Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
02.09.2020 16:13
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc 2020.gada 16.septembrī plkst. 10.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par revidenta iecelšanu 2020.gada finanšu pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšanu revidentam.

3. Par piekrišanu slēgt līgumu ar SIA Montāžas-remonta firmu “LIFTS” par pasažieru liftu piegādi un uzstādīšanu.