Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
21.09.2021 11:41
Šogad agrāk nekā ierasts gaisa temperatūra pazeminājusies līdz līmenim, pie kura tradicionāli tiek sākta centralizētā siltumapgāde. Apkures sezonas uzsākšana atkarīga no laika apstākļiem, kā arī no iedzīvotāju un apsaimniekotāju vēlmēm un iespējām. Vēsturiski apkures sezona tiek sākta tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra noslīd zem +8 grādiem. Pamatojoties uz to, SIA „DDzKSU” plāno no 2021. gada 22. septembra pieslēgt apkuri visām apsaimniekotajām mājām.
Šobrīd apkure tika pieslēgta jau 109 dzīvojamās mājās. Tās ir mājas, no kurām SIA „DDzKSU” saņemts rakstisks iesniegums no pilnvarotas personas par apkures sezonas uzsākšanu . Veidlapa pieejama SIA „DDzKSU” mājas lapā. Jāatceras, ka šādu iesniegumu var uzrakstīt cilvēks, kuram ir pilnvara pieņemt mājas iedzīvotāju vārdā šādu lēmumu, vai arī jānodrošina kopsapulces lēmums, kurā lēmuma pieņemšanai jābūt 50% +1 dzīvokļu īpašnieku balsij.