Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
22.08.2018 11:02
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde paziņo, ka dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus (AS “SEB banka”)

tiek pārcelta no 2018.gada 24.augusta plkst. 10.00 uz 2018.gada 28.augustu plkst.10.00. Norises vieta: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.