Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
25.09.2019 14:56
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) paziņo, ka 2019.gada 26.septembrī plkst. 9.30, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar sekojošo dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus ar AS “SEB banka”.

3. Par SIA Amatu kataloga ar noteikto mēnešalgu grupu un to maksimālo apmēru (jaunā redakcijā) saskaņošanu.