Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
18.07.2019 13:50
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc dalībnieku sapulci 2019.gada 23.jūlijā plkst.9.00, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus ar AS “SEB banka”.

3. SIA valdes locekļa Aleksandra Samarina atsaukšana

4. SIA valdes locekļa ievelēšana