Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
11.02.2021 16:05
Valsts izsludinātās ārkārtējas situācijas laikā, saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 apkalpojošās organizācijas, tai skaitā SIA “DDzKSU”, nevar veikt ūdens patēriņa skaitītāju (verificēšanas) nomaiņu pēc to derīguma termiņa beigām. Šajā gadījumā paziņojam mūsu klientiem, kuriem ir beidzies skaitītāju darbības termiņš, joprojām var skaitītājus izmantot, un iesniegt ūdens rādījumus katra mēneša beigās. Nomainīt skaitītājus var vismaz trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējas situācijas atcelšanas. Lūdzam mūsu klientus neuztraukties, ja skaitītāji netiks nomainīti noradītajā termiņā, nekādas soda sankcijas netiks piemērotas. Plašāka informācija - pa tālruņiem: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07288, 654-07267.