Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
09.07.2019 11:52
2018.gadā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumu Nr.906 „Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi” 17.punktā, kas nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par +55ºC.
Tomēr minētie Ministru kabineta noteikumi nenosaka nepieciešamību uzturēt karstā ūdensapgādes sistēmu pastāvīgā cirkulācijas režīmā. Tas nozīmē, ka karstā ūdens cirkulāciju ir iespējams atslēgt nakts laikā (piemēram, no plkst.24.00 līdz 5.00), uzturot pastāvīgu ūdens sasilumu izejā no siltummaiņa 55ºC līmenī, tādējādi nepārkāpjot Ministru kabineta noteikumus. Ekonomija māju iedzīvotājiem, pēc SIA „DDzKSU” speciālistu aprēķiniem, var sastādīt no 15-20% no cirkulācijas vērtības.
SIA „DDzKSU” pieņem pieteikumus no dzīvokļu īpašniekiem cirkulācijas atslēgšanai nakts laikā. Lēmumu var pieņemt mājas dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vai persona, kura ir pilnvarota pieņemt šādus lēmumus mājā.

Papildus informācija pa tālr.654-34043, 65407273