Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
08.03.2021 11:33
4. februārī Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par pašvaldības mantas nomas maksas samazināšanu COVID 19 laikā. Paredzēts samazināt nomas maksu uz COVID 19 infekcijas izplatības laiku komersantiem, kuri nomā Daugavpils pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu nekustamo īpašumu.
Pārrēķinu plānots veikt pēc nomnieka iesnieguma saņemšanas. Ir noteikta virkne nosacījumu nomas maksas samazināšanai.

Finanšu komitejas sēdes laikā izvērtās diskusija par biedrībām, kurām arī ir bezatlīdzības lietošanā nodotās pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās telpas. Runa ir par komunālo pakalpojumu apmaksu, kad šīs telpas COVID 19 apstākļos netiek lietotas. Daugavpils Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs uzdeva Juridiskajam departamentam un Īpašuma pārvaldīšanas departamentam izvērtēt iespēju piemērot komunālo pakalpojumu maksas atvieglojumus arī biedrībām, izvērtēt atbilstību Latvijas likumdošanai. Galīgo lēmumu deputāti pieņems Domes sēdē.