Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
08.10.2019 11:05
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” ka 2019.gada 21.oktobrī plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Dokumenta "SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunās redakcijas saskaņošana.

3. SIA valdes locekļa ievēlēšana.