Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
26.03.2021 15:25
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2021.gada 12.aprīlī, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:

1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.Par piekrišanu slēgt līgumu par elektroenerģijas piegādi.