finanšu dokumentācijas izstrādāšanas un noformēšanas kārtību;

- pieredze līdzīgā amatā vismaz 3 gadi

- precizitāte un atbildība uzticēto pienākumu veikšanā

- prasme sniegt priekšlikumus un pamatot viedokli;

      - valsts valodas pakāpi apliecinošs dokuments (C 1).

  

Mēs piedāvājam: 

- atalgojumu no 1200,00 Eur;

- darba līgumu uz nenoteiktu laiku; 

CV sūtīt uz e-pastu: personals@ddzksu.lv līdz 2020.gada. 19.jūnijam ar norādi: „IZPILDDIREKTORS”.

 

  Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kas izvēlēti otrajā atlases kārtā.

* Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.