Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
08.05.2021 08:52
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2021. gada 12.maijā, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par piekrišanu slēgt Kredīta (Aizdevuma) līgumu.