Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
02.10.2018 16:37
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, kuras 100% kapitāla daļas pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, rīko tai piederošās kustamās mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Mantas saraksts un izsoles noteikumi ir pieejami mājas lapā www.ddzksu.lv. Mantas atrašanas vieta – Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī.

Izsolāmās mantas vērtība 960.00 euro. Nodrošinājums 10% no nosacītās cenas iesniedzams saskaņā ar izsoles noteikumiem. Samaksas kārtība ir noteikta izsoles noteikumos. Izsole notiks 2018.gada 2.oktobrī plkst.14.00 Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā.

Nolikums

3.pielikums

Paziņojums par rezultātiem