Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
02.11.2020 11:51
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turmāk tekstā SIA “DDzKSU”) valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci ar dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Valdes locekļa atsaukšana.

3. Valdes locekļa ievēlēšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normu prasībām paziņojam Jums, ka 2020.gada 6.novembrī plkst.9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce.