Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
20.09.2021 10:20
Paziņojam, ka apkures sezonas sagatavošanas tuvojas noslēgumam, ar ko aicinām iedzīvotājus uzsākt apkures sezonu sev piemērotā laikā. Rakstiskus vai elektroniskus pieteikumus par apkures sistēmas pieslēgšanu dzīvojamās mājās var iesniegt:
- dzīvojamās mājas pilnvarota persona vai iniciatīva grupa;
- dzīvokļa īpašnieki, sasaucot dzīvokļa īpašnieku kopsapulci (jānobalso „par ” 50% +1 dzīvokļa īpašnieks).
Gadījumā ja dzīvokļu īpašniekiem ir nepieciešama SIA „DDzKSU” palīdzība dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanai, aicinām vērsties SIA „DDzKSU” namu apsaimniekošanas iecirkņos pa tālr.:
- 1.NAI (Imantas iela 35A, Daugavpilī) 654-25441 vai 654-25130;
- 2.NAI (Inženieru iela 2A, Daugavpilī) 654-44031 vai 654-42702;
- 3.NAI (Kauņas iela 7, Daugavpilī) 654-37044 vai 654-31939.
Informējam, ka SIA „DDzKSU” turpina saņemto līdz 2021.gada 31.augustam pieteikumu izpildi apkures sildierīču nomaiņai, ar ko pastāv īslaicīgs mājas apkures apgādes pārtraukums apkures sezonas uzsākšanas gadījumā.
Papildus informējam, ka gadījumā ja namu pārvaldnieks nesaņems pieteikumu par apkures sezonas uzsākšanu, tad SIA „DDzKSU” rīkosies atbilstoši esošiem laika apstākļiem.
Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties pie SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskas daļas speciālistiem pa tālr. 654-34979; 654-07273; 654-34043 vai Abonentu daļai pa tālr. 654-07291; 654-07288; 654-07286; 654-07284; 654-07267.