Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
05.04.2018 15:52
Pilsētas dzīvojamais fonds noveco. Konstrukcijas un komunikācijas, arī elektroinstalācija nolietojas. Vecā elektroinstalācija tiek pārslogota un nevar apgalvot, ka tas nevar būt par ugunsgrēka iemeslu. Lai pasargātu savu īpašumu no elektrisko komunikāciju uzliesmošanas, ir nepieciešams veikt elektroinstalācijas apsekošanu. Šādu pārbaudi veic sertificēts speciālists ar specializētām iekārtām, ko nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 4.sadaļas „Inženiertīklu ugunsdrošības prasības” 4.1.apakšpunkta „Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce” 56., 57., 58.punkti.

Sertificēto speciālistu kontakti:

  1. „Latgales energobūve” SIA ,tālr. 29498870
  2. „Elektro-Alter” SIA, tālr.29253749
  3. „Demu” SIA, 65431154
  4. „Eco Wind Energy” SIA, 26544985
  5. „ElektroCentrs A & M” SIA, 29471633
  6. „Austrumu Energoceltnieks” SIA, 65447056
  7. „DereX’ SIA, 22070692

Koplietošanas telpu elektroinstalāciju pārbaudi veic SIA „DDzKSU” atbildīgie speciālisti.