Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
07.04.2020 14:29
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde paziņo, ka 2020.gada 31.martā plkst. 9.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Dokumenta "SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunās redakcijas saskaņošana.

3. Par budžeta un rīcības plāna 2020.gadam apstiprināšanu (Pieņemts: 07.04.2020.g.).