Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
09.08.2019 09:48
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus ar AS “SEB banka”.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normu prasībām paziņojam Jums, ka 2019.gada 22.augustā plkst. 8.30, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce.