Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
15.05.2020 13:15
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde paziņo, ka 2020.gada 29.maijā plkst. 10:00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par SIA 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu.
3. Par revidenta iecelšanu 2020.gada finanšu pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšanu revidentam.