Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
11.02.2019 07:58
“Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, rīkos sabiedrības īpašumā esošā nekustamā īpašuma (kadastra numurs 0500 901 6650) – dzīvokļa Nr.4, Lāčplēša ielā 3, Daugavpilī, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 76,9 m2, 769/4423 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Dzīvoklis ir reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums – 10 900,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena – 10 900,00 EUR. Izsoles veids – mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis – 100,00 EUR. Pieteikuma iesniegšanas termiņš - līdz 2019.gada 11.martam, plkst.14.00. Izsoles sākums – 2019.gada 14.martā, plkst. 10.00. Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus, kā arī reģistrēties izsolei sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 206.kabinetā darba laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 11.martam plkst. 14.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājuma summu 1 090 EUR un reģistrācijas maksu 50 EUR SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” kontā Nr.LV08HABA0551002430596, AS “Swedbank”, kods HABALV22, saņēmējs SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” , reģ.Nr. 41503002485. Tālrunis uzziņām 65407282”