Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
15.12.2019 00:00
SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» informē par
dzīvokļu īpašnieku sapulcēm mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, kas notiks tuvākajā laikā, no 16. līdz 20. decembrim, sekojošās adresēs:

2019.g. 16. decembrī
• Hospitāļa 2 – laiks 17:30 (Spāru jumta seguma nomaiņa SIA"Defass-D”, bēniņu pārdeguma siltum. izolācijas ierīkošana SIA"Builder Industry" spēkiem".)
• Raipoles 10A – laiks 17:30 (autostavvietas ierīkošana)

2019.g. 17. decembrī
• Vienības 42A – laiks 17:30 (Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana AS"DSAU" spēkiem)
• Ģimnāzijas 1 – laiks 17:30 (Auk. un karstā ūd. apgādes sistēmas kap. remonts, PVC logu bloku uzstādīšana. Pārvaldīšana.)
• Rēzeknes 17 – laiks 17:30 (nesošo konstrukciju pastiprināšana)
• Zeļinska 13 – laiks 17:30 (Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 13.)

2019.g. 18.decembrī
• Balvu 3 – laiks 17:30 (Balvu iela 7A lūdz saskaņojumu kanalizācijas cauruļu izbūvei un to pieslēgšanu pie esošiem tīkliem Balvu iela 3 un citi jautājumi)

Sapulču norisināšanas vieta – pie mājas pēc iepriekšminētajām adresēm.