Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
29.06.2021 14:51
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada
pieslēgšanas darbiem_Motoru ielā 4R,/Dauga/vpilī, kurus veiks SIA
“Būvmehanizācija D”, no 05.07.2021. plkst. 22:00 līdz 06.07.2021.
plkst. 06:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

·Cēsu ielā 8, 10, 20a, 22, 26, 32 un 36.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai *20229913*, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.