Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
16.01.2020 08:50
Informējam, ka no 01.01.2020. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim būs spēkā tarifs par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā: EUR 8.85 bez PVN, (no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim bija EUR 8.45 bez PVN ).

Ar sīkāku informāciju jūs varat iepazīties SIA “AADSO” mājas lapā,   sadaļā Jaunumi.

Saskaņā ar 29.08.2017. noslēgto līgumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk - AADSO), sākot no 2017. gada 1.oktobra AADSO veic atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā.


AADSO 2019.gadā sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, piemērojot tarifu 8,45 EUR (bez PVN 21%) par 1 m3 nešķiroto sadzīves atkritumu, šī maksa ir spēkā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. No 2020.gada 1.janvāra tiks piemērots tarifs 8,85 EUR (bez PVN 21%) par 1 m3 nešķiroto sadzīves atkritumu.