Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
06.12.2019 15:47
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 02. līdz 06. decembrim, sekojošās adresēs:

2019.g. 09. decembrī
• Teātra 15/17 – laiks 17:30 (Mājas vecāka ievelēšana un pilnvarošana, shēmas izstrādāšana ceļa zīmju uzstādīšanai.)
• Cietokšņa 71 – laiks 17:30 (Būvniecības Ieceres izstrādāšana, asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana)
• Raipoles 7a – laiks 17:30 (Jumta kap.remonts)

2019.g. 10. decembrī
• Konstantīna 1 – laiks 17:30 (Spāru jumta seguma nomaiņa ,bēniņu pārdeguma siltum. izolācijas ierīkošana SIA"Defass-D" spēkiem")
• Arhitektu 6 – laiks 17:30 (Jumta kap.remonts)

2019.g. 11.decembrī
• Imperatora 9 – laiks 17:30 (Spāru jumta seguma nomaiņa ,bēniņu pārdeguma siltum. izolācijas ierīkošana SIA "Builder Industry" spēkiem")
• Stāva 22 – laiks 17:30 (Jumta kap.remonts)

2019.g. 12.decembrī
• Lauska 14 – laiks 17:30 (Jumta seguma remonts, tāmes apspriešana SIA "Defass-D").

Sapulču norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.