07.10.2021 12:00
SIA „DDzKSU” atgādina saviem klientiem, ka to dzīvokļu rēķini, kur apkures sistēmas atgaisošanas dēļ siltums netika saņemts pilnā apjomā, būs pārrēķināti.
Apkures sistēmas atgaisošanas darbi tika uzsākti no 23.septembra. Laika posmā no 23.09.2021 līdz 01.10.2021 SIA „DDzKSU” saņēma vairāk nekā 1400 pieteikumu, no kuriem lielākā daļa tika pabeigta jau pirms 27. septembra.
Tehniskās nodaļas darbinieki analizē un apstrādā visus saņemtos pieteikumus. Gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks paziņo SIA „DDzKSU” (ir piefiksēts pieprasījums avārijas dienestā, abonentu nodaļā vai pie speciālistiem) un jums netika veikts pārrēķins par zaudēto siltumu, lūdzam vēlreiz rakstiski sazināties ar SIA „DDzKSU”, lai veiktu papildu pārbaudi:

• Liepājas ielā 21, 1. stāvs pie administratora;
• pasts@ddzksu.lv