Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
04.12.2020 09:37
Informējam, ka no 01.01.2021. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim būs spēkā tarifs par 1 m3 nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā: EUR 9.69 bez PVN.

Ar sīkāku informāciju jūs varat iepazīties SIA “AADSO” mājas lapā,   sadaļā Jaunumi.


Saskaņā ar 29.08.2017. noslēgto līgumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk - AADSO), sākot no 2017. gada 1.oktobra AADSO veic atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā.