Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
14.02.2020 10:22
AS Sadales tīkls informē, ka 19.02.2020.g. no plkst. 07:30 līdz 08:30 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde sekojošos objektos:

• Aizpilsētas ielā 33;

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
11.02.2020 07:47
SIA DDzKSU informē, ka 12.02.2020.g. no plkst. 08:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde sekojošos objektos:

• Arodu ielā 98a;

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

10.02.2020 10:20
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 03. līdz 07. februārim, sekojošās adresēs:


2020.g. 10. februārī
• Cietokšņa63 – laiks 17:30 (Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana saskaņa ar projektu)

2020.g. 11. februārī
• Raiņa 26c – laiks 17:30 (Koku nozāģēšana, atkritumu tvert.ar slēdzeni uzstādīšana, citi jautājumi)

2020.g. 12. februārī
• Raiņa 21 – laiks 17:30 (PVC logu bloku uzstādīšana, pārvaldīšana, m/v ievēlēšana, kāpņu telpu uzkopšana).

Sapulču norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.
31.01.2020 13:00
LDZ informē, ka 05.02.2020.g. no plkst. 09:30 līdz 10:30 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde sekojošos objektos:

Malu 2;
2.Preču 3;
Smiltenes 2, 4, 6, 8, 10;
Satiksmes 7, 9.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
31.01.2020 11:17
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 03. līdz 07. februārim, sekojošās adresēs:


2020.g. 5. februārī
• Viršu 50, Viršu 46 – laiks 17:30 (Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana)


Sapulču norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.

28.01.2020 16:27
Jau vairakkārt tika ziņots, ka no 2020. gada dūmu detektoriem jābūt uzstādītiem visās mājās un dzīvokļos Latvijā. Uz to, ka šādas ierīces tiešām ir nepieciešamas, norāda ugunsgrēku bēdīgā statistika. To skaits ar katru gadu stabili pieaug.

Detektoru uzstādīšana jāveic dzīvokļu un māju īpašniekiem vai īrniekiem. Tomēr ne visi zina, kur iegādāties un kā pareizi uzstādīt šos agregātus. Zvani no satrauktiem iedzīvotājiem tiek saņemti arī Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma abonentu nodaļā un namu pārvaldēs. Uzņēmuma vadība nolēma iet pretī daugavpiliešiem, kuru mājas apkalpo DDzKSU.

Darbinieki jau sāka izbraukumus uz dažādām adresēm, lai uzstādītu detektorus kāpņu telpās. Iedzīvotāji tiks iepriekš informēti par to, kad uzstādīšana tiks veikta viņu mājās. Šajos gadījumos viņi varēs pasūtīt šo pakalpojumu un uzstādīt detektorus dzīvoklī, un par brigādes ierašanos nebūs jāmaksā. Maksa par detektoru un tā uzstādīšanu ir 14.07 eiro, tikai par uzstādīšanu (ja ierīce jau ir iegādāta kaut kur citur) – 7.60 eiro. Šī summa tiks iekļauta DDzKSU rēķinā par nākamo mēnesi.

Kā izmantot šo DDzKSU piedāvājumu? Sekojiet līdzi paziņojumiem pie jūsu kāpņutelpu durvīm. Ja jūs nolēmāt negaidīt šos paziņojumus un uzaicināt brigādi, ir nepieciešams pieteikums no vismaz 10 ieinteresētajiem mājas iedzīvotājiem, ko ir jāsniedz jūsu apsaimniekošanas iecirknī. Ja tāds paziņojums ir, tad jums arī jāsniedz pieteikumu jūsu namu apsaimniekošanas iecirknī.

Kontaktinformācija:

1.namu apsaimniekošanas iecirknis (Imantas iela, 35a) - 654-25130, 654-25441.
2.namu apsaimniekošanas iecirknis (Inženieru iela, 2a) - 654-42702, 654-44031.
3.namu apsaimniekošanas iecirknis (Kauņas iela, 7) - 654-31939, 654-37044.
28.01.2020 16:25
AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar elektrotīkla pārbaudes darbiem iespējami vairākkārtīgi īslaicīgi
pārtraukumi (līdz 5 min.) elektroenerģijas piegādē šādiem objektiem:
29.01.2020 no plkst. 07:30 līdz plkst. 09:00 (atslēgums Nr. 898382)
Objekta adrese, Jelgavas iela 23, Daugavpils KĀPŅU TELPA TP-327 L-10 93007604
Neprognozējuma gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atslēgums var arī nenotikt, par ko iespēju robežas Jūs informēsim.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
16.01.2020 08:50
Informējam, ka no 01.01.2020. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim būs spēkā tarifs par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā: EUR 8.85 bez PVN, (no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim bija EUR 8.45 bez PVN ).

09.01.2020 11:08
2019.gada 22.novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kas paredz izmaiņas:

· aprēķins par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu;


· būtiskas izmaiņas ūdens starpības aprēķina kārtībā.

15.12.2019 00:00
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 16. līdz 20. decembrim, sekojošās adresēs:

2019.g. 16. decembrī
• Hospitāļa 2 – laiks 17:30 (Spāru jumta seguma nomaiņa SIA"Defass-D”, bēniņu pārdeguma siltum. izolācijas ierīkošana SIA"Builder Industry" spēkiem".)
• Raipoles 10A – laiks 17:30 (autostavvietas ierīkošana)

2019.g. 17. decembrī
• Vienības 42A – laiks 17:30 (Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana AS"DSAU" spēkiem)
• Ģimnāzijas 1 – laiks 17:30 (Auk. un karstā ūd. apgādes sistēmas kap. remonts, PVC logu bloku uzstādīšana. Pārvaldīšana.)
• Rēzeknes 17 – laiks 17:30 (nesošo konstrukciju pastiprināšana)
• Zeļinska 13 – laiks 17:30 (Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 13.)

2019.g. 18.decembrī
• Balvu 3 – laiks 17:30 (Balvu iela 7A lūdz saskaņojumu kanalizācijas cauruļu izbūvei un to pieslēgšanu pie esošiem tīkliem Balvu iela 3 un citi jautājumi)

Sapulču norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.


06.12.2019 15:47
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 02. līdz 06. decembrim, sekojošās adresēs:

2019.g. 09. decembrī
• Teātra 15/17 – laiks 17:30 (Mājas vecāka ievelēšana un pilnvarošana, shēmas izstrādāšana ceļa zīmju uzstādīšanai.)
• Cietokšņa 71 – laiks 17:30 (Būvniecības Ieceres izstrādāšana, asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana)
• Raipoles 7a – laiks 17:30 (Jumta kap.remonts)

2019.g. 10. decembrī
• Konstantīna 1 – laiks 17:30 (Spāru jumta seguma nomaiņa ,bēniņu pārdeguma siltum. izolācijas ierīkošana SIA"Defass-D" spēkiem")
• Arhitektu 6 – laiks 17:30 (Jumta kap.remonts)

2019.g. 11.decembrī
• Imperatora 9 – laiks 17:30 (Spāru jumta seguma nomaiņa ,bēniņu pārdeguma siltum. izolācijas ierīkošana SIA "Builder Industry" spēkiem")
• Stāva 22 – laiks 17:30 (Jumta kap.remonts)

2019.g. 12.decembrī
• Lauska 14 – laiks 17:30 (Jumta seguma remonts, tāmes apspriešana SIA "Defass-D").

Sapulču norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.
05.12.2019 15:45
Jau vairakkārt tika ziņots, ka no nākamā gada dūmu detektoriem jābūt uzstādītiem visās mājās un dzīvokļos Latvijā. Uz to, ka šādas ierīces tiešām ir nepieciešamas, norāda ugunsgrēku bēdīgā statistika. To skaits ar katru gadu stabili pieaug.

Daudzi daugavpilieši atceras traģēdiju, kas notika šī gada 4.septembrī vienā no 9-stāvu ēkas dzīvokļiem Arhitektu ielā. Ugunsgrēka dēļ dzīvoklī gāja bojā 8 mēnešus jauns bērns. Ja dzīvoklī būtu uzstādīts dūmu detektors, no šī negadījuma, visticamāk, būtu iespējams izvairīties, jo ierīce ātri brīdina iedzīvotājus un kaimiņus par sadūmojuma veidošanos.

Detektoru uzstādīšana jāveic dzīvokļu un māju īpašniekiem vai īrniekiem. Tomēr ne visi zina, kur iegādāties un kā pareizi uzstādīt šos agregātus. Zvani no satrauktiem iedzīvotājiem tiek saņemti arī Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma abonentu nodaļā un namu pārvaldēs. Uzņēmuma vadība nolēma iet pretī daugavpiliešiem, kuru mājas apkalpo DDzKSU.

Noteikumi neparedz dūmu detektoru uzstādīšanu kāpņu telpās, tomēr tika nolemts, ka tie tiks uzstādīti iedzīvotāju drošībai uz uzņēmuma rēķina tajās deviņstāvu mājās, kuras apkalpo DDzKSU. Darbinieki jau sāka izbraukumus uz dažādām adresēm, lai uzstādītu detektorus kāpņu telpās. Turpmāk iedzīvotāji tiks iepriekš informēti par to, kad uzstādīšana tiks veikta viņu mājās. Šajos gadījumos viņi varēs pasūtīt šo pakalpojumu un uzstādīt detektorus dzīvoklī, un par brigādes ierašanos nebūs jāmaksā. Maksa par detektoru un tā uzstādīšanu ir 13,18 eiro, tikai par uzstādīšanu (ja ierīce jau ir iegādāta kaut kur citur) - 6,70 eiro. Šī summa tiks iekļauta DDzKSU rēķinā par nākamo mēnesi.

Kā izmantot šo DDzKSU piedāvājumu? Pirmkārt, sekojiet līdzi paziņojumiem pie jūsu kāpņutelpu durvīm. Otrkārt, uzņēmuma speciālisti informēs par uzstādīšanu pilsētas plašsaziņas līdzekļos un savā mājas lapā (www.ddzksu.lv). Ja jūs nolēmāt negaidīt šos paziņojumus un uzaicināt brigādi, ir nepieciešams pieteikums no vismaz 10 ieinteresētajiem mājas iedzīvotājiem, ko ir jāsniedz jūsu namu pārvaldē. Ja tāds paziņojums ir, tad jums arī jāsniedz pieteikumu jūsu namu apsaimniekošanas iecirknī.

Kontaktinformācija:

1.namu apsaimniekošanas iecirknis (Imantas iela, 35a) - 654-25130, 654-25441.
2.namu apsaimniekošanas iecirknis (Inženieru iela, 2a) - 654-42702, 654-44031.
3.namu apsaimniekošanas iecirknis (Kauņas iela, 7) - 654-31939, 654-37044.

03.12.2019 16:14
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde 2019.gada 9.decembrī plkst. 9.30, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, sasauc dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Grozījumi SIA Statūtos.

02.12.2019 08:52
LDZ informē, ka 05.12.2019.g. no plkst. 09:30 līdz 12:00 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde sekojošos objektos:

Malu 9, 11, 13, 15;

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
29.11.2019 13:49

SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 02. līdz 06. decembrim, sekojošās adresēs:


2019.g. 02. decembrī
• Čiekuru 8 – laiks 17:30 (PVC logu bloku nomaiņa)


2019.g. 03. decembrī
• Kr.Valdemāra 18 – laiks 17:30 (Jumta seguma remonts, tāmes apspriešana SIA "BUILDER INDUSTRY")

2019.g. 05.decembrī
• Krāslavas 62 – laiks 17:30 (Jumta seguma remonts, tāmes apspriešana SIA "Defass-D")
• Kr.Valdemāra 2 – laiks 17:30 (Karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts, tāmes apspriešana. Pārvaldīšana.)
• Jātnieku 68 – laiks 17:30 (Kravas-pasažieru lifta modernizācijas darbi. Apmaksas kārtības noteikšana.)Sapulču norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.

27.11.2019 09:31
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 25. līdz 28. novembrim, sekojošās adresēs:

2019.g. 26. novembrī
• Kandavas 23 – laiks 17:00 (būvniecības ieceres izstrādāšana balkonu remontam SIA"Campaing" spēkiem un darbu apmaksa)

2019.g. 27.novembrī
• Rīgas 76 – laiks 17:30 (Jumta seguma remonts, tāmes apspriešana SIA "BUILDER INDUSTRY")


2019.g. 28. novembrī
• Kandavas 21 – laiks 17:30 (būvniecības ieceres izstrādāšana balkonu remontam SIA"Campaing" spēkiem un darbu apmaksa.)
• Cietokšņa 34 – laiks 17:30 (Jumta seguma remonts, tāmes apspriešana SIA "Defass-D".)

Sapulču norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.
15.11.2019 14:42
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 19. līdz 22. novembrim, sekojošās adresēs:

2019.g. 19. novembrī
• Raiņa 21 – laiks 17:30 (Cenu aptauja būvniecības ieceres izstrādāšanu jumta remontam, citi jautājumi)

2019.g. 22. novembrī
• Raiņa 26C – laiks 17:30 (Tāme 2020.gadam, autostāvvietas noma, pieguļošas teritorijas uzkopšana, citi jautājumi.)

Sapulces norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.15.11.2019 09:50
SIA „DDzKSU” apsveic savus klientus un mūsu pilsētas iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienā!


Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, –

Un mūsu šī Baltajā jūrā mūždien;

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta,

Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien./Vilis Plūdonis/

08.11.2019 16:10
SIA „DDzKSU” informē, kā ir atjaunota mājas elektrības padeve pēc adreses Arhitektu iela 22.

08.11.2019 15:54
«Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 11. līdz 15. novembrim, sekojošās adresēs:

2019.g. 12. novembrī
• Alejas 12 – laiks 17:30 (Jumta seguma remonts, tāmes apspriešana)
• Teātra 30 – laiks 17:30 (Gaismekļu uzstādīšana uz dzīvojamās mājas Teātra ielā 30, fasādes.)
• Teātra 32 – laiks 17:30 (Gaismekļu uzstādīšana uz dzīvojamās mājas Teātra ielā 32, fasādes.)
• Strādnieku 92 – laiks 18:00 (iniciatīvu grupu ievēlēšana)

2019.g. 13. novembrī
• Alejas 68 – laiks 17:30 (Jumta seguma remonts, tāmes apspriešana)
• Cēsu 16 – laiks 17:30 (lieveņu remonts)

2019.g. 14. novembrī

• Stacijas 107 – laiks 17:30 (Cenu aptauja būvniecības ieceres izstrādāšanu jumta remontam.)

Sapulces norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.

08.11.2019 10:36
2019.g. 7. novembrī vakarā Arhitektu ielā 22 bija sabojāts elektrokabelis. Tajā sakarā māju iedzīvotāji palika bez elektrības, apkures un karsta ūdens padeves. Kā kļuva zināms, trīs gadu atpakaļ elektrokabeli samainīja AS „Sadales tīkls” darbu izpildītājs. Tagad elektokabelis bija bojāts zem zemes.
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” brigāde kopā ar AS „Sadales tīkls” darbiniekiem veic darbu par pagaidu elektrības pieslēgšanu mājā un bojājumu novēršanu.
Tagad arī nolemj jautājums par dotā tīkla gabala garantiju atjaunošanu.
06.11.2019 08:05
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Zeļinska ielā 13, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 12.11.2019. no plkst. 08:30 līdz plkst. 14:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Zeļinska ielās 21; 23; 27; 13;

· Inženieru ielās 9a; 7; 9; 12;

· Cialkovska ielā 6;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

05.11.2019 08:26
Domes sēde tika atcelta!!!
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Dokumenta "SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunās redakcijas saskaņošana.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normu prasībām paziņojam Jums, ka 2019.gada 5.novembrī plkst. 9.30, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce.
10.10.2019 10:40
Cienījamie Jaunforštadtes iedzīvotāji!

Sakarā ar profilakses darbiem karstā ūdensapgādes sistēmā 2019.gada 10.oktobrī īslaicīgi tiks paaugstināta karsta ūdens temperatūra. Esiet piesardzīgi, lai neapplaucēt rokas ar karsto ūdeni!

Jautājumu gadījumā zvaniet 654 34043
SIA “DDZKSU” administrācija
08.10.2019 15:04
Sociālā palīdzība, īpašuma tiesības, bērnu un ģimenes tiesības, drošība izglītības iestādēs, saziņa ar valsts un pašvaldības iestādēm u.c.

Piesakies bezmaksas konsultācijām,zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni 67686768

Oktobra beigās, 30. un 31.oktobrī Daugavpilī ikvienam interesentam būs iespēja saņemt individuālas Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem:

bērnu tiesībām uzaugt ģimenē,
saskarsmes tiesībām,
drošību izglītības iestādēs,
iekļaujošo izglītību,
par tiesībām uz īpašumu,
mājokļa jautājumiem,
sociālo palīdzību,
saziņu ar valsts un pašvaldības iestādēm,
tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē,
un citiem cilvēktiesību, laba pārvaldības un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Konsultācijas iedzīvotājiem:

Trešdien, 30.oktobrī plkst. 17:00 – 20:00 Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpilī, Cietokšņa ielā 33

Ceturtdien, 31.oktobrī plkst. 10:00 – 13:30 Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpilī, Rīgas ielā 22A

Konsultācijas ir bez maksas un uz tām ir jāpiesakās iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni 67686768.
08.10.2019 11:05
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” ka 2019.gada 21.oktobrī plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Dokumenta "SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunās redakcijas saskaņošana.

3. SIA valdes locekļa ievēlēšana.

07.10.2019 10:59
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Maizes ielā, Daugavpilī, kurus veiks CBF SIA “Binders”, 08.10.2019. no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adreses:

· Maizes ielā 6;

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām
30.09.2019 09:28
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Sporta ielā 8, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 01.10.2019. no plkst. 08:30 līdz plkst. 12:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

· Vienības ielā 40;

· Cietokšņa ielās 68; 70.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

27.09.2019 14:01
Apkures pieslēgšanas darbi dzīvojamās mājās notiek plāna kārtībā, pēc iedzīvotāju pieteikumiem tiek veikti apkures sistēmu atgaisošanas darbi.
Tomēr uz 27.09.2019. mikrorajonā „Centrs” tika fiksēta nepietiekoša siltumenerģijas padeve, kā rezultātā iespējama temperatūru atšķirība māju dzīvokļos un uzdotajiem siltummezglu parametriem, par ko ir paziņots PAS „Daugavpils siltumtīkli”, esošās situācijas novēršanai.