Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
20.08.2021 13:55
Dezinsekcijas un deratizācijas darbi, kas iekļauti apsaimniekošanas tarifā, tiek plānoti 2 reizes gadā (jūnijs, oktobris).
SIA „ DDzKSU” apkalpo tikai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpas (bēniņi un pagrabi).
Rūpēties par tīrību un kārtību savā dzīvoklī ir dzīvokļa īpašnieka pienākums. Dažreiz dzīvojama mājā un dzīvokļos tiek manīti dažādu veidu kaitēkļi, kas rada ne tikai neērtības, bet ir arī dažādu slimību pārnēsātāji.
Ja dzīvoklī parādās kukaiņi vai grauzēji, Jūs varat griezties pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” un jāpasūta deratizācijas vai dezinsekcijas pakalpojums.
Deratizācija – pasākumu kopums, kurš virzīts grauzēju iznīcināšanai (žurkas, peles) un īpašuma aizsardzībai no viņu kaitīgas iedarbības;
Dezinsekcija – kukaiņu(skudru, tarakānu, mušu, kožu, blakšu u.c) iznīcināšana, izmantojot mūsdienīgus ķīmiskos līdzekļus, kas nav kaitīgi cilvēku veselībai.

Informācijas tālrunis 65424769, 22001171