Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
17.04.2020 13:50
Individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšana noteikto profesiju grupai tiek veikta pamatojoties uz darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, ņemot vērā darba specifiku, darba raksturu, pastāvošo darba vides riska faktoru esamību. Uzņēmumā ir sastādīts un ir apstiprināts individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts katrai profesijai pamatojoties uz 20.08.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”. Individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšana tiek veikta saskaņā ar sarakstu.
Pēc ārkārtējas situācijas pasludināšanas valstī, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un novērtējot bioloģiskus darba vides risku uzņēmumā ir izstrādātas jaunās instrukcijas par darbinieku rīcību un darba aizsardzības prasībām COVID pandēmijas laikā un tiek veikta darbinieku iepazīstināšana ar viņu rīcību ārkārtējā situācijā. Ņemot vērā Slimību kontroles un profilakses centra rekomendācijas tika veikta papildu individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegāde. Papildus individuālie aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļi tiek nodrošināti darbiniekiem, kas veic avārijas darbus un kas komunicē ar iedzīvotājiem tieši dzīvokļos un kam ir iespējama saskare ar aktīvo vīrusu.
Runājot par sētnieku darbu, darbi lielākoties tiek veiktas āra apstākļos svaigā gaisā un galvenā prasība, kas ir jāievēro sētniekam ir fiziskā distancēšanos, ko viņi var nodrošināt savas darba specifikas dēļ. Rakstā esošie darba cimdi ir nepieciešami ikdienas darba pienākumu veikšanai, nevis pasargāšanai pret COVID, saimniecības ziepes ir higiēnas prece, nevis individuālais aizsardzības līdzeklis. Individuālos aizsardzības līdzekļus lieto, ja no darba vides riska faktora iedarbības nav iespējams izvairīties vai to nav iespējams mazināt. Ievērojot distancēšanos ir iespējams izvairīties no COVID inficēšanās. Veicot riska novērtēšanu un individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanu tika ņemtas vērā Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas, ka medicīniskās maskas lietošana profilaktiskos nolūkos rada viltus ilūziju par aizsardzību no inficēšanās, kā rezultātā cilvēki nereti aizmirst par pareizas roku un respiratorās higiēnas ievērošanu. https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/ieteikumi-farmaceitiem.
Bez tam masku nepareiza lietošana, uzvilkšana un novilkšana ar netīrām nemazgātām rokām var radīt citus apdraudējumus, bakteriālo un mikrobioloģisko piesārņojumu utt. Tas pats arī attiecās uz vienreizlietojamiem cimdiem. Bez tam strādajot fiziski, ko dara sētnieki, roka cimdos svīst un āda macarējas un var tikt bojāta, sāk sprēgāt, zadētas ādas aizsargspējas.
Bez bioloģiskiem darba vides riska faktoriem, ne mazāk ir svarīgi ir psihoemocionālie darba vides riska faktori. Pēdējā laikā, presē ir ļoti daudz dažāda veidā pretrunīgās informācijas, diemžēl ļoti maz publikāciju no oficiālajiem informācijas avotiem: Pasaules veselības organizācijas, LR Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, kas tagad ir ļoti svarīgi gan darbiniekiem, gan iedzīvotājiem, lai panāktu cilvēku pareizu rīcību pretepidēmijas pasākumu ievērošanā.