Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
18.06.2019 16:47
Stājās spēkā jauni grozījumi Daugavpils pilsētas domes noteikumos par līdzfinansējuma piešķiršanu teritoriju labiekārtošanai blakus daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Viena no novitātēm ir norobežojošās konstrukcijas ierīkošana apkārt atkritumu konteineriem. Norādīto konstrukciju ierīkošana, kas paredz arī noslēgšanu ar koda atslēgu, ļaus samazināt atkritumu apjomu vairākas reizes.

 

 

Ar jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumu papildināšanu minēto ieceru realizēšanai SIA „DDzKSU” speciālisti griezās Daugavpils pilsētas domē jau 2018.gadā, tajā pašā laikā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta speciālistu spēkiem (Ainavu arhitekts un Pilsētas galvenais mākslinieks), pēc SIA „DDzKSU” lūguma tika izstrādāta mūsu pilsētai piemērota atkritumu konteineru laukumu norobežojuma skice.

Pēc jauno grozījumu stāšanās spēkā, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt precīzāku informāciju par šo jautājumu (norobežojošo konstrukciju skice, izmaksas utt.) un kopsapulcē apspriest šī jautājuma aktualitāti. Norobežojošo konstrukciju uzstādīšana apkārt atkritumu konteineru laukumiem uzlabos šo vietu vizuālo tēlu, kā arī tiks liegta putnu un dzīvnieku piekļuve pie atkritumiem. Svarīgākais ir tas, ka tiks novērsta pašlaik esošā problēma, kad atkritumu konteineros, kas ir paredzēti kādai noteiktai māju grupai, tiek ievietoti nepiederošo personu atkritumi. Rezultātā atkritumu konteineri tiek pārpildīti, atkritumi tiek izvietoti pie konteineriem, kas rada nekārtību un bieži vien nepatīkamu smaku. Minētā pārkāpuma konstatēšanai, uz doto brīdi SIA „DDzKSU” sadarbojas ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju, un tiek veikta videokameru uzstādīšana pēc noteiktām adresēm, bet diemžēl šāds risinājums ne vienmēr ir efektīvs. Noslēgta tipa norobežojošo konstrukciju uzstādīšana ir veids kādā ir iespējams atrisināt esošo problēmu, jo piekļūt atkritumu konteineriem būs iespējams tikai noteikto māju iedzīvotājiem.

Aptuvenā vērtība konstrukcijai, kas ir paredzēta diviem konteineriem, sastādīs ap 1300 EUR, ņemot vērā līdzfinansējumu 70% apmērā vērtība samazināsies līdz 400 EUR.  Tādējādi dzīvokļa īpašnieks 60-dzīvokļu mājā par 7 EUR uzlabos pagalma tēlu un saņems ekonomiju atkritumu apsaimniekošanas maksājumiem.

Kā rīkoties iedzīvotājiem, lai saņemtu līdzfinansējumu atkritumu konteineru laukumu labiekārtošanai.

  1. Pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības (gadījumā, ja uz doto brīdi jautājums nav atrisināts).
  2. Izstrādāt dzīvojamās mājas piegulošās teritorijas projektu (līdz 3000 EUR pilnīgi finansē pilsētas Dome).
  3. Apstiprināt norobežojošo konstrukciju uzstādīšanas vērtību kopsapulcē (70% - pilsētas Domes līdzfinansējums, bet ne vairāk par 0.50 EUR bez PVN par 1 m² dzīvojamās mājas dzīvojamās platības).
  4. Jāsaņem ne mazāk kā 65% dzīvokļu īpašnieku balsojumu.

 

Papildus informācijai lūdzam griezties SIA „DDzKSU” Dzīvojamo māju/īpašumu/ apsaimniekošanas daļā (Liepājas ielā 21, 305.kab., t.654-07261), kā arī Jūsu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas iecirkņos:

1.Namu apsaimniekošanas iecirknis (Imantas ielā 35A, tālr. 654-25441 vai 654-25130);

2.Namu apsaimniekošanas iecirknis (Inženieru ielā 2A, tālr. 654-42702 vai 654-44031);

3.Namu apsaimniekošanas iecirknis (Kauņas ielā 7, tālr. 654-37044 vai 654-31939).

 

Norobežojošo konstrukciju piedāvātus skiču piemērus Daugavpilī skat. Foto.