28.09.2021 12:43
Daudzus pilsētniekus kaitina trimeru troksnis, ko Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma darbinieki izmanto zāles pļaušanai daudzdzīvokļu māju pagalmos. Tomēr troksnis nav vienīgā šī procesa nepatīkamā daļa: zāle, zeme un akmeņi, kas izlido no trimera, var sabojāt blakus novietotos transportlīdzekļus.
Ne vienmēr vainīgi ir tikai darbinieki, kuri veic zālienu pļaušanu. Daudzi automašīnu īpašnieki atstāj savus transportlīdzekļus stāvvietās, neraugoties uz to, ka apsaimniekošanas organizācija savlaicīgi ir brīdinājusi par gaidāmo zāles pļaušanu. Daži savus transportlīdzekļus mēdz novietot tieši uz zāliena.
Lai informētu iedzīvotājus par gaidāmo zāles pļaušanu, SIA „DDzKSU" izvieto paziņojumus pie daudzdzīvokļu māju ieejām uz informācijas dēļiem. Ne vienmēr iedzīvotāji pievērš tiem uzmanību, un nereti atstāj auto ceļa malā tieši pie zālāja. Katrā ziņā bojājumu rezultāts ir viens - automašīna ir jāremontē.
Transportlīdzekļu īpašniekiem iesakām būt uzmanīgākiem un neignorēt apsaimniekošanas organizācijas paziņojumus. Ja redzat, ka ir ieplānota zāliena pļaušana, vai arī tā jau notiek, atstājiet automašīnu citur.
Rūpējieties par savu īpašumu.