Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
05.11.2019 08:26
Domes sēde tika atcelta!!!
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Dokumenta "SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunās redakcijas saskaņošana.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normu prasībām paziņojam Jums, ka 2019.gada 5.novembrī plkst. 9.30, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce.