13.10.2021 10:39
Informējam, ka 2021.gada 22.septembrī SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” uzsāka jaunu apkures sezonu dzīvojamās mājās, kas pieslēgtas centralizētai siltumapgādei. Atgādinām, ka 99% SIA „DDzKSU” pārvaldāmo dzīvojamo māju ir aprīkotas ar automatizētiem siltuma mezgliem, līdz ar to ēkas apkures sistēmas regulēšana notiek atbilstoši laika apstākļiem. Maksa par apkuri notiek tikai pēc faktiski izlietotā siltumenerģijas patēriņa.
Atkarībā no esošiem siltuma mezglu parametriem, siltuma padeve mājās notiek pie dažādām āra gaisa temperatūrām, piemēram, pie standarta (rūpnīcas) siltuma mezgla parametriem, apkures sistēma tiks ieslēgta pie +8°C, bet izslēgta pie +10°C.
Siltuma mezgla parametrus iespējams mainīt pēc iedzīvotāju vēlēšanās. Rakstiskus pieteikumus par siltuma mezgla iestatījumu izmaiņām var iesniegt:
- dzīvojamās mājas pilnvarotā persona vai iniciatīvā grupa;
- dzīvokļa īpašnieki, sasaucot dzīvokļa īpašnieku kopsapulci (jānobalso „par ” 50% +1 dzīvokļa īpašnieks).
Pieteikumā obligāti jānorāda, pie kādas ārējās gaisa temperatūras apkures sistēma tiks atslēgta, kā arī lūdzam klientus pirms pieteikuma iesniegšanas pievērst uzmanību minētajiem apstākļiem, lai novērstu nepamatotas sūdzības.
Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties pie SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskās daļas speciālistiem pa tālr. 654-34979; 654-07273; 654-34043.

Sveiki! Es esmu Namiņš!
Varu Jums palīdzēt?