20.10.2018 10:06
Informējam iedzīvotājus sakarā ar nepastāvīgiem rudens laikapstākļiem, kad āra gaisa temperatūra ir robežās no +7,0 оС - +9,0 оС grādi, automātiskie siltummezlgi nepieslēdz siltumenerģijas padevi, vai pieslēdz minimālu siltuma padevi kuru iedzīvotāji var nejust dzīvokļos un apkures ierīcēs.
SIA “DDzKSU” piedāvā pilnvarotajām personām, ja tādu nav, tad dzīvokļu īpašniekiem ar kopsapulces lēmumu vērsties SIA “DDzKSU” par apkures sistēmas ieslēgšanās temperatūras maiņu nevis ar +8,0 оС bet sākot ar +10,0 оС vai +12,0 оС. Šis lēmums ļaus iedzīvotājiem saņemt siltumenerģiju naktī un uzturēt komfortu gaisa temperatūru diennakts laikā.
11.10.2018 13:20
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina piedalīties Daugavpils dzīvojamo māju vecākos un kā arī citus interesentus 2018. gada 17. oktobrī, rīkotajā seminārā par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas un renovācijas iespējām. Seminārā piedalīsies un dalīsies pieredzē vadošie ALTUM eksperti par Dzīvojamo Māju Eenergoefktivitātes (DME) programmu, tās iespējām un norisi citās Latvijas pilsētās.

Uzstāsies pieaicinātie viesi no Jelgavas nekustamiem īpašumiem ar savu pieredzi līdzfinansējuma saņemšanā DME programmas ietvaros, kā arī ar sastaptajiem šķēršļiem un ieguvumu dzīvojamo māju renovācijas procesā Jelgavā.
Seminārs notiks 17. oktobrī Daugavpils domes lielajā zālē plkst 18.00 Kr.Valdemāra ielā 1.

10.10.2018 08:45
Sakarā ar 2018.gada 11.oktobra ūdensvada veidgabalu uzstādīšanas darbiem objektā “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve, Odu ielas rajonā, Daugavpilī”, kurus veiks SIA “DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA”, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 dzīvojamām mājām pēc sekojošām adresēm:

· Vaļņu ielā 21, 23, 25, 27, 27A. 27B, 27D, 29, 29A, 31, 33A, 39, 41.

· Odu ielā 9, 10.

Darbu rezultātā 11.10.2018. ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Cietokšņa mikrorajonā.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

09.10.2018 10:38
Sakarā ar 2018.gada 11.oktobra ūdensvada hidranta remonta darbiem pēc adreses Vienības ielā 38a, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 pēc sekojošām adresēm:

· Vienības ielā 27; 30; 32; 32a; 34; 34a; 36; 36a; 38; 38a; 38b; 42; 42a.

· Kandavas ielā 5.

Darbu rezultātā 11.10.2018. ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Centra mikrorajonā.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

02.10.2018 16:37
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, kuras 100% kapitāla daļas pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, rīko tai piederošās kustamās mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Mantas saraksts un izsoles noteikumi ir pieejami mājas lapā www.ddzksu.lv. Mantas atrašanas vieta – Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī.
02.10.2018 10:55
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, pārdod, rīkojot mutisko izsoli, prasījuma tiesības pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REGARD LĪZINGS”, reģistrācijas Nr.40003575001, juridiskā adrese: Vīlandes iela 10-1, Rīga, LV-1010, un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REGARD LĪZINGA GRUPA”, reģistrācijas Nr.40003845391, juridiskā adrese: Vīlandes iela 10-1, Rīga, LV-1010,
01.10.2018 16:09
Paziņojam, ka 2018.gada 1.oktobrī tika uzsākta apkures sezona visās SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” apsaimniekošanās esošajās dzīvojamās mājās, apkure tiks ieslēgta visās mājās.
Atgādinām, ka ar siltummezgla standarta iestatījumiem, mājās apkure tiks ieslēgta, pie ārējā gaisa temperatūras +8ºC, atslēgsies pie ārējā gaisa temperatūras +10ºC.
Gadījumā, ja iedzīvotāji vēlas, lai apkure tiek ieslēgta pie citas ārējā gaisa temperatūras, ir nepieciešams paziņot SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” par siltummezgla parametru izmainīšanu. Iesniegumu par siltummezgla parametru izmainīšanu var iesniegt pilnvarotas personas vai šādu lēmumu var pieņemt dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē.

Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” Ēku inženierkomunikāciju ekspluatācijas daļā, tālr.654-34043, 654-34979.
25.09.2018 15:58
Sakarā ar avārijas remontu siltumtīklos, tiks pārtraukta siltumapgāde 2018.gada 27.septembrī no plkst.8.00 lūdz plkst.12.00 sekojošās dzīvojamās mājās:

Aveņu ielā 33,37,39;
Ezeru ielā 61a;
Minskas ielā 8;
Stāvā ielā 21,22;
Piekrastes ielā 25,27,31,33,35,41,41a,43,45,47;
Raipoles ielā 1,7,7a,10,10a,10b;
Rēzeknes ielā 1,13,15,15a,17,17a;
Tartu ielā 2,2a,4,6,13,15,17,21;
Telts ielā 9;

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
21.09.2018 14:26
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums atgādina saviem klientiem par apkures pieslēgšanas nosacījumiem:

Apkuri SIA “DDzKSU” pakāpeniski pieslēgs, ja vidējā diennakts temperatūra trīs dienas pēc kārtas būs zemāka par +8 grādiem. Ja dzīvokļu īpašniekiem ir vēlēšanās saņemt siltumenerģiju agrāk vai arī vēlāk, ir nepieciešams pieņemt lēmumu kopsapulcē, vai ja mājas pilnvarotai personai ir piešķirtas tādas tiesības tad ir nepieciešams vērsties pie apsaimniekotāja par apkures režīma maiņu.

18.09.2018 08:38
Darba laiks:

24.09.2018. – brīvdiena
Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā diena.
13.09.2018 09:49
Sakarā ar projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam, Daugavpilī” realizāciju no 2018.gada 27.augusta plkst. 9.00 līdz 20.septembrim plkst.16.00, tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve sekojošām ēkām:
Jātnieku ielā 75,77,79
Aizpilsētas ielā 33PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


SIA „DDzKSU”t.654-7610
13.09.2018 09:48
Sakarā ar būvprojekta „Jaunas tramvaja līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī” realizāciju, tiks pārtraukta siltumapgāde no 2018.gada 24.augusta plkst.08.00 līdz 28.septembrim plkst.20.00 dzīvojamās mājās:

Atpūtas ielā 43;
Vaiņodas ielā 6;


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
10.09.2018 10:46
Sakarā ar avārijas remontu siltumtīklos, tiks pārtraukta siltumapgāde 2018.gada 12.septembrī no plkst.8.00 lūdz plkst.20.00 sekojošās dzīvojamās mājās:

Aveņu ielā 33,37,39;
Ezeru ielā 61a;
Minskas ielā 8;
Stāvā ielā 21,22;
Piekrastes ielā 25,27,31,33,35,41,41a,43,45,47;
Raipoles ielā 1,7,7a,10,10a,10b;
Rēzeknes ielā 1,13,15,15a,17,17a;
Tartu ielā 2,2a,4,6,13,15,17,21;
Telts ielā 9;

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
05.09.2018 08:59
Sakarā ar projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam, Daugavpilī” realizāciju no 2018.gada 27.augusta plkst. 9.00 līdz 14.septembrim plkst.16.00, tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve sekojošām ēkām:
Jātnieku ielā 75,77,79
Aizpilsētas ielā 33PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” atvainojas par sagādātajām neērtībām.


SIA „DDzKSU”t.654-76100
22.08.2018 11:02
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde paziņo, ka dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus (AS “SEB banka”)

tiek pārcelta no 2018.gada 24.augusta plkst. 10.00 uz 2018.gada 28.augustu plkst.10.00. Norises vieta: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
15.08.2018 13:18
Sakarā ar būvprojekta „Jaunas tramvaja līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī” realizāciju, tiks pārtraukta siltumapgāde no 2018.gada 24.augusta plkst.08.00 līdz 14.septembrim plkst.20.00 dzīvojamās mājās:

Atpūtas ielā 43;
Vaiņodas ielā 6;


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

08.08.2018 14:46
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” paziņo, ka 2018.gada 24.augustā plkst. 10.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus (AS “SEB banka”)
08.08.2018 11:23
SIA “DDzKSU” informē: tuvojoties apkures sezonai un nepieciešamībai apkures sistēmu profilaksei pirms sezonas uzsākšanas, iesniegumi no iedzīvotājiem apkures ierīču maiņai un ūdens noliešanai no apkures sistēmas, tiek pieņemti līdz 1. septembrim.
SIA “DDzKSU” lūdz savlaicīgi ieplānot apkures ierīču maiņu.
07.08.2018 08:36
Saistībā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī” kurus veiks SIA “Daugavpils būvmehanizācija”,

2018.gada 14.augustā no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana Čiekuru ielas rajonā pēc sekojošām adresēm:

Čiekuru iela 3,3A, 3B,5,5A,7,7A,4,6,8,

Darbu rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunstropos un Čiekuru ielas rajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913
06.08.2018 13:25
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu sekojošās dzīvojamās mājās:

Poligona ielā 48,58;
Viršu ielā 46,47,48,50

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2018.gada 20.augusta plkst.0.00 līdz 22.augustam plkst.16.00.

Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
03.08.2018 09:32
SIA „LDZ” informē, ka 09.augustā 2018.g. no plkst. 13:00 līdz 17:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

2.Preču ielā: 3, 9, 11;
Dīķu ielā: 6, 8, 10, 13, 24, 33, 33A, 35, 39, 41, 47;
Malu ielā: 2, 5B;
Smiltenes ielā: 2, 4, 6, 8, 10;
Satiksmes ielā: 7, 9;
27.07.2018 10:27
01.08.2018 - 14.08.2018 Kases darba laiks:

P. 8.00-17.00 (pusdienu pārtraukums 12.00-12.45)
O. 8.00-17.00
T. 8.00-17.00
C. 8.00-17.00
P. 8.00-16.00 (pusdienu pārtraukums 12.00-13.00)
S. Brīvdiena
Sv. Brīvdiena
26.07.2018 08:39
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde paziņo, ka

2018.gada 27.jūlijā plkst. 10.15, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par SIA administrācijas funkciju audita rezultātu apstiprināšanu.
19.07.2018 10:55
SIA „LDZ” informē, ka 26. jūlijā 2018.g. no plkst. 11:00 līdz 14:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

2.Preču ielā: 8, 17, 19, 21, 25, 25a.
Dīķu ielā: 41.
18.07.2018 15:50
Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Ķieģeļu ielā 4, 5, 16, 17 18, 19

Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2018.gada 23.jūlija plkst.0.00 līdz 25.jūlijam 16.00.

Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

17.07.2018 10:25
Kartē var iepazīties ar autostāvvietām kurās transportlīdzekļus drīkst novietot tikai ar attiecīgo atļauju.

17.07.2018 10:25
Šī gada 20.jūnijā tika apbalvoti konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2018” konkursa laureāti. Energoefektīvākās ēkas atrodas Liepājā, Valmierā, Rīgā, Daugavpilī un Ventspilī.
12.07.2018 13:08
Sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī” 2018.gada 14.jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiks samazināts ūdens spiediens ūdensapgādes tīklos Jaunstropu mikrorajonā, līdz ar ko iespējami ūdens padeves pārtraukumi daudzstāvu māju augšējos stāvos dzīvojamās mājās:

Atpūtas ielā 43;
Čiekuru ielā 3, 3B, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8;
Vaiņodes ielā 6;
18.Novembra ielā 319, 319B, 319V, 321.

Ūdens kvalitātes pasliktināšanās gadījumā, lūdzam nekavējoties ziņot SIA“Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251, 20229913 vai SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

12.07.2018 13:07
Sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī” 2018.gada 7.jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiks samazināts ūdens spiediens ūdensapgādes tīklos Jaunstropu mikrorajonā, līdz ar ko iespējami ūdens padeves pārtraukumi daudzstāvu māju augšējos stāvos dzīvojamās mājās:

Atpūtas ielā 43;
Čiekuru ielā 3, 3B, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8;
Vaiņodes ielā 6;
18.Novembra ielā 319, 319B, 319V, 321.

Ūdens kvalitātes pasliktināšanās gadījumā, lūdzam nekavējoties ziņot SIA“Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251, 20229913 vai SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

03.07.2018 09:38
SIA „LDZ” informē, ka 5. jūlijā 2018.g. no plkst. 11:00 līdz 14:00 elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta sekojošām dzīvojamām mājām:

2.Pasažieru iela: no 75 līdz 84 mājām.
Comodo SSL